הודעות ועדכונים

עדכונים והודעות בדבר ביטולי שיעורים יפורסמו באתר האינטרנט של הפקולטה ועל מסכי הטלוויזיה בכניסות לבנייני הפקולטה.

משתתפי התכנית מתבקשים לעקוב אחר המידע בדבר שינויים, עידכונים וביטולי שיעורים באתר האינטרנט וכן באתר למידה מרחוק.

לצפיה בלוח המודעות לחץ כאן

לא ישלחו הודעות בדבר שיעורי השלמה. המשתתפים מתבקשים לעקוב אחר ההודעות באתר למידה מרחוק ובאתרים כאמור מעלה. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive