• ראשי
 • הנחיות של הפקולטה ללימודי תואר שני

   

  ברצוננו להביא לידיעתכם כמה מכללי האוניברסיטה החשובים עבורכם למהלך הלימודים התקין:

   

  1. המועד האוניברסיטאי שנקבע להגשת עבודות סמינריוניות בסמסטר א' הוא יום ראשון, 5 במאי 2019, ל' בניסן  תשע"ט. בסמסטר ב' התאריך הוא 22 בספטמבר 2019, כ"ב באלול, תשע"ט.  בידיעון תוכלו למצוא הנחיות לכתיבת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות. לא תינתנה דחיות להגשת עבודות במועד מאוחר יותר, אלא במקרים חריגים ביותר.

   

  2. מצורף קישור לקובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות: https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper

   

  3. בלימודי שפה שאינם חלק ממכסת השעות לתואר, על התלמיד הרשום לקורס לקבל ציון חיובי. תלמיד שלא יבטל את רישומו לקורס במועד (שבוע השינויים) ו/או ייכשל – יחויב בתשלום עבור הקורס עפ"י התעריף המפורט בתקנות שכ"ל.   

   

  4. להלן קבצים עם הנחיות אוניברסיטאיות לשנת תשע"ח בנושא התאמות לסטודנטים אשר שבו משירות מילואים והתאמות לסטודנטיות הרות ויולדות.

   

  5. לקראת תקופת הבחינות, ברצוננו להזכיר כי סטודנטית הנמצאת בהריון, זכאית לתוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה ואישור יציאה לשירותים בכל שלב בבחינה.

  בכדי שנוכל לאפשר את התנאים יש לשלוח מסמך רפואי עדכני המתאים לעניין זה.
  ניתן להעביר את האישור למייל meitalab@tauex.tau.ac.il 

   

  6. החלטות ועדת הוראה (בית ספריות ו/או פקולטטית) לפניות אישיות של תלמידים בנושא הלימודים מתפרסמות באתר האוניברסיטה דרך הקישור של "מידע אישי לתלמיד".

  טופס פנייה לוועדת הוראה בית ספרית.docx

  אתם מתבקשים לעקוב ולהתעדכן בתשובה לפנייתכם באתר האמור. אם אינכם רואים תשובה לפנייתכם עד שבועיים לאחר הגשתה - יש לפנות למזכירות החוג ולברר את סטטוס הבקשה.

   

  לתשומת לבכם! אנו מבקשים להדגיש, משך הלימודים לתואר ראשון הוא שלוש שנים ולתואר שני –שנתיים. תלמידים שחורגים מעבר לשנות התקן, אם משום שלא השלימו את היקף השעות הנדרש לתואר או שהגישו מטלה אחרונה לתואר בשנת הלימודים העוקבת, ידרשו לשאת בתשלום עבור גרירת לימודים בכפוף לנהלי האוניברסיטה.

   

  שנת לימודים מוצלחת לכולם ולכולן,

  מזכירות הפקולטה למדעי הרוח 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive