לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607531301   משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה   ד"ר להד כנרת   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/05/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר

0607540201   חיות בסרט   ד"ר רוני הלפרן   עבודה   מועד א : 29/03/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607540501   תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים   ד"ר להד כנרת   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/05/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר

0607542301   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 07/03/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607543001   מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי   ד"ר משעלי יעל   עבודה   מועד א : 02/03/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607599901   בחינת גמר תואר שני     בחינת בית   מועד א : 14/02/2022 בשעה : 13:00 ; מועד קבלת השאלון 7/2/2022 13:00

0608100301   תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית   ד"ר דקל טל   עבודה   מועד א : 29/03/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608100501   ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   ד"ר להד כנרת   עבודה   מועד א : 15/03/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608111001   מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   ד"ר תומר ששונקין עפרון   בחינה   13/01/2022  13:00  17/02/2022  09:00 
0608112201   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   פרופ' דפנה הקר   בחינה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 27/02/2022 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0608113301   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר וילמובסקי ענבל   עבודה   מועד א : 15/03/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608340101   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   בחינה   11/01/2022  09:00  08/02/2022  09:00 
0608360501   מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר   ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/05/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר

0608360701   תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי   גב' אסתי רידר אינדורסקי   עבודה   מועד א : 29/03/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608410301   'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם   ד"ר רוני הלפרן   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/05/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר

סמסטר אב

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607541801   יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   עבודה   מועד א : 05/09/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607510001   תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות   ד"ר חן אדלסבורג   עבודה   מועד א : 05/09/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607510101   תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה   פרופ' דפנה הקר   עבודה   מועד א : 16/08/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607530401   מגדר וטראומה   ד"ר אפי זיו   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר

0607531801   תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת   ד"ר תגריד יחיא-יונס   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר

0607540001   נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 16/08/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607542701   פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות   ד"ר גור זיו חגית   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר

0607542801   כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל   ד"ר משעלי יעל   עבודה   מועד א : 05/07/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607542901   גברים וגבריות בתרבות הפופולרית   ד"ר פדבה גלעד   עבודה   מועד א : 16/08/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607543101   קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה   ד"ר משעלי יעל   עבודה   מועד א : 25/07/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607543401   מגדר בפעולה: ממחקר יישומי לשינוי חברתי   ד"ר גולדין סיגל   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר

0607543501   היבטים תיאורטיים, חברתיים ומשפטיים של זכויות הקהילה הלהט"בית   פרופ' טריגר צבי חיים   עבודה   מועד א : 16/08/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607599902   בחינת גמר תואר שני     בחינת בית   מועד א : 02/08/2022 בשעה : 13:00 ; מועד קבלת השאלון 26/7/2022 13:00

0608116601   היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר   ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד   בחינת בית   מועד א : 16/06/2022 בשעה : 13:00 ; מועד קבלת השאלון 13/6/22 13:00

מועד ב : 28/07/2022 בשעה : 13:00 ; מועד קבלת השאלון 25/7/22 13:00

0608117701   כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי   ד"ר פפרמן טליה   עבודה   מועד א : 05/09/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608118801   'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים   ד"ר רוני הלפרן   בחינה   20/06/2022  09:00  21/07/2022  09:00 
0608119901   מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית   ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד   עבודה   מועד א : 30/08/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608210201   אקו-פמיניזם, נשים וסביבה   גב' שלומית שמחי   עבודה   מועד א : 16/08/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608530801   "בא לי לצעוק אני פריחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנוע   ד"ר רוני הלפרן   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>