פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

החוג ללשון העברית
לימודי התואר הראשון
לימודי חובה שנה א' (מסגרת 120)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
אב 0614.1404.01 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית מר טל קיטנפלון
שו"ת ד 10:00-08:00 זום - מטלה
 • תלמידים שלא למדו ערבית חייבים להשתתף בקורס זה.
 • תלמידים שלמדו ערבית יפנו ליועץ החוג כדי לבדוק
 • אפשרות לפטור מהקורס.
 • א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
 • שיעור זה זהה לשיעור 'הלשון העברית לתקופותיה'
 • א' 0614.1403.01 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 זום - מטלה
 • שיעור זה הוא חלופה לתרגיל 'הלשון העברית לתקופותיה'
 • ב' 0614.1403.02 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 102 רוזנברג מטלה
 • שיעור זה הוא חלופה לתרגיל 'הלשון העברית לתקופותיה'
 • א' 0614.1409.01 ביבליוגרפיה ומאגרים דיגיטליים פרופ' משה מורגנשטרן
  תרגיל ג 10:00-08:00 זום - מטלה
  א' 0614.2434.01 סמנטיקה ד"ר ורד סיידון
  שו"ת ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
 • ניתן ללמוד את הקורס 'סמנטיקה' גם בשנה ב'.
 • א' 0614.1405.01 ניקוד עברי גב' עינב פלק
  שיעור ב 18:00-16:00 זום - מטלה
  א' שיעור ד 16:00-14:00 זום -
  א' 0614.1407.01 תחביר עברי גב' עינב פלק
  שיעור ד 18:00-16:00 זום - מטלה
  ב' 0614.1407.02 תחביר עברי גב' עינב פלק
  שיעור ב 14:00-12:00 209 רוזנברג מטלה
  ב' 0614.1405.02 ניקוד עברי גב' עינב פלק
  שיעור ב 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 12:00-10:00 102 רוזנברג
  קורסי מגוון שנה א' (מסגרת 444)
 • מקטגוריה זו חובה לבחור 4 ש"ס (2 ש"ס שיעור ו- 2 ש"ס תרגיל)
 • א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0627.1011.02 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' אריג' חוריה
  תרגיל ג 16:00-14:00 105 רוזנברג מטלה
  א' 0627.1011.05 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' נעמה גדרון
  תרגיל ד 18:00-16:00 105 רוזנברג מטלה
  א' 0627.1011.06 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' ענבל קופרוסר
  תרגיל ה 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  לימודי חובה שנה ב' (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.3004.01 לשון ימי הביניים ד"ר חנן אריאל
  שיעור ב 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0614.2437.01 לשון חכמים א': דקדוק ד"ר חנן אריאל
  שו"ת ג 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0614.2438.01 לשון חכמים ב': קריאת טקסטים ד"ר עמנואל מסטיי
  שו"ת ג 18:00-16:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם ל'לשון חכמים ב': קריאת טקסטים' הקורס:
 • 'לשון חכמים א': דקדוק'
 • א' 0614.2160.01 דקדוק לשון המקרא א': תורת ההגה ד"ר חנן אריאל
  שו"ת ב 16:00-14:00 209 רוזנברג מטלה
  ב' 0614.2161.01 דקדוק לשון המקרא ב': תורת הצורות ד"ר עמנואל מסטיי
  שו"ת ב 16:00-14:00 106 רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם ל'דקדוק לשון המקרא ב' - תורת הצורות' הקורס:
 • 'דקדוק לשון המקרא א' - תורת ההגה'
 • א' 0624.3001.01 מבוא לארמית מדוברת פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 104 רוזנברג מטלה
  א' שיעור ג 18:00-16:00 104 רוזנברג
 • חובה להשתתף בשיעור אחד משני השיעורים:
 • ארמית מקראית או מבוא לארמית מדוברת.
 • ניתן לבחור בשיעור השני כשיעור בחירה.
 • קורסי אנגלית: שיעורי חובה (מסגרת 777)
 • לנרשמים החל משנה"ל תשפ"ב חובה להשתתף במהלך התואר
 • בשני שיעורים בשפה האנגלית בהיקף 4 ש"ס. תלמידים
 • שהשלימו חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו
 • שיעורי בחירה בהיקף זה.
 • א' 0614.6003.01 Contemporary research1: Academic Reading in English פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  שיעורי בחירה שנים ב'-ג' (מסגרת 225)
 • במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 8 ש"ס ממבחר
 • השיעורים להלן:
 • אב 0614.3101.01 מבוא לארמית גלילית פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 14:00-12:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  א' 0624.6003.01 אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריה ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור א 14:00-12:00 105 רוזנברג מטלה
  א' 0614.2159.01 הוראת הדקדוק ד"ר עינת גונן
  שיעור ב 12:00-10:00 104 רוזנברג מטלה
  א' 0624.1001.01 השפות השמיות: מבט השוואתי ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  שיעור ב 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה
  א' שיעור ד 20:00-18:00 105 רוזנברג
 • שיעור זה זהה לשיעור 'מבוא לבלשנות שמית'
 • ב' 0614.3005.01 חקירות והכרעות בלשון - קורס בשיתוף צוות האקדמיה ללשון העברית ד"ר עינת גונן
  סדנה א 18:00-16:00 זום - מטלה
  ב' 0624.3002.01 ארמית חדשה מדוברת וכתובה פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ג 18:00-16:00 107 רוזנברג
  ב' 0614.3013.01 התגבשות התקן בעברית החדשה: הלכה למעשה ד"ר עינת גונן
  שיעור ב 12:00-10:00 104 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.2004.01 לשון המקרא וסגנונו ד"ר טליה סוצקובר
  שו"ת א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1706.01 נוסחים ותרגומים של המקרא פרופ' יונתן בן דב
  שו"ת א 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים
  (מסגרת 225)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0614.6008.01 תחביר לשון המקרא ד"ר ורד סיידון
  שיעור ג 16:00-14:00 104 רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם ל'תחביר לשון המקרא' הקורס 'תחביר עברי'.
 • ב' 0614.6007.01 קריאה בטקסטים: מלשון האמוראים עד לשון ההשכלה ד"ר אילת קמינצקי
  שיעור ד 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  קורסי "חיבור אישי" (מסגרת 229)
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס מקטגוריה זו באישור היועץ.
 • ניתן לבחור בשנים ב'-ג' באחד מקורסי הבחירה שהחוג מציע
 • או בקורסי שפה זרה בתאום עם יועץ החוג.
 • א' 0641.1104.01 מסביבה לחברה: דיאלוג בינתחומי ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ג 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  א' 0723.2012.01 יזמות בחינוך פרופ' ימיני מירי
  שו"ת ה 16:00-14:00 332 שרת מטלה
  ב' 0641.1105.01 רוח אינטראקטיבית: סדנה לשיתוף והנגשת ידע במדעי היהדות והרוח ד"ר ג'רמי פוגל
  סדנה ד 18:00-16:00 207 (תוכנית אופקים) רוזנברג מטלה
  סמינריונים (מסגרת 360)
 • התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, בהיקף של 8 ש"ס. האחד
 • יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט
 • ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים.
 • תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של 2 ש"ס בלבד, ישלימו את
 • השעות בקורס בחירה או בסמינריון נוסף.
 • תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפות בקורס בחירה בתחו
 • אב 0614.3502.01 סוגיות בעברית המדוברת - מעבדה ד"ר עינת גונן
  סמינר ב 14:00-12:00 104 רוזנברג מטלה
  אב 0614.4001.01 שיטות מילונאות בעברית ובשפות השמיות פרופ' משה מורגנשטרן
  סמינר ב 20:00-18:00 זום - מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • אב 0614.4005.01 להגים ורבדים בעברית המקרא ד"ר עמנואל מסטיי
  סמינר ג 14:00-12:00 205 רוזנברג מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • אב 0614.4770.01 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות פרופ' יחזקאל מוצפי
  סמינר ג 20:00-18:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • א' 0614.4002.01 הכתובות העבריות מימי בית ראשון ד"ר חנן אריאל
  סמינר ג 12:00-10:00 211 רוזנברג מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • א' 0614.4769.01 עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו ד"ר ורד סיידון
  סמינר ג 16:00-14:00 102 רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם ל'עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו' הקורס
 • 'סמנטיקה'
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • א' 0614.4004.01 סוגיות מתקדמות בלשון חז"ל ד"ר עמנואל מסטיי
  סמינר ג 18:00-16:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • ב' 0614.4007.01 שיח עברי דבור - תחביר, אינטראקציה ומחוות גוף ד"ר לאון שור
  סמינר א 20:00-18:00 זום - מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • ב' 0624.4131.01 בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיות ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  סמינר ב 20:00-18:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  ב' סמינר ד 20:00-18:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • ב' 0614.4768.01 אתגרים בחקר העברית המדוברת ד"ר עינת גונן
  סמינר ג 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • ב' 0614.4008.01 גלגולי מבנה ומשמעות בעברית ד"ר ורד סיידון
  סמינר ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • ב' 0614.1000.01 בחינת בקיאות בטקסטים מן המקרא מטלה
 • בתום שנת הלימודים הראשונה חייבים תלמידי החוג ללשון
 • העברית לעמוד בבחינת בקיאות בטקסטים מן המקרא.
 • לימודי התואר שני
  שיעורים וסמינרים לתואר שני (מסגרת 620)
  שיעורים לתואר שני
 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
 • בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0699.4003.01 העברית הנורמטיבית בת-ימינו פרופ' חיים כהן
  שיעור ב 16:00-14:00 102 רוזנברג מטלה
  א' 0699.4010.01 הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו פרופ' חיים כהן
  שיעור ב 18:00-16:00 102 רוזנברג מטלה
  א' 0614.6003.01 Contemporary research1: Academic Reading in English פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0614.6008.01 תחביר לשון המקרא ד"ר ורד סיידון
  שיעור ג 16:00-14:00 104 רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם ל'תחביר לשון המקרא' הקורס 'תחביר עברי'.
 • ב' 0614.6007.01 קריאה בטקסטים: מלשון האמוראים עד לשון ההשכלה ד"ר אילת קמינצקי
  שיעור ד 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0699.4040.01 לשון השידור גב' רות אלמגור-רמון
  סדנה ד 18:00-16:00 זום - מטלה
 • דרישת קדם לקורס 'לשון השידור' הקורס:
 • 'עריכה נורמטיבית א'
 • ב' 0699.4035.01 עריכת טקסטים אקדמיים ד"ר ברק דן
  סדנה ד 20:00-18:00 זום - מטלה
 • דרישת קדם ל'עריכת טקסטים אקדמיים': הקורס
 • 'עריכה נורמטיבית א'
 • סמינריונים לתואר שני
 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף גם בסמינרים מהתואר
 • הראשון בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס
 • אב 0614.3502.01 סוגיות בעברית המדוברת - מעבדה ד"ר עינת גונן
  סמינר ב 14:00-12:00 104 רוזנברג מטלה
  אב 0614.4001.01 שיטות מילונאות בעברית ובשפות השמיות פרופ' משה מורגנשטרן
  סמינר ב 20:00-18:00 זום - מטלה
 • סמינר מחקרי - חובה לתלמיד תואר שני בחוג
 • להשתתף בסמינר מחקרי אחד במהלך התואר
 • אב 0614.4005.01 להגים ורבדים בעברית המקרא ד"ר עמנואל מסטיי
  סמינר ג 14:00-12:00 205 רוזנברג מטלה
  אב 0614.4770.01 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות פרופ' יחזקאל מוצפי
  סמינר ג 20:00-18:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  אב 0614.5109.01 קבוצת מחקר לקראת מאמר - חקר העברית החדשה ד"ר עינת גונן
  הדרכה אישית מטלה
 • הרישום מותנה בריאיון עם המרצה.
 • א' 0614.4002.01 הכתובות העבריות מימי בית ראשון ד"ר חנן אריאל
  סמינר ג 12:00-10:00 211 רוזנברג מטלה
  א' 0614.4769.01 עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו ד"ר ורד סיידון
  סמינר ג 16:00-14:00 102 רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם ל'עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו' הקורס
 • 'סמנטיקה'
 • א' 0614.4004.01 סוגיות מתקדמות בלשון חז"ל ד"ר עמנואל מסטיי
  סמינר ג 18:00-16:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0614.4007.01 שיח עברי דבור - תחביר, אינטראקציה ומחוות גוף ד"ר לאון שור
  סמינר א 20:00-18:00 זום - מטלה
  ב' 0614.4768.01 אתגרים בחקר העברית המדוברת ד"ר עינת גונן
  סמינר ג 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 0614.4008.01 גלגולי מבנה ומשמעות בעברית ד"ר ורד סיידון
  סמינר ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0624.4131.01 בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיות ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  סמינר ב 20:00-18:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  ב' סמינר ד 20:00-18:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג
  א' 0614.4905.01 בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון המקרא ולשון חז"ל מטלה
  ב' 0614.4906.01 בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א : ימה"ב והעברית בת זמננו מטלה
 • תלמידי המסלול העיוני נדרשים לבחינות הביבליוגרפיה.
 • הרישום לבחינות נעשה במזכירות החוג עד שבועיים לפני
 • מועד קיומן.
 • א' 0699.4012.01 בחינת בקיאות לתלמידי סגנון ועריכה ותלמידי עריכה לשונית מטלה
 • תלמידי מסלול סגנון ועריכה נדרשים לבחינה זו בנוסף
 • לשתי בחינות הביבליוגרפיה.
 • בלשנות שמית
  לימודי התואר הראשון
  לימודי חובה (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.1404.01 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית מר טל קיטנפלון
  שו"ת ד 10:00-08:00 זום - מטלה
 • תלמידים שלא למדו ערבית חייבים להשתתף בקורס זה.
 • תלמידים שלמדו ערבית יפנו ליועץ החוג כדי לבדוק
 • אפשרות לפטור מהקורס.
 • א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' 0614.1403.01 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 זום - מטלה
  ב' 0614.1403.02 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 102 רוזנברג מטלה
  א' 0624.1001.01 השפות השמיות: מבט השוואתי ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  שיעור ב 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה
  א' שיעור ד 20:00-18:00 105 רוזנברג
 • שיעור זה זהה לשיעור 'מבוא לבלשנות שמית'
 • א' 0614.1409.01 ביבליוגרפיה ומאגרים דיגיטליים פרופ' משה מורגנשטרן
  תרגיל ג 10:00-08:00 זום - מטלה
  קורסי אנגלית: שיעורי חובה (מסגרת 777)
 • לנרשמים החל משנה"ל תשפ"ב חובה להשתתף בשני שיעורים
 • בשפה האנגלית בהיקף 4 ש"ס במהלך התואר. תלמידים
 • שהשלימו חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו
 • שיעורי בחירה בהיקף זה.
 • א' 0614.6003.01 Contemporary research1: Academic Reading in English פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  שיעורים תיאורטיים/שיעורי בחירה (מסגרת 225)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0624.6003.01 אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריה ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור א 14:00-12:00 105 רוזנברג מטלה
  א' 0627.1120.01 פונטיקה ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 001 ווב
  א' 0624.6002.01 הערבית של דובאי ושל האמירויות ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  שיעור ב 18:00-16:00 209 רוזנברג מטלה
  א' שיעור ד 18:00-16:00 209 רוזנברג
 • שיעור מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • א' 0641.1104.01 מסביבה לחברה: דיאלוג בינתחומי ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ג 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0612.2004.01 לשון המקרא וסגנונו ד"ר טליה סוצקובר
  שו"ת א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1706.01 נוסחים ותרגומים של המקרא פרופ' יונתן בן דב
  שו"ת א 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0641.1105.01 רוח אינטראקטיבית: סדנה לשיתוף והנגשת ידע במדעי היהדות והרוח ד"ר ג'רמי פוגל
  סדנה ד 18:00-16:00 207 (תוכנית אופקים) רוזנברג מטלה
  שפות (מסגרת 227)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0624.1108.01 געז למתחילים ד"ר אנבסה טפרה
  שו"ת א 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  אב 0624.3006.01 געז למתקדמים ד"ר אנבסה טפרה
  שו"ת ג 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  אב 0624.3003.01 אמהרית למתחילים ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור ג 14:00-12:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  א' 0624.3001.01 מבוא לארמית מדוברת פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 104 רוזנברג מטלה
  א' שיעור ג 18:00-16:00 104 רוזנברג
  ב' 0624.3002.01 ארמית חדשה מדוברת וכתובה פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ג 18:00-16:00 107 רוזנברג
  קורסי מגוון (מסגרת 444)
 • מקטגוריה זו חובה לבחור 4 ש"ס
 • יש לבחור אחד משני המבואות להלן:
 • מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')
 • א' 0612.1007.01 מבוא למקרא א' פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא ב' פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0627.1011.02 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' אריג' חוריה
  תרגיל ג 16:00-14:00 105 רוזנברג מטלה
  א' 0627.1011.05 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' נעמה גדרון
  תרגיל ד 18:00-16:00 105 רוזנברג מטלה
  א' 0627.1011.06 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' ענבל קופרוסר
  תרגיל ה 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  שיעורים לתואר שני (מסגרת 630)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0624.6002.01 הערבית של דובאי ושל האמירויות ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  שיעור ב 18:00-16:00 209 רוזנברג מטלה
  א' שיעור ד 18:00-16:00 209 רוזנברג
  א' 0624.6003.01 אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריה ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור א 14:00-12:00 105 רוזנברג מטלה
  סמינריונים (מסגרת 360 ב"א ו- 661 מ"א)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.4770.01 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות פרופ' יחזקאל מוצפי
  סמינר ג 20:00-18:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0614.4007.01 שיח עברי דבור - תחביר, אינטראקציה ומחוות גוף ד"ר לאון שור
  סמינר א 20:00-18:00 זום - מטלה
  ב' 0624.4131.01 בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיות ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  סמינר ב 20:00-18:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  ב' סמינר ד 20:00-18:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג
  ב' 0624.4132.01 Israel's Linguistic Landscapes: Palestinian Arabic Varieties ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  סמינר ב 18:00-16:00 זום - מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 זום -
 • הסמינר נלמד בשפה האנגלית
 • ב' 0612.4330.01 קריאה באורית: התנ"ך האתיופי של ביתא ישראל פרופ' דלית רום-שילוני
  ד"ר אנבסה טפרה
  סמינר ג 18:00-16:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם ל'קריאה באורית: התנ"ך האתיופי': הקורס
 • 'געז למתחילים'
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>