פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

תואר ראשון
שיעורי מבוא (מסגרת 120)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0687.1111.01 מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אורי סלע
א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
ב' 0687.1112.01 מבוא סין ב'-מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אורי סלע
א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
א' 0687.1113.01 מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר ליאורה צרפתי
ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
ב' 0687.1114.01 מבוא יפן ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר ארז יוסקוביץ
ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
א' 0687.1115.01 מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אהוד הלפרין
ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
ב' 0687.1116.01 מבוא הודו ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אהוד הלפרין
ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
תרגילים מבואיים (מסגרת 120)
 • התרגילים נלמדים אחת לשבועיים:
 • בסמ' א: שבוע 1 סין שבוע 2 יפן והודו
  בסמ' ב:שבוע 1 יפן והודו, בשבוע 2 סין
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.1100.03 תרגיל מבואי- סין גב קושניר לי
  א 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' גב קושניר לי
  א 18:00-16:00 278 גילמן
  א' 0687.1100.02 תרגיל מבואי-סין מר מנדל גל
  א 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
  ב' מר מנדל גל
  א 18:00-16:00 220 גילמן
  א' 0687.1100.01 תרגיל מבואי- סין גב קושניר לי
  ב 10:00-08:00 279 גילמן מטלה
  ב' גב קושניר לי
  ב 10:00-08:00 278 גילמן
  א' 0687.1100.05 תרגיל מבואי- סין גב קושניר לי
  ג 10:00-08:00 281 גילמן מטלה
  ב' גב קושניר לי
  ג 10:00-08:00 279 גילמן
  א' 0687.1100.06 תרגיל מבואי- סין מר מנדל גל
  ד 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  ב' מר מנדל גל
  ד 16:00-14:00 278 גילמן
  א' 0687.1100.04 תרגיל מבואי- סין גב חזון פנינה
  ה 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  ב' גב חזון פנינה
  ה 12:00-10:00 280 גילמן
  א' 0687.1200.06 תרגיל מבואי-יפן גב הלנה גרנובסקי
  ב 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
  ב' גב הלנה גרנובסקי
  ב 18:00-16:00 278 גילמן
  א' 0687.1200.08 תרגיל מבואי-יפן מר נועם שטיין
  ב 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
  ב' מר נועם שטיין
  ב 18:00-16:00 220 גילמן
  א' 0687.1200.02 תרגיל מבואי-יפן גב הלנה גרנובסקי
  ב 20:00-18:00 279 גילמן מטלה
  ב' גב הלנה גרנובסקי
  ב 20:00-18:00 277 גילמן
  א' 0687.1200.01 תרגיל מבואי-יפן מר מינץ אופיר
  ג 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
  ב' מר מינץ אופיר
  ג 18:00-16:00 305 גילמן
  א' 0687.1200.07 תרגיל מבואי-יפן גב' ליה אגרנוב
  ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' גב' ליה אגרנוב
  ג 18:00-16:00 105 רוזנברג
  א' 0687.1200.03 תרגיל מבואי-יפן מר מינץ אופיר
  ד 10:00-08:00 220 גילמן מטלה
  ב' מר מינץ אופיר
  ד 10:00-08:00 279 גילמן
  א' 0687.1300.01 תרגיל מבואי-הודו גב ירדן אמיר
  א 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' גב ירדן אמיר
  א 14:00-12:00 449 גילמן
  א' 0687.1300.03 תרגיל מבואי-הודו גב ירדן אמיר
  ב 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' גב ירדן אמיר
  ב 14:00-12:00 307 גילמן
  א' 0687.1300.08 תרגיל מבואי-הודו מר ניסים קקון
  ג 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  ב' מר ניסים קקון
  ג 12:00-10:00 279 גילמן
  א' 0687.1300.05 תרגיל מבואי-הודו גב אביגיל פן לוי
  ד 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' גב אביגיל פן לוי
  ד 14:00-12:00 282 גילמן
  א' 0687.1300.06 תרגיל מבואי-הודו מר שלמה סומך
  ד 18:00-16:00 449 גילמן מטלה
  ב' מר שלמה סומך
  ד 18:00-16:00 277 גילמן
  א' 0687.1300.04 תרגיל מבואי-הודו מר שלמה סומך
  ה 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  ב' מר שלמה סומך
  ה 12:00-10:00 449 גילמן
  שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.2510.01 דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה ד"ר אהוד הלפרין
  א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2530.01 מאה שנים למפלגה הקומוניסטית בסין:הצלחות, מפלות, התאמות והסתג ד"ר יואל קורנרייך
  ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2425.01 דת וחברה ביפן המודרנית ד"ר ארז יוסקוביץ
  ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2486.01 מבוא לדתות סין פרופ' מאיר שחר
  ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0618.1043.01 מבוא לפילוסופיה סינית פרופ' גליה פת-שמיר
  א 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0687.2512.01 מבוא לקוריאה המודרנית ד"ר ליאורה צרפתי
  ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2473.01 בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה ד"ר רועי צהר
  ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2223.01 פילוסופיה הודית - שיעור המשך ד"ר רועי צהר
  ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2439.01 חיים בין תרבויות פרופ' מרק גמזה
  ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2529.01 הודו עכשו: קולנוע, ספרות, פילוסופיה פרופ' דני רוה
  ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2537.01 Western Influence and the Transformation of Chinese Society Dr. Lu Di
  ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • קורס בשפה האנגלית
 • א' 0687.2509.01 הודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורות ד"ר רוני פרצ'ק
  ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2189.01 זהויות אזוריות בסין המודרנית פרופ' מרק גמזה
  ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2514.01 סדנת סין העכשווית:תאוריה ופרקטיקה ד"ר אורי סלע
  ה 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' ד"ר אורי סלע
  ה 20:00-18:00 305 גילמן
  א' ד"ר אורי סלע
  ב' ד"ר אורי סלע
  מקוון -
 • רישום ידני במזכירות בקבלה מיוחדת.
 • שיעור לתלמידי החד חוגי. לתלמידי הדו-חוגי באישור מיוחד
 • *המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים
 • שיעורי ליבה סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.2473.01 בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה ד"ר רועי צהר
  ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2509.01 הודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורות ד"ר רוני פרצ'ק
  ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2486.01 מבוא לדתות סין פרופ' מאיר שחר
  ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0687.2512.01 מבוא לקוריאה המודרנית ד"ר ליאורה צרפתי
  ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  קורסי בחירה מביה"ס להיסטוריה (מסגרת 121)
 • יש לבחור קורס אחד מהרשימה 2 ש"ס
 • א' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0645.2001.01 סדר, אי-סדר ואנרכיה: חברה, פוליטיקה ואידיאולוגיה בעבר ובהווה ד"ר אחמד אגברייה
  א 18:00-16:00 מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  ד 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  קורס בחירה של מרכז היזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  ג 18:00-16:00 מטלה
  פרו"ס סמ' א' מסגרת 122
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.2309.01 אהבה, נישואים ומשפחה בספרות ובחברה הסינית המסורתית פרופ' מאיר שחר
  ב 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2310.01 תרבות פופולרית ביפן וקוריאה ד"ר ליאורה צרפתי
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ד"ר ליאורה צרפתי
  ג 12:00-10:00
  א' 0687.2288.01 הודו המודרנית:פוליטיקת הזהויות בראי תקשורת המונים ד"ר רוני פרצ'ק
  ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2312.01 תרבות ומדיה בסין העכשווית ד"ר עדיאל פורטוגלי
  ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  סמינרים סמ' א' מסגרת 123
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  ב 16:00-12:00 מטלה
  א' 0687.3440.01 יהדות וקונפוציאניזם פרופ' ג'אנג פינג
  ג 12:00-08:00 מטלה
  א' 0687.3457.01 השתתפות פוליטית בסין:דמוקרטיה דיונית,מחאה חברתית ואקטיביזם ד ד"ר יואל קורנרייך
  ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ד"ר יואל קורנרייך
  ה 16:00-14:00 מקוון -
  א' 0618.3031.01 נדודים פילוסופיים פרופ' דני רוה
  ג 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.3463.01 משמרנות לאקטיביזם: מהפכת הזן-בודהיזם במאה ה - 18 פרופ' יעקב רז
  ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.3458.01 הדרך והמימוש האנושי פרופ' גליה פת-שמיר
  ד 16:00-12:00 מטלה
  א' 0687.3459.01 חיי הרגש: הפילוסופיה של הרגשות, מזרח ומערב ד"ר רועי צהר
  ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.2534.01 מייסדי הבודהיזם היפני: מסע בהיסטוריה הגותית ד"ר איתן בולוקן
  א 12:00-10:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  א 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0687.2515.01 הינדואיזם חי בהודו העכשווית : דת, חברה ופוליטיקה ד"ר אהוד הלפרין
  א 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
  א 18:00-16:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0687.2533.01 יפן בעת החדשה המוקדמת: סוגיות חברתיות ותרבותיות ד"ר שלמית בג'רנו
  ד 12:00-10:00 מטלה
  ב' 0687.2523.01 פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם אל המערב ד"ר קרן ארבל
  ב 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
 • סגור לתלמידים שלקחו את הקורס תודעה,מדיטציה וטרנספורמציה
 • ב' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן מר אריה קוץ
  ב 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0687.2519.01 סדנת יזמות באסיה פרופ' אריאב גדי
  מר יאיר סאקוב
  ב 20:00-18:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0687.2518.01 נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרנית ד"ר רוני פרצ'ק
  ג 12:00-10:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0687.2531.01 מדיניות החוץ של סין : סייבר,חגורות וחיידקים ד"ר יואל קורנרייך
  ג 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0687.2535.01 Asia Across Boundaries ד"ר אורי סלע
  ג 20:00-18:00 279 גילמן מטלה
 • קורס מקוון באנגלית
 • ב' 0687.2117.01 אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' מרק גמזה
  ד 12:00-10:00 362 גילמן מטלה
  ב' 0618.2420.01 שיעור יסוד: חוטים פילוסופיים בטקסטים הודיים קלאסיים פרופ' דני רוה
  ד 12:00-10:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
  ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.2517.01 הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הדרום ד"ר לוי שחם אילנית
  ד 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0687.2536.01 כלכלה ופוליטיקה בסין ד"ר ליאור רוזנברג
  ד 18:00-16:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0687.2166.01 עולם העבודה ביפן הגלובאלית ד"ר בייקוביץ אביטל
