פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

תואר ראשון
קורסי חובה לתלמידי שנה א'
שיעורי חובה
סמסטר א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0621.1209.01 התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה פרופ' גדי אלגזי
שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
סמסטר ב'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0621.1221.01 הדת היוונית ושינויה עד ערב התנצרות האימפריה הרומית פרופ' סילבי הוניגמן
שיעור ב 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
קורס לדוברי ערבית כשפת אם
סמסטר א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0622.2099.01 מבוא לחשיבה היסטורית לדוברי ערבית כשפת אם* ד"ר עבד אלקאדר כנאענה
שיעור ד 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
 • מיועד לסטודנטים דוברי ערבית ברמת שפת אם
 • מומלץ ללמוד אותו בסמסטר הראשון במקביל לסדנת חשיבה היסטורית
 • סדנת חשיבה היסטורית
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1440.01 סדנת חשיבה היסטורית פרופ' אבשלום לניאדו
  שו"ת ב 12:00-08:00 281 גילמן מטלה
  א' 0621.1440.02 סדנת חשיבה היסטורית ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  שו"ת ד 12:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.1440.03 סדנת חשיבה היסטורית ד"ר אורי פרויס
  שו"ת ה 14:00-10:00 449 גילמן מטלה
  א' 0621.1440.04 סדנת חשיבה היסטורית ד"ר אמיר טייכר
  שו"ת ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1440.05 סדנת חשיבה היסטורית ד"ר מיכל שפירא
  שו"ת ג 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  שו"ת חובה ראשית העולם המודרני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1685.01 ראשית העולם המודרני: מהפכות, מעמדות ומכונות פרופ' מיכאל זכים
  שו"ת א 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 16:00-14:00 456 גילמן
  א' 0621.1685.02 ראשית העולם המודרני: בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ פרופ' איריס רחמימוב
  שו"ת ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.1685.03 ראשית העולם המודרני: בדגש על מערב אירופה ואמל"ט במאה ה-19 פרופ' חררדו לייבנר
  שו"ת ב 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.1685.04 ראשית העולם המודרני: אירופה - קונפליקטים חברתיים ופוליטיים ד"ר שגיא שפר
  שו"ת ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 מקוון -
  שיעורי בחירה (מסגרת 120)
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  קורסי בחירה באנגלית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1991.01 תקשורת אקדמית בעולם גלובלי ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
  שיעור ב 14:00-12:00 497 גילמן מטלה
  * היחידה להוראת שפות הם נותני השרות
  שיעורי בחירה מחוגי בית הספר (מסגרת 555)
  שיעורי מגוון (עבור סטודנטים שהתחילו מתש"ף)
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0687.2512.01 מבוא לקוריאה המודרנית ד"ר ליאורה צרפתי
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2473.01 בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה ד"ר רועי צהר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.2517.01 הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הדרום ד"ר לוי שחם אילנית
  שיעור ד 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.2531.01 מדיניות החוץ של סין : סייבר,חגורות וחיידקים ד"ר יואל קורנרייך
  שיעור ג 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  שיעורי בחירה מחוגים אחרים
  קורס שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0769.2004.01 ידע פדגוגי של הוראת ההיסטוריה ד"ר הופמן תמי
  שיעור א 18:00-16:00 309 שרת מטלה
  *מיועד לתלמידים שבחרו בתכנית היסטוריה ותעודת הוראה בלבד
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.6126.01 היסטוריה אינטלקטואלית א' פרופ' ליאו קורי
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.2611.01 היסטוריה אינטלקטואלית ב' פרופ' שאול קציר
  שיעור ב 12:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0645.2001.01 סדר, אי-סדר ואנרכיה: חברה, פוליטיקה ואידיאולוגיה בעבר ובהווה ד"ר אחמד אגברייה
  שו"ת א 18:00-16:00 מטלה
  שו"תים (מסגרת 121)
  העת העתיקה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1260.01 הדמוקרטיה האתונאית פרופ' סילבי הוניגמן
  שו"ת ב 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1261.01 אנשים, מרחבים, חפצים - יוון העתיקה פרופ' סילבי הוניגמן
  שו"ת א 14:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0621.1270.01 הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה פרופ' אבשלום לניאדו
  שו"ת ב 12:00-08:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0621.1270.02 הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה פרופ' אבשלום לניאדו
