לוח בחינות ועבודות  • שימו לב, ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  • תלמיד/ה זכאי/ת להיבחן בשני המועדים שנקבעו. הציון האחרון הוא הקובע. אנו ממליצות להיבחן במועד א'.
  • מועדי הבחינות והגשת עבודות בקורסים מחוגים אחרים, מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא מבחן בית או עבודת סיכום ההגשה עפ"י הנחיית המרצה.
  • ניתן לערער על ציון תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים ב"מידע אישי".
  • מועדי הגשת עבודות סמינר/רפרט:
    סמסטר א' – עד ה-1.5.2022 בשעה 13:00, עפ"י הנחיית המרצה.
    סמסטר ב' – עד ה- 18.9.2022 בשעה 13:00, ע"פ הנחיית המרצה.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680100501   מזשיר: מונחי יסוד בשירה *   ד"ר דנה אולמרט   בחינה   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת 3 שעות

מועד ב : 10/02/2022 בשעה : 09:15 ; בחינת מקוונת בזמן אמת 3 שעות

0680100601   תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה   גב' נעה שבתאי   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680100602   תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה   גב' ענבר גדרון   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680100603   תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה   גב' תמרי גודארד   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111201   התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20*   פרופ' מיכאל גלוזמן   בחינה   מועד א : 19/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת. שעתיים וחצי שעות.

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת. שעתיים וחצי שעות.

0680111301   תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20   מר יונתן תדמור   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111302   תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20   גב' יערה אדלסבורג   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111303   תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20   גב' מאיה מיכאלי   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680120301   מבוא לספרות העממית   ד"ר נגה ליבי כהן   עבודה   מועד א : 10/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף

0680130501   המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב   פרופ' אורי ש. כהן   בחינה   מועד א : 30/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת. 3 שעות.

מועד ב : 27/02/2022 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת. 3 שעות.

0680144501   מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית   ד"ר אריאל זינדר   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680144502   מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית   פרופ' איריס מילנר   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680208301   סיפורת לטינו אמריקאית   ד"ר דניאל בלאושטיין   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680210101   ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680213801   שירה בעידן הקיצוניות   מר שי עבדי   בחינת בית   מועד א : 04/02/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 1.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 4.2.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 23/03/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 20.3.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 23.3.22 בשעה 9:00.

0680215101   חברות אמת: איוב ואבן גבירול   ד"ר אריאל זינדר   בחינת בית   מועד א : 26/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 23.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 26.1.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 23/02/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 20.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 23.2.22 בשעה 9:00.

0680215301   קריאה מקרוב: דרכים בפרשנות השירה   פרופ' אבנר הולצמן   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680215801   קריאה אקולוגית בספרות העברית   ד"ר יחיל צבן   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680313501   גרמניה/1800   פרופ' גלילי שחר   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680317901   האחים שבתאי   פרופ' מיכאל גלוזמן   בחינת בית   מועד א : 02/02/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 30.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 2.2.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 09/03/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 6.3.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 9.3.22 בשעה 9:00.

0680318801   נשים ויידיש   ד"ר חנה פולין-גלאי   בחינת בית   מועד א : 28/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 25.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 28.1.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 02/03/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 27.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 2.3.22 בשעה 9:00.

0680323901   הרומן הצרפתי במאה ה-19   פרופ' מישל קאהן   בחינה   10/01/2022  13:30  13/03/2022  16:00 
0680324201   תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א   פרופ' עירן דורפמן   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680327201   הפנטסטי בראי הקוגניציה   פרופ' ישעיהו שן   בחינת בית   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 23.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה-26.1.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 27/03/2022 בשעה : 16:00 ; פרסום הבחינה ב- 20.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית במרצה עד ה- 23.2.22 בשעה 9:00.

0680327501   בין עברית לערבית   ד"ר אלמוג בהר   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680328401   ספרות איטלקית עכשווית   פרופ' אורי ש. כהן   עבודה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680328601   מבוא לספרות ופסיכואנליזה   פרופ' איריס מילנר   בחינת בית   מועד א : 14/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 11.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 14.1.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 10/02/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 7.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 10.2.22.

0680328701   לאסוף, לאגור, לכתוב   מר גיא פרחי   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680328801   האחים קרמזוב- מבוא לבעיות הרומן של דוסטוייבסקי   ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   בחינת בית   מועד א : 19/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב-16.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 19.1.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 13.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 16.2.22 בשעה 9:00.

0680329301   היסטריה והתנגדות נשית   ד"ר חן אדלסבורג   עבודה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680329701   הספרות בראי פילוסופיה צרפתית עכשווית: על האסתטי והפוליטי   ד"ר קרן שחר   עבודה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680502201   מפגשי מחקר   פרופ' מיכאל גלוזמן   עבודה   מועד א : 01/03/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף

0680561201   סדנה: צורות של שירה   פרופ' דרור בורשטיין   עבודה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680561401   סדנה: מיצירת מופת לספרות ילדים   גב' תמי שם-טוב   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680600001   סדנה בפרוזה (לשנה א')   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680600201   סדנה בשירה (לשנה א')   גב' ליאת קפלן   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680604901   סדנת עריכה עצמית ומשוב עמיתים   ד"ר אמיר חרש   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680621101   סדנת כתיבה: קולות בשירה   גב' עדי קיסר   עבודה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680621201   עולמות הסיפור הקצר: סדנת פרוזה   גב' עינת יקיר   עבודה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680701601   אלף שנה לאבן גבירול -קבוצת מחקר ועשייה*   ד"ר אריאל זינדר   עבודה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיות המרצה. אין מועד נוסף

0680702801   סדנה בעריכת תרגום   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680730301   מבוא לתורת התרגום   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 09:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

סמסטר אב

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680560001   סדנת עריכה: "לכל הרוחות" *   ד"ר דנה אולמרט   עבודה   28/07/2022  13:00     

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680100001   לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת *   פרופ' איריס מילנר   בחינת בית          
0680100001   לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת *   פרופ' איריס מילנר   בחינת בית   מועד א : 17/06/2022 בשעה : 16:00 ; פרסום הבחינה ב- 15.6.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 17.6.22 בשעה 16:00.

