פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודי התואר ראשון -מסלול ספרות אנגלית
תואר ראשון - ספרות אנגלית
לימודי עומק - קורסי מבוא ( מסגרת 125)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' ה 16:00-14:00 מקוון -
א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר רון בן טובים
א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
א' ד 14:00-12:00 מקוון -
ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
א 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
ב' ד 14:00-12:00 101 דן-דוד
לימודי עומק - קורסי תיאוריה ( מסגרת 126)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
א' ה 12:00-10:00 מקוון -
ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
ב' ה 18:00-16:00 001 ווב
ב' 0626.1250.01 מבוא לתיאוריה Introduction to Theory ד"ר ניר עברון
א 12:00-10:00 001 ווב מטלה
ב' ד 12:00-10:00 279 גילמן
יסודות הומניסטים ( מסגרת 127
קורס כתיבה בסיסי - חובה שנה א' סמ' א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1142.01 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
א' ה 12:00-10:00 מקוון -
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1142.02 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
א' ה 14:00-12:00 מקוון -
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1142.03 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
א' ד 18:00-16:00 מקוון -
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1142.04 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
ג 18:00-14:00 מקוון - מטלה
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 1662.1142.01 Basic Academic Writing in English ד"ר דרה ברנאט
א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
א' ד 14:00-12:00 מקוון -
 • סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף ועדין לא השלימו בהצלחה
 • את תרגיל הכתיבה (06261141), ילמדו קורס זה
 • שיוכר להם כתרגיל כתיבה ו- 2 ש"ס מתוך הקורסים המתקדמים
 • לימודי עומק - קורס כתיבה ( מסגרת 127) - Writing Proseminar
 • ניתן להירשם החל משנה ב'
 • הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה (06261141)
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ד 12:00-10:00 מקוון -
 • קבוצה 01 מיועדת רק לסטודנטים בשנה ג'
 • ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 107 רוזנברג
  ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 12:00-10:00 101 ווב מטלה
  ב' ה 12:00-10:00 101 ווב
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  ב' ה 14:00-12:00 101 ווב
  לימודי עומק - קורסי ליבה (מסגרת 128)
 • הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי הקדם
 • כפי שמופיעים במסך הסיליבוס של הקורס
 • במסלול דו-חוגי - יש לבחור 3 קורסים לא מאותו תחום
 • ניתן לקחת קורסי ליבה מעבר למכסה בתור קורסים מתקדמים
 • תחום שירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.5014.01 Major and Minor Poets of the 20th century ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 16:00-14:00 456 גילמן מטלה
  ב' ה 16:00-14:00 305 גילמן
  ב' 1662.2224.01 Identity in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' ד 14:00-12:00 107 רוזנברג
  תחום שייקספיר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.5015.01 Shakespeare's Classical World ד"ר יונתן סטבסקי
  א 18:00-16:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד 18:00-16:00 205 רוזנברג
  תחום הרומן
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2368.01 American Modernism ד"ר ניר עברון
  א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0626.5016.01 Making and Unmaking the Self in Victorian Novels גב' ענאל יונס - פנט
  א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ד 16:00-14:00
  תחום הסטוריה של הספרות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.5015.01 Shakespeare's Classical World ד"ר יונתן סטבסקי
  א 18:00-16:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד 18:00-16:00 205 רוזנברג
  ב' 0626.5012.01 Cold War American Literature and Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  א 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 205 רוזנברג
  תחום תיאוריה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.5017.01 Psychoanalysis and poetics פרופ' שירלי זיסר
  ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ה 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0626.2684.01 Myths of the Origin of Language פרופ' שירלי זיסר
  ב 14:00-12:00 105 ווב מטלה
  ב' ה 14:00-12:00 105 ווב
  קורסים מתקדמים (מסגרת 121)
 • הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי קדם
 • כפי שמופיע במסך הסילבוס של הקורס
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2422.01 Drama and Creative Writing ד"ר נועם גיל
  ג 12:00-10:00 מטלה
  ב' 0626.2683.01 American literature and popular culture ד"ר סוניה וינר
  ג 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0626.2559.01 The American Novel of Manners in Three Acts: Howells ד"ר ניר עברון
  ד 16:00-14:00 102 ווב מטלה
  ב' 1662.2363.01 Poets Respond to America ד"ר דרה ברנאט
  ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0626.2377.01 Marriage At the Turn of the Twentieth Century ד"ר דלית אלפרוביץ
  ג 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' 0612.6023.01 Reading the Bible Through Other Eyes ד"ר דיאנה ליפטון
  ג 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה
  ב' 0680.3195.01 Jewish American Literature ד"ר חנה פולין-גלאי
  ב 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.3141.01 Apocalypse and Dystopia in American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ה 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0626.3803.01 African American Literature ד"ר סוניה וינר
  א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' ד 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0626.3587.01 Poetic Forms , Formulas and Formulations ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ה 12:00-10:00 262 גילמן
  ב' 0626.3810.01 Theories of Love פרופ' שירלי זיסר
  ב 16:00-14:00 105 ווב מטלה
  ב' ה 16:00-14:00 105 ווב
  ב' 0626.3236.01 Tradition and Identity in Swift and Defoe ד"ר רון בן טובים
  ג 14:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' 0626.3812.01 Whiteness & the Study of American Literature ד"ר טיילור ג'ונסון
  א 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 105 ווב
  לימודי תואר ראשון - מסלול לימודים אמריקניים
  מסלול לימודים אמריקניים
  קורסי חובה / לימודי עומק (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1511.01 מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies ד"ר פרומר יואב
  ג 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ה 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' ה 18:00-16:00 001 ווב
  יסודות הומניסטים ( מסגרת 120)
  קורס כתיבה בסיסי - חובה שנה א' סמ' א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.01 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ה 12:00-10:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.02 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
  ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' ה 14:00-12:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.03 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
  א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' ד 18:00-16:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.04 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
  ג 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.1142.01 Basic Academic Writing in English ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' ד 14:00-12:00 מקוון -
  לימודי עומק - קורס כתיבה (מסגרת 120 )Writing Proseminar
 • יכולים להירשם סטודנטים החל משנה ב'
 • הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה (06261141)
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ד 12:00-10:00 מקוון -
 • 1662206401 מיועד רק לסטודנטים בשנה ג'
 • ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 12:00-10:00 101 ווב מטלה
  ב' ה 12:00-10:00 101 ווב
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  ב' ה 14:00-12:00 101 ווב
  ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 107 רוזנברג
  לימודי עומק - קורס מהחוג להיסטוריה (מסגרת 120)
  קורס חובה שנה א'
  תחנות יסוד בארה"ב (שו"ת ארה"ב)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1973.01 להתחיל מחדש: ארצות הברית, 1980-1865 ד"ר פרומר יואב
  א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' ג 18:00-16:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1972.01 חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492 פרופ' מיכאל זכים
  ב 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' ד 14:00-12:00 456 גילמן
  קורס חובה שנה ב'
  קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1973.01 להתחיל מחדש: ארצות הברית, 1980-1865 ד"ר פרומר יואב
  א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' ג 18:00-16:00 מקוון -
 • קורס זה יוכל להחשב כל עוד לא נלקח בתור קורס "שו"ת ארה"ב"
 • 2 ש"ס מתוך 4 ש"ס של הקורס ייחשבו במניין שעות הבחירה מחוץ
 • מחוץ לחוג
 • או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2711.01 ארה"ב במזרח התיכון ד"ר נעם כוכבי
  ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • קורס מתקדם בתוך החוג שניתן להכיר בו כקורס חובה שנה ב'
 • קורסים מתקדמים בחוג לאנגלית (מסגרת 121)
  הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי קדם
  כפי שמופיע במסך סיליבוס הקורס
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2368.01 American Modernism ד"ר ניר עברון
  א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0626.2422.01 Drama and Creative Writing ד"ר נועם גיל
  ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0626.2711.01 ארה"ב במזרח התיכון ד"ר נעם כוכבי
  ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0626.2559.01 The American Novel of Manners in Three Acts: Howells ד"ר ניר עברון
  ד 16:00-14:00 102 ווב מטלה
  ב' 0626.5012.01 Cold War American Literature and Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  א 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 205 רוזנברג
  ב' 0626.2377.01 Marriage At the Turn of the Twentieth Century ד"ר דלית אלפרוביץ
  ג 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' 1662.2224.01 Identity in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' ד 14:00-12:00 107 רוזנברג
  ב' 1662.2363.01 Poets Respond to America ד"ר דרה ברנאט
  ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0626.2682.01 Visual History of the United States ד"ר איילת כרמי
  ד 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
 • הקורס ינתן בעברית
 • ב' 0626.2683.01 American literature and popular culture ד"ר סוניה וינר
  ג 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0680.3195.01 Jewish American Literature ד"ר חנה פולין-גלאי
  ב 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  קורסי בחירה מחוץ לחוג לאנגלית (מסגרת 143)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte ד"ר זומר אודי
  ה 15:00-12:00 מטלה
  א' 1031.3841.01 מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829 פרופ' קוצ'ין מיכאל
  ד 19:00-16:00 מטלה
  א' 0821.6474.01 Made to be Seen: צילום וגזע באמריקה ד"ר איילת כרמי
  ג 12:00-10:00 211 מכסיקו מטלה
  א' 0821.6683.01 Postwar: Art After the A-Bomb, 1945-1968 ד"ר רייצ'ל פרי
  א 14:00-12:00 212 מכסיקו מטלה
  א' 1843.0621.01 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית ד"ר אלחנתי משה
  ד 12:00-10:00 מטלה
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  ה 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' 1662.1500.01 Digital Discourse: New Media Language and Dynamics ד"ר וייסמן כרמל
  א 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' ג 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
  א' 0677.1229.01 The Jews in America ד"ר סקוט אורי
  ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 1031.3687.01 בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים ד"ר זומר אודי
  ב 12:00-09:00 מטלה
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  ד 14:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 1662.1501.01 Techno-Utopia ד"ר עופר נורדהיימר נור
  ב 20:00-18:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' ד 20:00-18:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.3141.01 Apocalypse and Dystopia in American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ה 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0626.3803.01 African American Literature ד"ר סוניה וינר
  א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0626.3813.01 Women's Rights in America, 1920-2020 ד"ר עינב ברקוביץ פוקס
  ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • קורס סמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס נוספים
 • מתוך קורסים מתקדמים בחוג
 • קורס מקוון, הרישום מותנה בציון עובר בקורס פרו-סמינר
 • ב' 0621.3280.01 תולדות המכונה פרופ' מיכאל זכים
  ב 18:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' ה 18:00-16:00 א362 גילמן
  ב' 0626.3812.01 Whiteness & the Study of American Literature ד"ר טיילור ג'ונסון
  א 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 105 ווב
  חטיבה בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
 • לסטודנטים בפקולטה למדעי החברה
 • משקל החטיבה 16 ש"ס. ניתן לבחור באחד משני המסלולים
 • מסלול ספרות בריטית - קורסי חובה ( מסגרת 520)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ה 12:00-10:00 מקוון -
  *או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' ה 18:00-16:00 001 ווב
  א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר רון בן טובים
  א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' ד 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
  א 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' ד 14:00-12:00 101 דן-דוד
 • קורסים מתקדמים לבחירה ( יש לקחת במצטבר 4 ש"ס)
 • א' 0626.5016.01 Making and Unmaking the Self in Victorian Novels גב' ענאל יונס - פנט
  א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ד 16:00-14:00
  ב' 0626.5014.01 Major and Minor Poets of the 20th century ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 16:00-14:00 456 גילמן מטלה
  ב' ה 16:00-14:00 305 גילמן
  ב' 0626.2684.01 Myths of the Origin of Language פרופ' שירלי זיסר
  ב 14:00-12:00 105 ווב מטלה
  ב' ה 14:00-12:00 105 ווב
  ב' 0626.5015.01 Shakespeare's Classical World ד"ר יונתן סטבסקי
  א 18:00-16:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד 18:00-16:00 205 רוזנברג
  מסלול לימודים אמריקניים- קורסי חובה ( מסגרת 520)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1511.01 מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies ד"ר פרומר יואב
  ג 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ה 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' ה 18:00-16:00 001 ווב
 • קורסים מתקדמים לבחירה (יש לקחת במצטבר 6 ש"ס)
 • א' 0626.2711.01 ארה"ב במזרח התיכון ד"ר נעם כוכבי
  ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0626.2377.01 Marriage At the Turn of the Twentieth Century ד"ר דלית אלפרוביץ
  ג 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' 0626.2682.01 Visual History of the United States ד"ר איילת כרמי
  ד 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 1662.2224.01 Identity in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' ד 14:00-12:00 107 רוזנברג
  ב' 1662.2363.01 Poets Respond to America ד"ר דרה ברנאט
  ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0626.2683.01 American literature and popular culture ד"ר סוניה וינר
  ג 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  מיומנויות יסוד - קורסי מיגוון ( מסגרת 444)
  קורסי מגוון
 • מיועד לסטודנטים שהחלו מתש"ף
 • היקף כל קורס הנו 2 ש"ס, על התלמידים לקחת 4 ש"ס (2 קורסים)
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד
 • החוג להיסטוריה כללית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
  ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  החוג לפילוסופיה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה פרופ' צבי טאובר
  ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  החוג לבלשנות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  החוג להיסטוריה של עם ישראל
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' יונתן פרייס
  ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  החוג לספרות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
  ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.1116.01 יצירות מופת בשירת ימי הביניים ד"ר אריאל זינדר
  ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  התכנית לתרבות צרפת
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  התכנית ללימודי נשים ומגדר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  התכנית הרב תחומית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
  ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  *לא מיועד למסלול לימודים אמריקניים
  מקרא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  *לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'
  קורסי חיבור אישי (מסגרת 132)
 • לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תש"ף
 • עבור תלמידים שהחלו לפני תש"ף: ניתן לקחת עד 4 ש"ס
 • מתוך רשימה זו
 • קורסים מביה"ס לחינוך לתעודת הוראה (מסגרת 121)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0723.1004.01 אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות ד"ר רוט ברקאי יעל
  ה 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0769.1004.01 שילוב והכלה- לומדים בעלי צרכים מיוחדים ד"ר זיו אורית
  ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל ד"ר הופמן תמי
  ג 16:00-14:00 מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  מטלה
  א' 0723.2002.01 הוראה וטכנולוגיה בעידן הידע ד"ר הרשקוביץ ארנון
  ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ד"ר גרוס-ספקטור מיכל
  מטלה
  ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  ג 16:00-14:00 410 שרת מטלה
  ב' 0723.2015.01 משפט וחינוך לא יינתן
  מטלה
  קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  ד 20:00-18:00 מטלה
  א' 1884.0102.01 כלים ושיטות ביזמות מר תומר איתי
  א 19:00-17:00 מטלה
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  ב 18:00-16:00 מטלה
  *למסלול לימודים אמריקניים ניתן לקחת עד 2 ש"ס כקורסי בחירה מח
  סדנאות תרגום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.7028.01 סדנה בעריכת תרגום ד"ר רן הכהן
  ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0668.2327.01 סדנת תרגום ועריכה 2 ד"ר דורית שילה
  ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.6016.01 סדנה בתרגום פרוזה ד"ר רן הכהן
  ה 14:00-12:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0680.7014.01 סדנה: התרגום כשער לכתיבה מר דרור משעני
  ה 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0680.1448.01 סדנה: לכתוב משפט מדובר פרופ' גלילי שחר
  ג 18:00-16:00 260 גילמן מטלה
  קורסים נוספים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • מיועד לסטודנטים מצטיינים משנה ג', לאחר אישור יועץ תואר ראש
 • רישום לקורס" קליניקה" הנו ידני ולא באמצעות הבידינג
 • א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  מטלה
  לימודי התואר השני
  סמינר לתואר שני (מסגרת 620 )
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.4802.01 Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה ד"ר ניר עברון
  א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ד 16:00-14:00
  * קורס חובה
  * קורס זה פתוח רק לסטודנטים מן המניין תואר שני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.4247.01 Poetry in Theory ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ה 16:00-14:00 מקוון -
  א' 0626.4553.01 Michele Montrelay and Jacques Lacan פרופ' שירלי זיסר
  ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' ה 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0626.4411.01 Literature and Human Rights ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 16:00-14:00 101 ווב מטלה
  ב' ה 16:00-14:00 101 ווב
  ב' 0626.4656.01 Fictions of masculinity פרופ' מלאת שמיר
  ד 20:00-16:00 101 ווב מטלה
  ב' 0626.3812.01 Whiteness & the Study of American Literature ד"ר טיילור ג'ונסון
  א 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 105 ווב
  לימודי השלמה לתואר שני
  קורסי השלמה ( מסגרת 623)
 • הרישום בהתאם לתנאי הקבלה האישיים
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר רון בן טובים
  א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' ה 16:00-14:00 מקוון -
  א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ה 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
  א 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' ד 14:00-12:00 101 דן-דוד
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' ה 18:00-16:00 001 ווב
  ב' 0626.1250.01 מבוא לתיאוריה Introduction to Theory ד"ר ניר עברון
  א 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 279 גילמן
  יש לבחור אחד מפרוסמינר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' א 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 12:00-10:00 101 ווב מטלה
  ב' ה 12:00-10:00 101 ווב
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  ב' ה 14:00-12:00 101 ווב
  ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 107 רוזנברג
  סמינרים (מסגרת 623)
 • יש לבחור סמינר בהתאם לתכנית האישית
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.3141.01 Apocalypse and Dystopia in American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' ה 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0626.3587.01 Poetic Forms , Formulas and Formulations ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ה 12:00-10:00 262 גילמן
  ב' 0626.3810.01 Theories of Love פרופ' שירלי זיסר
  ב 16:00-14:00 105 ווב מטלה
  ב' ה 16:00-14:00 105 ווב
  ב' 0626.3236.01 Tradition and Identity in Swift and Defoe ד"ר רון בן טובים
  ג 14:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' 0626.3812.01 Whiteness & the Study of American Literature ד"ר טיילור ג'ונסון
  א 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ד 12:00-10:00 105 ווב
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>