אופני לימוד

 

תואר ראשון

דו חוגי

במסגרת אופן הלימוד הדו-חוגי קיימות אפשרויות אלה:

 1. לימודים בשני חוגים בפקולטה למדעי הרוח.
   
 2. לימודים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף באוניברסיטה.

חד חוגי

 1. אופן לימוד מורחב
  אופן לימוד מורחב קיים בחוגים שבהם כמה מגמות לימוד, והוא מקביל ללימודים בשני חוגים. במסגרת זו התלמידים לומדים בשתי מגמות בחוג. ההרשמה אפשרית כבר בשנה הראשונה לתואר הראשון.
   
 2. אופן לימוד חד-חוגי      
  אופן לימוד חד-חוגי מיועד לתלמידים מצטיינים, ואלה תנאי הקבלה אליו:
  יתקבלו תלמידים שסיימו במלואה שנת לימודים ראשונה בשני חוגים (במספר השעות שמחייב כל אחד מהחוגים), בהיקף של 18 ש"ס לפחות בחוג הרלוונטי ושל 16 ש"ס בחוג השני, בציון ממוצע הנדרש על ידי החוג הרלוונטי. אופן לימוד זה יהיה בפיקוח ועדת ההוראה של החוג.נ ועדת ההוראה של החוג שבו התלמיד מבקש ללמוד באופן חד-חוגי רשאית לא להכיר בחלק מלימודיו בשנת הלימודים הראשונה (הן עקב אי התאמה לתחומי הלימוד והן עקב הישג נמוך יחסית בקורס זה או אחר) ולחייבו בשעות לימוד חלופיות בחוגים אחרים.

חטיבות השלמה

חטיבות השלמה מיועדות לתלמידים הבוחרים באופן לימודים חד-חוגי וחייבים בלימודים בחוג שאיננו חוג האם שלהם. על תלמידים המתקבלים ללימודי חטיבה לעמוד בכל החובות המוטלות על תלמידי החוג באותם קורסים.

תלמידים המבקשים להירשם ללימודים בחטיבה יציגו במזכירות החוג שבו נלמדת החטיבה הפניה מן החוג השולח. התלמידים יירשמו לחטיבה אך ורק לאחר שהחוג השולח יאשר את הרכבה.

 

תואר שני  

מסלול עיוני ללא עבודת גמר בהיקף של 36 ש"ס.

מסלול מחקרי עם עבודת גמר בהיקף של 28 ש"ס.

 

מסלול מחקרי:

במסלול המחקרי: קורסים בהיקף של 28 ש"ס שבהם יינתנו ציונים

השגת פטור משפה זרה שנייה - חובה במסלול המחקרי
תלמיד הנרשם לאחד מקורסי השפה מחוייב בקבלת ציון עובר לפחות. תלמיד שיחליט שלא להיבחן או יכשל בקורס - יחוייב בתשלום שכ"ל על מלוא שעות הקורס.

תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי בחוגם

 מסלול עיוני:

השגת פטור משפה זרה שנייה - נתון לשיקול הדעת של החוג במסלול העיוני.

תלמיד הנרשם לאחד מקורסי השפה מחוייב בקבלת ציון עובר לפחות. תלמיד שיחליט שלא להיבחן או יכשל בקורס - יחוייב בתשלום שכ"ל על מלוא שעות הקורס.

תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי בחוגם.

 בחינת גמר:

במסלול הלימודים העיוני, ללא עבודת גמר, חייבים התלמידים לעמוד בהצלחה בבחינת גמר על פי הקריטריונים שיקבע החוג או בית הספר (בחוגים מסוימים נערכת בחינת גמר בסיום לימודי התואר השני גם במסלול המחקרי). רשאים להיבחן בבחינת הגמר תלמידים שהשלימו את כל חובות השמיעה. בחינת הגמר תיערך בכתב ו/או בעל פה. היא מקיפה תחומים של התמחות ובעיות יסוד בחקר המקצוע, על פי תוכנית ערוכה מראש מטעם כל חוג וחוג.

זכאות לתואר שני במסלול העיוני מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינת הגמר (ובכל מרכיבי הציון, אם הבחינה מורכבת מסעיפי משנה). בבחינת הגמר במסלול העיוני ציון הבחינה הינו סופי ולא ניתן להבחן במועד נוסף לשיפור הציון.

 תנאי המעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי:

לאחר שנת לימודים אחת יוכלו תלמידי המסלול העיוני להגיש בקשה לעבור למסלול המחקרי. תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של 90 לפחות ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'. 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>