פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודי תרבות ערבית-יהודית בתכנית הבין-אוניברסיטאית
רשימת הקורסים מאוניברסיטת בן-גוריון תפורסם בהמשך תחת "מבנה
הלימודים"
לימודי ליבה (מסגרת 120)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0677.1279.01 יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה ד"ר נח גרבר
שו"ת א 16:00-12:00 103 רוזנברג מטלה
א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
שיעור ב 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
א' 0631.2005.01 מבוא לערבית יהודית ד"ר אבי טל
שיעור ג 18:00-16:00 277 גילמן מטלה
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: קורס "יסודות הדקדוק"
 • א' 0631.3457.01 מבוא לתיאוריה ספרותית ד"ר מנאר מח'ול
  שו"ת ה 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0680.1116.01 יצירות מופת בשירת ימי הביניים * ד"ר אריאל זינדר
  שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0609.1003.01 מהי תרבות? בין מערב למזרח ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ג 20:00-18:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  שיעורי בחירה (מסגרת 136)
  קורס באנגלית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2476.02 Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies ** ד"ר יונקר קרל
  שיעור ד 10:00-08:00 103 ווב מטלה
  ב' 0680.2126.01 The Holocaust in American Culture ד"ר חנה פולין-גלאי
  שיעור ה 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ספרות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.2151.01 חברות אמת: איוב ואבן גבירול ד"ר אריאל זינדר
  שיעור א 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  א' 0680.7303.01 מבוא לתורת התרגום ד"ר רן הכהן
  שיעור א 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה * ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20* פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ג 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב* פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0680.1203.01 מבוא לספרות העממית ד"ר נגה ליבי כהן
  שיעור ה 12:00-10:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0680.3254.01 צדק ופמיניזם ד"ר עידית אלפנדרי
  שיעור א 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0680.3289.01 פמניזם וספרות ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ב 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0680.7011.01 סדנת יצירה ותרגום בין ערבית, אנגלית ועברית ד"ר אלמוג בהר
  סדנה ב 14:00-12:00 261 גילמן מטלה
  ב' 0680.2156.01 יצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ב 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0680.1000.01 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת * פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0680.2152.01 קריאה בשירי ר' יהודה הלוי ד"ר אריאל זינדר
  שיעור ג 12:00-10:00 211 רוזנברג מטלה
  פילוסופיה, דת ומחשבה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  א' 0616.2005.01 קריאה במורה הנבוכים פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ב 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 205 רוזנברג
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0612.1715.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  ב' 0631.3456.01 הרומן הערבי המודרני ד"ר מנאר מח'ול
  שו"ת ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 282 גילמן
  ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ב 18:00-16:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר עידו בן-עמי
  שיעור ד 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0631.2111.01 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 18:00-16:00 103 ווב מטלה
  היסטוריה ותרבות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.2038.01 מצרים בסבך הזהויות- הפרעונית, הערבית, האסלאמית והאפריקאית ד"ר מירה צורף
  שיעור א 10:00-08:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0622.2001.01 מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת פרופ' און ברק
  שיעור ג 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  מיומנות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.1445.01 מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית ד"ר אריאל זינדר
  סדנה א 14:00-12:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0680.1445.02 מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית פרופ' איריס מילנר
  סדנה ד 14:00-12:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0680.1445.03 מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית ד"ר מיכל ארבל
  סדנה ד 16:00-14:00 262 גילמן מטלה
  * יש לבחור סדנה אחת בלבד
  לשון ובלשנות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0631.2420.01 מבוא לערבית מדוברת* ד"ר ח'אלד שיח' אחמד
  שו"ת א 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 456 גילמן
  * מיועד לתלמידים/ות ששפת אמם עברית
  סמינרים (מסגרת 146)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי ד"ר פוראני חאלד
  סמינר ב 14:00-12:00 421 נפתלי מטלה
  ב' סמינר ב 12:00-10:00 421 נפתלי
  א' 0680.4804.01 קריאה פוסט-קולוניאלית ד"ר אלמוג בהר
  סמינר ב 12:00-10:00 102 דן-דוד מטלה
  א' 0631.3455.01 מאה שנים לרומן הפלסטיני ד"ר מנאר מח'ול
  סמינר ב 12:00-10:00 101 ווב מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 101 ווב
  א' 0680.4252.01 כתר מלכות ד"ר אריאל זינדר
  ד"ר עומר מיכאליס
  סמינר ג 14:00-12:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0677.2116.01 יהודים, מיסיונרים ומומרים בעת החדשה ד"ר נח גרבר
  סמינר ד 20:00-16:00 זום - מטלה
  ב' 0680.4257.01 "סאקי-נאמה": אבן גבירול, חאפז, גתה ואחרים פרופ' גלילי שחר
  סמינר ב 14:00-12:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0631.3003.01 קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש ד"ר עליזה שניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 102 ווב
  ב' 0608.5308.01 "בא לי לצעוק אני פרחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנוע ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 20:00-16:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0680.4261.01 שירה מזרחית פרופ' יוחאי אופנהיימר
  סמינר ד 14:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0680.4113.01 ספרות, חברה ופוליטיקה פרופ' מישל קאהן
  סמינר ה 14:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  קורסי שפה (מסגרת 126)
  לבחירת קורסי שפה ערבית, יש לבדוק בידיעון החוג להיסטו'
  של המזה"ת ובחוג לערבית ואסלאם
  הרישום מותנה באישור יועץ אקדמי בלבד
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>