תנאי קבלה ומהלך הלימודים

 • תנאי קבלה לקראת לימודים לתואר שלישי בית הספר למדעי התרבות
 • חובות תלמיד המחקר בשלב א'
 • חובות תלמיד המחקר בשלב ב'
תנאי קבלה

תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי (החל מסמסטר ב' תש"ף(

הוועדה היחידתית תדון בקבלת תלמידים חדשים לתואר שלישי בבית הספר.  הוועדה תבחן את תיקי המועמדים,  תחליט על התאמתם ותמליץ לפי הצורך על תכניות השלמה לצד תכנית הלימודים הכללית בבית הספר למדעי התרבות.

מי יכול להתקבל?

 1. מועמדים/ות מצטיינים/ות בעלי/ות תואר שני , שסיימו את חוק לימודיהם/ן במקצועות הספרות ומדעיהתרבות )אנגלית ולימודים אמריקנים, ערבית, צרפתית, לימודים קלאסיים, ספרות עברית וכללית, מגדר,סוציולוגיה, מחקר התרבות, מחקר תרבות הילד והנוער(  באוניברסיטה מוכרת בציון 85 לפחות, עם ציון, עבודת הגמר )תזת (MA 85 לפחות, מוזמנים/ות להגיש מועמדותם/ן ללימודי תואר שלישי,שלב א',  בבית הספר למדעי התרבות.
 2. מי שהוא בעל תואר "מוסמך האוניברסיטה" מאוניברסיטה מוכרת וציונו המשוקלל הוא 85 לפחות ולא הגיש עבודת גמר במסגרת לימודיו,  יוכל להתקבל כמועמד לתלמיד מחקר (סימול 60)  ובתנאי שמצא מנחה על מנת לעבור שלב יהיה על התלמיד להשיג ציון של 85 ומעלה בעבודת התזה.
 3. מי שהוא בעל תואר"מוסמך האוניברסיטה" ובעל תזה בציון של 85 ומעלה וציונו המשוקלל הוא 85 לפחות,  אך לא בחוגים השייכים לבית הספר למדעי התרבות ,יוכל להתקבל כמועמד לתלמיד מחקר (סימול 60 ( ובתנאי שמצא מנחה.  המועמד יתבקש לתכנית לימודי השלמה ​)קורסים)   שתקבע על ידי המנחה העתידי ותאושר ע"י ראש בית הספר והוועדה הבית ספרית.
 4. תלמידי מחקר במסלול הישיר- מי שהוא תלמיד תואר שני במסלול המחקרי, בשנת לימודיו הראשונה (לא חרג מתקופה של שלושה סמסטרים) בעל ממוצע של 90 ומעלה בכל קורס, השלים 20 ש"ס, מתוכם שתי עבודות סמינר בציון של 90 ומעלה וקיבל הסכמה בכתב מחבר סגל, בדרגה של מרצה בכיר ומעלה, לשמש לו מנחה. לא ניתן להתקבל למסלול הישיר ללא מנחה. 

שימו לב: המעבר למסלול הישיר ניתן לביצוע עד ארבעה סמסטרים (כולל סמסטר קיץ) בתוך לימודי התואר השני, כולל התקופה של לימודי הצבירה. אם המועמד עובר את ארבעת הסמסטרים הוא לא יוכל להגיש מועמדות למסלול ישיר. מסלול זה איננו רלוונטי עבור תלמידים שמושכים את התואר השני מעבר לארבעה סמסטרים.

הערה: הועדה רשאית להמליץ על קבלת תלמידים במעמד על תנאי, אם אינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר שלישי.  הוועדה תוכל להציע קבלה על תנאי)סימול 60)  של מועמדים שאינם בעלי ציון 85 לפחות ולהציע תכניות השלמה,  הכוללות סמינרים ולהמליץ על הנחייה אישית וכתיבת עבודה השקולה לעבודת גמר לתואר שני.

על המועמדים/ות להגיש תיק מועמדות. על תיק המועמדות לכלול:

 1. מכתב מלווה אישי ובו תיאור של מסלול הלימודים וההתמחות, וציון של תחומי עניין ודעת )עמוד אחד).
 2.  הצהרת מחקר ובה פירוט ומיקוד של תחומי ונושאי מחקר אפשריים לתואר שלישי. על התלמידים/ות לציין את שמותיהם/ן של מנחים/מנחות פוטנציאליים מקרב מורי בית הספר למדעי התרבות ולציין את קשריהם עמם ואת הזיקה לתחומי עבודתם )אורך המכתב כעמודאחד(.
 3. טופס רישום לתלמיד חדש חתום על ידי המנחה הפוטנציאלי.          
 4. גליון ציונים ותעודת זכאות של תואר ראשון ושני
 5. דוגמת כתיבה, כגון פרק מעבודת הגמר
 6. קו"ח
 7. שלוש המלצות אקדמיות (אחת מהן מטעם המנחה המיועד)
 8. צילום תעודת זהות כולל הספח
 9. הצהרת ניגוד עיניינים של המועמד והמנחה העתידי.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>