מסלול מחקרי

מסלול מחקרי

 

במסלול המחקרי הסטודנטים יכתבו עבודת גמר בשפה האנגלית בליווי מנחה בנוסף לשמיעת סמינריונים בהיקף של 28 ש"ס ועמידה במטלות הסמינריונים, כולל הגשת עבודות רפראט, כתיבת עבודה סמינריונית אחת לפחות  בנוסף יש להשיג ת רמת "פטור" בשפה זרה שלישית מלבד עברית ואנגלית. בחירת השפה  הזרה השלישית תיעשה בכפוף לאישור היועצת לתואר שני.

מבנה תכנית הלימודים

עבודת הגמר במסלול המחקרי 

ציון הגמר

לאתר המסלול בשפה האנגלית לחץ כאן

 

הודעות וחדשות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive