לוח בחינות ועבודות • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
 • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
 • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
 • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
 • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

 • תלמיד/ה לתואר ראשון זכאי/ת להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
 • אנו ממליצים לסטודנטים/יות להבחן במועד א.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • לא ניתן ללמוד שני סמינרים בהנחיית אותו מרצה.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662020401   הרעיון היזמי*   ד"ר גלית ולנר   עבודה   מועד א : 03/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101001   כתיבה אקדמית   ד"ר קרן סדון   עבודה   מועד א : 20/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101002   כתיבה אקדמית   ד"ר פפרמן טליה   עבודה   מועד א : 20/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101003   כתיבה אקדמית   ד"ר גלית ולנר   עבודה   מועד א : 20/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101004   כתיבה אקדמית   ד"ר יובל גוז'נסקי   עבודה   מועד א : 20/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101101   מבוא למחשבה הומאניסטית   ד"ר יקותיאל שהם   עבודה   מועד א : 06/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662103101   רטוריקה והמסר התקשורתי   ד"ר ירון כהן צמח   עבודה   מועד א : 03/04/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662103501   ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטלית   ד"ר תומר ששונקין עפרון   עבודה   מועד א : 15/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662110901   מיתולוגיה ואגדות - אז והיום   ד"ר חנה לבנת   עבודה   מועד א : 29/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662118001   זהות בעולם המודרני   ד"ר נועה גדי   עבודה   מועד א : 15/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662145001   מבוא לרטוריקה   ד"ר ננה אריאל   בחינת בית   מועד א : 18/01/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 13/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662196201   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   בחינת בית   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662196501   פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים   ד"ר עופר נורדהיימר נור   עבודה   מועד א : 31/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662207401   יסודות בניתוח רטורי*   ד"ר נדיה אליס   בחינת בית   מועד א : 01/02/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 01/03/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662222701   לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה   מועד א : 03/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662224601   הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם   ד"ר ירון כהן צמח   עבודה   מועד א : 29/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662224901   ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה   ד"ר גד בן שפר   עבודה   מועד א : 24/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662225501   סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 03/01/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662260301   מדע בדיוני   ד"ר ענבר קמינסקי   עבודה   מועד א : 31/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662261601   רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 10/02/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662261701   פרויד: אדם ללא נחת   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 25/01/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 22/02/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662262001   ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבורי   ד"ר קרן סדון   עבודה   מועד א : 08/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662263101   פסיכואנליזה והפוליטי   ד"ר נוגה אריאל-גלור   עבודה   מועד א : 08/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662263201   אתיקה בעידן הדיגיטלי   ד"ר ג'רמי פוגל   עבודה   מועד א : 24/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662263301   מן "האדם האשם" ל"אדם הטרגי": פסיכו' העצמי של היינץ קוהוט   ד"ר אורן סול   עבודה   מועד א : 29/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662263401   תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראל   ד"ר אפרים דוידי   עבודה   מועד א : 31/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662264201   לצדק פנים רבות   ד"ר נועה גדי   בחינת בית   מועד א : 27/01/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל

0662296301   לקראת קליניקה במדעי הרוח*   ד"ר גל הרץ   עבודה   מועד א : 31/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662296801   לכתוב במאה ה-21: מבוא פרקטי לכתיבת בלוג ואינטרנט   מר יונתן סיטבון   עבודה   מועד א : 20/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662296901   אתיקה מעשית   מר דן להב ,מר סלע נבו   עבודה   מועד א : 20/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312601   בינה מלאכותית כתופעה תרבותית*   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/05/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662322901   סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה   ד"ר יקותיאל שהם   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/05/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662323301   חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפוליים   ד"ר אורנה ראובן   עבודה   מועד א : 15/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662101005   כתיבה אקדמית   ד"ר תומר ששונקין עפרון   עבודה   מועד א : 13/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101006   כתיבה אקדמית   ד"ר רוני רצ'קובסקי   עבודה   מועד א : 13/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101007   כתיבה אקדמית   ד"ר עידן שמעוני   עבודה   מועד א : 13/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662101008   כתיבה אקדמית   ד"ר נועה גדי   עבודה   מועד א : 13/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662129801   אמנות חישובית   ד"ר שחר כסלו   עבודה   מועד א : 08/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662130501   ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים   ד"ר עידן שמעוני   עבודה   מועד א : 04/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662134001   יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות   ד"ר רונן סלמן צדקה   עבודה   מועד א : 08/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662175701   חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה   ד"ר איתי שניר   בחינת בית   מועד א : 28/06/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26/06/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל

מועד ב : 26/07/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24/07/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל

0662209401   מיתוסים בראי הפסיכואנליזה   ד"ר מעין מזור   עבודה   מועד א : 21/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662211901   הפילוסופיה של הטכנולוגיה   ד"ר גלית ולנר   עבודה   מועד א : 21/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662212801   עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים- לא ייפתח   ד"ר חפץ שרון   עבודה   מועד א : 01/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662223501   רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים*   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 27/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662224401   היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול   ד"ר אלי אילון   עבודה   מועד א : 14/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662224701   כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי   ד"ר עופר נורדהיימר נור   עבודה   מועד א : 04/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662225101   פסיכואנליזה התייחסותית: תיאוריה וטכניקה   ד"ר נוגה אריאל-גלור   עבודה   מועד א : 11/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662225301   תרבות הסייבר כתרבות נוער   ד"ר יובל גוז'נסקי   בחינה   24/06/2022  09:00  29/07/2022  09:00 
0662225502   סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 06/06/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662261001   הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה   ד"ר שולמית מילך-רייך   עבודה   מועד א : 04/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662262701   סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד   מר דן להב   עבודה   מועד א : 11/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662262801   מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית   ד"ר אביב לבנת   עבודה   מועד א : 14/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662263501   הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות בתרבות ילדים ונוער   ד"ר חנה לבנת   עבודה   מועד א : 31/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662263601   עקדת יצחק - מקרא, אגדה, ציור   פרופ' דרור בורשטיין   עבודה   מועד א : 11/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662263701   ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהול   ד"ר פפרמן טליה   עבודה   מועד א : 21/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662263801   ניהול אנשים בארגון- יסודות בהתנהגות ארגונית   ד"ר תובל עתליה   בחינת בית   מועד א : 21/06/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19/06/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל

מועד ב : 19/07/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17/07/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל

0662263901   פוליטיקה, חברה וסביבה בראי משחקי המחשב - בסוגיות אקטואליות   ד"ר רנארד גלוזמן   עבודה   מועד א : 14/08/2022 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662264001   מניפולציה או שכנוע? אסטרטגיות של ערפול בשיח הפוליטי   ד"ר נדיה אליס   בחינת בית   מועד א : 05/07/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03/07/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל

מועד ב : 03/08/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01/08/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל

0662310301   שיח דיגיטלי   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה   מועד א : 27/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312001   תורת המחלוקות   ד"ר יקותיאל שהם   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312801   הבניית סמכות ולגיטימיות בשיח הפוליטי   ד"ר קרן סדון   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662312901   מביטקוין ועד רובין הוד - בחינה ביקורתית של פינטק   ד"ר גלית ולנר   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

0662313001   מעבר לעקרון העונג   פרופ' שי פרוגל   עבודה סמינריונית   מועד א : 18/09/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>