לוח בחינות ועבודות  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א


  • סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א

  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב

  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב


  • תלמיד/ה לתואר ראשון זכאי/ת להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים/יות להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • לא ניתן ללמוד שני סמינרים בהנחיית אותו מרצה.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662101001   כתיבה אקדמית   ד"ר תומר ששונקין עפרון   עבודה   מועד א : 22/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101002   כתיבה אקדמית   ד"ר עידן שמעוני   עבודה   מועד א : 22/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101003   כתיבה אקדמית   ד"ר גלית ולנר   עבודה   מועד א : 22/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101004   כתיבה אקדמית   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 22/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101005   כתיבה אקדמית   ד"ר יובל גוז'נסקי   עבודה   מועד א : 22/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101101   מבוא למחשבה הומאניסטית   ד"ר יקותיאל שהם   עבודה   מועד א : 10/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101301   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   ד"ר רימה שיכמנטר   בחינת בית   מועד א : 16/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 14/02/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 23/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 21/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662113701   מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע   ד"ר עופר נורדהיימר נור   עבודה   מועד א : 25/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662129201   רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 08/02/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 17/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 15/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662130701   ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל   ד"ר אפרים דוידי   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662133101   המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד   ד"ר יוסף טריאסט   בחינת בית   מועד א : 04/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 02/02/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 09/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 07/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662141801   החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו   ד"ר גד בן שפר   עבודה   מועד א : 06/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662145001   מבוא לרטוריקה   ד"ר ננה אריאל   בחינת בית   מועד א : 02/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 31/01/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 04/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 02/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662196001   תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו   ד"ר ירון כהן צמח   עבודה   מועד א : 08/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662196201   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   בחינת בית   מועד א : 09/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 07/02/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 16/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 14/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662207401   יסודות בניתוח רטורי*   ד"ר נדיה אליס   בחינת בית   מועד א : 11/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 09/02/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 18/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 16/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662209001   מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע   ד"ר אורנה ראובן   עבודה   מועד א : 22/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662209501   ילדים בעידן של כלכלה גלובלית   ד"ר פפרמן טליה   עבודה   מועד א : 22/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662222701   לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה   מועד א : 06/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662223701   מבוא לתיאוריות של מיתוסים   ד"ר מעין מזור   עבודה   מועד א : 25/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662225101   פסיכואנליזה התייחסותית: תיאוריה וטכניקה   ד"ר נוגה אריאל-גלור   בחינת בית   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 26/01/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 09/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 07/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662225201   תחת גלגלי הצדק   ד"ר נועה גדי   בחינת בית   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 19/01/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 23/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 21/02/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662225301   תרבות הסייבר כתרבות נוער   ד"ר יובל גוז'נסקי   עבודה   מועד א : 06/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662225501   סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 11/01/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662260301   מדע בדיוני   ד"ר ענבר קמינסקי   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662260801   רטוריקה של הגוף   ד''ר שרון אביטל   בחינת בית   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 26/01/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 11/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 09/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662296301   לקראת קליניקה במדעי הרוח*   ד"ר גל הרץ   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662296601   הפסיכולוגיה של השיגעון   ד"ר יורם בן יעקב   עבודה   מועד א : 08/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662296701   רטוריקה וספרות ילדים   ד"ר קרן סדון   בחינת בית   מועד א : 18/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 16/02/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 25/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 23/03/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662296801   לכתוב במאה ה-21: מבוא פרקטי לכתיבת בלוג ואינטרנט   מר יונתן סיטבון   עבודה   מועד א : 08/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662296901   אתיקה מעשית   מר דן להב ,מר סלע נבו   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662310201   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה   ד"ר ערן רולניק   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 20:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312501   עובדות ופרשנות   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 26/01/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 24/01/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

מועד ב : 02/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 28/02/2021 שעת לקיחה 9:15, הגשה במודל

0662312601   בינה מלאכותית כתופעה תרבותית*   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 20:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312801   הבניית סמכות ולגיטימיות בשיח הפוליטי   ד"ר קרן סדון   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 20:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662322901   סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה   ד"ר יקותיאל שהם   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 20:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662101006   כתיבה אקדמית   ד"ר רוני רצ'קובסקי   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101007   כתיבה אקדמית   ד"ר פפרמן טליה   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101008   כתיבה אקדמית   ד"ר קרן סדון   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101009   כתיבה אקדמית   ד"ר נועה גדי   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662103101   רטוריקה והמסר התקשורתי   ד"ר ירון כהן צמח   בחינת בית   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 13/07/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 17/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15/08/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662104301   האני: מאני חושב פילוסופי לאני מרגיש פסיכואנליטי   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 08/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 06/07/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 10/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08/08/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662115101   ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים   ד"ר עידן שמעוני   עבודה   מועד א : 04/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662130301   דמויות ורגשות   ד"ר רונן סלמן צדקה   עבודה   מועד א : 22/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662130401   רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירות   ד"ר אלי אילון   עבודה   מועד א : 09/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662175701   חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה   ד"ר איתי שניר   בחינת בית   מועד א : 01/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29/06/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 03/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01/08/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662176101   מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי   ד"ר משה אלחנתי   עבודה   מועד א : 15/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662201001   מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה   ד"ר חנה לבנת   עבודה   מועד א : 04/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662209601   מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית   ד"ר שלומית גדות   עבודה   מועד א : 22/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662211901   הפילוסופיה של הטכנולוגיה   ד"ר גלית ולנר   עבודה   מועד א : 09/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662212501   רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט   ד"ר עופר נורדהיימר נור   עבודה   מועד א : 04/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662212801   עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים   ד"ר חפץ שרון   עבודה   מועד א : 15/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662223101   תרבות זמננו: רעיון המודרניות   ד"ר נועה גדי   בחינת בית   מועד א : 24/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22/06/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 29/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27/07/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662223501   רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים*   ד"ר ננה אריאל   בחינת בית   מועד א : 06/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 04/07/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 05/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03/08/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662224101   פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית   פרופ' שי פרוגל   עבודה   מועד א : 28/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662225502   סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 14/06/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662260501   אגדות יהודיות על הורים וילדים   פרופ' דרור בורשטיין   בחינת בית   מועד א : 13/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/07/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10/08/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662260701   משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה   ד"ר רנארד גלוזמן   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662261801   פסיכולוגיה יונגיאנית   ד"ר מעין מזור   עבודה   מועד א : 15/06/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662262201   סדנת פרוזה   מר יובל שמעוני   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662262301   לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע   ד"ר נדיה אליס   בחינת בית   מועד א : 21/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19/07/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 19/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17/08/2021 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662262701   סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד   מר דן להב   עבודה   מועד א : 28/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662262801   מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית   ד"ר אביב לבנת   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662296401   על החיים ועל המוות: פגישה עם מלאני קליין   ד"ר נוגה אריאל-גלור   עבודה   מועד א : 28/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662296501   עלייתה של גלובליזציה ונפילתה (2020-1990)   ד"ר אפרים דוידי   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662297001   דת וכלכלה   ד"ר ירון כהן צמח   עבודה   מועד א : 09/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662308501   היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו   ד"ר משה אלחנתי   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 20:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662310301   שיח דיגיטלי   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה   מועד א : 22/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312001   תורת המחלוקות   ד"ר יקותיאל שהם   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 20:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312301   העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים   ד"ר תובל עתליה   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 20:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312701   קריאה בביון: הערות על זיכרון ותשוקה   ד"ר גד בן שפר   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 20:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>