מועד ב : 24/07/2022 בשעה : 20:00 ; פרסום הבחינה ב- 21.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 24.7.22 בשעה 20:00.

0680100101   צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד *   ד"ר מיכל ארבל   בחינה   03/07/2022  09:00  04/08/2022  09:00 
0680111101   תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת   גב' נגה לביא   עבודה   מועד א : 21/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111102   תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת   גב' אור נוי פיינר   עבודה   מועד א : 21/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111103   תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת   גב' יערה אדלסבורג   עבודה   מועד א : 21/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680111601   יצירות מופת בשירת ימי הביניים *   ד"ר אריאל זינדר   בחינה   23/06/2022  09:00  27/07/2022  09:00 
0680144503   מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית   ד"ר מיכל ארבל   עבודה   מועד א : 21/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680208901   מניפסטים - לעשות דברים עם מילים *   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 14/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680212601   The Holocaust in American Culture   ד"ר חנה פולין-גלאי   בחינת בית   מועד א : 22/06/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 19.6.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 22.6.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 27/07/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 24.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.

0680215201   קריאה בשירי ר' יהודה הלוי   ד"ר אריאל זינדר   בחינת בית   מועד א : 08/07/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 5.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 8.7.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 12/08/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 9.8.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 12.8.22 בשעה 9:00.

0680215401   קוויריחנה   ד"ר גיא ארליך   עבודה   מועד א : 28/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680215501   החיים על פי מיכאיל בחטין: יצירה, פרשנות וחיצוניות   ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   עבודה   מועד א : 28/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680215601   יצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאה   ד"ר דנה אולמרט   בחינה   29/06/2022  09:00  01/08/2022  09:00 
0680215701   שירה ישראלית במאה ה-21   פרופ' מיכאל גלוזמן   בחינת בית   מועד א : 06/07/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 3.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 6.7.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 11/08/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 8.8.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 11.8.22 בשעה 9:00

0680300001   אליס בארץ הפלאות, או איך לכתוב סמינר   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 28/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680302201   סיפורי היינריך פון קלייסט *   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 14/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680312901   החוויה הנאראטיבית   ד"ר רונן סלמן צדקה   עבודה   מועד א : 10/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680325401   צדק ופמיניזם   ד"ר עידית אלפנדרי   עבודה   מועד א : 04/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680328301   איך להקשיב לספוקן וורד?   ד"ר אמיר חרש   עבודה   מועד א : 04/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680328501   סיפורי היעשות   ד"ר אייל דותן   בחינת בית   מועד א : 30/06/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 27.6.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 30.6.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 03/08/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 31.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 3.8.22 בשעה 9:00.

0680328901   פמניזם וספרות   ד"ר דנה אולמרט   בחינה   19/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
0680329001   האמת על "המלט"*   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 28/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680329101   מי גנב את "המכתב הגנוב"?   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 04/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680329201   הרומן הצרפתי במאה ה-20   פרופ' מישל קאהן   בחינה   11/07/2022  09:00  10/08/2022  09:00 
0680329401   משבר הגבריות בפוסטמודרניזם האמריקאי   ד"ר חן אדלסבורג   עבודה   מועד א : 14/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680329501   "מר לאופולד בלום אוכל מתוך עונג": אכילה במרחב המודרניסטי   ד"ר טליה עבו   עבודה   מועד א : 26/06/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680329601   המכונה: ספרות ותיאוריה   ד"ר עפרי אילני   בחינת בית   מועד א : 16/06/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 13.6.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 16.6.22 בשעה 9:00.

מועד ב : 20/07/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 17.7.2022 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה. עד ה- 20.7.22 בשעה 9:00.

0680502202   מפגשי מחקר   פרופ' עירן דורפמן   עבודה   מועד א : 14/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף

0680561301   סדנה: הכנה לכתיבת רומן עם רולאן בארת   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 30/06/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680600002   סדנה בפרוזה (לשנה א')   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 10/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680600202   סדנה בשירה (לשנה א')   גב' ליאת קפלן   עבודה   מועד א : 10/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680601601   סדנה בתרגום פרוזה *   ד"ר רן הכהן   עבודה   מועד א : 30/06/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680601901   סדנה לכתיבת ביקורת ספרות   ד"ר אריק גלסנר   עבודה   מועד א : 28/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680606001   סדנה: מסיפור לתסריט   גב' איילת גונדר גושן   עבודה   מועד א : 11/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680620901   כתיבה על ציור: סדנת פרוזה   פרופ' דרור בורשטיין   עבודה   מועד א : 30/06/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680621001   סדנה בכתיבה מתכננת: סדנת פרוזה   מר דרור משעני   עבודה   מועד א : 10/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680621301   שירה ושאלת המגורים בחלל: סדנה   גב' שרון אס   עבודה   מועד א : 28/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680701101   סדנת יצירה ותרגום בין ערבית, אנגלית ועברית   ד"ר אלמוג בהר   עבודה   מועד א : 10/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680701501   המלט באפריקה, מולייר בתל-אביב: תרגום ספרותי בהקשר רב-תרבותי   מר ניר רצ'קובסקי   עבודה   מועד א : 10/08/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.

0680800001   תחנות בתולדות הביקורת העברית   פרופ' אבנר הולצמן   עבודה   מועד א : 14/07/2022 בשעה : 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>