סדנאות מחקר

 

Image by Nino Carè from Pixabay 

 

סדנאות המחקר מעידות על צירופי מחקר וחיבורים מרתקים בבית הספר למדעי התרבות.

הסדנאות הן קרקע למחקר וחשיבה משותפת של תלמידי מחקר בהן יש מקום לקריאה ושיחה אקדמית והוספת דעת.

בשנת הלימודים תש"ף הוסדו בבית הספר 11 סדנאות מחקר והן מגוונות לפי סוגותיהן, ויש בהן ביטוי לכיווני מחקר חדשים לצד מסורות ודיסציפלינות ראשיות.

הסדנאות הן גם מרחב לפעילות מחקר נוספת בבית הספר כגון ימי עיון וכנסים, ובעיקר סוגי פרסומים מדעיים, לצד כתיבה חוץ-אקדמית (מסות, הצהרות, תרגומים, רב-שיח, בלוגים).

במסגרת הסדנא יזמו התלמידים כנס או יום עיון שבו יארחו מרצים/צות מן הארץ או מן העולם, לצד מתדיינים נוספים מן הסדנה ומחוץ לה.

 

סדנאות מחקר תש"ף 

שם/ נושא סדנת המחקר

מארגני הסדנה

כתובת דוא"ל להתקשרות

 מסורת - קאנון מסירה וביקורת

סדנת המחקר  עוסקת בשאלת המסורת דרך עיון במסורות דתיות, פילוסופיות וספרותיות, ובתנועות ביניהן. הדיונים שנקיים מבקשים לחשוף את המתח הפורה בגופי ידע מסורתיים ולבחון כיצד הם מאירים את אפשרותה של ביקורת פנימית. הסדנה משלבת דיון תאורטי בשאלת המסורת עם עיון במקורות תרבותיים ראשוניים

נפגשים (וירטואלית) אחת לחודש לדיון על טקסט שאנו קוראים במשותף, בימי שני - 14:00 - פרטים מלאים יועברו לפונים במייל אל המארגנים.

 עדי שורק  וד"ר אורי רוטלוי

 sorek.adi@gmail.com orotlevy@gmail.com

"המתנה": פורום לקסיקלי

סדנה זו תהווה מרחב לדיון לקסיקלי במונח "הַמְתנה", שעד היום לא זכה להמשגה תיאורטית-ביקורתית נרחבת. אנחנו מבקשים להטעין את זמן הביניים של ההמתנה במשמעויות פוליטיות, אתיות, טמפורליות, אָפקטיביות ומגדריות בשאיפה לנסחה ככלי ביקורתי. נבחן את ההמתנה – בהקשרים פילוסופיים, פסיכואנליטיים וספרותיים – לאור המתחים שבין יכולת ושיתוק, פעלתנות וסבילות, פוטנציאליות ומימוש, הבטחה ואכזבה ונעלה שאלות לגבי מידת הסוכנות שהמושג מאפשר, סוגי הזיקות לזולת שהוא מפעיל, המרחבים והאוריינטציות שהוא פורש, ויחסי הכוח המוטמעים בו.

 ד"ר חן אדלסבורג וד"ר איל בסן

chenedelsburg@gmail.com eyal.bassan@gmail.com

אקטיביזם פמיניסטי - מעבדת עריכה

 ד"ר חן אדלסבורג  ומיכל זאבי

 chenedelsburg@gmail.com michal.zeevi@gmail.com

גוף, קול, ועדות – היבטים

סדנת המחקר אותה הגינו יחד תתמקד בגוף, בעדות ובקול ה"אחר". במסגרת זו נשאל, כיצד נתפס ומיוצג הגוף הנשי בטקסטים שונים, בתקופות שונות? כיצד הגוף הנקבי ותוצריו, שמתבקשים להידחק בתרבות פטריארכלית, נחשפים ומבוטאים דרך הקול? כיצד הקול והגוף המודחקים הללו מעידים על עצמם בטקסטים השונים, שנכתבים גם הם בתרבות פטריארכלית? כיצד הקול הנשי מושתק בקהילת מהגרים (ובכלל), ובאילו טקטיקות הסובייקטית הנשית משתמשת כדי ליצור ולהשמיע את קולה? משנשמע הקול הנשי, באילו אופנים מתגוננת הסובייקטית מפני הקולות הגבריים הפטריארכליים? אילו מנגנונים רטוריים, פסיכולוגיים ופילוסופיים היא מאמצת בכתביה? ואיך נשים יצרו ויוצרות לעצמן מקום ומרחב באמצעות מילים, באמצעות שפה, באמצעות קול?

 

קרינה אלכסנדרוביץ פנחס

carinaa4@gmail.com

מדע בדיוני

The Science Fiction Workshop at the Porter School of Cultural Studies will be home for

PhD and postdoc scholars of science fiction (SF) at Tel-Aviv University. It will be a

space to share and discuss our research, as well as plan and work on academic events

and publications. We will continue and expand our annual, international Science Fiction

Symposium, work together on articles for academic journals and collections, and on

future books like our two edited collections published in 2016 and 2019 by Cambridge

Scholars Publishing, with essays based on presentations given in our past SF.

 

 אורין פוזנר

orinposner@gmail.com

הקליניקה במדעי הרוח: מיניות – גוף, מחשבה וחברה

איזו מין קליניקה מתקיימת במדעי הרוח? ועל איזה מין מין מדובר שם? הקליניקה על מיניות תנסה לענות לשתי השאלות האלו, בפרקטיקה ובעיון. נעסוק בשאלת המיניות מהיבטים היסטוריים, חברתיים, תרבותיים, ספרותיים, פסיכואנליטיים ופילוסופיים - על פי מקרי מבחן, מחקרים וטקסטים שבהם עוסקות ועוסקים משתתפות הקליניקה. ממחקר על מטפלים של גברים הרוכשים שירותי מין, דרך מחקר היסטורי בדבר מקורות הטראנס הישראלי, אל השאלה ״מהו מין?״, ועוד. הקליניקה תתכנס באופן וירטואלי בימי שני האחרונים של כל חודש, בין השעות 14:15 ל-15:45. המפגש הראשון יתקיים ב 23.3.

 

ד"ר גל הרץ וטל יחזקאלי

tal.yhzkly@gmail.com

על הצנזורה התרבותית בחברה הפלסטינית בישראל

במהלך הסדנה, נבחן חלק נרחב מהאירועים שעברו צנזורה, נדבר עם אנשים ופעילים משני הצדדים, גם מהצד המצנזר וגם מהצד המצונזר – וננסה להבין, ממה נובע אותו מאבק על הגדרת גבולותיה וקוויה האדומים של התרבות. במהלך הסמסטר, המשתתפים יציעו אופני התמודדות עם ניסיונות צנזורה שונים, וקריאה פרשנית בעד ונגד אותה צנזורה ודרך החלתה. בסדנא נדון בשאלה : מהן השלכותיה של אותה צנזורה על התפתחותה התרבותית והחברתית של החברה הפלסטינית בישראל.

לואי ותד

loaayw@gmail.com

סדנת מחקר בנושא היסטוריה עתיקה

קבוצת העבודה של הסטודנטים לחקר העת העתיקה נועדה לאפשר לסטודנטים החוקרים את התקופה מהיבטים שונים להכיר זה את זה ואת מחקריהם זה של זה. המטרה העיקרית היא לאפשר מסגרת חברתית-אקדמית תומכת ולא שיפוטית, בה ניתן יהיה להציג את המחקרים, להתייעץ לגבי בעיות, לשאול שאלות ולדון בשיטות מחקר בסביבה תומכת. מטרה נוסף היא לעודד את הסטודנטים, העובדים לרוב באופן פרטני, להכיר זה את זה, לתמוך ולייעץ, ולהפוך את החוויה המבודדת יחסית של תארים מתקדמים, ובבמיוחד תארים מחקריים, לנעימה וחברתית יותר.

הקבוצה תתכנס ארבע פעמים במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים. המפגש הראשון ישמש להיכרות כללית, להצגת נושאי המחקר של המשתתפים, ולדיון באופי ותוכן המפגשים הבאים – היות שהמטרה היא ליצור מסגרת משותפת, התכנים הללו ייקבעו יחדיו על-ידי המשתתפים. אם ירצו, יוכלו המשתתפים להציג לעומק את מחקריהם, להציג בעיות בהן נתקלו במהלך העבודה, ולקבל חוות דעת מעמיתיהם. היות והסטודנטים מגיעים ממגוון דיסציפלינות שונות, מהיסטוריה עד ארכיאולוגיה, נדון במפגשים גם במתודולוגיות השונות שהתפתחו בתחומים השונים, בחפיות ובהבדלים ביניהן ובלקחים והפרקטיקות שאפשר ללמוד האחד מהשני. בנוסף, נדון בשיטות העבודה והמחקר היעילות בכתיבת תזה או דוקטורט, בחשיבות הלימודים ובקשיים אחרים, אקדמיים או אחרים, אשר נתקלנו בהם במהלך התואר.

רוני הירש

ronniehirsch1@gmail.com

עבודה

הסדנא תתמקד בחקירה של מושג העבודה, כפלטפורמת פעילות ורכישת ידע של מדעי התרבות, אך גם כשאלה בוערת מבחינה פוליטית, חברתית, הגותית, אסתטית וקיומית . באיזה מובן או מובנים קשורה התרבות לעבודה? כיצד מתקשר מושג העבודה למושג היצירה? מהו הקשר הנוצר בין העובד לעבודתו בכלל ובין העובד לעבודה? איזה סוג של מציאות היא, העבודה? מהם פניה העכשוויים של העבודה בתרבותנו, תרבות המאה ה – 21? האם זוהי אותה ה"עבודה" עליה דיברו תנועות השמאל של המאות ה-19 וה-20? מה בין עבודה ו"עבודת האמנות" כפי שהגדירה אותה המסורת האידיאליסטית באסתטיקה?

 

ד"ר עדי אפעל וירדן בן-צור

adilautenef@gmail.com

y.benzur@gmail.com

פורום יהודית ערבית

הפורום הוא פרי יוזמה של תלמידי המחקר והמרצים בתכנית, שהיא חלק מהחוג לספרות ובית הספר ללימודי תרבות. המטרה העיקרית של הפורום היא הקמת בית תרבותי ואינטלקטואלי לסטודנטים, והרחבת השאלות הנוגעות בתרבות, ספרות, מגדר ותרגום במזרח ובמערב. יותר מזה, הפורום מעודד את חבריו לפרוץ את גבולות הדיסציפלינה ומחסומי השפה – על ידי הבטחת מרחב דו-לשוני.

 

ד"ר מנאר מח'ול

ManarMakhoul@gmail.com

חומר למחשבה: זיכרון חומרי, כתיבת זיכרון והמימד הלא אנושי של ההיזכרות

(בפריז)

קבוצת המחקר דנה במעמד ההיזכרות ביצירה הספרותית ובפרט, ביחסי התלות בין זיכרון לחומר ובין פנים אנושיים וא-אנושיים המתירים את העלאת הזיכרון על הכתב. לקראת כל התכנסות של הקבוצה, אחד המשתתפים בה מציע חיבור הגותי או ספרותי מתוך הקורפוס של עבודת המחקר שלו המקיים זיקה עם נושא הקבוצה ומוביל דיון הנובע ממנו. בתום סדרת מפגשים חודשיים בפריז, הקבוצה תתכנס באוניברסיטת תל אביב לשיח בנושא זיכרון חומרי במסגרתו יוזמנו לדבר תלמידי בית הספר לתרבות שמחקרם משיק לתחום זה. אנו מזמינים חוקרים להשתלב בקבוצה ולהציע כתבים רלוונטיים בהם נדון במפגש מקוון וביום העיון.

גיא פרחי, הדס זהבי וערן הורוביץ

Gaifarchi91@gmail.com

hadas013@gmail.com

Eran.witz@gmail.com

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>