נוהל בחינת גמר ומועדים

בחינת הגמר לתואר שני בחוג לספרות מתקיימת בארבעה מועדים.

יש להירשם לבחינה מראש במזכירות חוג.

 

נוהל בחינת הגמר הוא כדלקמן:

 1. בחינת הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.
 2. הבחינה תיערך במתכונת של בחינת בית בכתב.
 3. על התלמיד/ה להודיע במייל ליועצי התואר השני על כוונתו/ה להיבחן חודש לפני מועד הבחינה (תאריכים מפורטים בנספח לנוהל זה).
 4. התלמיד/ה ימצא/תמצא בוחן/ת (מורה מלווה) מבין מורי/ות החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), יציג/תציג בפניו/ה אישור ממזכירות החוג על השלמת כל חובות התואר ויתאם איתו/איתה נושא לבחינה.
 5. על התלמיד/ה להודיע במייל למזכירות החוג עד שבוע לפני מועד הבחינה כל כוונתו/ה להיבחן ולציין את שם הבוחן/ת (תאריכים מפורטים בנספח לנוהל זה).
 6. נושא הבחינה נושא יורכב מ:
  1. קורפוס יצירות של סופר/ת או משורר/ת אחד/ת (2-3 קבצי שירה או קבצי סיפורים, או 2-3 רומנים), או קבוצת יצירות (באותו היקף) סביב נושא מלכד;  או קבוצת יצירות (באותו היקף) בחתך של מאפיין נוסף, כגון ז'אנר, דור, תקופה וכיוצ"ב.
  2. סוגיה תיאורטית עיונית ו/או היסטורית שבהקשרה יידון קורפוס היצירות.

נושא הבחינה לא יכול להיות חזרה על עבודה סמינריונית או רפרט שהוגשו במהלך לימודי התואר!

 1. התלמיד/ה יכין/תכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לנושא הנבחר. ההיקף הנדרש הוא כ-250 עמודים מתוך ספרים, פרקים ומאמרים שונים (לפחות חמישה פריטים שונים). זאת בנוסף לקורפוס היצירות עצמו. יש לבחור פריטים שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו; אפשר לכלול ברשימה מאמרים ממקורות אלקטרוניים (לכל היותר אחד בכל נושא) אם הם בעלי איכות מוכחת. 
 2. הרשימה תוגש למורה הבוחן/ת לאישור.
 3. לקראת מועד הבחינה יכין/תכין התלמיד/ה 3 שאלות שהוא/היא מציע/ה להישאל בבחינה. השאלות צריכות לייצג את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושא הנבחר.
 4. טופס הבחינה יימסר ע"י המורה לתלמיד/ה בכתב ביום הבחינה (באופן ידני או בדואר אלקטרוני). הטופס יכלול שאלה אחת, מבוססת על השאלות שהציע/ה התלמיד/ה, בשינויים המתבקשים על פי שיקול הדעת והשיפוט של המורה הבוחן/ת.
 5. לרשות הנבחן/ת יעמדו יומיים לכתיבת התשובה. יש להפנות בתשובה אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים הנלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. אורך התשובה – כעשרה עמודים, ברווח 1.5, גופן 12.
 6. התלמיד/ה ישלח/תשלח את עותק הבחינה בתאריך שנקבע בלוח בחינות הגמר למורה הבוחן/ת ולמזכירות החוג (mikas@tauex.tau.ac.il) באמצעות הדואר האלקטרוני.

מומלץ להתחיל לפנות לבוחנים פוטנציאליים, לגבש נושא וביבליוגרפיה ולהירשם בחינה, על-פי ההנחיות, לפחות חודש לפני המועד שבו אתם מבקשים להיבחן.

בבחינת הגמר במסלול העיוני ציון הבחינה הינו סופי ולא ניתן להבחן במועד נוסף לשיפור הציון.

 

המועדים לבחינת הגמר (שנת הלימודים תשע"ח):

מועד ראשון:

תאריך אחרון לרישום לבחינה: יום שני, 12/2/2018

תאריך בחינה: יום שני, 19/2/2018

מועד החזרת תשובות למורה ולמזכירות החוג: יום רביעי, 21/2/2018, שעה 16

מועד שני:

תאריך אחרון לרישום לבחינה: יום שני, 28/5/2018

תאריך בחינה: יום שני, 4/6/2018

מועד החזרת תשובות למורה ולמזכירות החוג: יום רביעי, 6/6/2018, שעה 16

מועד שלישי:

תאריך אחרון לרישום לבחינה: יום שני, 9/7/2018

תאריך בחינה: יום שני, 16/7/2018

מועד החזרת תשובות למורה ולמזכירות החוג: יום רביעי, 18/7/2018, שעה 16

מועד רביעי:

תאריך אחרון לרישום לבחינה: יום שני, 17/9/2018

תאריך הבחינה: יום שני, 8/10/2018

מועד החזרת תשובות למורה ולמזכירות החוג: יום רביעי, 10/10/2018, שעה 16

 

המועדים לבחינת הגמר (שנת הלימודים תשע"ז):

מועד ראשון:

תאריך אחרון לרישום לבחינה: יום שני, 13/2/2017

תאריך בחינה: יום שני, 20/2/2017

מועד החזרת תשובות למורה ולמזכירות החוג: יום רביעי, 22/2/2017, שעה 16

מועד שני:

תאריך אחרון לרישום לבחינה: יום שני, 29/5/2017

תאריך בחינה: יום שני, 5/6/2017

מועד החזרת תשובות למורה ולמזכירות החוג: יום רביעי, 7/6/2017, שעה 16

מועד שלישי:

תאריך אחרון לרישום לבחינה: יום שני, 10/7/2017

תאריך בחינה: יום שני, 17/7/2017

מועד החזרת תשובות למורה ולמזכירות החוג: יום רביעי, 19/7/2017, שעה 16

מועד רביעי:

תאריך אחרון לרישום לבחינה: יום שני, 25/9/2017

תאריך הבחינה: יום שני, 16/10/2017

מועד החזרת תשובות למורה ולמזכירות החוג: יום רביעי, 18/10/2017, שעה 16

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive