לוח בחינות ועבודות  • שימו לב, ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  • תלמיד/ה זכאי/ת להיבחן בשני המועדים שנקבעו. הציון האחרון הוא הקובע. אנו ממליצות להיבחן במועד א'.
  • מועדי הבחינות והגשת עבודות בקורסים מחוגים אחרים, מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא מבחן בית או עבודת סיכום ההגשה עפ"י הנחיית המרצה.
  • ניתן לערער על ציון תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים ב"מידע אישי".
  • מועדי הגשת עבודות סמינר/רפרט:
    סמסטר א' – עד ה- 26.4.21 בשעה 13:00, עפ"י הנחיית המרצה.
    סמסטר ב' – עד ה- 12.9.21 בשעה 13:00, במזכירות החוג.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680100501   מזשיר: מונחי יסוד בשירה   ד"ר דנה אולמרט   בחינה   מועד א : 07/02/2021 בשעה : 14:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת, שלוש שעות.

מועד ב : 07/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת, שלוש שעות.

0680100601   תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה   מר עמרי לבנת   עבודה   מועד א : 18/01/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המתרגל/ת. אין מועד נוסף.

0680100602   תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה   מר עמרי לבנת   עבודה   מועד א : 18/01/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המתרגל/ת. אין מועד נוסף.

0680100603   תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה   גב' שני פוקר   עבודה   מועד א : 18/01/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המתרגל/ת. אין מועד נוסף.

0680111201   התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20   פרופ' מיכאל גלוזמן   בחינה   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 14:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת, שעתיים וחצי.

מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת, שעתיים וחצי.

0680111301   תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20   מר יונתן תדמור   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המתרגלת/ים. אין מועד נוסף.

0680111302   תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20   גב' מאיה שבאלבו   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המתרגלת/ים. אין מועד נוסף.

0680111303   תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20   מר גיא שרמן   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המתרגלת/ים. אין מועד נוסף.

0680120301   מבוא לספרות העממית   ד"ר נגה ליבי כהן   בחינת בית   מועד א : 29/01/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 26.1.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 04/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 1.3.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680130201   בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה   פרופ' ישעיהו שן   בחינת בית   מועד א : 11/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 8.2.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 05/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 2.3.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680130501   המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב   פרופ' אורי ש. כהן   בחינה   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת, שלוש שעות.

מועד ב : 23/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת, שלוש שעות.

0680144501   מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית   ד"ר דנה אולמרט   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680144502   מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית   פרופ' איריס מילנר   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680211801   ספרות האובססיה   ד"ר אייל דותן   בחינת בית   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 18.1.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 21/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 18.2.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680212401   הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית   ד"ר דניאל בלאושטיין   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680212701   על הזהות הפלסטינית בישראל   ד"ר מנאר מח'ול   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680214001   עגנון, "סיפורי אהבים"   פרופ' איריס מילנר   עבודה   מועד א : 22/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680214201   הסיפור הקצר ודרכי פרשנותו   פרופ' אבנר הולצמן   בחינה   מועד א : 31/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת, שלוש שעות.

מועד ב : 02/03/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת, שלוש שעות.

0680214501   גולדברג כמסאית   ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   עבודה   מועד א : 22/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680280101   מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית   פרופ' גלילי שחר   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680290601   סופרים מזרחים בעברית עד שנות ה-50   ד"ר קרן דותן   בחינת בית   מועד א : 27/01/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב 24.1.21 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב 22.2.21 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680315501   שירה ותקווה   ד"ר אריאל זינדר   בחינת בית   מועד א : 27/01/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 24.1.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 24/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 21.2.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680316101   אתיופיה ודימוייה   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680317501   תן למוזיקה לדבר   ד"ר אריאל זינדר ,מר שלומי פריג'   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680318201   סודות ושקרים   ד"ר איל בסן   עבודה   מועד א : 22/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680319601   הסיפור הרוסי הקצר א'   ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   בחינת בית   מועד א : 31/01/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 28.1.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 03/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 28.2.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680319801   האישה ברומן הנאורות בצרפת   פרופ' מישל קאהן   בחינת בית   מועד א : 04/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 1.2.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 07/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 4.3.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680321901   מבוא לנרטולוגיה פוליטית   ד"ר חן אדלסבורג   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680322001   רטוריקה של כּנוּת   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 22/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680324301   תיאוריה צרפתית במאה ה-20 ב   פרופ' עירן דורפמן   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680327201   הפנטסטי בראי הקוגניציה   פרופ' ישעיהו שן   עבודה   מועד א : 22/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680327501   בין עברית לערבית   ד"ר אלמוג בהר   עבודה   מועד א : 22/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680502201   מפגשי מחקר   פרופ' מיכאל גלוזמן   עבודה סמינריונית   מועד א : 21/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680561001   סדנת שירה לתואר שני   פרופ' דרור בורשטיין   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680561101   סדנת כתיבה: מילים ורגש   גב' גיל הראבן   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680600001   סדנה בפרוזה (לשנה א')   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680600201   סדנה בשירה (לשנה א')   גב' ליאת קפלן   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680605501   סדנת פרוזה מתקדמת: הסיפור הקצר   גב' איילת צברי   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680605801   סדנה: מילים כפעולה   מר יונתן לוי   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680605901   סדנת שירה מתקדמת: בין כתיבה לאמנות אקטיביסטית   גב' עדי קיסר   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680702801   סדנה בעריכת תרגום   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680730401   תולדות תרגומי המקרא   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 22/02/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680830801   ספרות יידיש   ד"ר חנה פולין-גלאי   בחינת בית   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 7.2.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 17/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום המטלה ב- 14.3.2021 בשעה 9:15. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680100001   לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת   פרופ' איריס מילנר   בחינת בית   מועד א : 24/06/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 24.6.2021 בשעה 09:00 ב"מודל". הגשת המטלה ב- 24.6.2021 בשעה 16:00 ב"מודל".

מועד ב : 21/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 21.7.2021 בשעה09:00 ב"מודל". הגשת המטלה ב- 21.7.2021 בשעה 16:00 ב"מודל"

0680100101   צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד   פרופ' אבנר הולצמן   בחינה   04/07/2021  13:00  01/08/2021  09:00 
0680111101   תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת   גב' יערה אדלסבורג   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111102   תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת   גב' אור נוי פיינר   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111103   תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת   גב' נגה לביא   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111601   יצירות מופת בשירת ימי הביניים   ד"ר אריאל זינדר   בחינה   11/07/2021  09:00  15/08/2021  09:00 
0680131201   המצאת האדם המודרני (המשך)   פרופ' אורי ש. כהן   בחינת בית   מועד א : 27/06/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 24.6.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 28/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 25.7.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680131301   כוכב אחד לבד: קריאה בשירי אבן גבירול   ד"ר אריאל זינדר   בחינת בית   מועד א : 01/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 28.6.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 01/08/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 29.7.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680144503   מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית   ד"ר מיכל ארבל   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680144801   סדנה: לכתוב משפט מדובר   פרופ' גלילי שחר   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680211501   קריאה בברית החדשה   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680211901   קריאה במקיואן   ד"ר אייל דותן   בחינת בית   מועד א : 04/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 1.7.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 04/08/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 1.8.2021 בשעה 9:00. הגגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680212901   יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריה   ד"ר דנה אולמרט   בחינה   29/06/2021  09:00  03/08/2021  09:00 
0680214301   מדינת אשכנז   פרופ' אורי ש. כהן   בחינת בית   מועד א : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 19.7.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 19/08/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 16.8.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680214601   הפואטיקה של הציטוט   פרופ' מיכאל גלוזמן   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680214701   דמות האב בספרות העברית המודרנית   ד"ר מיכל ארבל   בחינה   08/07/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
0680214901   ספרות וקפיטליזם   ד"ר יחיל צבן   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680215001   בריאה-טבע-סביבה   מר שי עבדי   בחינת בית   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 12.7.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 15/08/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 12.8.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680312901   החוויה הנאראטיבית   ד"ר רונן סלמן צדקה   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680319301   מבוא לספרות פרסית קלאסית   פרופ' גלילי שחר   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680319501   Jewish American Literature   ד"ר חנה פולין-גלאי   בחינת בית   מועד א : 14/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 11.7.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 08/08/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 5.8.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680319701   הסיפור הרוסי הקצר ב'   ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   בחינת בית   מועד א : 11/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 8.7.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 11/08/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 8.8.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680319901   גברים, סופרז'יסטיות וזונות   ד"ר עידית אלפנדרי   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680321601   המפנה הפוסט-הומניסטי   מר גיא פרחי   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680321701   על מסורות התרגום בין ערבית לעברית   ד"ר אלמוג בהר   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680321801   הסיפור האמריקאי הקצר   ד"ר חן אדלסבורג   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680327101   קשב לספרות   ד"ר אמיר חרש   בחינת בית   מועד א : 24/06/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 21.6.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

מועד ב : 25/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום המטלה ב- 22.7.2021 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680328201   הספר: עבר, הווה, עתיד   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680502202   מפגשי מחקר   פרופ' עירן דורפמן   עבודה סמינריונית   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680513201   סדנה: בין ממואר לבדיון   ד"ר מיכל בן-נפתלי   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680516901   סדנת כתיבת תזה   פרופ' מיכאל גלוזמן   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680600002   סדנה בפרוזה (לשנה א')   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680600202   סדנה בשירה (לשנה א')   גב' ליאת קפלן   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680601601   סדנה בתרגום פרוזה   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680601901   סדנת ביקורת   ד"ר שאול סתר   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680605301   סדנת פרוזה מתקדמת: כתיבת טבע   פרופ' דרור בורשטיין   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680620601   סדנה פרוזה מתקדמת: כתיבה ז'אנרית   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680620701   סדנת שירה מתקדמת: מוולך ועד סאפפו   גב' שרון אס   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680701401   סדנה: התרגום כשער לכתיבה   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

סמסטר בא

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680560901   "לכל הרוחות" - מכתב עת למגזין אינטרנטי   פרופ' אורי ש. כהן ,ד"ר דנה אולמרט   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>