הקבץ לימודי ישראל - פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

הקבץ לימודי ישראל (מסגרת 110)
בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים
שיעורי חובה (בחר 4 ש"ס):
מי שסיים את קורסי החובה, יכול ללמוד כליבה/בחירה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0677.1279.01 יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה ד"ר נח גרבר
שו"ת א 16:00-12:00 103 רוזנברג מטלה
א' 0677.1148.01 המאבק להקמת מדינת ישראל 1947-1939 פרופ' מאיר חזן
שיעור ה 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
ב' 0677.1059.01 העולם היהודי בעת החדשה ד"ר סקוט אורי
שו"ת ה 18:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
שיעורי ליבה
יש לבחור 4 ש"ס מהשיעורים הבאים:
כל קורס שלא נבחר כליבה יכול להילמד כקורס בחירה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0677.1305.01 ציונות מבחוץ, ציונות מבפנים - חיים וייצמן ודוד בן גוריון כמש פרופ' מוטי גולני
שיעור ב 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
א' 0677.1265.01 משפטי נירנברג והשואה פרופ' רוני שטאובר
שיעור ב 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
א' 0677.1151.01 תולדות השואה - קורס מקוון פרופ' חוי דרייפוס
שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
א' 0677.1058.01 ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל פרופ' דוד אסף
שו"ת ד 14:00-10:00 102 רוזנברג מטלה
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
שיעור ה 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
א' 0662.2634.01 תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראל ד"ר אפרים דוידי
שיעור ה 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
ב' 0677.4122.01 משפט אייכמן והשפעתו בארץ ובעולם פרופ' רוני שטאובר
שיעור א 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
ב' 0677.1306.01 ישראל מחפשת מלחמה: הדרך למלחמת סיני 1956-1955 פרופ' מוטי גולני
שיעור ב 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
ב' 0677.1307.01 יחסי יהודים ופולנים במאה העשרים פרופ' חוי דרייפוס
שיעור ג 10:00-08:00 זום - מטלה
ב' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0677.1250.01 המנהיג: דוד בן גוריון פרופ' מאיר חזן
שיעור ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
שיעורי בחירה
שיעורים מהחוג להיסטוריה של עם ישראל
שיעורי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0622.2192.01 המאה הפלסטינית ד"ר הראל חורב
שו"ת א 12:00-10:00 361 גילמן מטלה
א' שו"ת ד 12:00-10:00 361 גילמן
א' 1662.1110.01 Israel Past and Present ד"ר רונה יונה
שיעור א 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
א' שיעור ד 16:00-14:00 281 גילמן
ב' 0671.2549.01 מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראל פרופ' עודד ליפשיץ
שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
ב' 0680.2157.01 שירה ישראלית במאה ה-21 פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעור ג 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
ב' 0622.2001.01 מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת פרופ' און ברק
שיעור ג 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
ב' 0680.1001.01 צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד * ד"ר מיכל ארבל
שיעור ג 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
שיעור ה 20:00-18:00 זום - מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0622.2320.01 עדות, דתות ומיעוטים בישראל ד"ר מירה צורף
  שו"ת א 18:00-16:00 455 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 16:00-14:00 455 גילמן
  קורסים משלבי עשייה לבחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל ד"ר סימה זלצברג
  שיעור ב 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1880.0710.01 ללמוד איך ללמוד ד"ר ננה אריאל
  שיעור מטלה
  ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
 • https://humanities.tau.ac.il/yedion/general_studies/course
 • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st
 • קורסים מפקולטות אחרות
  מיועד לתלמידים ממשיכים
  ניתן להרשם לקורס אחד בלבד החל מהשנה השניה ללימודים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל ד"ר בשארה מוזנא
  שיעור ג 16:00-14:00 432 שרת מטלה
  ממדעי החברה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.1002.01 פוליטיקה ומשטר בישראל פרופ' אמל ג'מאל
  שיעור ב 13:00-10:00 001 נפתלי מטלה
  א' 1031.1002.02 פוליטיקה ומשטר בישראל גב' גולדנברג אלה
  תרגיל ב 14:00-13:00 105 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1002.06 פוליטיקה ומשטר בישראל פרופ' אמל ג'מאל
  שיעור ב 14:00-11:00 001 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1002.09 פוליטיקה ומשטר בישראל גב' גולדנברג אלה
  תרגיל ה 13:00-12:00 206 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3791.01 מחשבה פוליטית יהודית ד"ר קופר ג'ולי
  שיעור ג 17:00-14:00 314 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3699.01 "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל ד"ר חוברס איל
  שיעור ב 12:00-09:00 420 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3100.01 התנהגות פוליטית בישראל ד"ר מנדלקרן רונן
  שיעור ב 14:00-12:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3791.01 מחשבה פוליטית יהודית ד"ר קופר ג'ולי
  שיעור ג 17:00-14:00 314 נפתלי מטלה
  ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** ד"ר הרפז יוסי
  שיעור ד 17:00-14:00 101 נפתלי מטלה
  מאומנויות
  בקורסי קולנוע, שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 14:00-12:00 211 מכסיקו מטלה
  ב' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
  שיעור ה 18:00-16:00 א206 מכסיקו מטלה
  סמינריונים
  השתתפות ב- 4 ש"ס לפחות משיעורי הבחירה מתוך אותו חוג בו
  ינתן הסמינריון
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  אם הסמינריון הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס בחירה
  יש לוודא דרישות קדם לפני הרישום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0677.3105.01 שואת יהודי אירופה: בין היסטוריה לזיכרון פרופ' חוי דרייפוס
  סמינר א 14:00-10:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.3057.01 אירועי מפתח בישראל הצעירה פרופ' אורית רוזין
  סמינר ג 20:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.3103.01 מדיניות החוץ של ישראל בעשורים הראשונים בראי הארכיונים פרופ' רוני שטאובר
  סמינר ה 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  א' 0677.1800.01 של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ב 16:00-12:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.2116.01 יהודים, מיסיונרים ומומרים בעת החדשה ד"ר נח גרבר
  סמינר ד 20:00-16:00 זום - מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>