סדרי רישום ותשלום

תאריך פתיחת הרישום לסמסטר א+ב: 3.9.2019 בשעה 09:00

לתשומת ליבכם:  טפסים שישלחו לפני מועד פתיחת הרישום - לא יטופלו

במהלך תקופת הרישום בסמסטר א' (3.9.19-24.10.19) יהיו משרדי התכנית סגורים לקבלת קהל והרישום יתקיים באמצעות הטלפון, הפקס והדוא"ל בימים א'-ה' בשעות 09:00 - 14:00

היום הראשון ללימודים בסמסטר א' - 27.10.2019
היום האחרון ללימודים בסמסטר א' - 26.1.2020

הרישום לסמסטר ב' מתנהל החל מ 3/9/19 ועד תחילת הסמסטר
היום הראשון ללימודים בסמסטר ב' - 8.3.2020
היום האחרון ללימודים בסמסטר ב' - 26.6.2020

הקפידו למלא הטופס באופן ברור כולל כתובת דואר אלקטרוני
רצוי להכין אלטרנטיבה נוספת למקרה שלא יהיה מקום בקורס המבוקש

ניתן להרשם בטלפון (באמצעות כרטיס אשראי
03-6409789, 03-6407433
בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 14:00

בפקס - באמצעות שליחת טופס מלא וחתום לפקס מספר 03-6412748 (באחריות הנרשם לוודא שהטופס התקבל)

בדואר אלקטרוני – באמצעות משלוח טופס רישום מלא וחתום לכתובת: lomdim@tauex.tau.ac.il

במהלך שנת הלימודים, שעות הקבלה במשרדי התכנית, בימים א'-ד' בשעות 13:00-09:00. בימי ה' אין קבלת קהל
משרדי התכנית סגורים בימי ו', בערבי חג, ובחול המועד סוכות ופסח.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive