סמינר מחלקתי- החוג ללימודים קלאסיים

17 בינואר 2018, 18:15 
בנין גילמן, חדר 262 (קומה ב') 
ללא תשלום
סמינר מחלקתי- החוג ללימודים קלאסיים

סמינר מחלקתי- החוג ללימודים קלאסיים

סמסטר א' / תשע"ח
 
 
1 בנובמבר 2017
פרופסור דנה שלו
החוג ללימודים קלאסיים, האוניברסיטה העברית
מוטיב הקטבאסיס ועיצובו במקורות הגותיים, הגיוגרפיים וספרותיים יווניים וערביים
 
 
29 בנובמבר 2017
דר' אמיר גילן
החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
בסטיאליות וטיהורה בעולם החיתי
 
 
20 בדצמבר 2017
דר' יפעת מוניקנדם
החוג לתולדות עם ישראל והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
התפתחות המסורת המשפטית הנוצרית באמפריה הרומית: בין החוק הרומי להלכה
 
 
17 בינואר 2018
Professor Edward M. Harris
Emeritus Professor of History, Durham University
Trials in Thucydides and Xenophon: The Rule of Law and the Writing of History
 
 
 
מפגשי הסמינר המחלקתי מתקיימים בימי רביעי, 18:15-19:45.
 
כיבוד קל יוגש החל מהשעה 18:00.
 
חובת נוכחות חלה על תלמידי תואר שני.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive