ברכות חמות לפרופ' עומר מיכאליס על פרסום ספריו

יישר כח!

08 ינואר 2024

                          

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד שמח לברך את פרופ' עומר מיכאליס על פרסום ספריו: 

"עת לעשות לה' הפרו תורתך": מסורת ומשבר בהגותו של ר' משה בן מימון (הוצאת מאגנס, תשפ"ד)

פרטים על הספר והזמנתו:
https://www.magnespress.co.il/book/%D7%A2%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%94'_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%9A-8517

 

Interiority and Law: Bahya Ibn Paquda and the Concept of Inner Commandments (Stanford University Press, 2024)

פרטים על הספר והזמנתו: https://www.sup.org/books/title/?id=35903&local_ref=new

 

Religious and Intellectual Diversity in the Islamicate World and Beyond, co-edited with Sabine Schmidtke, 2 volumes (Brill, 2024)

פרטים על הספר והזמנתו: https://brill.com/display/title/68993

 

יישר כח!