מבנה תכנית הלימודים

לימודים בהיקף של 36 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויב בהן), 4 שעות מתוכן יכולות להיות בשפה זרה שנייה ברמת "מתקדמים" או "מזורז".

התלמידים.ות יבחרו סמינרים וקורסים מרשימת הסמינרים לתואר שני של החוג. בשנה א' ללימודים חובה לקחת את הקורס "מפגשי מחקר" (הניתן בשתי קבוצות, בסמסטר א' ו-ב').
ניתן ללמוד במסגרת לימודי התואר השני סמינרים בהיקף של עד 12 ש"ס מחוץ לרשימת הסמינרים של התואר השני, לפי הכללים כדלקמן:

עד 8 ש"ס סמינרים לתואר ראשון מהחוג לספרות, ו/או: עד 8 ש"ס סמינרים לתואר שני מחוגים אחרים, באישור ועדת התואר השני של החוג, ובלבד שסך כל השעות מחוץ לרשימת הסמינרים של התואר השני בחוג לא יעלה על 12 הש"ס האמורים. אפשרות זו לא חלה על תלמידי ההדגש לכתיבה יוצרת.

לימודים אישיים: באישור יועצי.ות התואר השני יוכלו תלמידים.ות מצטיינים.ות לבחור בקורס אישי אצל אחד ממורי.ות החוג, בהיקף של 2 ש"ס. הקורסים האישיים מבוססים על הדרכה אישית, ובמהלכם יש להגיש שתי עבודות: האחת במהלך הסמסטר והשנייה עם סיומו, כעבודת רפרט. הנושא, הביבליוגרפיה ואופן הלימוד ייקבעו בתיאום בין התלמיד.ה למורה בקורס האישי. התלמידים.ות יגישו את נושא הקורס האישי והרשימה הביבליוגרפית, בחתימת המורה. המזכירות תרשום את התלמיד.ה לקורס זה בכפוף לאישור ועדת התואר השני. המורה יקבע את הציון הסופי.

 

חובות הלימוד במסלול העיוני

 

עבודות סמינריוניות

במהלך הלימודים יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת מהן (לפחות) בשנת הלימודים הראשונה, בהדרכתם.ן של מורים.ות שונים. את העבודות הסמינריוניות יש לכתוב בסמינרים של התואר השני בחוג לספרות. בשאר הסמינרים יוגשו עבודות רפרט.

 

בחינת גמר

תלמידי.ות המסלול יסיימו את לימודיהם.ן בבחינת גמר. הנחיות לבחינת הגמר ניתן למצוא באתר החוג.

מעבר מהמסלול המחקרי למסלול העיוני

לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) במסלול המחקרי יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים.ות שלא עמדו בדרישות הבאות:

(א) השלמת סמינרים בהיקף של 12 ש"ס לפחות, בממוצע 85 ומעלה.

(ב) הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי ועדת תואר שני של החוג.

 

לאחר שתי שנות לימודים יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

(א) חובות שמיעה של 24 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 85 לפחות.

(ב) הגשת עבודה סמינריונית.

 

מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי

כאמור לעיל, לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) י.תוכל תלמיד.ת המסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי ובתנאי שעמד.ה בתנאים הבאים:

- ציון ממוצע 85 לפחות בסמינרים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) שנלמדו בשנת הלימודים הראשונה (כולל עבודה סמינריונית אחת).

- הסכמה של מרצה מסגל הבכיר של החוג להנחות את התלמיד.ה בעבודת הגמר (תזה).

- השלמת לימודי שפה זרה שנייה ברמה המאפשרת הצטרפות לקורס מתקדמים.

- השלמת קורס החובה של התואר השני בכל המסלולים, "מפגשי מחקר" (הניתן בשתי קבוצות, בסמסטר א' ו-ב').

 

על התלמיד.ה העובר.ת ממסלול עיוני למסלול מחקרי להגיש את הצעת המחקר עד תחילת הסמסטר הראשון או השני ללימודיו.ה במסלול המחקרי.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>