פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

המגמה לשפה וספרות ערבית
שנה א' (מסגרת 120)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0631.1333.01 מיומנויות יסוד** מר כפיר גרוס
תרגיל ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • תנאי מעבר לשנה ב'.
 • א' 0631.1010.01 יסודות הדקדוק** מר מאדי קבלאן
  תרגיל א 18:00-16:00 281 גילמן מטלה
  א' 0631.1010.02 יסודות הדקדוק** ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  תרגיל ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  א' 0631.2220.01 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0631.2222.01 תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00
  א' 0631.1150.01 ערבית שימושית** מר מאדי קבלאן
  שו"ת ג 20:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
 • קורס חובה לתלמידי המסלול המשולב בשנה א'.
 • קורס בחירה לתלמידי מגמת שפה וספרות ומגמת האסלאם בשנים ב'+ג
 • ב' 0631.1140.01 מבוא לספרות ערבית מודרנית גב' שיבי מייסון
  שיעור ב 14:00-12:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0631.4175.01 הסיפור הקצר: תרגיל בספרות מודרנית גב' נארימן כרום
  תרגיל ב 18:00-16:00 103 ווב מטלה
  ב' 0631.1120.01 דקדוק א': תורת ההגה והצורות** מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' שו"ת ג 20:00-18:00 103 ווב
  ב' 0631.1120.02 דקדוק א': תורת ההגה והצורות** מר מאדי קבלאן
  שו"ת ב 20:00-18:00 103 ווב מטלה
  ב' שו"ת ד 20:00-18:00 103 ווב
 • דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק.
 • קורס באנגלית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2476.01 **Contemporary Issues in Arabic and Islamic Studies A מר פביאן שפנגלר
  שיעור ד 12:00-10:00 101 ווב מטלה
 • תלמידים ברמת פטור באנגלית יירשמו לקבוצה 01.
 • ב' 0631.2476.02 **Contemporary Issues in Arabic and Islamic Studies B מר יונקר קרל
  שיעור ד 10:00-08:00 מטלה
 • תלמידים שלא קיבלו עדיין פטור באנגלית יירשמו לקבוצה 02.
 • קורסי מגוון (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  שיעור א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0612.6031.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1715.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 103 ווב מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - ב' (ממסעי הצלב ואילך) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
  א' 0677.1061.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.2078.01 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ד"ר יובל שחר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1298.01 הלכה, משפט וחברה בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0687.1113.01 מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר ליאורה צרפתי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0677.2054.01 העימות היהודי ערבי 1939-1905 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.1115.01 מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  שנה ב' (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2242.01 הסיפורת הערבית המודרנית ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0631.1122.01 דקדוק ב' ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  שו"ת א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ד 18:00-16:00 מקוון -
  א' 0631.2230.01 קוראן ופרשנות ד"ר עליזה שניצר
  שו"ת ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 281 גילמן
  ב' 0631.2240.01 יסודות השירה הערבית המודרנית פרופ' ג'יריס ח'ורי
  שו"ת ד 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  תרגילים טקסטואליים (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2250.01 תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א' מר מאדי קבלאן
  תרגיל א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.2254.01 תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים ד"ר אמיר לרנר
  תרגיל א 14:00-12:00 102 ווב מטלה
  שנה ג' (מסגרת 123)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.3310.01 שירה ערבית קלאסית פרופ' ג'יריס ח'ורי
  שו"ת ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0631.3320.01 ז'אנרים ספרותיים קלאסיים פרופ' ג'יריס ח'ורי
  שו"ת ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  תרגילים טקסטואליים (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.3311.01 תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים גב' נארימן כרום
  תרגיל א 20:00-18:00 102 ווב מטלה
  שיעורי בחירה (מסגרת 124)
  ספרות ערבית מודרנית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.4176.01 מחמוד דרוויש: האיש והיצירה פרופ' ג'יריס ח'ורי
  שיעור ב 16:00-14:00 317 גילמן מטלה
  א' 0631.4184.01 קריאה בספרות מצרית מודרנית גב ראניה עומרי
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.2258.01 מעמד האישה באסלאם בראי הספרות והקולנוע מר כפיר גרוס
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0631.1142.02 ספרות נשית: תרגיל בספרות מודרנית גב' נארימן כרום
  שיעור ב 12:00-10:00 220 גילמן מטלה
  ספרות ערבית קלאסית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2001.01 טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
  שו"ת א 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' שו"ת ה 12:00-10:00 103 ווב
  דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2463.01 "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח פרופ' אוריה שביט
  שיעור ג 14:00-10:00 מטלה
 • לתלמידי שנה ג' בלבד.
 • ב' 0631.4178.01 קריאה בטקסטים שיעים מודרניים ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שיעור ג 18:00-16:00 107 דן-דוד מטלה
  א' 0631.4186.01 מבוא לסופיזם ד"ר אחמד אגבאריה
  שיעור ד 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.2111.01 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
 • ב' 0631.4174.01 קריאה בביוגרפיות של צלאח אל-דין גב' יולנדה יבור
  שיעור א 16:00-14:00 102 ווב מטלה
  ב' 0631.4349.01 הנביא מוחמד בפרשנות הקוראן ובהיסטוריוגרפיה הסונית והשיעית פרופ' אורי רובין
  שיעור ד 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  לשון ערבית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2467.01 קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 18:00-16:00 105 ווב מטלה
 • תנאי קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
 • א' 0631.2005.01 מבוא לערבית יהודית ד"ר אבי טל
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0631.2420.01 מבוא לערבית מדוברת ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שו"ת ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 מקוון -
 • מיועד לתלמידי החוג בלבד ששפת אמם עברית.
 • תנאי קדם: הקורס יסודות הדקדוק.
 • שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.4078.01 פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי פרופ' אוריה שביט
  סמינר ה 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  * לתלמידי שנה ג'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  שו"ת ג 16:00-13:00 מטלה
  א' 0680.2127.01 על הזהות הפלסטינית בישראל ד"ר מנאר מח'ול
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  אב 0614.1404.01 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית מר טל קיטנפלון
  שו"ת ד 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  א' 0627.1120.01 פונטיקה ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  אב 0624.1001.01 השפות השמיות: מבט השוואתי ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  שיעור ד 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0624.2004.01 אתיופיה: שפה, תרבות וחברה ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0680.2801.01 מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית פרופ' גלילי שחר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3217.01 על מסורות התרגום בין ערבית לעברית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0680.3193.01 מבוא לספרות פרסית קלאסית פרופ' גלילי שחר
  שיעור ב 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0677.2054.01 העימות היהודי ערבי 1939-1905 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1533.01 יהודים-ערבים: לשון, היסטוריה וזהות חמקמקה ד"ר נח גרבר
  שיעור א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמינרים (מסגרת 125)
 • ניתן ללמוד חלק מהסמינרים כשיעורי בחירה בשנה ג'.
 • ספרות ערבית מודרנית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.4185.01 הסיפור העממי בשירה המודרנית פרופ' ג'יריס ח'ורי
  סמינר ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ב 18:00-16:00 מקוון -
  ב' 0631.4347.01 תאוריות ספרותיות מודרניות פרופ' ג'יריס ח'ורי
  סמינר ב 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 105 ווב
  ספרות ערבית קלאסית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.3427.01 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב ד"ר אמיר לרנר
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 מקוון -
 • לא ניתן ללמוד את הסמינר כקורס בחירה.
 • לשון ערבית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.3437.01 התגבשות התאוריה הדקדוקית של ימי הביניים ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  סמינר א 14:00-12:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 211 רוזנברג
 • תנאי קדם: דקדוק ב'.
 • ב' 0631.4002.01 עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית פרופ' נאסר בסל
  סמינר ב 20:00-18:00 101 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 20:00-18:00 101 ווב
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ד 14:00-12:00 מטלה
  דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.4191.01 דת ופוליטיקה באל-אנדלוס במאות 8 עד 13 פרופ' קמילה אדנג
  סמינר ה 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.3003.01 קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש ד"ר עליזה שניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 101 ווב
  מגמת האסלאם
  שנה א' (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1333.01 מיומנויות יסוד** מר כפיר גרוס
  תרגיל ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' תרגיל ד 12:00-10:00 מקוון -
 • תנאי מעבר לשנה ב'.
 • שיעורי ערבית (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1210.01 ערבית א' מר יוסף הירש
  שו"ת ב 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  א' שו"ת ה 18:00-14:00 205 רוזנברג
  א' שו"ת א 16:00-12:00 205 רוזנברג
 • לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.
 • ב' 0631.1214.01 ערבית ב' מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 16:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' שו"ת ג 18:00-16:00 103 ווב
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 002 רוזנברג
  ב' שו"ת ה 16:00-14:00 002 רוזנברג
 • לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.
 • לימודי יסוד (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1010.01 יסודות הדקדוק** מר מאדי קבלאן
  תרגיל א 18:00-16:00 281 גילמן מטלה
  א' 0631.1010.02 יסודות הדקדוק** ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  תרגיל ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
 • הקורס מיועד ל:
 • א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון.
 • ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ.
 • ג. בוגרי הקורסים ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'.
 • מבואות (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00
  א' 0631.1132.01 תרגיל במושגי יסוד באסלאם מר יוסף הירש
  תרגיל ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • דרישת קדם: פטור מהקורסים ערבית א' וערבית ב'.
 • א' 0631.2220.01 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  טקסטים קלאסיים למתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2423.01 סוגת "אלפרג' בעד אלשדה" ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שיעור א 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0631.2461.01 טקסטים עיוניים קלאסיים ד"ר אמיר לרנר
  שו"ת ה 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  טקסטים מודרניים למתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2006.01 האחים המוסלמים - עיון בהגותם מר ישראל שרנצל
  שיעור ג 16:00-12:00 279 גילמן מטלה
  קורס באנגלית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2476.01 **Contemporary Issues in Arabic and Islamic Studies A מר פביאן שפנגלר
  שיעור ד 12:00-10:00 101 ווב מטלה
 • תלמידים ברמת פטור באנגלית יירשמו לקבוצה 01.
 • ב' 0631.2476.02 **Contemporary Issues in Arabic and Islamic Studies B מר יונקר קרל
  שיעור ד 10:00-08:00 מטלה
 • תלמידים שלא קיבלו עדיין פטור באנגלית יירשמו לקבוצה 02.
 • בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'.
 • קורסי מגוון (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  שיעור א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0612.6031.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1715.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 103 ווב מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - ב' (ממסעי הצלב ואילך) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
  א' 0677.1061.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.2078.01 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ד"ר יובל שחר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1298.01 הלכה, משפט וחברה בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0687.1113.01 מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר ליאורה צרפתי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1115.01 מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0677.2054.01 העימות היהודי ערבי 1939-1905 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  שנה ב' (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2230.01 קוראן ופרשנות ד"ר עליזה שניצר
  שו"ת ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 281 גילמן
 • בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'
 • א' 0631.2250.01 תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א' מר מאדי קבלאן
  תרגיל א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.2251.01 תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב' ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' 0631.1330.01 מבוא להלכה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
 • ב' 0631.2111.01 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
 • א' 0631.2468.01 מבוא לפילוסופיה אסלאמית ד"ר אחמד אגבאריה
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  שנה ג' (מסגרת 123)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2463.01 "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח פרופ' אוריה שביט
  שיעור ג 14:00-10:00 מטלה
  א' 0631.4190.01 האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני ד"ר עליזה שניצר
  שו"ת ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.4181.01 טרמינולוגיה ורטוריקה באסלאם בן זמננו ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
  שיעורי בחירה (מסגרת 124)
 • קורסי מגמת שפה וספרות מומלצים כקורסי בחירה במגמת האסלאם.
 • ב' 0631.3495.01 ערבית מחקרית ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  שיעור ג 16:00-14:00 101 ווב מטלה
  ב' שיעור ג 14:00-12:00 101 ווב
  ב' 0631.4349.01 הנביא מוחמד בפרשנות הקוראן ובהיסטוריוגרפיה הסונית והשיעית פרופ' אורי רובין
  שיעור ד 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  ב' 0631.4178.01 קריאה בטקסטים שיעים מודרניים ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שיעור ג 18:00-16:00 107 דן-דוד מטלה
  ב' 0631.2258.01 מעמד האישה באסלאם בראי הספרות והקולנוע מר כפיר גרוס
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0631.4174.01 קריאה בביוגרפיות של צלאח אל-דין גב' יולנדה יבור
  שיעור א 16:00-14:00 102 ווב מטלה
  א' 0631.2005.01 מבוא לערבית יהודית ד"ר אבי טל
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.2467.01 קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 18:00-16:00 105 ווב מטלה
  א' 0631.2420.01 מבוא לערבית מדוברת ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שו"ת ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 מקוון -
 • תנאי קדם: הקורס יסודות הדקדוק.
 • מיועד לתלמידי החוג בלבד ששפת אימם עברית
 • א' 0631.2261.01 השלום באסלאם ד"ר אופיר וינטר
  שיעור ה 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • לשנה ג' בלבד
 • שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.4078.01 פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי פרופ' אוריה שביט
  סמינר ה 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  *לתלמידי שנה ג' בלבד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1308.01 סיפורי יוסף ד"ר טליה סוצקובר
  תרגיל ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  א' 0677.1533.01 יהודים-ערבים: לשון, היסטוריה וזהות חמקמקה ד"ר נח גרבר
  שיעור א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  אב 0614.1404.01 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית מר טל קיטנפלון
  שו"ת ד 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  א' 0624.2004.01 אתיופיה: שפה, תרבות וחברה ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0622.2023.01 השיעה בעולם הערבי: מהשוליים להעצמה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  סמינרים (מסגרת 125)
 • ניתן ללמוד סמינרים מסויימים כשיעורי בחירה בשנה ג'.
 • א' 0631.3427.01 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב ד"ר אמיר לרנר
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0631.3003.01 קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש ד"ר עליזה שניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 101 ווב
  א' 0631.4191.01 דת ופוליטיקה באל-אנדלוס במאות 8 עד 13 פרופ' קמילה אדנג
  סמינר ה 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  תואר שני (מסגרת 620)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.4147.01 סמינר מחלקתי סמינר ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' סמינר ד 16:00-14:00
 • ההשתתפות חובה. הסמינר שנתי ולכן יש להירשם בסמ' א'.
 • תלמידים שהחלו לימודיהם בסמ' ב' ירשמו בסמ' א' של שנה ב'.
 • שעות הקורס אינן נכללות במניין השעות לתואר.
 • א' 0631.4245.01 קולקויום מחקרי קולוק' ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' קולוק' ד 16:00-14:00
 • מיועד לתלמידי המסלול המחקרי בלבד.
 • ההשתתפות חובה.
 • הסמינר שנתי ולכן יש להירשם בסמ' א'.
 • א' 0631.4182.01 הפועל הערבי בכתבי המדקדקים ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  סמינר א 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • תנאי קדם: הקורס דקדוק ב'
 • א' 0631.4145.01 הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו פרופ' נאסר בסל
  סמינר ב 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 20:00-18:00 מקוון -
  ב' 0631.2007.01 **מגמות חדשות בסיפורת המודרנית פרופ' מחמוד גנאים
  שיעור ד 14:00-12:00 103 רוזנברג מטלה
 • תלמידים שלמדו את הקורס מגמות חדשות א/ב לא ירשמו לקורס זה
 • א' 0631.4185.01 הסיפור העממי בשירה המודרנית פרופ' ג'יריס ח'ורי
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 18:00-16:00 מקוון -
  א' 0631.3427.01 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב ד"ר אמיר לרנר
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0631.3493.01 משלים ופתגמים בספרות הערבית ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  סמינר א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר א 18:00-16:00 211 רוזנברג
  ב' 0631.4180.01 ספרי הכיתות: מאל-אשערי ועד אל-שהרסתאני פרופ' קמילה אדנג
  סמינר ה 16:00-12:00 301 ווב מטלה
  ב' 0631.3430.01 סוגיות בלוגיקה ערבית ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ד 20:00-16:00 102 ווב מטלה
 • הקורס אינו מיועד לסטודנטים אשר למדו בעבר את הקורס "לוגיקה
 • ב' 0631.4181.01 טרמינולוגיה ורטוריקה באסלאם בן זמננו ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0631.4349.01 הנביא מוחמד בפרשנות הקוראן ובהיסטוריוגרפיה הסונית והשיעית פרופ' אורי רובין
  שיעור ד 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  א' 0631.2261.01 השלום באסלאם ד"ר אופיר וינטר
  שיעור ה 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  קורסי בחירה לתואר שני מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.4078.01 פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי פרופ' אוריה שביט
  סמינר ה 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5907.01 סופרים ערבים כותבים בעברית פרופ' יוחאי אופנהיימר
  סמינר ד 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0680.5223.01 ז'אן-פול סארטר וסימון דה-בובואר: בין פילוסופיה וספרות פרופ' עירן דורפמן
  פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 449 גילמן מטלה
  א' 0680.5222.01 אוטוביוגרפיות בתרבות עולם ד"ר עידית אלפנדרי
  סמינר א 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.5221.01 פואטיקה של פרנויה פרופ' מיכאל גלוזמן
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5178.01 המטפורה - נקודת צומת בינתחומית פרופ' ישעיהו שן
  סמינר ה 18:00-14:00 א317 גילמן מטלה
  א' 0680.5165.01 הסיפור הקצר בראי הקוגניציה פרופ' ישעיהו שן
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  אב 0680.5906.01 מבואות לספרות השוואתית פרופ' גלילי שחר
  סמינר ב 16:00-14:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0680.5905.01 Double Vision פרופ' אורי ש. כהן
  ד"ר מנאר מח'ול
  סמינר ה 14:00-12:00 262 גילמן מטלה
  א' 0607.5318.01 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0697.4113.01 מבוא לדתות עולם- אף דת אינה אי פרופ' ברברה מאייר
  סמינר ד 14:00-12:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0654.4203.01 כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית ד"ר נורית צפריר
  סמינר ב 20:00-18:00 455 גילמן מטלה
  ב' סמינר ג 20:00-18:00 455 גילמן
  אב 0614.4770.01 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות פרופ' יחזקאל מוצפי
  סמינר ג 20:00-18:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0697.4108.01 "המורדות" (ואלו שלא): נשים ומגדר בעולם החרדי, הדתי-לאומי וה דר' שרה זלצברג
  סמינר ד 18:00-14:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0612.6030.01 ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.6014.01 טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור ג 14:00-12:00 מטלה
  ב' 0659.2504.01 אבן ח'לדון כהיסטוריון של המדע האסלאמי ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 401 ווב מטלה
  ב' 0624.4126.01 המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה ד"ר אנבסה טפרה
  סמינר ג 12:00-10:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  א' 0697.4102.01 ישו(ע) ההיסטורי פרופ' ברברה מאייר
  סמינר ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.2612.01 הידע היווני בעולם האסלאמי ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>