לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א:
    סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א.
    סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב.
    סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626114201   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 11:00 ; בהתאם להנחיות המרצה

0626114202   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 11:00 ; בהתאם להנחיות המרצה

0626114203   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' לואיס חייט   עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 11:00 ; בהתאם להנחיות המרצה

0626114204   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' לואיס חייט   עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 11:00 ; בהתאם להנחיות המרצה

0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, עד השעה 09:00

0626127901   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר רון בן טובים   בחינה   מועד א : 07/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת 3 שעות

מועד ב : 07/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת 3 שעות

0626127901   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר רון בן טובים   בחינת ביניים   מועד א : 27/11/2020 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 15/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 10/12/2020 בשעה : 09:00 ; עבודת אמצע יוגש במודל

0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 18/02/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   עבודה   מועד א : 24/02/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   בחינת ביניים   מועד א : 27/11/2020 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 18/12/2020 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

0626236801   American Modernism   ד"ר ניר עברון   עבודה   מועד א : 04/03/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   מועד א : 16/12/2020 בשעה : 09:00 ; מטלת אמצע , יוגש במודל

0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626271101   ארה"ב במזרח התיכון   ד"ר נעם כוכבי   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626314101   Apocalypse and Dystopia in American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626380301   African American Literature   ד"ר סוניה וינר   עבודה סמינריונית   26/04/2021  09:00     
0626381301   Women's Rights in America, 1920-2020   ד"ר עינב ברקוביץ פוקס   עבודה סמינריונית   26/04/2021  09:00     
0626424701   Poetry in Theory   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; יוגש במודל

0626455301   Michele Montrelay and Jacques Lacan   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626480201   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר ניר עברון   עבודה   מועד א : 21/02/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626501601   Making and Unmaking the Self in Victorian Novels   גב' ענאל יונס - פנט   בחינת בית   מועד א : 23/12/2020 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה : 20.12.20 שעת לקיחה :09:15 , מבחן אמצע יוגש במודל

מועד ב : 20/01/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה : 17.1.21 שעת לקיחה 09:15 , מבחן אמצע יוגש במודל

0626501601   Making and Unmaking the Self in Victorian Novels   גב' ענאל יונס - פנט   עבודה   מועד א : 21/02/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626501701   Psychoanalysis and poetics   פרופ' שירלי זיסר   בחינת בית   מועד א : 12/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה: 9.2.2021, יוגש במודל

מועד ב : 05/03/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה: 2.3.2021 , יוגש במודל

1662110001   World Masterpieces of the Western Tradition   פרופ' אורי ש. כהן   בחינת בית   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 18.01.21 שעת לקיחה 09:15

מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 14.02.21 שעת לקיחה 09:15

1662110201   Academic Writing**   ד"ר סוניה וינר   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662111101   Modernity and its Discontents   ד"ר פרומר יואב   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662111601   Advanced Academic Writing   ד"ר רובין בגון   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662111901   Understanding the Climate Crisis: An Interdisciplinary Intro   ד"ר עמיחי עמית   בחינת בית   מועד א : 08/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 07.02.21 שעת לקיחה 09:15

מועד ב : 01/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 28.02.21 שעת לקיחה 09:15

1662112001   Memes and Digital Culture   ד"ר ענבר קמינסקי   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662112401   Queer Theory   ד"ר תומר ששונקין עפרון   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662112801   Introduction to Statistics   מר זאבי יואב   בחינת בית   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 20.01.21 שעת לקיחה 09:15

מועד ב : 22/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 21.02.21 שעת לקיחה 09:15

1662112901   What is the Humanities?   ד"ר יהודית קורנבלט   בחינת בית   מועד א : 26/01/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 24.01.21 שעת לקיחה 09:15

מועד ב : 18/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 16.2.21 שעת לקיחה 09:15

1662113101   Understanding and Treating Trauma in Israel   Dr. Alana Siegel   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662114201   Basic Academic Writing in English   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   21/01/2021  09:00     
1662120101   Social and Cultural History of the Middle East**   ד"ר דניאל זיסינויין   בחינת בית   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 13:15 ; מועד לקיחה 26.01.2021 בשעה 13:15

מועד ב : 23/02/2021 בשעה : 13:15 ; מועד לקיחה 21.02.2021 בשעה 13:15

1662130701   Interreligious Theory   פרופ' ברברה מאייר   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662131001   From Theory to Therapy: Clinical aspects of psychology   ד"ר גדעון לב   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662140101   Guided Reading in Philosophical Texts**   Dr אדריאן סקסון   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662150001   Digital Discourse: New Media Language and Dynamics**   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662150801   Film and Postmodernism   ד"ר רובין בגון   עבודה סמינריונית   26/04/2021  09:00     
1662206401   Writing Proseminar   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   21/01/2021  09:00     
1662221701   Culture and Politics in Modern Egypt   פרופ' און ברק   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662222501   The Shi‘a Crescent: History, Culture and Religion   ד"ר אלישבע מכליס   בחינת בית   מועד א : 05/02/2021 בשעה : 13:15 ; מועד לקיחה 03.02.2021 בשעה 13:15

מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 13:15 ; מועד לקיחה 23.02.2021בשעה 13:15

1662222901   Arabic Beginners   ד"ר עדנה דוידוביץ   בחינה   מועד א : 01/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 01/03/2021 בשעה : 09:15 ;

1662223101   Spoken Arabic   ד"ר עדנה דוידוביץ   בחינה   מועד א : 29/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 09:15 ;

1662242201   Theories of the Public Sphere   גב' עלמה יצחקי   בחינת בית   מועד א : 05/02/2021 בשעה : 13:15 ; מועד לקיחה 03.02.2021 בשעה 13:15

מועד ב : 23/02/2021 בשעה : 13:15 ; מועד לקיחה 21.2.2021 בשעה 13:15

1662250701   Consciousness and the Electronic Mind   Dr. Noa Gedi   בחינת בית   מועד א : 22/01/2021 בשעה : 13:15 ; מועד לקיחה 20.01.21 בשעה 13:15

מועד ב : 18/02/2021 בשעה : 13:15 ; מועד לקיחה 16.2.21 בשעה 13:15

1662251201   Persuasion and Argumentation   ד''ר שרון אביטל   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662261301   Intro to Psychology   ד"ר Deborah Deitcher   עבודה   18/02/2021  13:00     
1662320701   Reading the Zohar   פרופ' רונית מרוז , רונית מרוז   עבודה סמינריונית   26/04/2021  09:00     
1662350501   Personality Assessment   פרופ' תיבון שירה   עבודה סמינריונית   26/04/2021  09:00     
1662590001   Biology A   פרופ מרסלו ארליך ,ד"ר למפל אילה   בחינה   מועד א : 08/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 01/03/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

1662590401   Entrepreneurship and the Startup Ecosystem   גברת קפ נוגה   בחינת בית   מועד א : 03/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 02.02.21 שעת לקיחה 09:15

מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 24.02.21 שעת לקיחה 09:15

1662590601   Value Creation   ד"ר קומן אלכסנדר   בחינת בית   מועד א : 01/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 31.01.21 שעת לקיחה 09:15

מועד ב : 03/03/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה 02.03.21 שעת לקיחה 09:15

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   ד"ר גל מנור   עבודה   מועד א : 23/04/2021 בשעה : 09:00 ; מטלת אמצע

0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   ד"ר גל מנור   עבודה   28/06/2021  09:00     
0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינה   12/07/2021  09:00  10/08/2021  09:00 
0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינת ביניים   07/05/2021  09:00  11/06/2021  09:00 
0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינה   20/07/2021  09:00  18/08/2021  09:00 
0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת ביניים   04/06/2021  09:00  28/06/2021  09:00 
0626206401   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   22/06/2021  09:00     
0626206402   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   22/06/2021  09:00     
0626237701   Marriage At the Turn of the Twentieth Century   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   מועד א : 27/04/2021 בשעה : 09:00 ; עבודת אמצע, יוגש במודל

0626237701   Marriage At the Turn of the Twentieth Century   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626255901   The American Novel of Manners in Three Acts: Howells   ד"ר ניר עברון   עבודה   מועד א : 04/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626268201   Visual History of the United States   ד"ר איילת כרמי   בחינת בית   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 12/07/2021 שעה: 09:00, יוגש במודל

מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 09/08/2021 שעה: 09:00 יוגש במודל

0626268301   American literature and popular culture   ד"ר סוניה וינר   בחינת בית   מועד א : 11/05/2021 בשעה : 11:00 ; תאריך לקיחה: 10/05/2021 שעה 11:00, מבחן אמצע יוגש במודל

מועד ב : 15/06/2021 בשעה : 11:00 ; תאריך לקיחה: 14/06/2021 שעה: 11:00 מבחן אמצע יוגש במודל

0626268301   American literature and popular culture   ד"ר סוניה וינר   עבודה   מועד א : 15/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626268401   Myths of the Origin of Language   פרופ' שירלי זיסר   עבודה   מועד א : 08/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626323601   Tradition and Identity in Swift and Defoe   ד"ר רון בן טובים   עבודה סמינריונית   12/09/2021  09:00     
0626358701   Poetic Forms , Formulas and Formulations   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626381001   Theories of Love   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   מועד א : יוגש במודל

0626381001   Theories of Love   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626381201   Whiteness & the Study of American Literature   ד"ר טיילור ג'ונסון   עבודה סמינריונית   12/09/2021  09:00     
0626441101   Literature and Human Rights   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 27/04/2021 בשעה : 09:00 ; מטלת אמצע, יוגש במודל

0626441101   Literature and Human Rights   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626465601   Fictions of masculinity   פרופ' מלאת שמיר   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626501201   Cold War American Literature and Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 12/05/2021 בשעה : 09:00 ; מטלת אמצע, יוגש במודל

0626501201   Cold War American Literature and Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626501401   Major and Minor Poets of the 20th century   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   מועד א : 12/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

0626501401   Major and Minor Poets of the 20th century   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינת ביניים   23/04/2021  09:00  18/06/2021  09:00 
0626501501   Shakespeare's Classical World   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת בית   מועד א : 30/04/2021 בשעה : 16:00 ; תאריך לקיחה: 29/04/21בשעה: 16:00, מטלת אמצע, יוגש במודל

מועד ב : 28/05/2021 בשעה : 16:00 ; תאריך לקיחה: 27/05/21 שעה: 16:00 מטלת אמצע, יוגש במודל

0626501501   Shakespeare's Classical World   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   מועד א : 30/07/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

1662110202   Academic Writing**   ד"ר סוניה וינר   עבודה   06/07/2021  13:00     
1662110801   Political History of the Economy   פרופ' מיכאל זכים   בחינת בית   מועד א : 30/06/2021 בשעה : 09:00 ; פירסום הבחינה 28.6.21 בשעה 09:00

מועד ב : 30/07/2021 בשעה : 09:00 ; פירסום הבחינה 28.7.21 בשעה 09:00

1662111001   Israel Past and Present   ד"ר רונה יונה   עבודה   04/07/2021  13:00     
1662111701   Critical Theory   ד"ר רובין בגון   עבודה   13/08/2021  13:00     
1662111801   From Pythagoras to Google   ד"ר אורי רוטלוי   עבודה   05/07/2021  13:00     
1662112201   Politics, Climate and Football in the Middle East and Northe   ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק   עבודה   06/07/2021  13:00     
1662112301   Key Issues in the History of Modern Iraq: The Quest for the   Ms. Rachel Kantz Feder   עבודה   07/07/2021  13:00     
1662112501   Motivation and Achievement   ד"ר Deborah Deitcher   עבודה   08/07/2021  13:00     
1662112601   Women Philosophers, Suffragettes, Psychologists, and Artists   ד"ר עידית אלפנדרי   עבודה   09/07/2021  13:00     
1662112701   Coping with Failure   ד"ר ליסה ארמון   עבודה   11/07/2021  13:00     
1662113001   Film and Philosophy: Coming out of the Cave   גב' ארנה רביב   עבודה   14/07/2021  13:00     
1662130001   Introduction to Modern Jewish Thought   מר נתנאל קופפר   בחינת בית   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 13:00 ; פירסום הבחינה 20.6.21 בשעה 13:00

מועד ב : 23/07/2021 בשעה : 13:00 ; פירסום הבחינה 21.07.21 בשעה 13:00

1662130601   Introduction to Classical Jewish Philosophy   Dr אדריאן סקסון   עבודה   01/08/2021  13:00     
1662130801   Feminist Interreligious Thought: From Abrahamic to Hagaric D   פרופ' ברברה מאייר   עבודה   02/08/2021  13:00     
1662130901   Key Psychological Themes through the Lens of the Camera   ד"ר רות זליגמן   עבודה   03/08/2021  13:00     
1662140001   Greek Philosophy   ד"ר עמיחי עמית   עבודה   04/08/2021  13:00     
1662140301   Early Modern Philosophy   ד"ר איתי שניר   בחינת בית   מועד א : 25/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23.06.21 בשעה 13:00

מועד ב : 27/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25.07.21 בשעה 13:00

1662150101   Techno-Utopia   ד"ר עופר נורדהיימר נור   עבודה   05/08/2021  13:00     
1662150301   Theories in Communication and Digital Media**   ד''ר שרון אביטל   עבודה   21/06/2021  13:00     
1662160001   Developmental Psychology   Dr. Naftali Israeli   בחינת בית   מועד א : 09/07/2021 בשעה : 13:00 ; פירסום הבחינה 07.7.21 בשעה 13:00

מועד ב : 06/08/2021 בשעה : 13:00 ; פירסום הבחינה 04.8.21 בשעה 13:00

1662160101   Psychopathology   ד"ר ליסה ארמון   בחינת בית   15/07/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
1662160401   Research Methods   Dr. Alana Siegel   עבודה   06/08/2021  13:00     
1662206402   Writing Proseminar in English   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   22/06/2021  09:00     
1662222101   US Foreign Policy in the Middle East   Dr. Brandon Friedman   עבודה   11/08/2021  13:00     
1662222401   Identity in American Poetry   ד"ר דרה ברנאט   בחינת בית          
1662222401   Identity in American Poetry   ד"ר דרה ברנאט   בחינת בית   מועד א : 30/04/2021 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה: 28.4.2021, בשעה 12:00, יוגש במודל

מועד ב : 28/05/2021 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה: 26.5.2021 בשעה 12:00, יוגש במודל

1662222401   Identity in American Poetry   ד"ר דרה ברנאט   עבודה          
1662222401   Identity in American Poetry   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   01/08/2021  09:00     
1662222901   Arabic Beginners   ד"ר עדנה דוידוביץ   בחינת בית   12/07/2021  13:00  09/08/2021  13:00 
1662236301   Poets Respond to America   ד"ר דרה ברנאט   בחינת בית          
1662236301   Poets Respond to America   ד"ר דרה ברנאט   בחינת בית   מועד א : 23/04/2021 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה: 21.4.2021 בשעה 12:00, יוגש במודל

מועד ב : 21/05/2021 בשעה : 12:00 ; לקיחה: 19.5.21 בשעה 12:00, יוגש במודל

1662236301   Poets Respond to America   ד"ר דרה ברנאט   עבודה          
1662236301   Poets Respond to America   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   15/08/2021  09:00     
1662241401   Friendship   ד"ר אליזבט אופנהיימר   בחינת בית   מועד א : 06/07/2021 בשעה : 09:00 ; פירסום הבחינה 04.07.21 בשעה 09:00

מועד ב : 03/08/2021 בשעה : 09:00 ; פירסום הבחינה 1.8.21 בשעה 09:00

1662252101   Narrative in the Digital Age   ד"ר שון עדרי   עבודה   12/08/2021  13:00     
1662320301   State and Stateness   Prof. Asher Susser   עבודה סמינריונית   12/09/2021  09:00     
1662320601   Contemprary moral problems   ד"ר רונה כהן   עבודה סמינריונית   12/09/2021  09:00     
1662350401   Digital Religion   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה סמינריונית   12/09/2021  09:00     
1662360001   Psychology and Political Conflict   ד"ר ברגר רוני   עבודה סמינריונית   12/09/2021  09:00     
1662520001   Introduction to Islamic Civilization   ד"ר אחמד אגברייה   בחינת בית   מועד א : 02/07/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום הבחינה 30.6.21 בשעה 13:00

מועד ב : 03/08/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום הבחינה 1.8.2021 בשעה 13:00

1662590101   Biology B   פרופ טל פופקו ,פרופ' הושון דורתה   בחינת בית   13/07/2021  09:00  12/08/2021  09:00 
1662590201   General Chemistry   גב' קומצ'רנקו נטלי   בחינה   11/07/2021  09:00  10/08/2021  09:00 
1662590501   Project Management   shlomo erlich   בחינת בית   19/07/2021  09:00  02/08/2021  09:00 
1662590801   Do Algorithms have Imagination?   ד"ר גלית ולנר   עבודה   10/08/2021  13:00     
1662591101   The Palestinian Century   ד"ר הראל חורב   בחינת בית   14/07/2021  13:00  11/08/2021  13:00 

בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>