  שו"ת ה 12:00-08:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0621.1280.01 דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקה ד"ר דומניקו אגוסטיני
  שו"ת ד 18:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ימי הביניים
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1370.01 אירופה אחרי המוות השחור פרופ' גדי אלגזי
  שו"ת ג 12:00-10:00 מטלה
  א' שו"ת ד 12:00-10:00 מקוון -
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1371.01 רוח וחומר בימי הביניים ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  שו"ת ג 10:00-08:00 449 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 10:00-08:00 449 גילמן
  העת החדשה המוקדמת
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1560.01 ממהפכת הדפוס למהפכה הצרפתית: העת החדשה המוקדמת ד"ר עודד רבינוביץ
  שו"ת א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 מקוון -
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1561.01 רנסנס ורפורמציה פרופ' תמר הרציג
  שו"ת ג 12:00-08:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0621.1560.02 ממהפכת הדפוס למהפכה הצרפתית: העת החדשה המוקדמת ד"ר עודד רבינוביץ
  שו"ת א 12:00-10:00 א362 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ב 12:00-10:00 455 גילמן
  ב' 0621.1732.01 הצד האפל של "עידן הנאורות": 1830-1750 ד"ר עפרי אילני
  שו"ת א 18:00-14:00 361 גילמן מטלה
  העת החדשה
  המאה ה-19
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1732.01 הצד האפל של "עידן הנאורות": 1830-1750 ד"ר עפרי אילני
  שו"ת א 18:00-14:00 361 גילמן מטלה
  ב' 0621.1822.01 רוסיה במהפכה (1921-1815) פרופ' יגאל חלפין
  שו"ת ה 20:00-16:00 361 גילמן מטלה
  המאה ה-20
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1820.01 אידיאולוגיה, מדע ומלחמה בעידן הקיצוניות ד"ר אמיר טייכר
  שו"ת ב 12:00-10:00 497 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 497 גילמן
  ב' 0621.1821.01 אירופה 1917-1989, קונפליקטים חברתיים ופוליטיים ד"ר שגיא שפר
  שו"ת ד 14:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ארצות הברית
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1973.01 להתחיל מחדש: ארצות הברית, 1980-1865 ד"ר פרומר יואב
  שו"ת א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ג 18:00-16:00 מקוון -
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1972.01 חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492 פרופ' מיכאל זכים
  שו"ת ב 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 456 גילמן
  אמריקה הלטינית
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1941.01 אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה-20 פרופ' חררדו לייבנר
  שו"ת ג 12:00-10:00 מטלה
  א' שו"ת ד 12:00-10:00 מקוון -
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1940.01 מערב אחר: אמריקה הלטינית במאה ה-19 ד"ר אורי פרויס
  שו"ת ה 14:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  סמינרים (מסגרת 122)
  העת העתיקה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.2043.01 ביזנטיון בין שתי תקופות: שלטונו של הקיסר הראקליוס (641-610). פרופ' אבשלום לניאדו
  סמינר ה 12:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.2068.01 תולדות המבט בעת העתיקה פרופ' סילבי הוניגמן
  סמינר ד 16:00-14:00 מטלה
  א' סמינר ה 16:00-14:00 מקוון -
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.6043.01 יוליוס קיסר פרופ' יונתן פרייס
  סדנה ד 18:00-14:00 א317 גילמן מטלה
  ימי הביניים
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.2426.01 חברות מתיישבים: קדומות וחדשות פרופ' גדי אלגזי
  סמינר ג 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 א362 גילמן
  ב' 0621.2425.01 צוהר למאה השלוש עשרה ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  סמינר ב 14:00-12:00 361 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 280 גילמן
  העת החדשה המוקדמת
  שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.2742.01 נזירות ונזירים, 1650-1350 פרופ' תמר הרציג
  סמינר ג 18:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.2743.01 צורות של עבודה בצרפת של העת החדשה המוקדמת ד"ר עודד רבינוביץ
  סמינר ב 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.2426.01 חברות מתיישבים: קדומות וחדשות פרופ' גדי אלגזי
  סמינר ג 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 א362 גילמן
  ב' 0621.2735.01 תאטראות וסלונים בצרפת הטרום-מודרנית פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 12:00-08:00 א317 גילמן מטלה
  העת החדישה
  שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.3390.01 היסטוריה ואנתרופולוגיה: לחפור בהווה פרופ' גדי אלגזי
  ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  סמינר ד 14:00-12:00 497 גילמן מטלה
  אב 0621.8542.01 ספרות ומעורבות באמריקה הלטינית ובספרד במאה ה-20 דר' רוזלי סיטמן
  סמינר ד 10:00-08:00 262 גילמן מטלה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.3382.01 ההיסטוריה של המבט האנתרופולוגי פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.3381.01 לונדון בירת המודרניות - 1960-1840 פרופ' בלהה מלמן
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.9059.01 רופאים, חיידקים ופלצבו ד"ר אמיר טייכר
  סמינר ד 12:00-08:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.8540.01 "חלוצים קריאולים": מבט אחר על פאן-/לאומיות ד"ר אורי פרויס
  סמינר ד 18:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0621.3500.01 היסטוריה מעשית ד"ר שגיא שפר
  סמינר א 10:00-08:00 א362 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 10:00-08:00 א362 גילמן
 • מס' מקומות מוגבל, ההרשמה באישור המרצה
 • ב' 0621.3255.01 תרבות סוף המאה התשע עשרה פרופ' איריס רחמימוב
  סמינר ב 20:00-16:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0621.3280.01 תולדות המכונה פרופ' מיכאל זכים
  סמינר ב 18:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 18:00-16:00 א362 גילמן
  ב' 0621.3389.01 מגדר ומעמד בהיסטוריה שבעל פה פרופ' חררדו לייבנר
  סמינר ה 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0621.3384.01 פרקים בהיסטוריה של הרעיונות פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0621.3293.01 ההיסטוריה של הפסיכולוגיה ד"ר מיכל שפירא
  סמינר א 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0621.9073.01 דיכוי, התנגדות ורפורמה מאחורי מסך הברזל ד"ר דינה מויאל
  סמינר ה 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0621.2426.01 חברות מתיישבים: קדומות וחדשות פרופ' גדי אלגזי
  סמינר ג 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 א362 גילמן
  ב' 0621.9040.01 היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית פרופ' איריס רחמימוב
  סמינר ד 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  סמינרים מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.4320.01 עבדות בעולם העתיק פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  סמינר ב 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
 • ***************************************************
 • ***************************************************
 • תואר שני
  מעבדות מחקר של בית הספר להיסטוריה
 • ההשתתפות מותנית באישור המרצה
 • ההשתתפות המלאה כולל הגשת הרפרט תחשב ל-4 ש"ס
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0645.4010.01 העיקר זה האיכר: היסטוריה של פלאחים בלבנט ד"ר עמוס נדן
  סמינר ג 18:00-14:00 105 ווב מטלה
  א' 0645.4011.01 מעבדת יחידי סגולה: הכוח והסמכות לרפא פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  ד"ר עינת קלפטר
  סמינר ג 14:00-12:00 מטלה
  ב' סמינר ג 14:00-12:00 260 גילמן
  א' 0645.4012.01 המעבדה להיסטוריה של משבר האקלים פרופ' און ברק
  ד"ר אבנר וישניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  העת העתיקה
  שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.6060.01 פרסית אמצעית: שפה, ספרות ואפיגרפיה ד"ר דומניקו אגוסטיני
  שיעור ג 14:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.6041.01 תפיסת האויב בעת העתיקה ושלהי העת העתיקה: פרסים במסורות היוונ ד"ר דומניקו אגוסטיני
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.6042.01 מפרינקפס לבסילאוס: תפקיד הקיסר ברומא ובביזנטיון פרופ' אבשלום לניאדו
  סמינר ה 16:00-12:00 261 גילמן מטלה
  ב' 0621.6043.01 יוליוס קיסר פרופ' יונתן פרייס
  סדנה ד 18:00-14:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0621.6044.01 האלים והאלוהי בעולם היווני-רומי פרופ' סילבי הוניגמן
  ד"ר שרון וייסר
  סמינר ג 18:00-14:00 262 גילמן מטלה
  ימי הביניים
  שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.6539.01 זמן בימי הביניים ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  סמינר ג 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.2425.01 צוהר למאה השלוש עשרה ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  סמינר ב 14:00-12:00 361 גילמן מטלה
  העת החדשה המוקדמת
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.7051.01 מיקרוהיסטוריה פרופ' תמר הרציג
  סמינר ג 12:00-08:00 מטלה
  א' 0621.7052.01 לכתוב את העולם: ספרות מסעות בתקופת הרנסנס פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.7053.01 אסטרונומיה ועולם הספר בעת החדשה המוקדמת ד"ר עודד רבינוביץ
  סמינר ב 18:00-14:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0621.2735.01 תאטראות וסלונים בצרפת הטרום-מודרנית פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 12:00-08:00 א317 גילמן מטלה
  אירופה בעת החדשה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.9064.01 המלחמה הקרה והמאה ה-20 ד"ר שגיא שפר
  סמינר ג 12:00-08:00 מטלה
  א' 0621.9059.01 רופאים, חיידקים ופלצבו ד"ר אמיר טייכר
  סמינר ד 12:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.3382.01 ההיסטוריה של המבט האנתרופולוגי פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.3381.01 לונדון בירת המודרניות - 1960-1840 פרופ' בלהה מלמן
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.3220.01 מלחמת האזרחים הספרדית פרופ' רענן ריין
  סמינר ב 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.9018.01 בעיניים מערביות: קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה 1950-1750 פרופ' בלהה מלמן
  סמינר ד 14:00-10:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0621.9071.01 היסטוריה עולמית, היסטוריה בינלאומית והיסטוריה אימפריאלית: סו פרופ' בלהה מלמן
  הדרכה אישית ג 14:00-12:00 מטלה
 • הרישום באישור המרצה, יש לקבוע אתה פגישה לפני הרישום
 • ב' 0621.3293.01 ההיסטוריה של הפסיכולוגיה ד"ר מיכל שפירא
  סמינר א 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0621.9072.01 נאציזם וגזענות ד"ר אמיר טייכר
  סמינר ב 18:00-16:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0621.9040.01 היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית פרופ' איריס רחמימוב
  סמינר ד 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0621.3384.01 פרקים בהיסטוריה של הרעיונות פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0621.3255.01 תרבות סוף המאה התשע עשרה פרופ' איריס רחמימוב
  סמינר ב 20:00-16:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0621.9073.01 דיכוי, התנגדות ורפורמה מאחורי מסך הברזל ד"ר דינה מויאל
  סמינר ה 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  התכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
 • קורסי חובה בינאוניברסיטאים מיועדים לתלמידי התכנית בלבד
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.9701.01 סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה ד"ר דינה מויאל
  סמינר א 20:00-16:00 א362 גילמן מטלה
 • המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים:
 • סמסטר א': 25.10.20, 15.11.20, 6.12.20, 10.1.20
  סמסטר ב': 14.3.21, 11.4.21, 9.5.21, 6.6.21
 • קורסי הבחירה של התכנית בידיעון החוג
 • ב' 0621.9073.01 דיכוי, התנגדות ורפורמה מאחורי מסך הברזל ד"ר דינה מויאל
  סמינר ה 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  ארצות הברית
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.8031.01 סוגיות בהיסטוריה האמריקאית פרופ' מיכאל זכים
  סמינר א 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 20:00-18:00 מקוון -
  אמריקה הלטינית
  שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.8542.01 ספרות ומעורבות באמריקה הלטינית ובספרד במאה ה-20 דר' רוזלי סיטמן
  סמינר ד 10:00-08:00 262 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.8526.01 ספורט, חברה ופוליטיקה פרופ' רענן ריין
  סמינר ב 20:00-16:00 105 ווב מטלה
  הקורסים הבאים מיועדים לתלמידי המסלול המחקרי בלבד
  שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.9500.01 סדנת כתיבה פרופ' איריס רחמימוב
  סדנה ג 18:00-16:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.8505.01 סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א' פרופ' חררדו לייבנר
  סמינר ג 20:00-18:00 מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.8506.01 סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב' פרופ' חררדו לייבנר
  סמינר ג 20:00-18:00 101 ווב מטלה
  סמינרים לבחירה מחוגים אחרים
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.8891.01 מהגוף הקרימנלי לנפש המסוכנת: על מדע ופשע ד"ר גל הרץ
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0677.4127.01 הים התיכון משנה את פניו: היסטוריה חברתית של האלף הראשון פרופ' יובל רוטמן
  סמינר ב 20:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0659.5155.01 שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  שיעור ב 14:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.2462.01 ביולוגיה וחברה : "גזע ",לאום וגזענות במאה 20-21 ובמגפת הקורו ד"ר סנאית גיסיס
  סמינר א 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0602.6157.01 עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינ ד"ר פפרמן טליה
  סמינר ג 14:00-12:00 261 גילמן מטלה
  קורסי בית הספר להיסטוריה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0645.1022.01 סמינר דוקטורנטים פרופ' מאיר ליטבק
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0645.1023.01 סמינר דוקטורנטים פרופ' מאיר ליטבק
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>