פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודי התואר ראשון -מסלול ספרות אנגלית
תואר ראשון - ספרות אנגלית
לימודי עומק - קורסי מבוא ( מסגרת 125)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
ב 20:00-18:00 זום - מטלה
א' ד"ר ספנסר מוריסון
ה 20:00-18:00 זום -
א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר גל מנור
ב 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
א' ד"ר גל מנור
ה 16:00-14:00 001 ווב
ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
א 10:00-08:00 זום - מטלה
ב' ד"ר יונתן סטבסקי
ד 10:00-08:00 זום -
לימודי עומק - קורסי תיאוריה ( מסגרת 126)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
א' ד"ר רועי טרטקובסקי
ה 12:00-10:00 001 ווב
ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
א 18:00-16:00 001 ווב מטלה
ב' ד"ר גל מנור
ד 18:00-16:00 001 ווב
ב' 0626.1250.01 מבוא לתיאוריה Introduction to Theory ד"ר ניר עברון
א 14:00-12:00 001 ווב מטלה
ב' ד"ר ניר עברון
ד 14:00-12:00 282 גילמן
לימודי עומק- קורסי כתיבה (מסגרת 127)
קורס כתיבה בסיסי - חובה שנה א' סמ' א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1142.01 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
ב 12:00-10:00 211 רוזנברג מטלה
א' גב' אנה קיסין שכטר
ה 12:00-10:00 211 רוזנברג
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1142.02 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
ב 14:00-12:00 205 רוזנברג מטלה
א' גב' אנה קיסין שכטר
ה 14:00-12:00 205 רוזנברג
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1142.03 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
א 14:00-12:00 209 רוזנברג מטלה
א' גב' לואיס חייט
ד 14:00-12:00 209 רוזנברג
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0626.1142.04 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
א 16:00-14:00 209 רוזנברג מטלה
א' גב' לואיס חייט
ד 16:00-14:00 209 רוזנברג
או
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 1662.1142.01 Basic Academic Writing in English ד"ר דרה ברנאט
א 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
א' ד"ר דרה ברנאט
ד 12:00-10:00 107 רוזנברג
 • סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף ועדין לא השלימו בהצלחה
 • את תרגיל הכתיבה (06261141), ילמדו קורס זה
 • שיוכר להם כתרגיל כתיבה ו- 2 ש"ס מתוך הקורסים המתקדמים
 • לימודי עומק - קורס כתיבה ( מסגרת 127) - Writing Proseminar
 • ניתן להירשם החל משנה ב'
 • הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה (06261141)
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  א' ד"ר דרה ברנאט
  ד 14:00-12:00 101 ווב
 • קבוצה 01 מיועדת רק לסטודנטים בשנה ג'
 • ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 261 גילמן מטלה
  ב' ד"ר דרה ברנאט
  ד 12:00-10:00 261 גילמן
  ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  ב' גב' אנה קיסין שכטר
  ה 12:00-10:00 211 רוזנברג
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' גב' אנה קיסין שכטר
  ה 14:00-12:00 212 רוזנברג
  לימודי עומק - קורסי ליבה (מסגרת 128)
 • הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי הקדם
 • כפי שמופיעים במסך הסיליבוס של הקורס
 • במסלול דו-חוגי - יש לבחור 3 קורסים לא מאותו תחום
 • ניתן לקחת קורסי ליבה מעבר למכסה בתור קורסים מתקדמים
 • תחום שירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.2926.01 Disruptive Poetics: Dickinson and Cummings ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 12:00-10:00 205 רוזנברג
  ב' 1662.5021.01 Politics in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 260 גילמן מטלה
  ב' ד"ר דרה ברנאט
  ד 14:00-12:00 261 גילמן
  תחום שייקספיר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2367.01 Love and Courtship in the Shakespearean Imagination פרופ' נועם רייזנר
  ב 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' פרופ' נועם רייזנר
  ה 14:00-12:00 280 גילמן
  תחום הרומן
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.5019.01 New Women: American Modernism and Gender ד"ר ניר עברון
  ד 12:00-10:00 102 ווב מטלה
 • קורס ליבה בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס נוספים
 • מתוך קורסי בחירה בחוג.
 • ב' 0626.5020.01 Victorian Monsters גב' ענאל יונס - פנט
  א 12:00-10:00 105 רוזנברג מטלה
  ב' גב' ענאל יונס - פנט
  ד 12:00-10:00 105 רוזנברג
  תחום הסטוריה של הספרות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0626.5004.01 Literary Theory from Antiquity to Modernity ד"ר יונתן סטבסקי
  ד 18:00-16:00 501 ווב מטלה
  ב' 0626.2204.01 Reading the English Renaissance פרופ' נועם רייזנר
  ב 14:00-12:00 102 ווב מטלה
  ב' פרופ' נועם רייזנר
  ה 14:00-12:00 102 ווב
  תחום תיאוריה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2925.01 Theories of the signifier פרופ' שירלי זיסר
  ב 12:00-10:00 401 ווב מטלה
  א' פרופ' שירלי זיסר
  ה 12:00-10:00 401 ווב
  אב 0626.5004.01 Literary Theory from Antiquity to Modernity ד"ר יונתן סטבסקי
  ד 18:00-16:00 501 ווב מטלה
  קורסי בחירה/ מתקדמים (מסגרת 121)
 • הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי קדם
 • כפי שמופיע במסך הסילבוס של הקורס
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2422.01 Drama and Creative Writing ד"ר נועם גיל
  ג 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  א' 0626.2932.01 Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities ד"ר דלית אלפרוביץ
  ג 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0626.6005.01 Contemporary Women's War Poetry גב' יעל הכהן
  ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0626.6000.01 American Life-Writing ד"ר סוניה וינר
  ב 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' ד"ר סוניה וינר
  ה 16:00-14:00 103 ווב
  א' 0626.2394.01 American Short Fiction גב' מיה קליין
  ג 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0626.2934.01 Renaissance rhetoric and poetics פרופ' שירלי זיסר
  ב 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' פרופ' שירלי זיסר
  ה 12:00-10:00 102 ווב
  ב' 0626.2425.01 The Anatomy of the Story ד"ר נועם גיל
  ג 12:00-10:00 501 ווב מטלה
 • הרישום מותנה בהשלמת קורס 0626-2422
 • ב' 0626.2343.01 The Indian in American Literature ד"ר דלית אלפרוביץ
  ג 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 1662.2220.01 Walt Whitman's World ד"ר דרה ברנאט
  ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0626.6004.01 Anglophone Palestinian Literature between Citizenship and Di גב' דיאנה שחאדה
  ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0626.2392.01 Transnational Literature ד"ר סוניה וינר
  ג 16:00-14:00 101 ווב מטלה
  ב' 0626.6003.01 From J. D. Salinger to Jamaica Kincaid: The Author-Reader Re ד"ר חן אדלסבורג
  ד 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0680.2126.01 The Holocaust in American Culture ד"ר חנה פולין-גלאי
  ה 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.3115.01 Spenser, Milton and the Epic פרופ' נועם רייזנר
  ב 12:00-10:00 301 ווב מטלה
  א' פרופ' נועם רייזנר
  ה 12:00-10:00 301 ווב
  א' 0626.3466.01 The Canterbury Tales ד"ר יונתן סטבסקי
  א 12:00-10:00 501 ווב מטלה
  א' ד"ר יונתן סטבסקי
  ד 12:00-10:00 501 ווב
 • תלמידי תואר ראשון שעומדים בתנאי הקדם רשאים לקחת את
 • הסמינר כקורס ליבה בתחום "היסטוריה של הספרות".
 • ב' 0626.3900.01 Poetic Rhythms ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 16:00-14:00 301 ווב מטלה
  ב' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 16:00-14:00 301 ווב
  ב' 0626.3901.01 Feminine sexuality and Writing פרופ' שירלי זיסר
  ב 14:00-12:00 301 ווב מטלה
  ב' פרופ' שירלי זיסר
  ה 14:00-12:00 301 ווב
  ב' 0626.3467.01 Literature and Human Rights ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ד"ר ספנסר מוריסון
  ה 12:00-10:00 105 ווב
  לימודי תואר ראשון - מסלול לימודים אמריקניים
  מסלול לימודים אמריקניים
  לימודי עומק -קורסי חובה (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1511.01 מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies ד"ר פרומר יואב
  ג 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' ד"ר ספנסר מוריסון
  ה 20:00-18:00 זום -
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  א 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' ד"ר גל מנור
  ד 18:00-16:00 001 ווב
  לימודי עומק - קורסי חובה ( מסגרת 120)
  קורס כתיבה בסיסי - חובה שנה א' סמ' א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.01 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
  ב 12:00-10:00 211 רוזנברג מטלה
  א' גב' אנה קיסין שכטר
  ה 12:00-10:00 211 רוזנברג
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.02 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
  ב 14:00-12:00 205 רוזנברג מטלה
  א' גב' אנה קיסין שכטר
  ה 14:00-12:00 205 רוזנברג
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.03 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
  א 14:00-12:00 209 רוזנברג מטלה
  א' גב' לואיס חייט
  ד 14:00-12:00 209 רוזנברג
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.04 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
  א 16:00-14:00 209 רוזנברג מטלה
  א' גב' לואיס חייט
  ד 16:00-14:00 209 רוזנברג
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.1142.01 Basic Academic Writing in English ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
  א' ד"ר דרה ברנאט
  ד 12:00-10:00 107 רוזנברג
  קורס פרו-סמינר (חובה שנה ב') Writing Proseminar
 • יכולים להירשם סטודנטים החל משנה ב'
 • הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה (06261141)
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  א' ד"ר דרה ברנאט
  ד 14:00-12:00 101 ווב
 • 1662206401 מיועד רק לסטודנטים בשנה ג'
 • ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  ב' גב' אנה קיסין שכטר
  ה 12:00-10:00 211 רוזנברג
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' גב' אנה קיסין שכטר
  ה 14:00-12:00 212 רוזנברג
  ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 261 גילמן מטלה
  ב' ד"ר דרה ברנאט
  ד 12:00-10:00 261 גילמן
  לימודי עומק - קורסי חובה מהחוג להיסטוריה (מסגרת 120)
  קורס חובה שנה א'
  תחנות יסוד בארה"ב (שו"ת ארה"ב)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1972.01 חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492 פרופ' מיכאל זכים
  א 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  א' פרופ' מיכאל זכים
  ד 16:00-14:00 307 גילמן
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1971.01 תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492 ד"ר יעל שטרנהל
  ב 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  ב' ד"ר יעל שטרנהל
  ה 12:00-10:00 307 גילמן
  קורס חובה שנה ב'
  קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1974.01 וצדק לכל? ארה"ב במאות ה-19 וה-20 ד"ר נעמה מאור
  ב 20:00-16:00 305 גילמן מטלה
 • קורס בהיקף 4 ש"ס. 2 ש"ס יוכרו במסגרת חובה זו
 • 2 ש"ס נוספים ייחשבו לקורס בחירה מחוץ לחוג.
 • קורסי בחירה/ מתקדמים בחוג לאנגלית (מסגרת 121)
  הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי קדם
  כפי שמופיע במסך סיליבוס הקורס
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.6000.01 American Life-Writing ד"ר סוניה וינר
  ב 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' ד"ר סוניה וינר
  ה 16:00-14:00 103 ווב
  א' 0626.2422.01 Drama and Creative Writing ד"ר נועם גיל
  ג 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  א' 0626.2932.01 Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities ד"ר דלית אלפרוביץ
  ג 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0626.6005.01 Contemporary Women's War Poetry גב' יעל הכהן
  ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0626.2394.01 American Short Fiction גב' מיה קליין
  ג 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
  א' 0626.5019.01 New Women: American Modernism and Gender ד"ר ניר עברון
  ד 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' 0626.2933.01 Mourning in America: History and Culture of the 1980s ד"ר פרומר יואב
  א 16:00-14:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 0626.2425.01 The Anatomy of the Story ד"ר נועם גיל
  ג 12:00-10:00 501 ווב מטלה
 • הרישום מותנה בהשלמת קורס 0626-2422
 • ב' 0626.2343.01 The Indian in American Literature ד"ר דלית אלפרוביץ
  ג 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0626.2392.01 Transnational Literature ד"ר סוניה וינר
  ג 16:00-14:00 101 ווב מטלה
  ב' 1662.2220.01 Walt Whitman's World ד"ר דרה ברנאט
  ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0626.6004.01 Anglophone Palestinian Literature between Citizenship and Di גב' דיאנה שחאדה
  ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0626.6003.01 From J. D. Salinger to Jamaica Kincaid: The Author-Reader Re ד"ר חן אדלסבורג
  ד 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 1662.5021.01 Politics in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 260 גילמן מטלה
  ב' ד"ר דרה ברנאט
  ד 14:00-12:00 261 גילמן
  ב' 0626.2926.01 Disruptive Poetics: Dickinson and Cummings ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 12:00-10:00 205 רוזנברג
  ב' 0680.2126.01 The Holocaust in American Culture ד"ר חנה פולין-גלאי
  ה 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  קורסי בחירה מחוץ לחוג לאנגלית (מסגרת 143)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  ה 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
  א' 0821.6133.01 The Disasters of War: Regarding the Pain ot the Others, From ד"ר רייצ'ל פרי
  ג 14:00-12:00 א206 מכסיקו מטלה
  א' 1662.1500.01 Digital Discourse: New Media Language and Dynamics ד"ר וייסמן כרמל
  ב 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  א' ד"ר וייסמן כרמל
  ה 16:00-14:00 279 גילמן
  א' 0851.6717.01 מלחמה וקולנוע גב' גזית אירית
  ג 18:00-14:00 211 מכסיקו מטלה
  א' 1041.3529.01 אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" ד"ר וייס אריקה
  ה 18:30-16:00 210 נפתלי מטלה
  ב' 0677.1229.01 The Jews in America ד"ר סקוט אורי
  ד 20:00-18:00 זום - מטלה
  ב' 1031.3687.01 בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים ד"ר זומר אודי
  ב 12:00-09:00 104 נפתלי מטלה
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  ד 14:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  א 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1031.3933.01 American Pollitical Thought ד"ר קופר ג'ולי
  ב 14:00-12:00 106 נפתלי מטלה
  ב' 1662.1501.01 Techno-Utopia ד"ר עופר נורדהיימר נור
  ב 20:00-18:00 280 גילמן מטלה
  ב' ד"ר עופר נורדהיימר נור
  ד 20:00-18:00 280 גילמן
  ב' 0662.2128.01 עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים ד"ר חפץ שרון
  ד 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0821.6846.01 זהירות, מהפכה! זהירות, מהפכה! נשים, מגדר ואמנות פמיניסטית בא ד"ר דקל טל
  ה 18:00-16:00 01 קיקואין מטלה
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  ה 12:00-10:00 01 קיקואין מטלה
  ב' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte ד"ר זומר אודי
  ד 12:00-09:00 107 נפתלי מטלה
  ב' 0851.6714.01 הסרט המוזיקלי גב' נחשון תומר
  ד 12:00-10:00 213 מכסיקו מטלה
  ב' 0851.6755.01 Coen Brother's Cinema ד"ר בידרמן שי
  זום - מטלה
  סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.3902.01 Legacies of American Slavery ד"ר יעל שטרנהל
  ב 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0621.3385.01 ניו יורק: היסטוריה גלובלית פרופ' מיכאל זכים
  א 20:00-18:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' פרופ' מיכאל זכים
  ה 20:00-18:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  ב' 0626.3467.01 Literature and Human Rights ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ד"ר ספנסר מוריסון
  ה 12:00-10:00 105 ווב
  חטיבה בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
 • לסטודנטים בפקולטה למדעי החברה
 • משקל החטיבה 16 ש"ס. ניתן לבחור באחד משני המסלולים
 • מסלול ספרות בריטית - קורסי חובה ( מסגרת 520)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 12:00-10:00 001 ווב
  *או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  א 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' ד"ר גל מנור
  ד 18:00-16:00 001 ווב
  א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר גל מנור
  ב 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' ד"ר גל מנור
  ה 16:00-14:00 001 ווב
  ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
  א 10:00-08:00 זום - מטלה
  ב' ד"ר יונתן סטבסקי
  ד 10:00-08:00 זום -
 • קורסים מתקדמים לבחירה ( יש לקחת במצטבר 4 ש"ס)
 • א' 0626.2367.01 Love and Courtship in the Shakespearean Imagination פרופ' נועם רייזנר
  ב 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' פרופ' נועם רייזנר
  ה 14:00-12:00 280 גילמן
  אב 0626.5004.01 Literary Theory from Antiquity to Modernity ד"ר יונתן סטבסקי
  ד 18:00-16:00 501 ווב מטלה
  ב' 0626.2204.01 Reading the English Renaissance פרופ' נועם רייזנר
  ב 14:00-12:00 102 ווב מטלה
  ב' פרופ' נועם רייזנר
  ה 14:00-12:00 102 ווב
  ב' 0626.2934.01 Renaissance rhetoric and poetics פרופ' שירלי זיסר
  ב 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' פרופ' שירלי זיסר
  ה 12:00-10:00 102 ווב
  ב' 0626.5020.01 Victorian Monsters גב' ענאל יונס - פנט
  א 12:00-10:00 105 רוזנברג מטלה
  ב' גב' ענאל יונס - פנט
  ד 12:00-10:00 105 רוזנברג
  ב' 0626.2926.01 Disruptive Poetics: Dickinson and Cummings ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 12:00-10:00 205 רוזנברג
  מסלול לימודים אמריקניים- קורסי חובה ( מסגרת 520)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1511.01 מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies ד"ר פרומר יואב
  ג 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' ד"ר ספנסר מוריסון
  ה 20:00-18:00 זום -
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  א 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' ד"ר גל מנור
  ד 18:00-16:00 001 ווב
 • קורסים מתקדמים לבחירה (יש לקחת במצטבר 6 ש"ס)
 • א' 0626.5019.01 New Women: American Modernism and Gender ד"ר ניר עברון
  ד 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  א' 0626.6000.01 American Life-Writing ד"ר סוניה וינר
  ב 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' ד"ר סוניה וינר
  ה 16:00-14:00 103 ווב
  ב' 0626.2926.01 Disruptive Poetics: Dickinson and Cummings ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 12:00-10:00 205 רוזנברג
  ב' 0626.2392.01 Transnational Literature ד"ר סוניה וינר
  ג 16:00-14:00 101 ווב מטלה
  ב' 0626.2933.01 Mourning in America: History and Culture of the 1980s ד"ר פרומר יואב
  א 16:00-14:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 1662.5021.01 Politics in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 260 גילמן מטלה
  ב' ד"ר דרה ברנאט
  ד 14:00-12:00 261 גילמן
  ב' 1662.2220.01 Walt Whitman's World ד"ר דרה ברנאט
  ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0626.2394.01 American Short Fiction גב' מיה קליין
  ג 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
  א' 0626.2932.01 Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities ד"ר דלית אלפרוביץ
  ג 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0626.6005.01 Contemporary Women's War Poetry גב' יעל הכהן
  ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0626.6004.01 Anglophone Palestinian Literature between Citizenship and Di גב' דיאנה שחאדה
  ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  מיומנויות יסוד - קורסי מיגוון ( מסגרת 444)
  קורסי מגוון
 • מיועד לסטודנטים שהחלו מתש"ף
 • היקף כל קורס הנו 2 ש"ס, על התלמידים לקחת 4 ש"ס (2 קורסים)
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד
 • החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0622.2040.01 משבר האקלים והמזה"ת פרופ' און ברק
  ב 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר עידו בן-עמי
  ד 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  החוג לפילוסופיה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  החוג לבלשנות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  החוג להיסטוריה של עם ישראל
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1151.01 תולדות השואה - קורס מקוון פרופ' חוי דרייפוס
  ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  ב' 0677.1272.01 מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  ב 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.1202.01 מבוא לספרות רומית ד"ר טדי פסברג
  ד 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  התכנית לתרבות צרפת
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  ה 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  התכנית ללימודי נשים ומגדר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר תומר ששונקין עפרון
  ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  ה 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  ג 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  התכנית הרב תחומית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  מקרא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא א' פרופ' יונתן בן דב
  א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0612.6006.01 הבן הסורר - היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות ד"ר אסנת ברתור
  א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0624.1001.01 השפות השמיות: מבט השוואתי ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  ב 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה
  פילוסופיה יהודית ותלמוד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  ב 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1091.01 מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה: 3,500 - 500 לפני הספירה ד"ר עדו קוך
  ב 12:00-10:00 א206 מכסיקו מטלה
  ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** פרופ' יובל גדות
  א 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0671.2549.01 מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראל פרופ' עודד ליפשיץ
  ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  קורסי חיבור אישי (מסגרת 132)
  במסגרת חיבור אישי ניתן לבחור קורסי ליבה ובחירה
  נוספים משני מסלולי החוג, או לחלופין, מרשימה זו:
 • לתשומת לבכן/ן:
 • לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תש"ף עד 8 ש"ס
 • עבור תלמידים שהחלו לפני תש"ף: ניתן לקחת עד 4 ש"ס
 • למסלול ללימודים אמריקניים שהחלו לפני תש"ף:
 • יוכרו הקורסים במסגרת קורסי בחירה מחוץ לחוג
 • קורסים מביה"ס לחינוך לתעודת הוראה (מסגרת 121)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל ד"ר בשארה מוזנא
  ג 16:00-14:00 432 שרת מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  מקוון - מטלה
  א' 0769.2009.01 מבוא לרכישת שפה שנייה והוראתה (קורס מקוון) פרופ' טננבאום מיכל
  מקוון - מטלה
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ( ד"ר צורף אסף
  מקוון - מטלה
  ב' 0769.1002.02 מערכת החינוך בישראל ד"ר בשארה מוזנא
  ד 12:00-10:00 307 שרת מטלה
  מרכז היזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  ג 20:00-18:00 מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  ג 20:00-18:00 מטלה
  א' 1884.0102.01 כלים ושיטות ביזמות מר תומר איתי
  א 18:00-16:00 מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1884.0102.02 כלים ושיטות ביזמות ד"ר בנימין אייל יוסף
  א 19:00-17:00 מטלה
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  ה 18:00-16:00 מטלה
  סדנאות תרגום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.7028.01 סדנה בעריכת תרגום ד"ר רן הכהן
  א 16:00-14:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0680.6016.01 סדנה בתרגום פרוזה * ד"ר רן הכהן
  א 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0680.7011.01 סדנת יצירה ותרגום בין ערבית, אנגלית ועברית ד"ר אלמוג בהר
  ב 14:00-12:00 261 גילמן מטלה
  קורסים נוספים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  ה 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
 • מיועד לסטודנטים מצטיינים משנה ג', לאחר אישור יועץ תואר ראש
 • רישום לקורס" קליניקה" הנו ידני ולא באמצעות הבידינג
 • א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  מטלה
  ב' 1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  מטלה
  לימודי התואר השני
  סמינר לתואר שני (מסגרת 620 )
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.4802.01 Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה ד"ר ניר עברון
  א 14:00-12:00 501 ווב מטלה
  א' ד"ר ניר עברון
  ד 14:00-12:00 501 ווב
  * קורס חובה
  * קורס זה פתוח רק לסטודנטים מן המניין תואר שני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0626.4894.01 Jews, Saracens, and Other Others in Medieval ד"ר יונתן סטבסקי
  א 18:00-16:00 501 ווב מטלה
 • תלמידי ב"א עם ממוצע מעל 90 שעומדים בתנאי הקדם
 • רשאים לקחת את סמינר המ"א כסמינר ב"א.
 • א' 0626.4890.01 Modern Poetry of Mourning and Love ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 16:00-14:00 301 ווב מטלה
  א' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 16:00-14:00 301 ווב
  א' 0626.4889.01 Masculine Sexuality and Writing פרופ' שירלי זיסר
  ב 14:00-12:00 301 ווב מטלה
  א' פרופ' שירלי זיסר
  ה 14:00-12:00 301 ווב
  ב' 0626.4891.01 The Modern University and its Discontents: the Anglo-America ד"ר ניר עברון
  א 12:00-10:00 501 ווב מטלה
  ב' ד"ר ניר עברון
  ד 12:00-10:00 501 ווב
  ב' 0626.4892.01 American Literature and the Question of Belief ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 18:00-14:00 501 ווב מטלה
  ב' 0626.4893.01 Classical Shakespeare פרופ' נועם רייזנר
  ב 12:00-10:00 301 ווב מטלה
  ב' פרופ' נועם רייזנר
  ה 12:00-10:00 301 ווב
  ב' 0626.4260.01 Hollywood and Politics פרופ סטיבן רוס
  א 20:00-16:00 103 ווב מטלה
  ב' פרופ סטיבן רוס
  ד 20:00-16:00 212 רוזנברג
 • סמינר מרוכז ב-4 שבועות במהלך חודש מאי 2022
 • שימו לב, משקל הסמינר 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס נוספים
 • מתוך קורסי בחירה בחוג, לפני סגירת התואר
 • לימודי השלמה לתואר שני
  קורסי השלמה ( מסגרת 623)
 • הרישום בהתאם לתנאי הקבלה האישיים
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר גל מנור
  ב 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' ד"ר גל מנור
  ה 16:00-14:00 001 ווב
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' ד"ר ספנסר מוריסון
  ה 20:00-18:00 זום -
  א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 12:00-10:00 001 ווב
  ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
  א 10:00-08:00 זום - מטלה
  ב' ד"ר יונתן סטבסקי
  ד 10:00-08:00 זום -
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  א 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' ד"ר גל מנור
  ד 18:00-16:00 001 ווב
  ב' 0626.1250.01 מבוא לתיאוריה Introduction to Theory ד"ר ניר עברון
  א 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  ב' ד"ר ניר עברון
  ד 14:00-12:00 282 גילמן
  יש לבחור אחד מפרוסמינר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  ד 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  א' ד"ר דרה ברנאט
  א 14:00-12:00 212 רוזנברג
  ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  ב' גב' אנה קיסין שכטר
  ה 12:00-10:00 211 רוזנברג
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  ב 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' גב' אנה קיסין שכטר
  ה 14:00-12:00 212 רוזנברג
  ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  א 12:00-10:00 261 גילמן מטלה
  ב' ד"ר דרה ברנאט
  ד 12:00-10:00 261 גילמן
  סמינרים (מסגרת 623)
 • יש לבחור סמינר בהתאם לתכנית האישית
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.3115.01 Spenser, Milton and the Epic פרופ' נועם רייזנר
  ב 12:00-10:00 301 ווב מטלה
  א' פרופ' נועם רייזנר
  ה 12:00-10:00 301 ווב
  א' 0626.3466.01 The Canterbury Tales ד"ר יונתן סטבסקי
  א 12:00-10:00 501 ווב מטלה
  א' ד"ר יונתן סטבסקי
  ד 12:00-10:00 501 ווב
  ב' 0626.3900.01 Poetic Rhythms ד"ר רועי טרטקובסקי
  ב 16:00-14:00 301 ווב מטלה
  ב' ד"ר רועי טרטקובסקי
  ה 16:00-14:00 301 ווב
  ב' 0626.3901.01 Feminine sexuality and Writing פרופ' שירלי זיסר
  ב 14:00-12:00 301 ווב מטלה
  ב' פרופ' שירלי זיסר
  ה 14:00-12:00 301 ווב
  ב' 0626.3467.01 Literature and Human Rights ד"ר ספנסר מוריסון
  ב 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' ד"ר ספנסר מוריסון
  ה 12:00-10:00 105 ווב
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>