  ה 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0618.5229.01 שיעור קריאה: צ'יאן מו - מחשבות רגועות משפת האגם גב' ענבל שמיר
  ה 14:00-12:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0687.2524.01 שווקים ומסחר בהודו העכשווית: כלכלה,חברה ותרבות מר אופיר מזרחי
  ה 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0687.2532.01 ספרות סינית במאה העשרים והעשרים-ואחת פרופ' מרק גמזה
  ה 18:00-16:00 305 גילמן מטלה
  שיעורי ליבה סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.2517.01 הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הדרום ד"ר לוי שחם אילנית
  ד 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0687.2515.01 הינדואיזם חי בהודו העכשווית : דת, חברה ופוליטיקה ד"ר אהוד הלפרין
  א 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0687.2166.01 עולם העבודה ביפן הגלובאלית ד"ר בייקוביץ אביטל
  ה 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0687.2531.01 מדיניות החוץ של סין : סייבר,חגורות וחיידקים ד"ר יואל קורנרייך
  ג 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0687.6666.01 ליווי סטודנטים שנה א מזרח אסיה ד"ר לוי שחם אילנית
  ג 14:00-12:00 מטלה
  * רישום ידני בלבד
  שיעור בחירה של מרכז היזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0102.01 כלים ושיטות ביזמות מר תומר איתי
  א 19:00-17:00 מטלה
  פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.2302.01 מדע ורפואה בסין המסורתית פרופ' אסף גולדשמידט
  ב 18:00-16:00 260 גילמן מטלה
  ב' פרופ' אסף גולדשמידט
  ד 18:00-16:00 260 גילמן
  ב' 0687.2204.01 נשים ומגדר ביפן המודרנית: מבט אנתרופולוגי פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  ב 18:00-14:00 261 גילמן מטלה
  ב' 0687.2311.01 הדרך (דאו) בעין העדשה פרופ' גליה פת-שמיר
  ג 18:00-14:00 261 גילמן מטלה
  ב' 0687.2213.01 סוגיות מרכזיות בבודהיזם ד"ר רועי צהר
  ג 12:00-10:00 261 גילמן מטלה
  ב' ד"ר רועי צהר
  ה 12:00-10:00 261 גילמן
  סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.3462.01 שלטון ומנהל ציבורי ביפן המודרנית: מי למעשה שולט ביפן מתקופת פרופ' אהוד הררי
  א 14:00-10:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0687.3461.01 הודו בשידור חי: סוגיות נבחרות בפוליטיקה ותקשורת בהודו המודרנ ד"ר רוני פרצ'ק
  ב 14:00-10:00 261 גילמן מטלה
  ב' 0687.3460.01 הראמאיינה עכשיו: תרבות, מגדר ופוליטיקה בראי האפוס ההודי ד"ר לוי שחם אילנית
  ב 12:00-10:00 260 גילמן מטלה
  ב' ד"ר לוי שחם אילנית
  ד 12:00-10:00 260 גילמן
  ב' 0821.3163.01 היסטוריה פוטנציאלית של הצילום ביפן ד"ר אילת זהר
  ב 18:00-14:00 200 מכסיקו מטלה
  ב' 0687.3419.01 סין ואירופה:הסטוריה של יחסים ורעיונות פרופ' מרק גמזה
  ד 16:00-12:00 317 גילמן מטלה
  ב' 0687.3456.01 מרחב, חברה וסביבה בסין העכשווית ד"ר דרור קוכן
  ה 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  שיעורי שפה מסגרת 124
  יפנית שנה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.1680.01 יפנית שנה א' גב' ניקי ליטמן
  ב 10:00-08:00 מטלה
  ב' גב' ניקי ליטמן
  ב 10:00-08:00 306 גילמן
  א' גב' מסקו מוסקוביץ
  ד 14:00-12:00
  ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  ד 14:00-12:00 362 גילמן
  א' גב' ניקי ליטמן
  ה 10:00-08:00
  ב' גב' ניקי ליטמן
  ה 10:00-08:00 306 גילמן
  א' 0687.1680.02 יפנית שנה א' גב' מסקו מוסקוביץ
  א 12:00-10:00 מטלה
  ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  א 12:00-10:00 362 גילמן
  א' גב' ניקי ליטמן
  ב 12:00-10:00
  ב' גב' ניקי ליטמן
  ב 12:00-10:00 362 גילמן
  א' גב' ניקי ליטמן
  ה 12:00-10:00
  ב' גב' ניקי ליטמן
  ה 12:00-10:00 362 גילמן
  א' 0687.1680.03 יפנית שנה א' גב' מסקו מוסקוביץ
  א 10:00-08:00 מטלה
  ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  א 10:00-08:00 306 גילמן
  א' גב' ניקי ליטמן
  ב 18:00-16:00
  ב' גב' ניקי ליטמן
  ב 18:00-16:00 361 גילמן
  א' גב' מסקו מוסקוביץ
  ד 10:00-08:00
  ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  ד 10:00-08:00 306 גילמן
  סינית שנה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.1700.01 סינית שנה א' גב' ג'אנג לי
  א 10:00-08:00 מטלה
  ב' גב' ג'אנג לי
  א 10:00-08:00 111 דן-דוד
  א' גב' ג'אנג לי
  ג 10:00-08:00
  ב' גב' ג'אנג לי
  ג 10:00-08:00 307 גילמן
  א' גב' ג'אנג לי
  ד 10:00-08:00
  ב' גב' ג'אנג לי
  ד 10:00-08:00 111 דן-דוד
  א' 0687.1700.02 סינית שנה א' גב' ג'אנג לי
  א 12:00-10:00 מטלה
  ב' גב' ג'אנג לי
  א 12:00-10:00 111 דן-דוד
  א' גב' ג'אנג לי
  ג 12:00-10:00
  ב' גב' ג'אנג לי
  ג 12:00-10:00 307 גילמן
  א' גב' חויי סיה
  ד 12:00-10:00
  ב' גב' חויי סיה
  ד 12:00-10:00 111 דן-דוד
  א' 0687.1700.03 סינית שנה א' גב' חויי סיה
  ב 10:00-08:00 מטלה
  ב' גב' חויי סיה
  ב 10:00-08:00 362 גילמן
  א' גב' חויי סיה
  ד 10:00-08:00
  ב' גב' חויי סיה
  ד 10:00-08:00 362 גילמן
  א' גב' חויי סיה
  ה 10:00-08:00
  ב' גב' חויי סיה
  ה 10:00-08:00 362 גילמן
  א' 0687.1700.04 סינית שנה א' גב' חואנג צולי
  ב 18:00-16:00 מטלה
  ב' גב' חואנג צולי
  ב 18:00-16:00 362 גילמן
  א' גב' חואנג צולי
  ד 16:00-14:00
  ב' גב' חואנג צולי
  ד 16:00-14:00 362 גילמן
  א' גב' חואנג צולי
  ה 16:00-14:00
  ב' גב' חואנג צולי
  ה 16:00-14:00 362 גילמן
  הינדי שנה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.9200.01 הינדי שנה א' ד"ר גנאדי שלומפר
  א 12:00-10:00 מטלה
  ב' ד"ר גנאדי שלומפר
  א 12:00-10:00 317 גילמן
  א' ד"ר גנאדי שלומפר
  ג 12:00-10:00
  ב' ד"ר גנאדי שלומפר
  ג 12:00-10:00 317 גילמן
  א' ד"ר גנאדי שלומפר
  ה 12:00-10:00
  ב' ד"ר גנאדי שלומפר
  ה 12:00-10:00 307 גילמן
  סנסקריט שנה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.9000.01 סנסקריט שנה א' ד"ר רפי פלד
  א 18:00-16:00 מטלה
  ב' ד"ר רפי פלד
  א 18:00-16:00 317 גילמן
  א' ד"ר רפי פלד
  ג 18:00-16:00
  ב' ד"ר רפי פלד
  ג 18:00-16:00 317 גילמן
  א' ד"ר רפי פלד
  ד 16:00-14:00
  ב' ד"ר רפי פלד
  ד 16:00-14:00 361 גילמן
  יפנית שנה ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.2680.01 יפנית שנה ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  ב 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  ב 12:00-10:00 א361 גילמן
  א' גב' מסקו מוסקוביץ
  ד 12:00-10:00 277 גילמן
  ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  ד 12:00-10:00 103 רוזנברג
  א' ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ה 12:00-10:00 281 גילמן
  ב' ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ה 12:00-10:00 א361 גילמן
  א' 0687.2680.02 יפנית שנה ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' גב' מסקו מוסקוביץ
  א 14:00-12:00 317 גילמן
  א' גב' ניקי ליטמן
  ב 14:00-12:00 282 גילמן
  ב' גב' ניקי ליטמן
  ב 14:00-12:00 317 גילמן
  א' גב' ניקי ליטמן
  ה 14:00-12:00 279 גילמן
  ב' גב' ניקי ליטמן
  ה 14:00-12:00 317 גילמן
  סינית שנה ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.2700.01 סינית שנה ב' גב' חואנג צולי
  ב 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' גב' חואנג צולי
  ב 12:00-10:00 317 גילמן
  א' גב' חואנג צולי
  ד 12:00-10:00 279 גילמן
  ב' גב' חואנג צולי
  ד 12:00-10:00 317 גילמן
  א' גב' חואנג צולי
  ה 12:00-10:00 279 גילמן
  ב' גב' חואנג צולי
  ה 12:00-10:00 317 גילמן
  א' 0687.2700.02 סינית שנה ב' גב' ג'אנג לי
  א 18:00-16:00 280 גילמן מטלה
  ב' גב' ג'אנג לי
  א 18:00-16:00 362 גילמן
  א' גב' ג'אנג לי
  ג 18:00-16:00 279 גילמן
  ב' גב' ג'אנג לי
  ג 18:00-16:00 362 גילמן
  א' גב' ג'אנג לי
  ד 18:00-16:00 279 גילמן
  ב' גב' ג'אנג לי
  ד 18:00-16:00 362 גילמן
  הינדי שנה ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.9210.01 הינדי שנה ב' ד"ר גנאדי שלומפר
  א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' ד"ר גנאדי שלומפר
  א 14:00-12:00 362 גילמן
  א' ד"ר גנאדי שלומפר
  ג 14:00-12:00 280 גילמן
  ב' ד"ר גנאדי שלומפר
  ג 14:00-12:00 362 גילמן
  א' ד"ר גנאדי שלומפר
  ה 14:00-12:00 280 גילמן
  ב' ד"ר גנאדי שלומפר
  ה 14:00-12:00 362 גילמן
  סנסקריט שנה ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.9237.01 סנסקריט שנה ב': על אבות ובנים בספרות המיתולוגיה: קריאה בסיפו ד"ר רפי פלד
  א 12:00-10:00 220 גילמן מטלה
  א' ד"ר רפי פלד
  ד 18:00-16:00
  ב' 0687.9238.01 סנסקריט שנה ב': שירת הגעגוע של קאלידאסה: קריאה ב"שליח-ענן" ד"ר רפי פלד
  א 12:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  ב' ד"ר רפי פלד
  ד 18:00-16:00 361 גילמן
 • **תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם לשני הסמסטרים
 • **לתלמידי שנה ג' הקורס בסמ' ב' נחשב כטקסטים
 • (משוקללים כשיעורים מונוגרפיים)
  קורסי העשרה בשפות
 • ניתן לקחת עד 8 ש"ס מסה"כ 16 ש"ס שיעורי הבחירה
 • קורסי העשרה - סמ' א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.9235.01 קוריאנית א' מר ז'אי רוסמן קים
  א 18:00-16:00 277 גילמן מטלה
  א' מר ז'אי רוסמן קים
  ד 12:00-10:00 305 גילמן
  א' 0687.9008.01 סינית שנה ג', חלק א' פרופ' ג'אנג פינג
  א 10:00-08:00 280 גילמן מטלה
  א' גב' חואנג צולי
  ג 10:00-08:00 279 גילמן
  א' 0687.9008.02 סינית שנה ג', חלק א' פרופ' ג'אנג פינג
  א 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  א' גב' חואנג צולי
  ג 16:00-14:00 279 גילמן
  א' 0687.9002.01 סינית קלאסית א' פרופ' אסף גולדשמידט
  ב 18:00-14:00 260 גילמן מטלה
  א' 0687.9109.01 יפנית קלאסית, חלק א' ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ב 12:00-08:00 278 גילמן מטלה
  א' 0687.9019.01 יפנית שנה ג', חלק א' ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ב 14:00-12:00 מטלה
  א' ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ה 14:00-12:00 220 גילמן
  א' 0687.9239.01 הינדי שנה ג': התפתחות הסיפור בהינדי ד"ר גנאדי שלומפר
  ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' ד"ר גנאדי שלומפר
  ה 16:00-14:00 279 גילמן
  קורסי העשרה - סמ' ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.9108.01 סינית שנה ג', חלק ב' פרופ' ג'אנג פינג
  א 10:00-08:00 362 גילמן מטלה
  ב' גב' חואנג צולי
  ג 10:00-08:00 362 גילמן
  ב' 0687.9108.02 סינית שנה ג', חלק ב' פרופ' ג'אנג פינג
  א 16:00-14:00 362 גילמן מטלה
  ב' גב' חואנג צולי
  ג 16:00-14:00 362 גילמן
  ב' 0687.9102.01 סינית קלאסית ב' פרופ' ג'אנג פינג
  ג 18:00-14:00 361 גילמן מטלה
 • הרישום פתוח לתלמידים שלמדו סינית קלאסית א'
 • ב' 0687.9020.01 יפנית שנה ג', חלק ב' ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ב 14:00-12:00 א317 גילמן מטלה
  ב' ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ה 14:00-12:00 א317 גילמן
  ב' 0687.9110.01 יפנית קלאסית, חלק ב' ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ב 12:00-08:00 א317 גילמן מטלה
  תואר שני
  סמינרים לתואר שני
 • **תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0687.0000 סמינר מחלקתי ג 14:00-12:00 מטלה
  תואר שני מחקרי
