הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית - פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית (מסגרת 122)
בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים
שיעורי חובה - 4 ש"ס
יכול לשמש כליבה לתלמידים ממשיכים שלמדו 4 ש"ס חובה בהקבץ
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0662.1305.01 ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים ד"ר עידן שמעוני
שיעור ג 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
א' 0662.2246.01 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם ד"ר ירון כהן צמח
שיעור ג 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
שיעורי ליבה - 6 ש"ס מהקורסים הבאים:
קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול ורצוי שילמד כקורס בחירה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0662.2969.01 אתיקה מעשית מר דן להב
מר סלע נבו
שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
א' 0662.2632.01 אתיקה בעידן הדיגיטלי ד"ר ג'רמי פוגל
שיעור ג 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
א' 0662.2642.01 לצדק פנים רבות ד"ר נועה גדי
שיעור ד 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
א' 0662.2634.01 תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראל ד"ר אפרים דוידי
שיעור ה 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
ב' 0662.2637.01 ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהול ד"ר פפרמן טליה
שיעור ב 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
ב' 0662.2638.01 ניהול אנשים בארגון- יסודות בהתנהגות ארגונית ד"ר תובל עתליה
שיעור ג 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
ב' 0662.2244.01 היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול ד"ר אלי אילון
שיעור ג 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
ב' 0609.1200.01 בשמיים ובארץ: על דת וכלכלה בהיסטוריה ד"ר ירון כהן צמח
סדנה ג 18:00-16:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
 • זהה לשיעור דת וכלכלה 06622970 וסגור בפני מי שלמדו בעבר
 • ב' 0662.2247.01 כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0662.2128.01 עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים ד"ר חפץ שרון
  שיעור ד 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה
  מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.0204.01 הרעיון היזמי* ד"ר גלית ולנר
  שיעור ב 20:00-18:00 280 גילמן מטלה
  ב' 1884.0203.01 דגמים של יזמות ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  קורסי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0622.2029.01 היסטוריה כלכלית של המזה"ת וצפון אפריקה ד"ר עמוס נדן
  שו"ת ב 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
 • זהה לקורס מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי כלכלי
 • ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  ב' 0687.2536.01 כלכלה ופוליטיקה בסין ד"ר ליאור רוזנברג
  שיעור ד 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0687.2543.01 עבודה וארגונים ביפן בת זמננו בראי הקולנוע ד"ר בייקוביץ אביטל
  שיעור ה 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 1880.0710.01 ללמוד איך ללמוד ד"ר ננה אריאל
  שיעור מטלה
  קורסים משלבי עשייה לבחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
 • https://humanities.tau.ac.il/yedion/general_studies/course
 • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st
 • מפקולטות אחרות
 • קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.1800.01 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית ד"ר מנדלקרן רונן
  שיעור ד 19:00-16:00 מטלה
  א' 1031.1800.03 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית מר אשר אור
  תרגיל ג 12:00-11:00 106 נפתלי מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1031.1800.06 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית ד"ר מנדלקרן רונן
  שיעור ד 19:00-16:00 201 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1800.08 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית גב' בורקובסקי עמית
  תרגיל ג 14:00-13:00 105 נפתלי מטלה
  ב' 1041.3599.01 סוציולוגיה כלכלית ד"ר מרנץ ארז
  שו"ת ד 12:00-09:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1051.4010.01 התנהגות ארגונית ד"ר ויסברג איזק
  שיעור א 15:00-11:00 101 נפתלי מטלה
  א' 1051.4010.02 התנהגות ארגונית גב' ליפץ שירן
  תרגיל א 10:00-09:00 104 נפתלי מטלה
  א' 1051.3427.01 אי-שוויון ואפליה בשוק העבודה ד"ר מיעארי סאמי
  שיעור ב 19:00-16:00 103 נפתלי מטלה
  א' 1051.1102.01 על העבודה ד"ר קפלן רמי
  שיעור ג 13:00-10:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1051.3418.01 בעלי מוגבלויות ושוק העבודה גב' ליפץ שירן
  שיעור ג 11:15-08:45 אולם זאב סגל מטלה
  ב' 1051.4009.01 שוק העבודה ד"ר מיעארי סאמי
  שיעור ג 19:00-16:00 201 נפתלי מטלה
  ב' 1051.4009.02 שוק העבודה גב' מסלטי מוריה
  תרגיל ג 12:00-11:00 207 נפתלי מטלה
  קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית
 • הקף קורס של 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
 • יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1662.1108.01 Political History of the Economy פרופ' מיכאל זכים
  שיעור ג 20:00-16:00 279 גילמן מטלה
  סמינריונים
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה של 2 ש"ס
  לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0602.6152.01 ילדים ילדות וכלכלה ד"ר פפרמן טליה
  סמינר ג 16:00-14:00 455 גילמן מטלה
  א' 0662.3229.01 סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה ד"ר יקותיאל שהם
  סמינר ה 12:00-10:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0662.3129.01 מביטקוין ועד רובין הוד - בחינה ביקורתית של פינטק ד"ר גלית ולנר
  סמינר ג 18:00-16:00 261 גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>