תוכנית מרוכזת - סגל המרצים

תוכנית מנהלים מרוכזת - סגל המורים

 

ראש התוכנית: פרופ׳ שאול קציר skatzir@tau.ac.il 

 

מנהלת אקדמית וראש הוועדה האקדמית : ד"ר נועה גדי ngedi7@gmail.com

 

מנחה אקדמית של התכנית: ד"ר אילנה ארבל  iarbel@netvision.net.il

 

לרשימת מורי התכנית לפילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive