פירוט הקורסיםסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
$תואר שני
•דרישות הקורס/ים כפי שהן מופיעות בסילבוס/ים עשויות להשתנות
•בהתאם להחלטות האוניברסיטה באשר לאופי הלמידה בשנת הלימודים
תואר שני-קורסי הכשרה (חובה) - מסגרות 620, 630
א'0607542301סדנת קריאה וכתיבה מגדריתד"ר גבע שרון
סדנהה16:00-14:00260 גילמןמטלה
ב'0607510001תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויותד"ר חן אדלסבורג
שיעורה10:00-08:00262 גילמןמטלה
ב'0607510101תיאוריות מתקדמות: משפט וחברהפרופ' דפנה הקר
שיעורה12:00-10:00449 גילמןמטלה
תואר שני-סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632
#תואר שני-קורסים וסמינרים של התוכנית למגדר
א'0607531301משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחהד"ר להד כנרת
סמינרב18:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעל
שיעורב20:00-18:00זום -מטלה
• קורס מקוון
א'0608360501מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
סמינרג14:00-12:00212 רוזנברגמטלה
• סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
א'0608410301'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכםד"ר רוני הלפרן
סמינרד16:00-12:00212 רוזנברגמטלה
• סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
א'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה12:00-10:00449 גילמןמטלה
א'0607540501תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חייםד"ר להד כנרת
סמינרה20:00-18:00211 רוזנברגמטלה
אב0607555301מרחב משלנופרופ' דפנה הקר
סדנהה14:00-12:00449 גילמןמטלה
• הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות זכות לתואר
• סמינר מחלקתי - מתקיים אחת לשבועיים
אב0607541801יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקהד"ר לרר זאב
שיעורג16:00-14:00212 רוזנברגמטלה
•הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
אב0607541802יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקהד"ר לרר זאב
עבודה מעשית00:00- מטלה
• הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
• הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
ב'0607543501היבטים תיאורטיים, חברתיים ומשפטיים של זכויות הקהילה הלהט"ביתפרופ' טריגר צבי חיים
שיעורב14:00-12:00220 גילמןמטלה
ב'0607543401מגדר בפעולה: ממחקר יישומי לשינוי חברתיד"ר גולדין סיגל
סמינרב16:00-14:00211 רוזנברגמטלה
ב'0608530801"בא לי לצעוק אני פרחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנועד"ר רוני הלפרן
סמינרב20:00-16:00260 גילמןמטלה
• לא פתוח למי שלמדו את הקורס או הסמינר "אני המזרחית"
• סמינר לתואר ראשון, יחשב בקורס בחירה לתואר שני
ב'0607531801תנועות נשים ופמיניזמים במזה"תד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינרג18:00-14:00102 רוזנברגמטלה
ב'0607542901גברים וגבריות בתרבות הפופולריתד"ר פדבה גלעד
שיעורג12:00-10:00282 גילמןמטלה
ב'0607530401מגדר וטראומהד"ר אפי זיו
סמינרג14:00-12:00212 רוזנברגמטלה
ב'0607543101קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילהד"ר משעלי יעל
שיעורג20:00-18:00277 גילמןמטלה
ב'0607542701פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלותד"ר גור זיו חגית
סמינרה18:00-16:00212 רוזנברגמטלה
ב'0607540001נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדרד"ר גבע שרון
שיעורה12:00-10:00282 גילמןמטלה
ב'0607542801כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראלד"ר משעלי יעל
שיעורה20:00-18:00זום -מטלה
• קורס מקוון
#קורסים וסמינרים מחוגים אחרים
א'0680522801אין דבר כזה יחסים מינייםד"ר עידית אלפנדרי
סמינרא14:00-10:00א362 גילמןמטלה
א'1411576001חוק התשוקה: משפט נטייה מינית וזהות מגדריתפרופ' גרוס אייל
פרו"סא16:00-14:00103 טרובוביץמטלה
א'0621338301תולדות הגוףפרופ' מיכאל זכים
סמינרא20:00-18:00א362 גילמןמטלה
א'0621338301תולדות הגוףפרופ' מיכאל זכים
סמינרה20:00-18:00א362 גילמןמטלה
• מתקיים פעמיים בשבוע, 4 ש"ס
אב1411759801עבודה ורווחה - סדנה בחסות מ. פירון ושות'פרופ' מונדלק גיא
סדנהא16:00-14:00017-מרכז טרובוביץמטלה
א'1411764001טרנס במשפטד"ר קטרי עידו
סמינרב19:00-16:00017-מרכז טרובוביץמטלה
א'0680590801אתה חברה שליד"ר דנה אולמרט
סמינרב14:00-10:00260 גילמןמטלה
א'0677180001של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בשלהי העת העתיקהד"ר יפעת מוניקנדם
סמינרב16:00-12:00202 חדר מורים קרטרמטלה
• סמינר תואר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
א'0616352501טקס, טקסט, קונטקסט: היסטו' ותיאוריה של טקסי מעבר בתרבות היהוד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
סמינרב14:00-12:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
• סמינר תואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
א'1041379801בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפיד"ר פוראני חאלד
סמינרב14:00-12:00421 נפתלימטלה
ב'1041379801בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפיד"ר פוראני חאלד
סמינרב12:00-10:00421 נפתלימטלה
• סמינר תואר ראשון שנתי, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
• נא לשים לב לדרישות קדם בסילבוס
א'0621906501היסטוריה של מגדר ושל המיניותד"ר מיכל שפירא
סמינרג20:00-16:00262 גילמןמטלה
א'0602614901צעדים ראשונים: ההיסטוריה של הלידה והינקותד"ר טלי ברנר
סמינרד12:00-10:00210 דן-דודמטלה
א'0697412801החברה החרדית בישראל: הלכה,פולטיקה ומגדרדר' שרה זלצברג
סמינרד18:00-14:00א361 גילמןמטלה
א'0810600701החיים כיצירת אמנות: עיצוב עצמי והעצמי המעוצבד"ר איתי שניר
שיעורד10:00-08:00211 מכסיקומטלה
א'0810510701צו האופנה: הפוליטיקה של הלבוש בתרבות חזותיתד"ר מיכל קרייזברג
סמינרד18:00-14:00א119 מכסיקומטלה
א'0602614201דימויי נערות במדיהד"ר ברק-ברנדס סיגל
סמינרד10:00-08:00זום -מטלה
א'1041382401אנתרופולוגיה של המוסרד"ר וייס אריקה
סמינרד14:00-12:00420 נפתלימטלה
ב'1041382401אנתרופולוגיה של המוסרד"ר וייס אריקה
סמינרב18:00-16:00207 נפתלימטלה
• סמינר תואר ראשון שנתי, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
•נא לשים לב לדרישות קדם בסילבוס
א'1110375201אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינריתד"ר שבאר-שפירא דניאלה
שיעורד18:00-16:00118 שאפלמטלה
• קורס תאורטי - דרישה מקבילה לקורס המעשי 11103757
• ניתן ללמוד ללא הקורס המעשי.
א'1110375701אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויותד"ר שבאר-שפירא דניאלה
שיעורד20:00-18:00118 שאפלמטלה
•דרישה מקבילה -קורס 11103752 חובה במקביל לקורס זה
• נדרשת הגשת נייר עמדה לפני הרישום
א'0810511201אהבה בספירה הציבורית: על אהבה בעבודת חנה ארנדטדר' אלפנדרי עידית
סמינרה14:00-10:00305 רקנאטימטלה
א'0626488901Masculine Sexuality and Writingפרופ' שירלי זיסר
סמינרב14:00-12:00301 וובמטלה
א'0626488901Masculine Sexuality and Writingפרופ' שירלי זיסר
סמינרה14:00-12:00301 וובמטלה
• הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסיתד"ר שדה נאוה
שיעורה16:00-14:0002 קיקואיןמטלה
א'1411930901אפליהד"ר תירוש יופי
שיעורה18:00-16:00זום טרובוביץמטלה
א'1411930901אפליהד"ר תירוש יופי
שיעורב18:00-16:00301 טרובוביץמטלה
• מתקיים פעמיים בשבוע, 4 ש"ס.
ב'1411716801עבירות מיןד"ר פונדיק עמית
פרו"סא18:00-16:00103 טרובוביץמטלה
ב'0810511501ביטש ופוס הם לא רק חיות מחמדד"ר מיכל קרייזברג
סמינרב14:00-10:00א117 מכסיקומטלה
ב'0851982501נשים ומיתוסים בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב16:00-10:00א119 מכסיקומטלה
ב'1041422401דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותפרופ' הרצוג חנה
שו"תב18:00-16:00422 נפתלימטלה
ב'1411721501בלוז לכחולי המדים: משטרה ושיטור במאה ה-21ד"ר לבנקרון נעמי
פרו"סב20:00-18:00207 טרובוביץמטלה
ב'0602620801לוח האם: אמהות ובנות בתרבותד"ר מעין הראל
סמינרג14:00-12:00317 גילמןמטלה
ב'0602614601המשפחה המוסלמית בעידן המודרניקאדי איאד זחאלקה
שיעורג18:00-16:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0616352601על נשים ומצוותפרופ' ורד נעם
סמינרד16:00-14:00205 רוזנברגמטלה
• סמינר תואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
ב'1411760701הגוף במשפטד"ר תירוש יופי
סמינרד19:00-16:00207 טרובוביץמטלה
ב'0677414601מבט על אלימות בישראלפרופ' אורית רוזין
סמינרד20:00-16:00261 גילמןמטלה
ב'0621274401סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרניתפרופ' נדין קופרטי-צור
סמינרד14:00-10:00449 גילמןמטלה
ב'0626390101Feminine sexuality and Writingפרופ' שירלי זיסר
סמינרב14:00-12:00301 וובמטלה
ב'0626390101Feminine sexuality and Writingפרופ' שירלי זיסר
סמינרה14:00-12:00301 וובמטלה
• סמינר תואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
ב'0677309101על משפחה, זהות וכסף: דיני ירושה בעת העתיקהד"ר יפעת מוניקנדם
סמינרה16:00-12:00202 חדר מורים קרטרמטלה
ב'0821684601זהירות, מהפכה! זהירות, מהפכה! נשים, מגדר ואמנות פמיניסטית באד"ר דקל טל
שיעורה18:00-16:0001 קיקואיןמטלה
ב'0821684501מעבדת מחקר-אמניות בישראל, המקרה של הדוויג גרוסמן להמןד"ר דקל טל
שיעורה16:00-14:00200 מכסיקומטלה
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>