תוכנית מרוכזת - סגל המרצים

תוכנית מנהלים מרוכזת - סגל המורים

 

מנהל אקדמי : ד"ר שאול קציר skatzir@tau.ac.il

 

מנחה אקדמית של התכנית: ד"ר אילנה ארבל  iarbel@netvision.net.il

 

מורי התכנית לפילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית:

 

 • ד"ר אילנה ארבל , המנחה האקדמית של התכנית        iarbel@netvision.net.il
 • פרופ' יואב אריאל                                                yariel@post.tau.ac.il
 • ד"ר שי בידרמן                                                    bidermans@post.tau.ac.il
 • ד"ר נועה גדי                                                       ngedi7@gmail.com
 • ד"ר חיים דעואל לוסקי                                          aimluski@gmail.com
 • ד"ר כרמל ויסמן                                                  carmell@post.tau.ac.il
 • ד"ר נועם יורן                                                     noamyuran@gmail.com
 • ד"ר בועז מילר                                                    boaz.miller@gmail.com
 • ד"ר דניאל מישורי                                               d.mishori@gmail.com
 • ד"ר איציק יוסף                                                  yosefitz@gmail.com
 • ד״ר שאול קציר, מנהל אקדמי                                skatzir@tau.ac.il
 • ד"ר קותי שוהם                                                  shuhamiy@post.tau.ac.il
 • פרופ' יוסי שורץ                                                 yschwart@tau.ac.il
 • ד"ר עידן שמעוני                                                idansh@012.net.il
 • מזכירת התכנית – טליה סמולש                             taliatal@tauex.tau.ac.il
 • עוזרת הוראה - מאיה רומן                                    mayar.eretz@gmail.com
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive