מסלול מדעי החברה - פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400
קורסי מבוא - מסגרת 400
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו מתשפ"ב חלה חובת לימוד
 • 2 קורסים אקדמיים בשפה האנגלית בשני החוגים יחד.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה** ד"ר פלייסיג דידה
  שו"ת ד 10:00-08:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה פרופ' מזרחי ניסים
  שיעור ב 10:00-08:30 101 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה:
 • א' 1041.1102.02 מבוא לסוציולוגיה גב' וננסיה דבורה
  תרגיל ב 12:00-10:00 205 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.03 מבוא לסוציולוגיה גב' בורוכוביץ יעל
  תרגיל ב 12:00-10:00 207 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.04 מבוא לסוציולוגיה גב' בורוכוביץ יעל
  תרגיל ב 16:00-14:00 207 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.05 מבוא לסוציולוגיה גב' זלצברג ענת
  תרגיל ג 16:00-14:00 206 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.06 מבוא לסוציולוגיה מר טננבאום אופיר
  תרגיל ד 14:00-12:00 106 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שיעור ב 14:00-12:30 201 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה:
 • א' 1041.1101.02 מבוא לאנתרופולוגיה גב' ברונשטיין אלונה
  תרגיל ב 16:00-14:00 208 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.03 מבוא לאנתרופולוגיה גב' וורציזר עפרון דרה
  תרגיל ב 16:00-14:00 205 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.04 מבוא לאנתרופולוגיה מר שכטר אוריאל
  תרגיל ב 16:00-14:00 206 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.05 מבוא לאנתרופולוגיה מר שכטר אוריאל
  תרגיל ג 18:00-16:00 207 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.06 מבוא לאנתרופולוגיה מר טננבאום אופיר
  תרגיל ד 16:00-14:00 204 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.01 מבוא למחשבה פוליטית ד"ר להט גולן
  שיעור א 17:00-14:00 201 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה:
 • א' 1031.1400.02 מבוא למחשבה פוליטית גב' רותם מיכל
  תרגיל ב 19:00-18:00 106 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.03 מבוא למחשבה פוליטית גב' רותם מיכל
  תרגיל ב 20:00-19:00 106 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.04 מבוא למחשבה פוליטית גב' לנדאו נעה
  תרגיל א 18:00-17:00 105 נפתלי מטלה
  אב 0723.1000.01 מבוא לחינוך: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים ד"ר וגמן -רוזי אורית
  ד"ר ג'רמי פוגל
  ד"ר הישראלי אדם
  שו"ת ג 15:00-12:00 410 שרת מטלה
  קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0608.3607.01 תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 10:00-08:00 281 גילמן מטלה
  א' 1071.2328.01 ורוד זה צבע של בנות?** פרופ' יואל דפנה
  שיעור ג 12:00-10:00 201 נפתלי מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או בחירה
 • א' 1041.2618.01 אוכלוסייה וחברה פרופ' ששון יצחק
  שו"ת ג 19:00-16:00 101 נפתלי מטלה
  א' 1041.2621.01 משפט וחברה ד"ר שיף טליה
  שו"ת א 15:00-12:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1041.2619.01 Politics and Ethnography ד"ר וייס אריקה
  שו"ת ד 18:30-16:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1031.2105.01 מחשבה מדינית בת זמננו ד"ר להט גולן
  שיעור א 14:00-12:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1031.2105.04 מחשבה מדינית בת זמננו גב' סטרוגנו בר
  תרגיל ג 11:00-10:00 105 נפתלי מטלה
  א' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 18:00-16:00 118 שאפל מטלה
 • קורס תאורטי - דרישה מקבילה לקורס המעשי 11103757
 • פתוח משנה ג'. ניתן ללמוד ללא הקורס המעשי
 • א' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 20:00-18:00 118 שאפל מטלה
 • דרישה מקבילה -קורס 11103752 חובה במקביל לקורס זה
 • פתוח משנה ג'. נדרשת הגשת נייר עמדה לפני הרישום
 • אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 16:00-14:00 212 רוזנברג מטלה
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
 • ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5431.01 קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 277 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0608.2102.01 אקו-פמיניזם, נשים וסביבה גב' שלומית שמחי
  שיעור ד 12:00-10:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס בחירה או כקורס ליבה
 • ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 זום - מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • קורס מקוון
 • ב' 1041.2611.01 מגדר וחברה ד"ר דונת אורנה
  שו"ת ה 12:00-09:00 001 נפתלי מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 1041.2614.01 רפואה וחברה פרופ' מזרחי ניסים
  שו"ת א 18:30-16:00 201 נפתלי מטלה
  ב' 1041.3539.01 אנתרופולוגיה של אדם-חיה-צמח ד"ר וייס אריקה
  שו"ת ב 12:00-09:30 210 נפתלי מטלה
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  שו"ת ג 16:00-13:00 103 נפתלי מטלה
  ב' 1085.2647.01 צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  שיעור ה 10:00-08:00 אולם זאב סגל מטלה
  ב' 1085.2777.01 יחסים רומנטיים בקרב צעירים/ות בעידן האינטרנט ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  שיעור ה 12:00-10:00 אולם זאב סגל מטלה
  ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית גב' מסארוה מראם
  שיעור ד 16:00-14:00 150 שאפל מטלה
  ב' 0693.3002.01 בימת אפריקה ב'* פרופ' גליה צבר
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
 • משנה ב', קורס מקוון
 • קורסי "חיבור אישי" - קורסי בחירה מסלול חברה 400
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס לתואר
 • קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ה 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ה 18:00-16:00 מטלה
  קורסים משלבי עשיה חברתית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל ד"ר כהן רוית
  שיעור א 18:00-16:00 305 גילמן מטלה
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 152 שאפל מטלה
  ב' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.1005.02 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל ד"ר כהן רוית
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל ד"ר סימה זלצברג
  שיעור ב 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? מר מקדוסי עודד
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  קורסים שיוכרו כשיעורי חובה בתעודת הוראה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0723.1004.01 אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות ד"ר רוט ברקאי יעל
  שו"ת ה 20:00-18:00 004 שרת מטלה
  א' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל ד"ר בשארה מוזנא
  שיעור ג 16:00-14:00 432 שרת מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מקוון - מטלה
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ( ד"ר צורף אסף
  שיעור מקוון - מטלה
  סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410
 • בחלק מהסמינרים במסלול זה ניתן להגיש ע' סמינריונית בלבד
 • נא לשים לב לדרישות קדם בסילבוסים.
 • מותנה בציון חיובי באוריינות אקדמית ובקורס מבוא במסלול חברה
 • א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  א' 0607.5313.01 משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • סמינר תואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • א' 0697.4128.01 החברה החרדית בישראל: הלכה,פולטיקה ומגדר דר' שרה זלצברג
  סמינר ד 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
 • סמינר תואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0607.5427.01 פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
 • סמינר תואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0607.5434.01 מגדר בפעולה: ממחקר יישומי לשינוי חברתי ד"ר גולדין סיגל
  סמינר ב 16:00-14:00 211 רוזנברג מטלה
 • סמינר לתואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0607.5318.01 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר ג 18:00-14:00 102 רוזנברג מטלה
  ב' 1041.3812.01 ארגונים ואי שוויון חברתי פרופ' קלב אלכסנדרה
  סמינר ב 16:00-12:00 203 נפתלי מטלה
  ב' 1041.3822.01 עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטות פרופ' קמפ אדריאנה
  סמינר א 16:00-12:00 425 נפתלי מטלה
  ב' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  סמינר ב 16:00-12:00 425 נפתלי מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>