פירוט הקורסיםסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
$תואר ראשון - מסלול ארכיאולוגיה של ארץ ישראל
#מבואות שנה א
א'0671100101ארכיאולוגיה מהי?**ד"ר עדו קוך
שיעורב16:00-14:00220 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)
• תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
א'0671103501הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' רפאל גרינברג
שיעורב18:00-16:00220 גילמןמטלה
א'0671103501הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' רפאל גרינברג
שיעורד18:00-16:00220 גילמןמטלה
א'0671101001האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטוריתפרופ' רן ברקאי
שיעורב12:00-10:00220 גילמןמטלה
א'0671101001האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטוריתפרופ' רן ברקאי
שיעורד12:00-10:00220 גילמןמטלה
א'0671112301מיומנויות יסוד - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א' (קבוצה 1)ד"ר ספיר-חן לידר
סדנהב14:00-12:00497 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?**פרופ' יובל גדות
שיעורא14:00-12:00220 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר א' (יש לקחת אחד מהם)
ב'0609100501תולדות האנושות - 3,000 השנים הראשונותפרופ' יורם כהן
שיעורא10:00-08:00326 גילמןמטלה
• בתשפ"ב ניתן לקחת קורס זה במקום מבוא לתרבויות המזה"ק
ב'0671107101מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיותד"ר גיא שטיבל
שיעורא12:00-10:00220 גילמןמטלה
ב'0671107101מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיותד"ר גיא שטיבל
שיעורג12:00-10:00220 גילמןמטלה
ב'0671112501מיומנויות יסוד - כתיבה אקדמית באנגליתד"ר דבורה סוויני
סדנהד18:00-16:00326 גילמןמטלה
ב'0671112001ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנטפרופ' יובל גדות
שיעורד14:00-12:00220 גילמןמטלה
ב'0671112302מיומנויות יסוד - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א' (קבוצה 2ד"ר לנגוט דפנה
סדנהג16:00-14:00304 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר א' (יש לקחת אחד מהם)
א'0671121601חפירה לימודית- רישום ע"י מזכירות החוגד"ר גיא שטיבל
עבודה מעשית00:00-מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסמטלה
א'0671112401סיורים (8 סיורים במהלך התואר)- רישום ע"י מזכירות החוגד"ר עדו קוך
סיור00:00-מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסמטלה
ב'0671121602חפירה לימודית - רישום ע"י מזכירות החוגפרופ' עודד ליפשיץ
עבודה מעשית00:00-מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסמטלה
#פרוסמינרים (יש לקחת אחד)
ב'0671112201מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויותפרופ' יובל גדות
פרו"סא18:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671112601ילדים של החיים: תפיסות של ילדים ויַלְדוּת בחברות פרהיסטוריותגב' אלה אסף
פרו"סב16:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0671112101עמק המלכיםד"ר דבורה סוויני
פרו"סג18:00-16:00א317 גילמןמטלה
#חובות שנים ב-ג -מסלול ארכיאולוגיה של א"י
א'0671101101טיפולוגיה של כלי צור (קבוצה 1)פרופ' רן ברקאי
שו"תב10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
•דרישת קדם: מבוא לארכ' פרהיסטורית
א'0671121801טיפולוגיה של כלי-חרס א' (קבוצה 1)פרופ' רפאל גרינברג
שו"תב14:00-12:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671222001טיפולוגיה של כלי חרס ב' (קבוצה 1)ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
שו"תא12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671220001טיפולוגיה של כלי חרס ג' (קבוצה 1)פרופ' אורן טל
שו"תד10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671320301ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי*ד"ר עדו קוך
שו"תג16:00-14:00220 גילמןמטלה
•חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'
א'0671206301יסודות הארכיאוזואולוגיהד"ר ספיר-חן לידר
שיעורד14:00-12:00210 דן-דודמטלה
א'0671200001תולדות המחשבה הארכיאולוגיתפרופ' יובל גדות
שיעורב16:00-14:00280 גילמןמטלה
ב'0671101102כלי צור (קבוצה 2)גב' אלה אסף
שו"תב10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
• דרישת קדם: מבוא לפרהיסטוריה
ב'0671121802טיפולוגיה של כלי חרס א' (קבוצה 2)ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
שו"תא12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671222002טיפולוגיה של כלי חרס ב' (קבוצה 2)פרופ' יובל גדות
שו"תד12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671220002טיפולוגיה של כלי חרס ג' (קבוצה 2)פרופ' אורן טל
שו"תד10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
#חלק מחובות שנים ב-ג יש לבחור שניים מהקורסים הבאים (פתוח לכל
א'0671104501מבוא לתרבות מצרים הפרעוניתד"ר דבורה סוויני
שיעורד14:00-12:00220 גילמןמטלה
א'0671103101מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליהפרופ' אמיר גילן
שיעורא16:00-14:00220 גילמןמטלה
ב'0671254901מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראלפרופ' עודד ליפשיץ
שיעורב14:00-12:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
ב'0609100501תולדות האנושות - 3,000 השנים הראשונותפרופ' יורם כהן
שיעורא10:00-08:00326 גילמןמטלה
ב'0671257001דת ומיתולוגיה באוגריתדר' שירלי נתן יולזרי
שיעורב12:00-10:00277 גילמןמטלה
#סמינרים מסלול ארכיאולוגיה של א"י
א'0671254801אימפריות המזרח הקדום: שגשוג וקריסהד"ר לנגוט דפנה
סמינרג16:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0671254801אימפריות המזרח הקדום: שגשוג וקריסהד"ר לנגוט דפנה
סמינרג14:00-12:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0671244401הפניקים במולדתם ובאגן הים התיכון במהלך תקופות הברונזה, הברזלד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
סמינרג12:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671243501עם קשה עורף? מרידות היהודים ברומאיםד"ר גיא שטיבל
סמינרא16:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0671243501עם קשה עורף? מרידות היהודים ברומאיםד"ר גיא שטיבל
סמינרג18:00-16:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0671256801ארכיאולוגיה של הדקפוליספרופ' אורן טל
סמינרד20:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671209101ארכיאולוגיה וחברה בישראלפרופ' רפאל גרינברג
סמינרג18:00-14:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
#חיבור אישי - הכשרה מעשית בארכיאולוגיה לתלמידי מסלול א"י
א'0671216001סדנה ארכיאולוג חופרד"ר יפתח שלו
שיעורב18:00-16:00305 גילמןמטלה
א'0671215901הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופרגב' אלה אסף
עבודה מעשית00:00-לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהמטלה
ב'0671233101ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגיד"ר לנגוט דפנה
שיעורב16:00-14:00220 גילמןמטלה
#חלק מחובות חיבור אישי יש לבחור אחד מהקורסים הבאים:
ב'0671250901ארכיאומטלורגיה במזרח הקדוםד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג20:00-18:00306 גילמןמטלה
• דרישת קדם: יסודות הגיאוארכיאולגויה
א'0671242001יסודות הגיאוארכיאולוגיה**ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורב10:00-08:00281 גילמןמטלה
א'0671242001יסודות הגיאוארכיאולוגיה**ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג10:00-08:00281 גילמןמטלה
$תואר ראשון דו חוגי - מסלול תרבויות המזרח הקדום
#מבואות שנה א
א'0671100101ארכיאולוגיה מהי?**ד"ר עדו קוך
שיעורב16:00-14:00220 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)
• תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
א'0671103501הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' רפאל גרינברג
שיעורב18:00-16:00220 גילמןמטלה
א'0671103501הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' רפאל גרינברג
שיעורד18:00-16:00220 גילמןמטלה
א'0671112301מיומנויות יסוד - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א' (קבוצה 1)ד"ר ספיר-חן לידר
סדנהב14:00-12:00497 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?**פרופ' יובל גדות
שיעורא14:00-12:00220 גילמןמטלה
•ניתן גם בסמסטר א' (יש לקחת אחד מהם)
ב'0609100501תולדות האנושות - 3,000 השנים הראשונותפרופ' יורם כהן
שיעורא10:00-08:00326 גילמןמטלה
• בתשפ"ב ניתן לקחת קורס זה במקום מבוא לתרבויות המזה"ק
ב'0671112001ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנטפרופ' יובל גדות
שיעורד14:00-12:00220 גילמןמטלה
ב'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ופרופ' אמיר גילן
שיעורא16:00-14:00220 גילמןמטלה
ב'0671112501מיומנויות יסוד - כתיבה אקדמית באנגליתד"ר דבורה סוויני
סדנהד18:00-16:00326 גילמןמטלה
ב'0671112302מיומנויות יסוד - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א' (קבוצה 2ד"ר לנגוט דפנה
סדנהג16:00-14:00304 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)
א'0671121601חפירה לימודית- רישום ע"י מזכירות החוגד"ר גיא שטיבל
עבודה מעשית00:00-מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסמטלה
א'0671112401סיורים (8 סיורים במהלך התואר)- רישום ע"י מזכירות החוגד"ר עדו קוך
סיור00:00-מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסמטלה
ב'0671121602חפירה לימודית - רישום ע"י מזכירות החוגפרופ' עודד ליפשיץ
עבודה מעשית00:00-מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסמטלה
#פרוסמינרים (יש לבחור אחד)
ב'0671112101עמק המלכיםד"ר דבורה סוויני
פרו"סג18:00-16:00א317 גילמןמטלה
ב'0671112201מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויותפרופ' יובל גדות
פרו"סא18:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671112601ילדים של החיים: תפיסות של ילדים ויַלְדוּת בחברות פרהיסטוריותגב' אלה אסף
פרו"סב16:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
#קורסי חובה שנים א-ב-ג -מסלול תרבויות המזרח הקדום
#ניתן לקחת את הקורסים הבאים לאורך כל שנות התואר
א'0671103101מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליהפרופ' אמיר גילן
שיעורא16:00-14:00220 גילמןמטלה
א'0671104501מבוא לתרבות מצרים הפרעוניתד"ר דבורה סוויני
שיעורד14:00-12:00220 גילמןמטלה
#כחלק מקורסי החובה בתשפ"ב ניתן ללקחת גם שלושה מהקורסים הבאים
ב'0671257001דת ומיתולוגיה באוגריתדר' שירלי נתן יולזרי
שיעורב12:00-10:00277 גילמןמטלה
ב'0671254901מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראלפרופ' עודד ליפשיץ
שיעורב14:00-12:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
א'0671225601דת ומאגיה במצרים העתיקה**ד"ר דבורה סוויני
שיעורג14:00-12:00220 גילמןמטלה
ב'0671244901מצרים באלף הראשון לפנה"ס**ד"ר דבורה סוויני
שיעורב18:00-16:00220 גילמןמטלה
ב'0609100501תולדות האנושות - 3,000 השנים הראשונותפרופ' יורם כהן
שיעורא10:00-08:00326 גילמןמטלה
ב'0671257101על ארמונות, נוודים ומה שביניהם: תקופות הברונזה הביניימית והבגב. הלנה רוט
שיעורב12:00-10:00306 גילמןמטלה
#שפות עתיקות - חובה למסלול תרבויות המזה"ק (יש לבחור שפה אחת)
א'0671213101מצרית למתקדמיםד"ר דבורה סוויני
שו"תב20:00-18:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0671252701אכדית למתחילים (תרגול)גב' אביטל רומח
שו"תא18:00-16:00455 גילמןמטלה
א'0671155301אכדית למתחיליםפרופ' יורם כהן
שו"תג18:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671252701אכדית למתחילים (תרגול)גב' אביטל רומח
שו"תא18:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0671155301אכדית למתחיליםפרופ' יורם כהן
שו"תג18:00-16:00326 גילמןמטלה
א'0671239001חיתית למתחיליםפרופ' אמיר גילן
שו"תא14:00-12:00304 גילמןמטלה
א'0671244201חיתית למתחילים (תרגול)גב' אביטל רומח
שו"תד14:00-12:00450 גילמןמטלה
ב'0671239001חיתית למתחיליםפרופ' אמיר גילן
שו"תא14:00-12:00455 גילמןמטלה
ב'0671239001חיתית למתחיליםפרופ' אמיר גילן
שו"תד14:00-12:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
#סמינרים מסלול תרבויות המזה"ק
א'0671254801אימפריות המזרח הקדום: שגשוג וקריסהד"ר לנגוט דפנה
סמינרג16:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0671254801אימפריות המזרח הקדום: שגשוג וקריסהד"ר לנגוט דפנה
סמינרג14:00-12:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0671433901Babylonian Literature**פרופ' יורם כהן
סמינרג16:00-14:00497 גילמןמטלה
• דרישת קדם: אכדית למתחילים
א'0671434801מין ומיניות בקרב החיתים ובמזרח הקדוםפרופ' אמיר גילן
סמינרד12:00-10:00306 גילמןמטלה
ב'0671434801מין ומיניות בקרב החיתים ובמזרח הקדוםפרופ' אמיר גילן
סמינרד12:00-10:00262 גילמןמטלה
א'0671433701קבורה וחברה במצרים העתיקה**ד"ר דבורה סוויני
סמינרב14:00-12:00304 גילמןמטלה
ב'0671433701קבורה וחברה במצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
סמינרג14:00-12:00א317 גילמןמטלה
• דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים
#סמינרים מחוגים אחרים
• ניתן להגיש רק רפראט בסמינרים אלו
• מספר מקומות מוגבל
א'0672324401מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומאפרופ' אורי יפתח
סמינרב18:00-16:00261 גילמןמטלה
א'0672324401מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומאפרופ' אורי יפתח
סמינרה18:00-16:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0672324701אושר: החיים הטובים בהגות העתיקהפרופ' אורנה הררי
סמינרא14:00-10:00260 גילמןמטלה
#חיבור אישי - הכשרה מעשית בארכיאולוגיה לתלמידי מסלול תרבויות
א'0671216001סדנה ארכיאולוג חופרד"ר יפתח שלו
שיעורב18:00-16:00305 גילמןמטלה
א'0671215901הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופרגב' אלה אסף
עבודה מעשית00:00-לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהמטלה
א'0671206301יסודות הארכיאוזואולוגיהד"ר ספיר-חן לידר
שיעורד14:00-12:00210 דן-דודמטלה
ב'0671233101ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגיד"ר לנגוט דפנה
שיעורב16:00-14:00220 גילמןמטלה
א'0671200001תולדות המחשבה הארכיאולוגיתפרופ' יובל גדות
שיעורב16:00-14:00280 גילמןמטלה
#כחלק מחובות חיבור אישי יש לקחת קורס טיפולוגיה אחד:
א'0671101101טיפולוגיה של כלי צור (קבוצה 1)פרופ' רן ברקאי
שו"תב10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671121801טיפולוגיה של כלי-חרס א' (קבוצה 1)פרופ' רפאל גרינברג
שו"תב14:00-12:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671222001טיפולוגיה של כלי חרס ב' (קבוצה 1)ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
שו"תא12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671220001טיפולוגיה של כלי חרס ג' (קבוצה 1)פרופ' אורן טל
שו"תד10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671101102כלי צור (קבוצה 2)גב' אלה אסף
שו"תב10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671121802טיפולוגיה של כלי חרס א' (קבוצה 2)ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
שו"תא12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671220002טיפולוגיה של כלי חרס ג' (קבוצה 2)פרופ' אורן טל
שו"תד10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671222002טיפולוגיה של כלי חרס ב' (קבוצה 2)פרופ' יובל גדות
שו"תד12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
#כחלק מחובות חיבור אישי יש לקחת אחר מהקורסים הבאים:
ב'0671250901ארכיאומטלורגיה במזרח הקדוםד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג20:00-18:00306 גילמןמטלה
• דרישת קדם: יסודות הגיאוארכיאולוגיה
א'0671242001יסודות הגיאוארכיאולוגיה**ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורב10:00-08:00281 גילמןמטלה
א'0671242001יסודות הגיאוארכיאולוגיה**ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג10:00-08:00281 גילמןמטלה
$תואר ראשון חד חוגי - ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ותרבויות המזר
א'0671100101ארכיאולוגיה מהי?**ד"ר עדו קוך
שיעורב16:00-14:00220 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר ב' יש לקחת אחד מהם
• תנאי מעבר לשנה ב'
א'0671103501הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' רפאל גרינברג
שיעורב18:00-16:00220 גילמןמטלה
א'0671103501הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' רפאל גרינברג
שיעורד18:00-16:00220 גילמןמטלה
א'0671101001האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטוריתפרופ' רן ברקאי
שיעורב12:00-10:00220 גילמןמטלה
א'0671101001האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטוריתפרופ' רן ברקאי
שיעורד12:00-10:00220 גילמןמטלה
ב'0609100501תולדות האנושות - 3,000 השנים הראשונותפרופ' יורם כהן
שיעורא10:00-08:00326 גילמןמטלה
• בתשפ"ב ניתן לקחת קורס זה במקום קורס מבוא לתרבויות המזה"
א'0671112301מיומנויות יסוד - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א' (קבוצה 1)ד"ר ספיר-חן לידר
סדנהב14:00-12:00497 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?**פרופ' יובל גדות
שיעורא14:00-12:00220 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר א' (יש לקחת אחד מהם)
ב'0671107101מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיותד"ר גיא שטיבל
שיעורא12:00-10:00220 גילמןמטלה
ב'0671107101מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיותד"ר גיא שטיבל
שיעורג12:00-10:00220 גילמןמטלה
ב'0671112302מיומנויות יסוד - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א' (קבוצה 2ד"ר לנגוט דפנה
סדנהג16:00-14:00304 גילמןמטלה
• ניתן גם בסמסטר א' (יש לקחת אחד מהם)
ב'0671112501מיומנויות יסוד - כתיבה אקדמית באנגליתד"ר דבורה סוויני
סדנהד18:00-16:00326 גילמןמטלה
ב'0671112001ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנטפרופ' יובל גדות
שיעורד14:00-12:00220 גילמןמטלה
ב'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ופרופ' אמיר גילן
שיעורא16:00-14:00220 גילמןמטלה
א'0671121601חפירה לימודית- רישום ע"י מזכירות החוגד"ר גיא שטיבל
עבודה מעשית00:00-מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסמטלה
א'0671112401סיורים (8 סיורים במהלך התואר)- רישום ע"י מזכירות החוגד"ר עדו קוך
סיור00:00-מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסמטלה
# פרוסמינרים (יש לקחת אחד)
ב'0671112201מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויותפרופ' יובל גדות
פרו"סא18:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671112601ילדים של החיים: תפיסות של ילדים ויַלְדוּת בחברות פרהיסטוריותגב' אלה אסף
פרו"סב16:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0671112101עמק המלכיםד"ר דבורה סוויני
פרו"סג18:00-16:00א317 גילמןמטלה
# חובות שנים ב-ג למסלול חד חוגי
א'0671101101טיפולוגיה של כלי צור (קבוצה 1)פרופ' רן ברקאי
שו"תב10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
• דרישת קדם: מבוא לפרהיסטוריה
א'0671121801טיפולוגיה של כלי-חרס א' (קבוצה 1)פרופ' רפאל גרינברג
שו"תב14:00-12:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671222001טיפולוגיה של כלי חרס ב' (קבוצה 1)ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
שו"תא12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671220001טיפולוגיה של כלי חרס ג' (קבוצה 1)פרופ' אורן טל
שו"תד10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671320301ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי*ד"ר עדו קוך
שו"תג16:00-14:00220 גילמןמטלה
• חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'
א'0671206301יסודות הארכיאוזואולוגיהד"ר ספיר-חן לידר
שיעורד14:00-12:00210 דן-דודמטלה
א'0671200001תולדות המחשבה הארכיאולוגיתפרופ' יובל גדות
שיעורב16:00-14:00280 גילמןמטלה
א'0671104501מבוא לתרבות מצרים הפרעוניתד"ר דבורה סוויני
שיעורד14:00-12:00220 גילמןמטלה
א'0671103101מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליהפרופ' אמיר גילן
שיעורא16:00-14:00220 גילמןמטלה
ב'0671101102כלי צור (קבוצה 2)גב' אלה אסף
שו"תב10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671121802טיפולוגיה של כלי חרס א' (קבוצה 2)ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
שו"תא12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671222002טיפולוגיה של כלי חרס ב' (קבוצה 2)פרופ' יובל גדות
שו"תד12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671220002טיפולוגיה של כלי חרס ג' (קבוצה 2)פרופ' אורן טל
שו"תד10:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671254901מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראלפרופ' עודד ליפשיץ
שיעורב14:00-12:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
#כחלק מקורסי החובה במסלול בתשפ"ב ניתן ללקחת שלושה מהקורסים ה
א'0671225601דת ומאגיה במצרים העתיקה**ד"ר דבורה סוויני
שיעורג14:00-12:00220 גילמןמטלה
• דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים
ב'0671257001דת ומיתולוגיה באוגריתדר' שירלי נתן יולזרי
שיעורב12:00-10:00277 גילמןמטלה
ב'0609100501תולדות האנושות - 3,000 השנים הראשונותפרופ' יורם כהן
שיעורא10:00-08:00326 גילמןמטלה
ב'0671244901מצרים באלף הראשון לפנה"ס**ד"ר דבורה סוויני
שיעורב18:00-16:00220 גילמןמטלה
• דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים
ב'0671257101על ארמונות, נוודים ומה שביניהם: תקופות הברונזה הביניימית והבגב. הלנה רוט
שיעורב12:00-10:00306 גילמןמטלה
#שפות עתיקות - חובה למסלול חד חוגי (יש לבחור שפה אחת)
א'0671213101מצרית למתקדמיםד"ר דבורה סוויני
שו"תב20:00-18:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0671155301אכדית למתחיליםפרופ' יורם כהן
שו"תג18:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671252701אכדית למתחילים (תרגול)גב' אביטל רומח
שו"תא18:00-16:00455 גילמןמטלה
ב'0671155301אכדית למתחיליםפרופ' יורם כהן
שו"תג18:00-16:00326 גילמןמטלה
ב'0671252701אכדית למתחילים (תרגול)גב' אביטל רומח
שו"תא18:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0671239001חיתית למתחיליםפרופ' אמיר גילן
שו"תא14:00-12:00304 גילמןמטלה
א'0671244201חיתית למתחילים (תרגול)גב' אביטל רומח
שו"תד14:00-12:00450 גילמןמטלה
ב'0671239001חיתית למתחיליםפרופ' אמיר גילן
שו"תא14:00-12:00455 גילמןמטלה
ב'0671239001חיתית למתחיליםפרופ' אמיר גילן
שו"תד14:00-12:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
# סמינרים
א'0671434801מין ומיניות בקרב החיתים ובמזרח הקדוםפרופ' אמיר גילן
סמינרד12:00-10:00306 גילמןמטלה
א'0671433701קבורה וחברה במצרים העתיקה**ד"ר דבורה סוויני
סמינרב14:00-12:00304 גילמןמטלה
ב'0671433701קבורה וחברה במצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
סמינרג14:00-12:00א317 גילמןמטלה
• דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים
א'0671244401הפניקים במולדתם ובאגן הים התיכון במהלך תקופות הברונזה, הברזלד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
סמינרג12:00-08:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671254801אימפריות המזרח הקדום: שגשוג וקריסהד"ר לנגוט דפנה
סמינרג16:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0671254801אימפריות המזרח הקדום: שגשוג וקריסהד"ר לנגוט דפנה
סמינרג14:00-12:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0671256801ארכיאולוגיה של הדקפוליספרופ' אורן טל
סמינרד20:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671209101ארכיאולוגיה וחברה בישראלפרופ' רפאל גרינברג
סמינרג18:00-14:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671433901Babylonian Literature**פרופ' יורם כהן
סמינרג16:00-14:00497 גילמןמטלה
• דרישת קדם: אכדית למתחילים
#סמינירים מחוגים אחרים
• ניתן להגיש רק רפראט בסמינרים אלו
• מספר מקומות מוגבל
א'0672324401מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומאפרופ' אורי יפתח
סמינרב18:00-16:00261 גילמןמטלה
א'0672324401מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומאפרופ' אורי יפתח
סמינרה18:00-16:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0672324701אושר: החיים הטובים בהגות העתיקהפרופ' אורנה הררי
סמינרא14:00-10:00260 גילמןמטלה
# חיבור אישי - מסלול הכשרה מעשית בארכיאולוגיה לתלמיד מסלול ח
א'0671216001סדנה ארכיאולוג חופרד"ר יפתח שלו
שיעורב18:00-16:00305 גילמןמטלה
א'0671215901הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופרגב' אלה אסף
עבודה מעשית00:00-לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהמטלה
ב'0671233101ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגיד"ר לנגוט דפנה
שיעורב16:00-14:00220 גילמןמטלה
#כחלק מחיבור אישי יש לקחת אחד מהקורסים הבאים:
ב'0671250901ארכיאומטלורגיה במזרח הקדוםד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג20:00-18:00306 גילמןמטלה
• דרישת קדם: יסודות הגיאוארכיאולוגיה
א'0671242001יסודות הגיאוארכיאולוגיה**ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורב10:00-08:00281 גילמןמטלה
א'0671242001יסודות הגיאוארכיאולוגיה**ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג10:00-08:00281 גילמןמטלה
$קורסי מגוון - חובה בתואר ללכל המסלולים
• יש לקחת שני קורסי מגוון בתואר - סה"כ 4 ש"ס
#קורסי מגוון יעודיים לסטודנטים בביה"ס למדעי היהדות והארכ
א'0641110401מסביבה לחברה: דיאלוג בינתחומיד"ר לנגוט דפנה
שיעורג14:00-12:00278 גילמןמטלה
ב'0641110501רוח אינטראקטיבית: סדנה לשיתוף והנגשת ידע במדעי היהדות והרוחד"ר ג'רמי פוגל
סדנהד18:00-16:00207 (תוכנית אופקים) רוזנברגמטלה
# קורסי מגוון מתוך הפקולטה
א'0672110201מבוא לספרות יווניתד"ר טדי פסברג
שיעורא14:00-12:00278 גילמןמטלה
א'0672152201שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתח
שיעורד12:00-10:00278 גילמןמטלה
א'0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעין
שיעורג12:00-10:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
א'0618104101מבוא לפילוסופיה של המדעד"ר אורי בלקינד
שיעורב16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0622100301מבוא לדת ולתרבות האסלאםד"ר עידו בן-עמי
שיעורד16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0677106101יהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה אפרופ' מעוז כהנא
שיעורד10:00-08:00449 גילמןמטלה
א'0612200501קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדוםד"ר אסנת ברתור
שיעורא12:00-10:00280 גילמןמטלה
א'0612100701מבוא למקרא א'פרופ' יונתן בן דב
שיעורא14:00-12:00280 גילמןמטלה
א'0612201901מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדותפרופ' יונתן בן דב
שיעורא16:00-14:00106 רוזנברגמטלה
ב'0612302201משלים וחידות של טבע ביצירה המקראיתפרופ' דלית רום-שילוני
שיעורא16:00-14:00205 רוזנברגמטלה
ב'0612170601נוסחים ותרגומים של המקראפרופ' יונתן בן דב
שו"תא16:00-14:00001 רוזנברגמטלה
ב'0612302301אלימות מינית במקראד"ר אהובה אשמן
שיעורג12:00-10:00104 רוזנברגמטלה
ב'0612600601הבן הסורר - היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאותד"ר אסנת ברתור
שיעורא18:00-16:00001 רוזנברגמטלה
ב'0677127201מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקהד"ר יפעת מוניקנדם
שיעורב16:00-14:00307 גילמןמטלה
$שעורי בחירה - לכל המסלולים
א'0671257201בעקבות מלאכות מסורתיות: שימור, תיעוד והתנסות (ארכיאולגויה בקד"ר עדו קוך
שיעורג14:00-12:00304 גילמןמטלה
ב'0671257201בעקבות מלאכות מסורתיות: שימור, תיעוד והתנסות (ארכיאולגויה בקד"ר עדו קוך
שיעורב12:00-10:00220 גילמןמטלה
א'0671212601מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית**ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
שיעורא14:00-12:00220 גילמןמטלה
•דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
א'0671109101מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה: 3,500 - 500 לפני הספירהד"ר עדו קוך
שיעורב12:00-10:00א206 מכסיקומטלה
ב'0671257101על ארמונות, נוודים ומה שביניהם: תקופות הברונזה הביניימית והבגב. הלנה רוט
שיעורב12:00-10:00306 גילמןמטלה
א'0671242001יסודות הגיאוארכיאולוגיה**ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורב10:00-08:00281 גילמןמטלה
א'0671242001יסודות הגיאוארכיאולוגיה**ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג10:00-08:00281 גילמןמטלה
•חובת השתתפות בסיורי הקורס
א'0671256901מציאות מדומה: תפיסות המציאות וכלים דיגטליים לשחזור העבר**ד"ר גיא שטיבל
שיעורא18:00-16:00זום -מטלה
•דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית או קורס מקביל
א'0671225601דת ומאגיה במצרים העתיקה**ד"ר דבורה סוויני
שיעורג14:00-12:00220 גילמןמטלה
• דרשית קדם: מבוא לתרבות מצרים
א'0671213101מצרית למתקדמיםד"ר דבורה סוויני
שו"תב20:00-18:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
• דרישת קדם: מצרית למתחילים
ב'0609100501תולדות האנושות - 3,000 השנים הראשונותפרופ' יורם כהן
שיעורא10:00-08:00326 גילמןמטלה
ב'0671254901מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראלפרופ' עודד ליפשיץ
שיעורב14:00-12:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
ב'0671250901ארכיאומטלורגיה במזרח הקדוםד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג20:00-18:00306 גילמןמטלה
ב'0671219801הכשרה בקריאה בדוחות ארכיאולוגים: חפירה נבחרת -לכישד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
שיעורא14:00-12:00362 גילמןמטלה
ב'0671233101ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגיד"ר לנגוט דפנה
שיעורב16:00-14:00220 גילמןמטלה
ב'0671255801איך ילדים יודעים? תהליכי למידה בתקופת האבןגב' אלה אסף
שיעורג10:00-08:00 מטלה
ב'0671244901מצרים באלף הראשון לפנה"ס**ד"ר דבורה סוויני
שיעורב18:00-16:00220 גילמןמטלה
• דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים
ב'0671257001דת ומיתולוגיה באוגריתדר' שירלי נתן יולזרי
שיעורב12:00-10:00277 גילמןמטלה
$תואר השני
#חובות תואר שני
אב0671434901סמינר מחלקתי - מחתת להר געש– ארכיאולוגיה של חים בצל אסונותפרופ' אמיר גילן
סמינרד16:00-14:00220 גילמןמטלה
ב'0671435001סמינר בית ספרי - מילים וחפצים - כתב, חפץ ותמונהד"ר עדו קוך
סמינרג14:00-12:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671416001סדנה לתלמידי מחקר**ד"ר לנגוט דפנה
שיעורב16:00-14:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
• קורס חובה רק למסלול מחקרי
אב0671435101הדרכה לתלמידי השלמותגב' אלה אסף
סדנהד15:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
#סמינרים בחירה
אב0671434401“The Age of Empires” – Judah under Assyrian, Babylonian andפרופ' עודד ליפשיץ
סמינרב16:00-14:00304 גילמןמטלה
א'0671433901Babylonian Literature**פרופ' יורם כהן
סמינרג16:00-14:00497 גילמןמטלה
ב'0671433901Babylonian Literature**פרופ' יורם כהן
סמינרג16:00-14:00220 גילמןמטלה
• דרישת קדם: אכדית למתחילים prerequisite: Akkadian for be
א'0671433701קבורה וחברה במצרים העתיקה**ד"ר דבורה סוויני
סמינרב14:00-12:00304 גילמןמטלה
ב'0671433701קבורה וחברה במצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
סמינרג14:00-12:00א317 גילמןמטלה
• דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים
א'0671434201יחסי אדם-חיה: עצמות ודנ"אד"ר ספיר-חן לידר
סמינרב12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671434201יחסי אדם-חיה: עצמות ודנ"אד"ר ספיר-חן לידר
סמינרד12:00-10:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671434301ארכיאולוגיה במבצר: מסע להכרת מעוזי הצלבנים בארץ-ישראלפרופ' אורן טל
סמינרד20:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671434501Jerusalem in Archaeology and in the Old Testamentפרופ' עודד ליפשיץ
סמינרב20:00-18:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0671434501Jerusalem in Archaeology and in the Old Testamentפרופ' עודד ליפשיץ
סמינרה20:00-18:00304 גילמןמטלה
ב'0671434001אדם ואבן: על מקומן של אבנים בחייהם ותפישת עולם של בני אדם קדפרופ' רן ברקאי
סמינרב14:00-12:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671434001אדם ואבן: על מקומן של אבנים בחייהם ותפישת עולם של בני אדם קדפרופ' רן ברקאי
סמינרד14:00-12:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671434601Stamp-seals from the Southern Levant: Production, Material,ד"ר עדו קוך
סמינרב20:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671434701Advanced topics in the archaeology of nomadsד"ר בן-יוסף ארז
סמינרב14:00-10:00304 גילמןמטלה
# קורסי בחירה
א'0671435201Here, there and everywhere - themes of Roman provincial archד"ר גיא שטיבל
שיעורד14:00-12:00מקוון-לא לשיבוץ -מטלה
א'0671419701סדנת שיטות שדה בארכיאובוטניקה ופליאואקליםד"ר לנגוט דפנה
שו"ת00:00-לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהמטלה
• פתוח לתלמידי תואר ראשון באישור המרצה
ב'0671409801קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיהד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג12:00-10:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0671435301"הכל זורם" אודות תרבות חומרית וטקסטואלית של מיםד"ר גיא שטיבל
שיעורג14:00-12:00262 גילמןמטלה
ב'0671433801Burial Customs in the Land of Israel from Prehistoric to Claד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
סמינרג20:00-16:00220 גילמןמטלה
ב'0671434101ארכיאולגיה של מצבי תודעה משתניםפרופ' רן ברקאי
שיעורד18:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
#שיעורים מחוגים אחרים
ב'0669613402המעבדה למחקר תרבות חומריתד"ר שרית פז
סמינרב20:00-16:00101 דן-דודמטלה
אב0612600401ספרות מסופוטמית והמקראד"ר טליה סוצקובר
שיעורג12:00-10:00102 רוזנברגמטלה
$לימודי ישראל הקדום
#קורסי חובה - ישראל הקדום
אב0671434901סמינר מחלקתי - מחתת להר געש– ארכיאולוגיה של חים בצל אסונותפרופ' אמיר גילן
סמינרד16:00-14:00220 גילמןמטלה
ב'0671435001סמינר בית ספרי - מילים וחפצים - כתב, חפץ ותמונהד"ר עדו קוך
סמינרג14:00-12:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
א'0671416001סדנה לתלמידי מחקר**ד"ר לנגוט דפנה
שיעורב16:00-14:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
• קורס חובה רק למסלול מחקרי
אב0671435101הדרכה לתלמידי השלמותגב' אלה אסף
סדנהד15:00-14:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
#קורסים וסמינרים לבחירה - ישראל הקדום
אב0671434401“The Age of Empires” – Judah under Assyrian, Babylonian andפרופ' עודד ליפשיץ
סמינרב16:00-14:00304 גילמןמטלה
א'0671434501Jerusalem in Archaeology and in the Old Testamentפרופ' עודד ליפשיץ
סמינרב20:00-18:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0671434501Jerusalem in Archaeology and in the Old Testamentפרופ' עודד ליפשיץ
סמינרה20:00-18:00304 גילמןמטלה
ב'0671434601Stamp-seals from the Southern Levant: Production, Material,ד"ר עדו קוך
סמינרב20:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'0671254901מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראלפרופ' עודד ליפשיץ
שיעורב14:00-12:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
א'0612201901מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדותפרופ' יונתן בן דב
שיעורא16:00-14:00106 רוזנברגמטלה
א'0612100701מבוא למקרא א'פרופ' יונתן בן דב
שיעורא14:00-12:00280 גילמןמטלה
ב'0612100801מבוא למקרא ב'פרופ' יונתן בן דב
שיעורא14:00-12:00280 גילמןמטלה
ב'0612302201משלים וחידות של טבע ביצירה המקראיתפרופ' דלית רום-שילוני
שיעורא16:00-14:00205 רוזנברגמטלה
ב'0612302301אלימות מינית במקראד"ר אהובה אשמן
שיעורג12:00-10:00104 רוזנברגמטלה
א'0612603701תפיסות של מלחמה ושלום במקראפרופ' דלית רום-שילוני
שיעורג14:00-12:00002 רוזנברגמטלה
$ International program - Ancient Israel Studies
א'1673400001Archaeology and History of the Land of Israel - Late Bronzeד"ר עומר סרגי
שיעורד12:00-10:00304 גילמןמטלה
א'1673400001Archaeology and History of the Land of Israel - Late Bronzeד"ר עומר סרגי
שיעורג20:00-16:00304 גילמןמטלה
א'1673400101Archaeology and History of the Land of Israel - Late Iron Agד"ר עומר סרגי
שיעורד12:00-10:00304 גילמןמטלה
א'1673400101Archaeology and History of the Land of Israel - Late Iron Agד"ר עומר סרגי
שיעורג20:00-16:00304 גילמןמטלה
א'1673400201The Archaeology and History of the Land of Israel - Iron Ageד"ר עומר סרגי
שיעורד12:00-10:00304 גילמןמטלה
א'1673400201The Archaeology and History of the Land of Israel - Iron Ageד"ר עומר סרגי
שיעורג20:00-16:00304 גילמןמטלה
ב'1673400301Archaeology & History of the Southern Levant during Persianדר' מאיר אדרעי
שיעורד12:00-10:00326 גילמןמטלה
ק1673400701Field Archaeologyעבודה מעשית00:00- מטלה
א'1673400501Academic Workshopגב' שועה קיסילביץ
שיעורב10:00-08:00304 גילמןמטלה
א'1673400601Research Workshopגב' שועה קיסילביץ
שיעורב12:00-10:00304 גילמןמטלה
ב'1673400901Archaeology, the Public, and the MediaDr Robert Cargill
שיעורג10:00-08:00 מטלה
א'1673400401An Introduction to Field Archaeology: Theory and Methodמר בועז גרוס
שיעורד16:00-14:00304 גילמןמטלה
ב'1673401401The Kingdom of Israel under The Omridesד"ר עומר סרגי
סמינרד18:00-16:00304 גילמןמטלה
ב'1673401401The Kingdom of Israel under The Omridesד"ר עומר סרגי
סמינרב10:00-08:00304 גילמןמטלה
אב1673401201Biblical Hebrew for Beginnersגב' אור בן-צבי גולדבלום
שו"תב19:00-17:00זום -מטלה
א'0671434501Jerusalem in Archaeology and in the Old Testamentפרופ' עודד ליפשיץ
סמינרה20:00-18:00304 גילמןמטלה
אב0671434401“The Age of Empires” – Judah under Assyrian, Babylonian andפרופ' עודד ליפשיץ
סמינרב16:00-14:00304 גילמןמטלה
א'0671433901Babylonian Literature**פרופ' יורם כהן
סמינרג16:00-14:00497 גילמןמטלה
• prerequisite: Akkadian for beginners
ב'0671433801Burial Customs in the Land of Israel from Prehistoric to Claד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
סמינרג20:00-16:00220 גילמןמטלה
ב'0671434701Advanced topics in the archaeology of nomadsד"ר בן-יוסף ארז
סמינרב14:00-10:00304 גילמןמטלה
ב'0671434601Stamp-seals from the Southern Levant: Production, Material,ד"ר עדו קוך
סמינרב20:00-16:00204 )(סיפריה) גילמןמטלה
ב'1673401301Transitional Periods in Archaeologyד"ר קרן קובלו פראן
שיעורג14:00-12:00260 גילמןמטלה
ב'1673401501Beyond the field: Interdisciplinary Archaeologyגב. אורטל הרוש
שיעורד14:00-12:00304 גילמןמטלה
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>