אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר עודד זאב אבטפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
אהרון אבידבפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ד"ר שרון אביטלפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ענת אבירםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
03-6407367
פרופ' איתמר אבן-זהרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
03-6407909
ד"ר בשמת אבן-זהרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבות
אריאל אברהםפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 452
03-6409584
דני אברהםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' רחל אברמוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 457
03-5406997
03-6406997
ד"ר אחמד אגבאריהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאם
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר דומניקו אגוסטיניפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 378
אביעד אגםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
שי שמעון יהודה אגמוןפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(
פרופ' יוסף אגסיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 363
09-9504072
03-6409492
09-9502879
חן אדלסבורגפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 3
03-6409701
פקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 3
03-6409701
ד"ר גלית אדםפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 410
03-6961588
03-6409685
03-6409457
פרופ' קמילה אדנגפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
ד"ר מאיר אדרעיפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 215
מרים אהרוניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר שמחה אוזןפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
רות אוליןפקולטה למדעי הרוחהיחידה ללימודי שפות
03-6319519
רותם אוליקרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר דנה אולמרטפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6404954
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורופקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
03-6409463
אמיר אונליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' עדי אופירפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
02-5635711
03-6405801
יאיר גבריאל אורפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר אירית אורבוךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
03-6406712
אהרון יהודה אורבךפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פרופ' מיכל אורון ברטובפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6406412
03-6413133
ד"ר סקוט אוריפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
שחר פרנצסקה אורלינסקיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
מתן אורןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 313
ד"ר איתן אורקיביפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
03-6409786
שירה אחישרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ד"ר ערגה אטדפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ליטל אטרקציפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
גליה אידלשטייןפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(בנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 484
03-6406363
דנה איזנברגפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
יעל איזנברגפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
054-6465701
פרופ' בנימין איזקפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
09-9550089
03-6409779
09-9557122
פרופ' עמי איילוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
09-7746268
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
09-7746268
סיון איינהורןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
03-6407234
טלילה אילוןפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 101ד
03-6407805
03-6407732
ד"ר אלי אילוןפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ד"ר עפרי אילניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
איתי יוחאי איפרגןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
ניר איציקפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
יובל איתןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אורי איתןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אשר אלבופקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
נגה אלבלךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 310
03-6405640
פרופ' גד יעקב אלגזיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
03-6406229
ד"ר חגית אלדמעפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבות
03-6409492
03-6407630
פרופ' אלעאי אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
03-6407630
טל אלוןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' יואב אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6409450
קלרה אלון-סלעפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 150
ד"ר משה אלחנתיפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' מרים[מירי] אליאב פלדוןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 374
03-6409785
אלירון טל אלימלךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות
03-6405196
ד"ר נדיה אליספקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
זהבה אליעזרפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
03-6415802
הדר אליקיםפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אוהד אלמוגפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
עומרי אלמלחפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר עידית אלפנדריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
03-5242663
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
03-5242663
ד"ר דלית אלפרוביץפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
ענת אלקלעיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר אביב אמיתפקולטה למדעי הרוחחוג לשפה וספרות צרפתית
03-6409786
מיכל אנגלפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבות
ד"ר אהרון אנגלברגפקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיה
שרון אס זיופקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
03-5230799
פרופ' דוד אסףפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
02-6732627
03-6406737
פרופ' אדם אפטרמןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
הדר משה אפטרמןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
שרה הדס אפלפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
03-6407287
אדם[מלך העכביש] אפלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
אנדריה אוה אפשטייןפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר ברית-המועצותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 470
ולנטינה אפשטייןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
03-6407203
03-6409380
רקפת אקרמןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6408972
03-6409457
איתמר ארבפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
עדי דבורה ארבוסמןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
09-9540712
03-6409785
03-6406229
ד"ר קרן ארבלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אילנה ארבלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבית משה שרת למדעי החינוך
03-5605727
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבית משה שרת למדעי החינוך
03-5605727
פקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(בית משה שרת למדעי החינוך
03-5605727
ד"ר מיכל ארבל תורפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
פרופ' יורם ארדרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
03-6409021
אברהם ארואטיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
פרופ' יואב אריאלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
03-6406797
03-6443112
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6406797
03-6443112
ד"ר ננה אריאלפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מירה אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 406
03-6405021
03-6405109
פרופ' חגי ארליךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6425078
03-6407299
גיא ארליךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
ד"ר אהובה אשמןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
03-6407031
דני אשרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
03-6406630
ד"ר אורן-יעקב באדרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' טובה באריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6405305

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive