חברותא

"חברותא" היא פורום תלמידי ותלמידות מחקר שבמסגרתו מתקיים מפגש אחת לחודש בנושאים אינטלקטואליים ומחקריים.

 

מן המערך הנפשי אל המערך המדינתי ובחזרה 

משתתפים

ורד שמשי היא תלמידת מחקר שלב א' בבית הספר למדעי התרבות, מלמדת בחוג לספרות ועובדת במכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר. ורד היא בוגרת תכנית המצטניים במדעי הרוח והאומנויות ומסמכת החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. וכן בעלת תעודה בעריכה לשונית מאוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית ד"ר דנה אולמרט, מתמקדת ביצירתו של יובל שמעוני ובמחשבת הטראומה המפותחת העולה מכתביו. 

אורפה סנוף-פילפול היא תלמידת מחקר שלב א' בבית הספר למדעי התרבות, בוגרת תואר ראשון במדעי התנהגות באקדמית תל אביב יפו ותואר שני בתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. אורפה עוזרת מחקר במעבדת המחקר TraffLab של ד"ר הילה שמיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ובמכון המחקר ע"ש מגנוס הירשפלד של איגי - ארגון הנוער הגאה. עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית ד"ר אורלי לובין, עוסקת בתנאי ההשתנות של ההיגד הפמיניסטי "הפרטי הוא הפוליטי" ובירור פוטנציאל הפוליטי שלו כמבע ביצועי. 

דוקטורנטיות ודוקטורנטים מבית הספר למדעי התרבות: שי עבדי ומיכל זאבי. דוקטורנטיות ודוקטורנטים מבתי ספר אחרים בפקולטה למדעי הרוח: גיא ארליך (מביה"ס ליהדות) ורונית מרגלית (מביה"ס לפילוסופיה). 

נושא קבוצת הדיון, חשיבותה ותכליתה 

קבוצת הדיון מהלכת על קו התפר שבין המערך הנפשי לבין המערך המדינתי ופותחת צוהר לקריאות חדשות באמצעות עיון משותף בטקסטיים קאנוניים ועכשוויים. 

הקבוצה מתמקדת בטקסטים שעניינם תיאוריה ופילוסופיה פוליטית ותיאוריה פסיכואנאליטית לסוגיה. שתי הפריזמות הללו תאפשרנה לנו לבחון כיצד סוגיות פוליטיות עכשוויות משתקפות בטקסטים העוסקים במערך הנפשי ולהיפך - באילו אופנים המערך הנפשי, המובע בטקסטים, מכונן ומשבש מבנים חברתיים ופוליטיים. בין היתר הקבוצה עומדת על היכולת לכונן תודעה פוליטית בקרב המון ועל האתגרים העומדים בפני קולקטיבים ליצור ולתחזק תודעה פוליטית קיימת. למשל, עלייתו של האינדיבידואליזם הקיצוני בד בבד עם התפוררות השייכות המדינתית אל מול לאומנות, תשוקה לאומית ושנאת זרים. נוסף על כך, הקבוצה נדרשת מידי מפגש אל יחסי הגומלין המתקיימים בין טרואמה נפשית ופרטית לבין טראומה קולקטיבית-לאומית. כפי שעולה מטקסטים תרבותיים העוסקים באלימות ובדרכים הקושרות בין האינדיבידואלי לחברתי. 

 

רבדים של גשמיות: החומר כמרחב טקסטואלי 

משתתפים 

אוהד קאהן הוא תלמיד מחקר שלב ב׳ בבית הספר למדעי התרבות ע״ש פורטר ועמית מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית ותכנית עזריאלי. אוהד הוא בוגר תכנית ״אמירים״ ומוסמך החוג לשפה וספרות גרמנית באוניברסיטה העברית. תחומי המחקר העיקריים שלו נוגעים לספרות, תרבות והיסטוריה יהודית־גרמנית ויידית, כמו גם למגע בין הלשונות והספרויות הללו וליחסים ביניהן במרחב המרכז־אירופאי. עבודת הדוקטור שלו בהנחיית פרופ׳ גלילי שחר, ״פאול צלאן וייִהוּד השירה״, עוסקת בהשפעת היידיש ואופנים אחרים של ״ייִהוּד״ והשתמועתם בגרמנית השירית של פאול צלאן (1920-1970).

גלעד שנהב הוא תלמיד מחקר שלב ב׳ בבית הספר למדעי התרבות ע״ש פורטר ובמחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת גתה בפרנקפורט. עבודת הדוקטור שלו, ״תהום ומשיח: מחשבות על שאלת השפה״ מתמקדת בכתביהם של גרשום שלום וז׳אק דרידה לצד המקורות הגרמניים והיהודיים שמחשבתם מהדהדת. תחומי מחקרו כוללים מחשבה יהודית־גרמנית, פילוסופיה קונטיננטלית, תלמוד, מיסטיקה יהודית ותרבות יהודית מודרנית.

מיה קליין היא תלמידת מחקר שלב ב׳ בבית הספר למדעי התרבות ע״ש פורטר ומלמדת בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב. מחקרה מתמקד באסתטיקה רב־לשונית, אתיקה, תרגום וספרות המאה העשרים. עבודת הדוקטור שלה עוסקת ביצירתה של סינתיה אוזיק, וו.ג. זבאלד וג׳. מ. קוטזי. כמו כן, מיה מתרגמת ספרות יפה.

גיא פרחי הוא תלמיד מחקר בשנה ב' בבית הספר למדעי התרבות ע״ש פורטר, בוגר תכנית המצטיינים במדעי הרוח והאמנויות באוניברסיטת תל אביב ומוסמך החוג ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית בירושלים. גיא כותב עבודת דוקטור בנושא ייצוגים אל-אנושיים בספרות צרפתית בת זמננו תחת הדרכתו של פרופ' עירן דורפמן.

 

נושא, תכלית וחשיבות המפגש

מדובר על קבוצה של חוקרים בראשית דרכם המבקשים לשוב אל החומר שבתוך הטקסט, לבחון מקרוב את הגשמי והריאלי—את האבן והתהום, את פכפוך המים ואת צורת האות—ביחסן אל המטאפורי והטקסטואלי. כחוקרי ספרות, האמונים על מסורות מדע הספרות, התרבות והמחקר הפילולוגי, מושא מחקרם הוא בטקסט והוא ראשית עבודתם ותכליתה; מושא המחקר ופריו כאחד. אף שכל אחת ואחד מהקבוצה מתמחה בספרות ׳לאומית׳ אחרת, הרי שקשריהן הבין־תרבותיים מוכרים לעייפה בביטוייהם הטקסטואליים והאמנותיים בהקשר המערבי. שהרי אין ספור קולמוסים נשברו על מיפוי הקשרים ההגותיים, הספרותיים והאמנותיים בין צרפת, גרמניה, העולם האנגלוסכסי ותפוצותיהם היהודיות. אולם במוקדיהם של אלה תמיד מצוי הטקסט, בין אם בכתב, בין אם בתמונה, פסל או סרט.  אלא שחברי הקבוצה מצאו, כל אחת ואחד במחקרו העצמאי, כי החומר עצמו והיחסים בינו לבין הטקסט עולים כפורחים כנושא מרכזי מתוך העולמות הטקסטואליים של מחקרינו, ואילו חומר זה ויחסים אלו, בניגוד משווע לטקסט, אינו ממופה כל צרכו במחקר. במילים אחרות: אולי אנו יודעים כיצד עומדים פוקו, בנימין ואוזיק אהדדי, אך אין אנו יודעים כיצד עומדת האות העברית או מגע הפלדה הכל־נוכחת של המאה ה-19 אצל כל אחד מהם, זה ביחס לזה וביחס ללשונותיהם ולטקסטים שלהם. 

המפגש מביע רצון לרדת לדרגת האפס של הטקסט והשפה הפיגורטיבית — אל האותיות, המרקמים, הטעמים ומגע החפצים— אל המציאות שבשורש השפה הפיגורטיבית. תכלית ההתכנסות, איפוא, היא ניסיון לשרטט קווי מתאר חומריים של השפה הטקסטואלית, למצוא נקודות השקה, דמיון ושונות, קיטוע והמשכיות ביחס אל החומרי, הגשמי, הגופני והמוחשי אשר במסורות הכתיבה העולות מתוך מחקריהם של חברי הקבוצה. 

נושא החברותא הוא בחינה ממוקדת ובין־תרבותית של מרכזיות החומרי ותפיסתו ביחס לטקסטאולי בכתבי היוצרות והיוצרים שבמוקד ובסביבת המחקר של חברי הקבוצה. הדיון המשותף בחברותא נועד להנכיח את הנושא במחקר האקדמי, להמשיגו בכדי ליצור שפה מחקרית משותפת, להאיר פינות חשוכות ולהבין מה המשותף והמבדיל בתפיסת החומר והחפץ בספרויות השונות אותן חברי הקבוצה חוקרים. 

חשיבותו של הדיון נעוצה בפוטנציאל הגלום בטוויתה של רשת קשרים חדשה במחקר הבין־תרבותי של החומרי והריאלי. וזאת משום שמחקר החומר והריאליה מצוי כיום בפריפריה של חקר הספרות ונוטה להיות מבודד ודיסקרטי ביחס לטקסטים אותו הוא בוחן, בעוד שאלה מזדקרים באופן מרכזי בטקסטים הראשוניים עצמם. המפגש בין חוקרות וחוקרים מתחומים שונים בחברותא יאפשר חשיפה בלתי אמצעית של היבטי החומר השונים המתבטאים בטקסטים מתרבויות שונות. כך, תיווצר שעת כושר להפרייה הדדית שתניח תשתית משותפת למחקר עתידי רענן של החומרי והריאלי, אשר אינו נשען בהכרח על תפיסה מטא־טקסטואלית קיימת.

 

תכנית מפגשים של חברותא "גוף ומרחב בתרבות": שנת תשע"ח

בכוונתנו לקיים עשרה מפגשים במהלך השנה במהלכם ינהלו חברי הקבוצה דיון פתוח על אודות הגוף והמרחב, יחלקו רעיונות ויקיימו סיעור מוחין. החברים יציגו את המחקר שלהם תוך התמקדות בטקסטים תיאורטיים המשמשים אותם ונוגעים לגוף ולמרחב ויקבלו משוב מחבריהם. מטרת המפגשים לספק במה להצגת נושאי המחקר השונים, לייצר קשרים בין חוקרים ולסייע בבחינת הנחות היסוד והחומרים של כל אחד מן המשתתפים. נקיים שלושה סוגי מפגשים:

1. מפגשים שיוקדשו לסוגיות תיאורטיות – מניסיון העבר עולה שסוגיות אלה רלוונטיות במיוחד לכלל המשתתפים. חבר החברותא המציג יתמקד באחד או כמה טקסטים תיאורטיים המשמשים אותו במחקרו וישלח חומרי קריאה לשאר חברי החברותא טרם המפגש. אלה ישמשו כמגיבים, יספקו ביקורת בונה ויקיימו דיון בנושא.

2. מפגשים שיוקדשו לסדנה בהשתתפות חברי סגל מבית הספר לתרבות – במפגשים אלה יציגו כמה מחברי החברותא את מחקרם בפני חברי הסגל ויקבלו הצעות והנחיות להמשך כתיבה. שאר החברים ישתתפו גם כן כמגיבים וילמדו מהערות חברי הסגל: חנה נוה; נעם רייזנר

הרצאות אורח בהן חוקר מאחת מחלקות בית הספר ירצה על נושא רלוונטי. לאחר ההרצאה ייערך דיון פתוח. עד כה הסכימו לבוא ולשאת דברים במהלך השנה הקרובה פרופ' חנה נוה, פרופ' מישל בוקובזה-קאהן וד"ר כרמל וייסמן .

מפגשים שיוקדשו לצפייה משותפת במופע, תערוכה או קריאה ביקורתית של טקסט הרלוונטיים לנושאי המחקר של חברי החברותא וקיימו דיון פתוח.

בכל המפגשים יוקדש זמן לדיון בקשיים ומכשולים בהם נתקלים החוקרים הצעירים ובהצעת פתרונות אפשריים. בנוסף למפגשים אנחנו מקווים לארגן סיורים חיצוניים – ביקור בפקולטות אחרות באוניברסיטה (הפקולטה לאומנויות/ביה"ס לרפואה/הפקולטה למדעי הטבע/הפקולטה למדעי החברה) על מנת לסקור את האופנים השונים בהם משתקף ונחקר נושא הגוף והמרחב  בדיסציפלינות שונות. את הסיורים החיצוניים נגבה בדיון קבוצתי שייערך במסגרת המפגשים המתוכננים.

יום עיון/כנס

בכוונתנו לחתום את הפעילות השנתית של החברותא בקיום יום עיון או כנס  בו תינתן במה למשתתפיה להציג בפני אורחים וסטודנטים אחרים חלקים נבחרים מהמחקר שלהם. יום העיון/הכנס יהווה סיכום ראוי לפעילות החברותא ויעניק הזדמנות למשתתפים (ולסטודנטים נוספים החפצים בכך) להציג את מחקרם בכנס אקדמי וליצור קשר עם חוקרים אחרים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>