 • באישור ועדת הוראה ניתן להרשם לסמינר מהתואר הראשון
 • * ניתן להרשם לסמינרים של התואר השני העיוני
 • א' 0687.4500.01 אלוהות ומרחב בהינדואיזם: מקומם של האלים ד"ר אהוד הלפרין
  א 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' ד"ר אהוד הלפרין
  א 20:00-18:00 261 גילמן
  א' 0687.4510.01 סוגיות מגדר בהודו המודרנית ד"ר רוני פרצ'ק
  ב 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.4496.01 יפן בת זמננו: חברה, מגדר ומשפחה פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  ג 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0821.5165.01 הביאנלות הגלובליות של אסיה ומעבר: לאתגר את אירופה ד"ר אילת זהר
  ד 18:00-14:00 מטלה
  א' 0687.4452.01 גישות לכתיבת ההיסטוריה של סין המודרנית פרופ' מרק גמזה
  ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
 • הסמינר פתוח לתלמידי תואר ראשון באישור המרצה וועדת הוראה. ה
 • א' 0687.4527.01 מחקר סינולוגי במאה ה-21: ביבליוגרפיה, מאגרי מידע, וכלים דיגי פרופ' אסף גולדשמידט
  ה 20:00-16:00 מטלה
  ב' 0618.4360.01 פילוסופיה בלי גבולות פרופ' דני רוה
  ג 20:00-16:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0618.4008.01 חידת החיים והמוות – מבט השוואתי* פרופ' גליה פת-שמיר
  ד 14:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0687.4519.01 משטרים סמכותניים באסיה : מקורות, עמידות פוליטית ויחסי חברה-מ ד"ר יואל קורנרייך
  ה 16:00-12:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0687.4518.01 זהות אישית:יום, ויטגנשטיין והבודהיזם ד"ר רועי צהר
  ה 18:00-14:00 260 גילמן מטלה
  סמינרים של קריאה מתקדמת בטקסטים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.4525.01 קריאת טקסטים מתקדמת בסינית קלאסית פרופ' אנדריו פלאקס
  ד 14:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  א' 0687.4521.01 קריאת טקסטים ביפנית מודרנית ד"ר מיקה לוי- יממורי
  ה 18:00-14:00 220 גילמן מטלה
  תואר שני עיוני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.4522.01 סמינר מתודולוגי: זהויות תרבותיות, לאומיות ואתניות בסין המודר ד"ר עודד אבט
  ה 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.4526.01 הרעיונות הגדולים של אסיה: צירי ליבה ד"ר אורי סלע
  ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0687.4519.01 משטרים סמכותניים באסיה : מקורות, עמידות פוליטית ויחסי חברה-מ ד"ר יואל קורנרייך
  ה 16:00-12:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0687.4523.01 שיח ציבורי עכשווי ביפן ד"ר דלית בלוך
  ה 12:00-08:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0687.4524.01 מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21 ד"ר רחל שאול
  ד 20:00-16:00 497 גילמן מטלה
  מעבדות מחקר לתלמידי התואר השני
 • הרישום מותנה באישור מנהל/ת המעבדה. יחשב כרפראט
 • אב 0645.4010.01 העיקר זה האיכר: היסטוריה של פלאחים בלבנט ד"ר עמוס נדן
  ג 18:00-14:00 105 ווב מטלה
  א' 0645.4012.01 המעבדה להיסטוריה של משבר האקלים פרופ' און ברק
  ד"ר אבנר וישניצר
  ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' פרופ' און ברק
  ד"ר אבנר וישניצר
  ב 14:00-12:00 107 רוזנברג
  א' 0645.4011.01 מעבדת יחידי סגולה: הכוח והסמכות לרפא פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  ד"ר עינת קלפטר
  ג 14:00-12:00 מטלה
  ב' פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  ד"ר עינת קלפטר
  ג 14:00-12:00 260 גילמן
  סמינרי דוקטורנטים
 • מתקיים אחת שלבועיים
 • א' 0645.1022.01 סמינר דוקטורנטים פרופ' מאיר ליטבק
  ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0645.1023.01 סמינר דוקטורנטים פרופ' מאיר ליטבק
  ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>