סגל אקדמי של ביה"ס למדעי התרבות - החוג לאנגלית

שםטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר הדה בן-בסט
03-6409325
03-6407909
פרופ' קרן גוט
03-6416548
03-6409683
03-6426119
פרופ' אילנה גומל
03-6405039
03-6407312
פרופ' חנה וירט-נשר
03-6408167
03-6407312
פרופ' שיר-לי זיסר
03-6409683
03-6407312
ד"ר רועי טרטקובסקי
03-6405045
פרופ' גרום מנדל
03-6409683
03-6407312
ד"ר יהונתן יוסף סטבסקי
03-6405044
ד"ר ניר עברון
ד"ר נועם ריזנר
03-6409683
ד"ר יעל שטרנהל
03-6405042
פרופ' מלאת שמיר
03-6405047
03-6407312
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive