פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודי התואר הראשון החוג לפילוסופיה
שיעורי שנה א'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
מבוא כללי ללוגיקה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1012.01 מבוא ללוגיקה פרופ' אלי דרזנר
שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1012.02 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר דור זכרוביץ'
תרגיל ב 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
א' 0618.1012.03 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' ענבל בלום
תרגיל ב 14:00-12:00 449 גילמן מטלה
א' 0618.1012.04 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר דור זכרוביץ'
תרגיל ג 10:00-08:00 449 גילמן מטלה
א' 0618.1012.05 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר עודד שני דור
תרגיל ג 18:00-16:00 103 נפתלי מטלה
א' 0618.1012.06 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר נדב בירן
תרגיל ד 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
א' 0618.1012.07 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' נעה כהן
תרגיל ה 16:00-14:00 103 ווב מטלה
א' 0618.1012.08 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר עתי קרמר
תרגיל ה 20:00-18:00 103 ווב מטלה
א' 0618.1012.10 פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' נעה כהן
תרגיל ג 18:00-16:00 110 נפתלי מטלה
א' 0618.1012.11 פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר איתי מלמד
תרגיל ד 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית
חובה לתלמידי החוג:
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1031.01 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' מר אוריאל כרמלי
תרגיל א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1031.02 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' גב' תום הנדלר
תרגיל ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1031.03 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' מר איתי פרץ
תרגיל ה 20:00-18:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1031.06 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ד' מר נדב בירן
תרגיל ה 20:00-18:00 מטלה
שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה
חובה לתלמידי החוג:
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1068.01 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א' גב' נעמה אנגל
תרגיל א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1068.02 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב' גב' דנה עזריאל
תרגיל ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1068.03 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג' מר עמר אושיה
תרגיל ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1068.04 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד' גב' קורל שטאובר
תרגיל ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
א' 0618.1043.01 מבוא לפילוסופיה סינית פרופ' גליה פת-שמיר
שיעור א 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
שיעור ג 14:00-12:00 מטלה
סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית
חובה לתלמידי החוג:
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1031.04 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' גב' רונית צתרי
תרגיל א 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
ב' 0618.1031.07 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' מר נדב בירן
תרגיל א 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
ב' 0618.1031.05 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' גב' לי גולדשטיין
תרגיל ה 20:00-18:00 277 גילמן מטלה
שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה פרופ' צבי טאובר
שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה
חובה לתלמידי החוג:
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1068.05 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א' גב' זוהר בן יאיר
תרגיל ב 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
ב' 0618.1068.08 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד' גב' דנה עזריאל
תרגיל ב 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
ב' 0618.1068.06 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב' גב' ים וינברג
תרגיל ג 20:00-18:00 277 גילמן מטלה
ב' 0618.1068.07 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג' מר איתמר פופליקר
תרגיל ד 10:00-08:00 281 גילמן מטלה
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1015.01 מבוא לפילוסופיה של השפה ד"ר ענת מטר
שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0618.1059.01 מבוא לאסתטיקה פרופ' אלי פרידלנדר
שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0618.1016.01 מבוא לפילוסופיה של הדת ד"ר נחמה ורבין
שיעור ה 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
קורסי מגוון
יש לבחור קורסי מגוון שאינם מחוגי הלימוד של התלמיד
יש לבחור קורס אחד בשנה א', קורס נוסף במהלך שנים ב'-ג'
סמסטר א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
שיעור א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעור ג 14:00-12:00 מטלה
א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
א' 0677.1295.01 השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות פרופ' מעוז כהנא
שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
סמסטר ב'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
ב' 0612.2143.01 צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק פרופ' יונתן בן דב
שיעור א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
ב' 0680.1116.01 יצירות מופת בשירת ימי הביניים ד"ר אריאל זינדר
שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
שיעור ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
מסלול חקר התודעה והקוגניציה (מסגרת 171)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
אב 0618.9171.01 סמינר מסלול חקר התודעה** ד"ר ירון סנדרוביץ
פרופ' לאמי דומיניק
ג 12:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
שנה א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 1071.9902.01 בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים** ד"ר ליעד מודריק
שיעור א 12:00-10:00 101 נפתלי מטלה
ב' 0618.7173.01 מושג הנפש בתקופתנו(א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו** גב' ענבל בלום
שו"ת ג 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
שנה ב'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.7172.01 חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים** ד"ר ירון סנדרוביץ
שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
ב' 0618.7174.01 The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (B)** ד"ר דוד קובץ'
שו"ת ד 14:00-12:00 361 גילמן מטלה
ב' 0618.2090.01 שיעור יסוד מסלול תודעה: נפש, תודעה, רצון: סוגיות מתקדמות** ד"ר יאיר לוי
ד"ר ליעד מודריק
שיעור ב 12:00-10:00 361 גילמן מטלה
 • **חובה לכל תלמידי המסלול בשנה א' או ב'
 • קורסי בחירה יעודיים לתלמידי שנה ג'
  לבחירה 2 שיעורים מההיצע הבא:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2236.01 שיעור יסוד: מושג הרצון במאה התשע עשרה פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5227.01 שיעור קריאה: עמנואל לוינס: המוות והזמן גב' קרן יחזקאל
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5225.01 שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין: "המחברת הכחולה והמחברת החומ ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2845.01 שיעור יסוד: מושגי יסוד בפסיכואנליזה פרופ' רות רונן
  שיעור ב 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.2790.01 שיעור יסוד: תורת הנפש של אריסטו פרופ' אורנה הררי
  שיעור ד 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0618.5224.01 שיעור קריאה: גילברט רייל, The Concept of Mind ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 14:00-12:00 455 גילמן מטלה
  שיעורי שנים ב'-ג'
  סמסטר א'
  שיעורי חובה (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2200.01 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2201.01 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' מר יהונתן שמילוביץ
  תרגיל ב 10:00-08:00 280 גילמן מטלה
  א' 0618.2201.02 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' מר חן טופז
  תרגיל ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2068.01 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' מר מאיר קורצוייל
  תרגיל א 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' תרגיל ה 20:00-18:00 מקוון -
  א' 0618.2068.02 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' מר דור מילר
  תרגיל ג 14:00-12:00 מטלה
  א' תרגיל ד 14:00-12:00 מקוון -
  סמסטר ב'
  שיעורי חובה (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2200.02 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה פרופ' עילית פרבר
  שיעור ג 20:00-18:00 282 גילמן מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2201.03 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' מר תומר יהוד
  תרגיל ב 20:00-18:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0618.2201.04 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' מר אריאל כהן
  תרגיל ה 16:00-14:00 262 גילמן מטלה
  קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2068.03 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג' מר אלון דויד פילוסוף
  תרגיל א 14:00-12:00 א361 גילמן מטלה
  ב' תרגיל ה 14:00-12:00 א361 גילמן
  ב' 0618.2068.04 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' גב' נועה פטיש
  תרגיל ב 10:00-08:00 277 גילמן מטלה
  ב' תרגיל ד 10:00-08:00 277 גילמן
  ב' 0618.2068.05 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' מר אריק קורבסקי
  תרגיל ג 18:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  ב' תרגיל ה 18:00-16:00 א361 גילמן
  שיעורים מתקדמים:
  שיעורי המשך (מסגרת 122)
  יש ללמוד 2 שיעורי המשך לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2400.01 אסתטיקה - שיעור המשך פרופ' רות רונן
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.7585.01 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך ד"ר נוה פרומר
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2350.01 תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך פרופ' רות ויינטראוב
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2401.01 פילוסופיה של השפה - שיעור המשך ד"ר דנה ריזנפלד
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2601.01 פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך ד"ר עמיחי עמית
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2225.01 פילוסופיה סינית - שיעור המשך פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.7458.01 לוגיקה - שיעור המשך ד"ר עפרה רכטר
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0618.7458.02 לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"ל מר שי אטר
  תרגיל ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2223.01 פילוסופיה הודית - שיעור המשך ד"ר רועי צהר
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2209.01 פילוסופיה של הדת - שיעור המשך ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.4613.01 פילוסופיה של המדע המשך (השלמות) ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  שיעורי יסוד בפילוסופיה (מסגרת 224)
  יש ללמוד 2 שיעורי יסוד לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2328.01 Basic course: Social metaphysics ד"ר דוד קובץ'
  שיעור א 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2618.01 שיעור יסוד: חופש כמושג פוליטי פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2472.01 שיעור יסוד: שפינוזה - בין אתיקה לפוליטיקה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0618.2270.01 שיעור יסוד: אסתטיקה ופוליטיקה בפילוסופיה הודית בת זמננו פרופ' דני רוה
  שיעור ג 14:00-12:00 מטלה
  א' 0618.2236.01 שיעור יסוד: מושג הרצון במאה התשע עשרה פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2745.01 שיעור יסוד: נושאים במטא-אתיקה ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2206.01 שיעור יסוד: הפילוסופיה כדרך חיים - קריאה בסנקה ואפיקטטוס ד"ר שרון וייסר
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2432.01 שיעור יסוד: הפילוסוף והחיה ד"ר ענת מטר
  שיעור ב 12:00-10:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.2845.01 שיעור יסוד: מושגי יסוד בפסיכואנליזה פרופ' רות רונן
  שיעור ב 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.2434.01 שיעור יסוד: תיאוריה ביקורתית מאדורנו עד באטלר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.2420.01 שיעור יסוד: חוטים פילוסופיים בטקסטים הודיים קלאסיים פרופ' דני רוה
  שיעור ד 12:00-10:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.2790.01 שיעור יסוד: תורת הנפש של אריסטו פרופ' אורנה הררי
  שיעור ד 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0618.2150.01 שיעור יסוד: ספקנות מודרנית - מאתיקה למטאפיזיקה ד"ר דוד קובץ'
  שיעור ד 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0618.2212.01 שיעור יסוד: מאטומיזם להדוניזם: קריאה בפילוסופיה של אפיקורוס ד"ר שרון וייסר
  שיעור ה 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  שיעורי קריאה (מסגרת 222)
  יש ללמוד 2 שיעורי קריאה לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.5226.01 שיעור קריאה: ז'אן-ז'אק רוסו: על המקור והיסודות לאי-השוויון מר אורן רוז
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5227.01 שיעור קריאה: עמנואל לוינס: המוות והזמן גב' קרן יחזקאל
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5221.01 Reading course: David Lewis's "On the plurality of worlds ד"ר דוד קובץ'
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5225.01 שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין: "המחברת הכחולה והמחברת החומ ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5230.01 שיעור קריאה: ז'אן-לוק ננסי - The Gravity of Thought מר תום מרגלית
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.5222.01 שיעור קריאה: מישל פוקו, "המילים והדברים" מר רגב יאירי
  שיעור א 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0618.5220.01 שיעור קריאה: ג'ודית בטלר - Excitable Speech מר גלעד קינן
  שיעור א 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0618.5228.01 שיעור קריאה: אלבר קאמי: הנפילה גב' יעל לביא
  שיעור ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.5224.01 שיעור קריאה: גילברט רייל, The Concept of Mind ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 14:00-12:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0618.5210.01 שיעור קריאה: גוטלוב פרגה - מאמרים מתוך The Frege Reader ד"ר עפרה רכטר
  שיעור ד 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0618.5229.01 שיעור קריאה: צ'יאן מו - מחשבות רגועות משפת האגם גב' ענבל שמיר
  שיעור ה 14:00-12:00 455 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)
  יש ללמוד עד 4 ש"ס שיעורי בחירה במהלך התואר הראשון
  קורסים שנתיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.2005.01 קריאה במורה הנבוכים פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ד 14:00-12:00 211 רוזנברג מטלה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0680.3243.01 תיאוריה צרפתית במאה ה-20 ב פרופ' עירן דורפמן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.3125.01 עובדות ופרשנות פרופ' שי פרוגל
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0616.3302.01 שיבתם של היהודים לטבע: על מקומו של הטבע בדימיון ובמחשבה העבר ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0687.2473.01 בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה ד"ר רועי צהר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1022.01 מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית א פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  א' 0687.2529.01 הודו עכשו: קולנוע, ספרות, פילוסופיה פרופ' דני רוה
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1292.01 רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים פרופ' שי פרוגל
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.1002.01 מבוא למדעי הדתות א': אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת ד"ר אהרון אנגלברג
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  סדנה ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • *לתלמידי שנה ג' מצטיינים. הרישום בכפוף לאישור המרצה
 • א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0631.2468.01 מבוא לפילוסופיה אסלאמית ד"ר אחמד אגבאריה
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
  שיעור א 18:00-16:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0662.2241.01 פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית פרופ' שי פרוגל
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  ב' 0616.3303.01 הכופר שיכור האלהים: קריאה באתיקה של שפינוזה ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 14:00-12:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0662.1043.01 האני: מאני חושב פילוסופי לאני מרגיש פסיכואנליטי פרופ' שי פרוגל
  שיעור ג 14:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.1023.01 מיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית ב פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 0618.2171.01 המעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסופיה מר יורם רון
  פרופ' חגי כנען
  שיעור ד 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  קורסי יזמות (מסגרת 124)
  ניתן לבחור בשנים ב'-ג' אחד מהקורסים הבאים:
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  סמינרים לתואר הראשון
  (רפראטים - מסגרת 123, עבודות סמינריוניות - מסגרת 126)
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.3038.01 ז'אק דרידה: פילוסופיה כהכנסת אורחים פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3036.01 הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט ד"ר ירון סנדרוביץ
  סמינר ב 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3556.01 רגשות פרופ' רות ויינטראוב
  סמינר ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0618.3031.01 נדודים פילוסופיים פרופ' דני רוה
  סמינר ג 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3035.01 חמשת החושים: קריאה בולטר בנימין פרופ' עילית פרבר
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3030.01 מה אנחנו? המטאפיזיקה של בני אדם ד"ר דוד קובץ'
  סמינר ד 16:00-12:00 מטלה
  א' 0687.3458.01 הדרך והמימוש האנושי פרופ' גליה פת-שמיר
  סמינר ד 16:00-12:00 מטלה
  א' 0618.3295.01 המדינה של אפלטון ד"ר שרון וייסר
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3037.01 משפטי אי השלמות של גדל והשלכותיהם הפילוסופיות ד"ר עפרה רכטר
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.3459.01 חיי הרגש: הפילוסופיה של הרגשות, מזרח ומערב ד"ר רועי צהר
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.3039.01 תיאולוגיה פוליטית: משפינוזה ועד קרט שמיט ד"ר גלעד שרביט
  סמינר ב 14:00-10:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3013.01 על החיים ועל המוות ד"ר יאיר לוי
  סמינר ב 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 319א ע"ש אלקוב גילמן
  ב' 0618.3425.01 סוגיות בלוגיקה פילוסופית פרופ' אלי דרזנר
  סמינר ג 18:00-14:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0618.3767.01 תפיסות מודרניסטיות של שפה ד"ר ענת מטר
  סמינר ג 20:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.4008.01 חידת החיים והמוות – מבט השוואתי* פרופ' גליה פת-שמיר
  סמינר ד 14:00-10:00 א361 גילמן מטלה
 • *סמינר מ.א. פתוח לב.א.
 • ב' 0618.3883.01 פרקים בהגותה של חנה ארנדט ד"ר ראיף זרייק
  סמינר ד 16:00-12:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3007.01 צבע בטבע, באמנות ובעולם האנושי פרופ' אלי פרידלנדר
  סמינר ה 14:00-10:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3033.01 אמונה ו(אי)רציונליות: בין אבסורד לנחמה ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ה 16:00-12:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0618.3032.01 מעמד, גזע, מגדר: פולמוסים על אי-שוויון חברתי ד"ר נוה פרומר
  סמינר ה 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  לימודי התואר השני החוג לפילוסופיה
  סמינר מחלקתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.0001.01 סמינר מחלקתי* סמינר ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00
 • *תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט
 • חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות.
 • סמינרי מחקר (מסגרת 630)
 • חובה להשתתף ב-2 סמינריוני מחקר במהלך התואר השני
 • סמינרי מחקר: מוכר כ 4 ש"ס
 • מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר.
 • סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.4363.01 סמינר מחקר: פועלים ופעולות ד"ר יאיר לוי
  הדרכה אישית מטלה
  א' 0618.4932.01 סמינר מחקר: פילוסופיה ורגשות פרופ' עילית פרבר
  הדרכה אישית מטלה
  א' 0618.4387.01 סמינר מחקר: שפה ופוליטיקה ד"ר ענת מטר
  הדרכה אישית מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.4076.01 סמינר מחקר: בעיות התודעה ד"ר ירון סנדרוביץ
  הדרכה אישית מטלה
  ב' 0618.4088.01 סמינר מחקר: על הגוף - אתיקה ותפיסת העצמי ד"ר נועה נעמן צאודרר
  הדרכה אישית מטלה
  ב' 0618.4353.01 סמינר מחקר: תכונות ד"ר דוד קובץ'
  הדרכה אישית מטלה
  סמינרי בחירה (מסגרת 620)
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.2530.01 הפילוסופיה של חוקי הטבע, בזמן המהפכה המדעית והיום ד"ר אורי בלקינד
  סמינר א 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4098.01 מפיזיולוגיה לאפיסטמולוגיה: תפישה חושית בפילוסופיה העתיקה פרופ' אורנה הררי
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0659.2572.01 נורמות חברתיות ד"ר אהוד לם
  סמינר א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.2582.01 וילם פלוסר: מפילוסופיה של השפה לפילוסופיה של הטכנולוגיה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.2612.01 הידע היווני בעולם האסלאמי ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4410.01 האב, הבן והבת: סלרז, ברנדום ומיליקן פרופ' אלי דרזנר
  סמינר ב 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.4101.01 ייסורים ואהבה: מבט משווה בין פילוסופיות דתיות פרופ' רון מרגולין
  ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ב 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4397.01 קריאה בפרויד ולאקאן: יחיד וחברה פרופ' רות רונן
  סמינר ג 14:00-10:00 מטלה
  א' 0618.4089.01 שלינג: "חקירות פילוסופיות במהות החירות האנושית" פרופ' אלי פרידלנדר
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.4103.01 קירקגור על אמונה ומחאה ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4368.01 זכות, מוסר, וחיים אתיים: "הפילוסופיה של המשפט" של הגל ד"ר נוה פרומר
  סמינר ה 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.2126.01 מושגים מדעיים, מושגים פוליטיים: מהו מושג? ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ה 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.9993.01 הפילוסופיה של אייזיק ניוטון ד"ר אורי בלקינד
  סמינר א 14:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.2122.01 אבולוציה תרבותית ד"ר אהוד לם
  סמינר א 16:00-12:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0618.4400.01 ז'אן אמרי: סבל וזמניות פרופ' עילית פרבר
  סמינר א 16:00-12:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0680.5223.01 ז'אן-פול סארטר וסימון דה-בובואר: בין פילוסופיה וספרות פרופ' עירן דורפמן
  פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0618.4411.01 פנומנולוגיה של הגוף ומודעות עצמית ד"ר ירון סנדרוביץ
  סמינר ב 16:00-12:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0618.4099.01 כוח, כפייה ומניפולציה פרופ' אסף שרון
  סמינר ב 14:00-12:00 260 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 260 גילמן
  ב' 0659.2504.01 אבן ח'לדון כהיסטוריון של המדע האסלאמי ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 401 ווב מטלה
  ב' 0618.4413.01 על האינסוף ד"ר עפרה רכטר
  סמינר ב 20:00-16:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0621.6044.01 האלים והאלוהי בעולם היווני-רומי פרופ' סילבי הוניגמן
  ד"ר שרון וייסר
  סמינר ג 18:00-14:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0618.4360.01 פילוסופיה בלי גבולות פרופ' דני רוה
  סמינר ג 20:00-16:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0659.2532.01 ביקורת נורמטיבית של צורות חיים: עיון ביקורתי בעבודתה של ראהל פרופ' מנחם פיש
  סמינר ג 20:00-16:00 450 גילמן מטלה
  ב' 0618.4008.01 חידת החיים והמוות – מבט השוואתי* פרופ' גליה פת-שמיר
  סמינר ד 14:00-10:00 א361 גילמן מטלה
 • *סמינר מ.א. פתוח לב.א.
 • ב' 0697.4105.01 פאולוס: טקסט, מחקר ודיון פילוסופי עכשווי פרופ' ברברה מאייר
  סמינר ד 12:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0687.4518.01 זהות אישית:יום, ויטגנשטיין והבודהיזם ד"ר רועי צהר
  סמינר ה 18:00-14:00 260 גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>