שינוי וביטול רישום

נוהל החלפת קורס
בקשה לשינוי קורסים ניתן להגיש:
בסמסטר א':  עד 10.11.2019
בסמסטר ב':  עד 22.3.2020

נוהל ביטול רישום
בקשה לביטול השתתפות יש להגיש אך ורק בכתב.
חובה לצרף לבקשה את כרטיס הנרשם ואישור התשלום המקורי.
בסמסטר א':  עד 17.11.2019
בסמסטר ב':  עד 29.3.2020

לאחר מועדים אלו לא יבוצעו החזרי כספים.

דמי ביטול
לאחר ביצוע הרישום - כל בקשת ביטול תחוייב בדמי ביטול בסך 100 ש"ח.
בנוסף, תקוזז העלות עבור ההשתתפות בשיעורים שקדמו לביטול.
במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה – יוחזר התשלום במלואו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive