פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

המגמה לשפה וספרות ערבית
שנה א' (מסגרת 120)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0631.1333.01 מיומנויות יסוד** מר כפיר גרוס
תרגיל ד 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
 • תנאי מעבר לשנה ב'.
 • א' 0631.1010.01 יסודות הדקדוק מר מאדי קבלאן
  שו"ת ב 16:00-14:00 104 רוזנברג מטלה
  א' 0631.3494.01 יסודות הדקדוק המסורתי מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 14:00-12:00 102 רוזנברג מטלה
  א' 0631.3496.01 תולדות הספרות הקלאסית א' ד"ר אמיר לרנר
  שיעור ב 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 282 גילמן
  ב' 0631.3497.01 תולדות הספרות הקלאסית ב' ד"ר אמיר לרנר
  שיעור ה 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0631.3499.01 תולדות הספרות המודרנית פרופ' ג'יריס ח'ורי
  שיעור ב 14:00-12:00 102 רוזנברג מטלה
  ב' 0631.3450.01 תרגיל בתולדות הספרות המודרנית** גב' שיבי מייסון
  שיעור ב 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
 • סטודנט שלמד תרגיל בספרות מודרנית (ספרות נשית) לא יירשם לקו
 • ב' 0631.1120.01 דקדוק א': תורת ההגה והצורות** מר מאדי קבלאן
  שו"ת ב 20:00-16:00 103 ווב מטלה
 • דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק.
 • קורס באנגלית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2476.02 Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies ** ד"ר יונקר קרל
  שיעור ד 10:00-08:00 103 ווב מטלה
  קורסי מגוון (מסגרת 444 )
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0668.1401.01 מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת ד"ר אביב אמית
  שו"ת ה 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב* פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 16:00-14:00 103 רוזנברג מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ב 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
  א' 0662.1180.01 זהות בעולם המודרני ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0612.1706.01 נוסחים ותרגומים של המקרא פרופ' יונתן בן דב
  שו"ת א 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא א' פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא ב' פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  שיעור ה 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0612.6006.01 הבן הסורר - היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 20:00-18:00 מטלה
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0671.1045.01 מבוא לתרבות מצרים הפרעונית ד"ר דבורה סוויני
  שיעור ד 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא ד"ר עידו יזרעלוביץ
  שיעור ה 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0621.1092.01 חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל פרופ' גדי אלגזי
  שיעור ג 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1304.01 סורית: קריאה ביצחק מאנטיוכיה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ה 20:00-18:00 זום - מטלה
  שנה ב' (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2242.01 הסיפורת הערבית המודרנית ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שיעור א 14:00-12:00 102 ווב מטלה
  א' 0631.1122.01 דקדוק ב' ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  שו"ת א 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
  א' שו"ת ד 18:00-16:00 106 רוזנברג
  א' 0631.2230.01 קוראן ופרשנות ד"ר עליזה שניצר
  שו"ת ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ב 12:00-10:00 281 גילמן
  ב' 0631.3451.01 שירה ערבית מודרנית** פרופ' ג'יריס ח'ורי
  פרו"ס ד 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
 • סטודנט שלמד יסודות השירה המודרנית לא יירשם לקורס זה.
 • א' 0631.3457.01 מבוא לתיאוריה ספרותית ד"ר מנאר מח'ול
  שו"ת ה 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  תרגילים טקסטואליים (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2250.01 תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א' מר מאדי קבלאן
  תרגיל א 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  שנה ג' (מסגרת 123)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.3310.01 שירה ערבית קלאסית פרופ' ג'יריס ח'ורי
  שו"ת ד 14:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0631.3320.01 ז'אנרים ספרותיים קלאסיים ד"ר ראניה עומרי
  שו"ת ב 16:00-14:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0631.3456.01 הרומן הערבי המודרני ד"ר מנאר מח'ול
  שו"ת ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה (מסגרת 124)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1150.01 ערבית שימושית** מר מאדי קבלאן
  שיעור ג 20:00-16:00 102 ווב מטלה
 • קורס חובה במסלול המשולב
 • קורס בחירה במגמת שפה וספרות ובמגמת אסלאם
 • ב' 0631.3458.01 ערבית שימושית למתקדמים מר מאדי קבלאן
  שיעור ג 20:00-18:00 102 ווב מטלה
  ב' 0631.6434.01 החברות האסלאמיות בנות-זמננו בראי הספרות והקולנוע מר כפיר גרוס
  שיעור ג 12:00-10:00 103 ווב מטלה
  ספרות ערבית קלאסית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2001.01 טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
  שו"ת א 12:00-10:00 211 רוזנברג מטלה
  ב' שו"ת ה 12:00-10:00 103 ווב
  דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2463.01 "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח פרופ' אוריה שביט
  שיעור ג 14:00-10:00 456 גילמן מטלה
 • לתלמידי שנה ג' בלבד.
 • א' 0631.3452.01 קריאה ב"החייאת מדעי הדת" מאת אל-ע'זאלי ד"ר אחמד אגבאריה
  שיעור ד 20:00-18:00 102 ווב מטלה
  ב' 0631.2111.01 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 18:00-16:00 103 ווב מטלה
 • דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
 • לשון ערבית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2467.01 קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0631.2257.01 מרובינזון קרוזו להארי פוטר: אתגרי תרגום משפות מערביות לערבית ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  שיעור א 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  *לתלמידי שנה ג' בלבד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2434.01 ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים ד"ר יולנדה יבור
  שיעור א 18:00-16:00 102 ווב מטלה
  א' 0631.2420.01 מבוא לערבית מדוברת* ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שו"ת א 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 456 גילמן
  *תנאי קדם: הקורס יסודות הדקדוק
 • מיועד לתלמידי החוג בלבד ששפת אימם עברית
 • שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  שו"ת ג 16:00-13:00 103 נפתלי מטלה
  אב 0614.1404.01 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית מר טל קיטנפלון
  שו"ת ד 10:00-08:00 זום - מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0627.1120.01 פונטיקה ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' 0616.2005.01 קריאה במורה הנבוכים פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ב 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ב 18:00-16:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.3607.01 תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 10:00-08:00 281 גילמן מטלה
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
  א' 0680.2101.01 ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות ד"ר ננה אריאל
  שיעור ב 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0680.7011.01 סדנת יצירה ותרגום בין ערבית, אנגלית ועברית ד"ר אלמוג בהר
  סדנה ב 14:00-12:00 261 גילמן מטלה
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  א' 0680.7303.01 מבוא לתורת התרגום ד"ר רן הכהן
  שיעור א 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
  סמינרים (מסגרת 125)
 • ניתן ללמוד חלק מהסמינרים כשיעורי בחירה בשנה ג'.
 • ספרות ערבית מודרנית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.3455.01 מאה שנים לרומן הפלסטיני ד"ר מנאר מח'ול
  סמינר ב 12:00-10:00 101 ווב מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 101 ווב
  ב' 0631.3428.01 אלף לילה ולילה והשירה הערבית המודרנית פרופ' ג'יריס ח'ורי
  סמינר ב 18:00-16:00 301 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 101 ווב
  ספרות ערבית קלאסית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.3427.01 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב ד"ר אמיר לרנר
  סמינר ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 101 ווב
 • לא ניתן ללמוד את הסמינר כקורס בחירה.
 • לשון ערבית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.4015.01 תפיסת השפה במדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  סמינר א 16:00-14:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 20:00-18:00 101 ווב
 • תנאי קדם: דקדוק ב'.
 • דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.3424.01 ספרי מסעות מימי הביניים פרופ' קמילה אדנג
  סמינר ה 16:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0631.3003.01 קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש ד"ר עליזה שניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 102 ווב
  מגמת האסלאם
  שנה א' (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1333.01 מיומנויות יסוד** מר כפיר גרוס
  תרגיל ד 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
 • תנאי מעבר לשנה ב'.
 • שיעורי ערבית (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1210.01 ערבית א' מר יוסף הירש
  שו"ת ב 16:00-14:00 103 רוזנברג מטלה
  א' שו"ת ה 16:00-14:00 211 רוזנברג
  א' שו"ת ה 18:00-16:00 211 רוזנברג
  א' שו"ת א 18:00-14:00 211 רוזנברג
 • לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.
 • ב' 0631.1214.01 ערבית ב' מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 18:00-14:00 209 רוזנברג מטלה
  ב' שו"ת ג 18:00-16:00 103 רוזנברג
  ב' שו"ת ה 16:00-14:00 209 רוזנברג
  ב' שו"ת ה 18:00-16:00 209 רוזנברג
 • לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.
 • לימודי יסוד (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1010.01 יסודות הדקדוק מר מאדי קבלאן
  שו"ת ב 16:00-14:00 104 רוזנברג מטלה
 • הקורס מיועד ל:
 • א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון.
 • ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ.
 • ג. בוגרי הקורסים ערבית א+ב ילמדו את הקורס ערבית ג' בשנה ב'
 • מבואות (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 282 גילמן
  א' 0631.1132.01 תרגיל במושגי יסוד באסלאם מר יוסף הירש
  תרגיל ב 18:00-16:00 205 רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם: פטור מהקורסים ערבית א' וערבית ב'.
 • א' 0631.3496.01 תולדות הספרות הקלאסית א' ד"ר אמיר לרנר
  שיעור ב 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  טקסטים קלאסיים למתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2423.01 סוגת "אלפרג' בעד אלשדה" ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שיעור א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  ב' 0631.2461.01 טקסטים עיוניים קלאסיים ד"ר אמיר לרנר
  שו"ת א 14:00-12:00 102 ווב מטלה
  טקסטים מודרניים למתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2006.01 האחים המוסלמים - עיון בהגותם מר ישראל שרנצל
  שיעור ג 16:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  קורס באנגלית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2476.02 Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies ** ד"ר יונקר קרל
  שיעור ד 10:00-08:00 103 ווב מטלה
  קורסי מגוון (מסגרת 444)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0668.1401.01 מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת ד"ר אביב אמית
  שו"ת ה 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב* פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 16:00-14:00 103 רוזנברג מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ב 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
  א' 0662.1180.01 זהות בעולם המודרני ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0612.1706.01 נוסחים ותרגומים של המקרא פרופ' יונתן בן דב
  שו"ת א 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא א' פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא ב' פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  שיעור ה 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0612.6006.01 הבן הסורר - היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 20:00-18:00 מטלה
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0671.1045.01 מבוא לתרבות מצרים הפרעונית ד"ר דבורה סוויני
  שיעור ד 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא ד"ר עידו יזרעלוביץ
  שיעור ה 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0621.1092.01 חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל פרופ' גדי אלגזי
  שיעור ג 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1304.01 סורית: קריאה ביצחק מאנטיוכיה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ה 20:00-18:00 זום - מטלה
  שנה ב' (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2230.01 קוראן ופרשנות ד"ר עליזה שניצר
  שו"ת ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ב 12:00-10:00 281 גילמן
 • בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'.
 • א' 0631.2250.01 תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א' מר מאדי קבלאן
  תרגיל א 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' 0631.2251.01 תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב' ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ה 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' 0631.1330.01 מבוא להלכה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 14:00-12:00 102 ווב מטלה
 • דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
 • א' 0631.3498.01 ערבית ג' : ערבית למתמחים** ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  שיעור ד 12:00-10:00 105 ווב מטלה
 • לתלמידי שנה ב' במסלול ערבית א' +ערבית ב'.
 • ב' 0631.3495.01 ערבית ד': ערבית מחקרית** ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  שיעור א 14:00-12:00 102 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 104 רוזנברג
  ב' 0631.2111.01 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 18:00-16:00 103 ווב מטלה
 • דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
 • א' 0631.2468.01 מבוא לפילוסופיה אסלאמית* ד"ר אחמד אגבאריה
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  *בוגרי הקורסים ערבית א' + ב' לא ירשמו לקורס זה.
  שנה ג' (מסגרת 123)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2463.01 "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח פרופ' אוריה שביט
  שיעור ג 14:00-10:00 456 גילמן מטלה
  א' 0631.4190.01 האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני ד"ר עליזה שניצר
  שו"ת ה 18:00-16:00 102 ווב מטלה
  ב' 0631.4181.01 טרמינולוגיה ורטוריקה באסלאם בן זמננו ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  שיעורי בחירה (מסגרת 124)
 • קורסי מגמת שפה וספרות מומלצים כקורסי בחירה במגמת האסלאם.
 • ב' 0631.3466.01 הצופים: מסע אל הרוחניות ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שו"ת א 20:00-18:00 102 ווב מטלה
  א' 0631.2005.01 מבוא לערבית יהודית ד"ר אבי טל
  שיעור ג 18:00-16:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0631.2467.01 קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0631.2420.01 מבוא לערבית מדוברת* ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שו"ת א 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 456 גילמן
  *תנאי קדם: הקורס יסודות הדקדוק.
 • מיועד לתלמידי החוג בלבד ששפת אימם עברית
 • א' 0631.3454.02 המחשבה הליברלית בעולם האסלאם ד"ר אופיר וינטר
  שיעור ה 20:00-18:00 102 ווב מטלה
  ב' 0631.6434.01 החברות האסלאמיות בנות-זמננו בראי הספרות והקולנוע מר כפיר גרוס
  שיעור ג 12:00-10:00 103 ווב מטלה
  א' 0631.2257.01 מרובינזון קרוזו להארי פוטר: אתגרי תרגום משפות מערביות לערבית ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  שיעור א 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  *לתלמידי שנה ג'.
  שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.4082.01 דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע פרופ' אוריה שביט
  סמינר ה 16:00-12:00 455 גילמן מטלה
  * לתלמידי שנה ג'.
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא א' פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  אב 0614.1404.01 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית מר טל קיטנפלון
  שו"ת ד 10:00-08:00 זום - מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 16:00-14:00 103 רוזנברג מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  ב' 0612.1706.01 נוסחים ותרגומים של המקרא פרופ' יונתן בן דב
  שו"ת א 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0677.1134.01 עולמות יהודים בין כורש למוחמד פרופ' יובל רוטמן
  שו"ת ג 14:00-10:00 105 רוזנברג מטלה
  א' 0677.1279.01 יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה ד"ר נח גרבר
  שו"ת א 16:00-12:00 103 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  א' 0616.2005.01 קריאה במורה הנבוכים פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ב 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ב 18:00-16:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  סמינרים (מסגרת 125)
 • ניתן ללמוד סמינרים מסויימים כשיעורי בחירה בשנה ג'.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.3427.01 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב ד"ר אמיר לרנר
  סמינר ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 101 ווב
  ב' 0631.3003.01 קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש ד"ר עליזה שניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 102 ווב
  ב' 0631.3424.01 ספרי מסעות מימי הביניים פרופ' קמילה אדנג
  סמינר ה 16:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0631.3461.01 אלוהים והעולם בפילוסופיה האסלאמית ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ד 20:00-16:00 301 ווב מטלה
  תואר שני (מסגרת 620)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.4147.01 סמינר מחלקתי סמינר ד 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 16:00-14:00 103 ווב
 • ההשתתפות חובה. הסמינר שנתי ולכן יש להירשם בסמ' א'.
 • תלמידים שהחלו לימודיהם בסמ' ב' ירשמו בסמ' א' של שנה ב'.
 • שעות הקורס אינן נכללות במניין השעות לתואר.
 • א' 0631.4245.01 קולקויום מחקרי קולוק' ד 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  ב' קולוק' ד 16:00-14:00 103 ווב
 • מיועד לתלמידי המסלול המחקרי בלבד.
 • ההשתתפות חובה.
 • הסמינר שנתי ולכן יש להירשם בסמ' א'.
 • א' 0631.1333.01 מיומנויות יסוד** מר כפיר גרוס
  תרגיל ד 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
 • שעות הקורס אינן נכללות במניין השעות לתואר.
 • א' 0631.3462.01 המקורות הקלאסיים של השירה העממית פרופ' ג'יריס ח'ורי
  סמינר ב 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  א' סמינר ד 18:00-16:00 101 ווב
  ב' 0631.3459.01 שנות ה-60 בספרות העולמית והערבית ד"ר מנאר מח'ול
  סמינר ב 12:00-10:00 401 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 12:00-10:00 401 ווב
  א' 0631.3427.01 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב ד"ר אמיר לרנר
  סמינר ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 101 ווב
  אב 0631.3493.01 פתגמים ומשלים ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  סמינר א 18:00-16:00 301 ווב מטלה
  א' 0631.2257.01 מרובינזון קרוזו להארי פוטר: אתגרי תרגום משפות מערביות לערבית ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  שיעור א 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  ב' 0631.4015.01 תפיסת השפה במדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים ד"ר ביאטה שייחטוביץ
  סמינר א 16:00-14:00 105 ווב מטלה
  א' 0631.3453.01 חייו ותורתו של אבן ח'לדון פרופ' קמילה אדנג
  סמינר ה 16:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0631.4181.01 טרמינולוגיה ורטוריקה באסלאם בן זמננו ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0631.3454.02 המחשבה הליברלית בעולם האסלאם ד"ר אופיר וינטר
  שיעור ה 20:00-18:00 102 ווב מטלה
  ב' 0631.3460.01 ספרות האביב הערבי ד"ר מנאר מח'ול
  סמינר א 20:00-18:00 105 ווב מטלה
  קורסי בחירה לתואר שני מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.4082.01 דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע פרופ' אוריה שביט
  סמינר ה 16:00-12:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0659.2620.01 אסטרונומיה אסלאמית בין תיאוריה, תצפית ודת ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 455 גילמן מטלה
  א' 0659.2210.01 המתודה המדעית של אבן אל- היית'ם ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 101 דן-דוד מטלה
  אב 0614.4770.01 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות פרופ' יחזקאל מוצפי
  סמינר ג 20:00-18:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0654.6510.01 מחלוקות בהיסטוריוגרפיה של איראן פרופ' מאיר ליטבק
  סמינר א 20:00-18:00 497 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 20:00-18:00 497 גילמן
  א' 0654.4203.01 כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית ד"ר נורית צפריר
  סמינר א 20:00-18:00 497 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 20:00-18:00 497 גילמן
  א' 0654.4215.01 לזכור ולשכוח- הנצחה וזכרון במרחבי המזה"ת ד"ר מירה צורף
  סמינר א 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 18:00-16:00 455 גילמן
  א' 0612.6014.01 טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור ג 18:00-16:00 401 ווב מטלה
  א' 0680.4804.01 קריאה פוסט-קולוניאלית ד"ר אלמוג בהר
  סמינר ב 12:00-10:00 102 דן-דוד מטלה
  ב' 0607.5318.01 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר ג 18:00-14:00 102 רוזנברג מטלה
  סטודנטיות.ם שלא למדו קורס אחד לפחות במגדר יידרשו לקרוא חומר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0697.4113.01 מבוא לדתות עולם- אף דת אינה אי פרופ' ברברה מאייר
  סמינר ד 12:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0680.4257.01 "סאקי-נאמה": אבן גבירול, חאפז, גתה ואחרים פרופ' גלילי שחר
  סמינר ב 14:00-12:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0680.5230.01 יצירתיות בלשון הספרות: מבט קוגניטיבי פרופ' ישעיהו שן
  סמינר ה 18:00-16:00 455 גילמן מטלה
  א' 0697.1002.01 מבוא למדעי הדתות א': אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת ד"ר אהרון אנגלברג
  שיעור ד 14:00-12:00 317 גילמן מטלה
  א' 0697.4177.01 דת ומאגיה במבט השוואתי פרופ' גדעון בוהק
  סמינר ה 20:00-16:00 זום - מטלה
  א' 0697.4128.01 החברה החרדית בישראל: הלכה,פולטיקה ומגדר דר' שרה זלצברג
  סמינר ד 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>