נהלים והנחיות להגשת עבודות

 

נהלי הגשת עבודות 


 

יש לשלוח את העבודה לדוא"ל של המרצה בקורס ועותק למזכירות התכנית בכתובת psdc@tauex.tau.ac.il

יש להגיש את העבודה כקובץ Word ששמור תחת שם הסטודנט.ית + שם הקורס.      
לדוגמה: נעמי גולדמן_פוליטיקה ביקורתית
 

יש להגיש כל עבודה עם עמוד שער >> 
ולא לשכוח לציין בעמוד השער את סוג העבודה: רפרט או סמינריונית.

 

 

הנחיות להגשת עבודות 

 

הנחיות לכתיבת עבודות רפרט >>

הנחיות לכתיבת עבודות סמינריוניות >>

מדריך לכללי הגשה עם דוגמאות >>

טיפים לכתיבת עבודה בפילוסופיה >>

 

 


 

נושא לעבודת גמר 

 

בין אם מדובר בעבודת רפרט או בעבודה סמינריונית, הנושא חייב להיות בתיאום ובאישור המרצה בקורס. סעיף 80 בתקנון האוניברסיטה קובע שכל עבודת בית ועבודה סמינריונית המוגשת על-ידי סטודנט/ית חייבת להיות עצמאית ופרי עטו/ה (ללא שותפים). כל מובאה או ציטטה מדברי אחרים חייבת להיות מסומנת ככזאת, תוך ציון המקור. כל הצגה של טענות, רעיונות, ניתוחים וכיוצא בזה הלקוחה ממקור אחר מחיבת הפניה בהערת שוליים או באופן דומה לאותו מקור. אסור לסטודנט/ית להגיש עבודת-בית או עבודה סמינריונית זהה או דומה לעבודה שהוגשה על-ידו/ה בקורס אחר.
* בכל שאלה יש לפנות ישירות אל מרצה הקורס.

 

 

קבלת ציונים

 

ציוני עבודות סמינריוניות ורפרט ימסרו למזכירות התוכנית בתוך חודשיים ממועד ההגשה הרשמי.
ציוני עבודות שיוגשו במהלך הסמסטר ימסרו בתוך שלושה שבועות ממועד ההגשה שנקבע על די המרצה. 

 

 

הגשת עבודות משותפות 

 

מותר להגיש בזוג עבודת רפרט בלבד, ולא יותר משתי עבודות רפרט, וזאת בכפוף להסכמה בכתב של המרצה.
את האישור יש לקבל לפני כתיבת העבודה ולהעבירו במייל למזכירות התוכנית.

שים/י לב: לא ניתן להגיש עבודה סמינריונית בזוג! עבודה סמינריונית שתוגש בזוג תיפסל עבור שני המגישים/ות.

 

 

בקשה לדחיית מועד הגשת עבודות

 

במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה, רשאית הוועדה הפקולטטית לאשר הארכה קצרה לסטודנטים אשר יוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה. בקשת הארכה עד שבועיים תועבר לראש ועדת הוראה, ד"ר נועה גדי. בקשת הארכה מעבר לשבועיים תועבר להחלטה של ועדת הוראה פקולטטית. את הבקשה לאורכה יש להגיש לפני המועד הרשמי להגשת העבודה, באמצעות פנייה לוועדת הוראה 
 

חשוב להבהיר כי דחיית מועד הגשת עבודות לשנה העוקבת עלולה להיות כרוכה בתשלום קנס גרירת לימודים. 

הסטודנט/ית יכול/ה לראות באזור האישי את מועד הגשת העבודה, הציון, וכיו"ב.

 

 

ערעור על ציון

 

סטודנט/ית זכא/ית לערער על ציון עבודה בתוך 10 ימים מתאריך פרסום הציון (בכפוף לדרישות התוכנית).
 

הערעור יוגש בכתב למזכירות התוכנית ולמרצה הקורס.
 

ניתן לערער רק על הציון הסופי שפורסם באופן רשמי על ידי מזכירות התוכנית.
 

הציון שייקבע לאחר הדיון בערעור הוא הציון הסופי.
 

טופס ערעור על ציון >>

 

 

 

 


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>