תכנית מדעים ורוח - פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

תכנית מדעים ורוח (0300/0455)
פיזיקה - 26 ש"ס, מתמטיקה - 24 ש"ס, לימודי המחשב -24, כימיה
שנה א' (8 ש"ס)
3 קורסי חובה + תרגיל כתיבה אקדמית
קורס שלא נלמד כחובה יכולה להילמד גם כקורס בחירה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0662.2119.01 הפילוסופיה של הטכנולוגיה ד"ר גלית ולנר
שיעור ג 20:00-18:00 281 גילמן מטלה
א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
שיעור ב 18:00-16:00 281 גילמן מטלה
א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0662.2235.01 רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים* ד"ר ננה אריאל
שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
 • סגור בפני מי שלמדו את הקורס "ארגומנטציה בפעולה" בעבר
 • אחד מהתרגילים הבאים:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1010.01 כתיבה אקדמית ד"ר תומר ששונקין עפרון
  תרגיל ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1010.02 כתיבה אקדמית ד"ר עידן שמעוני
  תרגיל ג 14:00-12:00 מטלה
  א' 0662.1010.03 כתיבה אקדמית ד"ר גלית ולנר
  תרגיל ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1010.04 כתיבה אקדמית ד"ר גבע שרון
  תרגיל ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1010.05 כתיבה אקדמית ד"ר יובל גוז'נסקי
  תרגיל ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0662.1010.06 כתיבה אקדמית ד"ר רוני רצ'קובסקי
  תרגיל א 16:00-14:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0662.1010.07 כתיבה אקדמית ד"ר פפרמן טליה
  תרגיל ג 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0662.1010.08 כתיבה אקדמית ד"ר קרן סדון
  תרגיל ג 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0662.1010.09 כתיבה אקדמית ד"ר נועה גדי
  תרגיל ה 14:00-12:00 449 גילמן מטלה
  שנים ב' ג' (18-22 ש"ס)
  5-6 קורסים 2 סדנאות - סמינר 1
  היצע הקורסים יעודכן בחלקו מידי שנה
  שנה ב'
  סדנה + 3-4 קורסי בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2255.01 סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד ד"ר ננה אריאל
  סדנה ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0662.2255.02 סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד ד"ר ננה אריאל
  סדנה ב 12:00-10:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0662.2627.01 סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד מר דן להב
  סדנה ב 18:00-16:00 262 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה (6-8 ש"ס)
  ניתן לבחור גם מרשימת הקורסים שלא נלמדו כחובה
  שיעורים מהתכנית הרב תחומית במדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.3125.01 עובדות ופרשנות פרופ' שי פרוגל
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2969.01 אתיקה מעשית מר דן להב
  מר סלע נבו
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2603.01 מדע בדיוני ד"ר ענבר קמינסקי
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0662.2607.01 משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה ד"ר רנארד גלוזמן
  שיעור ה 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0662.2970.01 דת וכלכלה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 18:00-16:00 281 גילמן מטלה
  שיעורים מהתכנית הרב-תחומית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1960.01 תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 16:00-14:00 מטלה
  א' 0662.2237.01 מבוא לתיאוריות של מיתוסים ד"ר מעין מזור
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1331.01 המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד ד"ר יוסף טריאסט
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' 0662.2965.01 עלייתה של גלובליזציה ונפילתה (2020-1990) ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
  שיעורים מהחוג לפילוסופיה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1059.01 מבוא לאסתטיקה פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  שיעורים מהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.6126.01 היסטוריה אינטלקטואלית א' פרופ' ליאו קורי
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0659.5155.01 שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  שיעור ב 14:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.2119.01 הסטוריה של הפיזיקה החדשה (השלמות+תואר) פרופ' שאול קציר
  שיעור א 18:00-16:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.4613.01 פילוסופיה של המדע המשך (השלמות) ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.5155.01 שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  שיעור ב 14:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  שיעורים מחוגי הפקולטה למדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  שנה ג' (8-10 ש"ס) - סדנה, שיעור ושני סמינרים
  סדנאות
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0662.2622.01 סדנת פרוזה מר יובל שמעוני
  סדנה ד 18:00-16:00 262 גילמן מטלה
  סמינרים (1 מתוך המבחר)
  מהתכנית הרב תחומית במדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0662.3120.01 תורת המחלוקות ד"ר יקותיאל שהם
  סמינר ה 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0662.3126.01 בינה מלאכותית כתופעה תרבותית* ד"ר וייסמן כרמל
  סמינר ג 14:00-12:00 מטלה
 • זהה לסמינר תרבות אלגוריתמית וסגור בפני מי שלמדו בעבר
 • מהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
  סמינר מכון כהן - 4 ש"ס
  יעודכן בהתאם להיצע הסמינרים בשנה הרלוונטית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.2582.01 וילם פלוסר: מפילוסופיה של השפה לפילוסופיה של הטכנולוגיה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0659.2139.01 להיות נורמלי: היסטוריה ד"ר טל ארבל
  סמינר ב 18:00-16:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>