אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפוןדוא"ל
ד"ר אוהד אבודרהםהפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
ד"ר עודד זאב אבטהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
ד"ר שרון אביטלהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ענת אבירםהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
רלי רחל אבישרהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' איתמר אבן-זהרהפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
ניל אבנדהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
מיקה אבניהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
יעל אברבוךהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 159
052-8276416
03-6409421
דני אברהםהפקולטה למדעי הרוחעתון אמריקה הלטינית
פרופ' רחל אברמוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 477
036406994
03-6406994
ד"ר אחמד אגבאריההפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
הפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
פרופ' דומניקו אגוסטיניהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 378 ב
036406806
03-6406806
ד"ר אביעד אגםהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' יוסף [יוסקה] אגסיהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 363
09-9504072
4072 (פנימי)
ליה אגרנובהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר חן אדלסבורגהפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
הפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
יערה אדלסבורגהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' קמילה אדנגהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
ד"ר מאיר [מאיר אדרעי] אדרעיהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 305
קרין אהרוניהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
רועי אהרוניהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
052-3312111
ענת שושנה אהרןהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר שמחה אוזןהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
רות אוליןהפקולטה למדעי הרוחהיחידה ללימודי שפות
ד"ר דנה אולמרטהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6404954
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורוהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
אמיר אונליהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ענת אוסקרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 259
03-6407836
פרופ' עדי אופירהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
02-5635711
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
פרופ' מיכל אורון ברטובהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6406412
ד"ר סקוט אוריהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
מתן אורןהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 313
עמר אושיההפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
הדר אזרדהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ענבר אחיטובהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
שי אטרהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
גליה אידלשטייןהפקולטה למדעי הרוחביה"ס להסטוריה ע"ש צבי יעבץבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 484
03-6409625
פרופ' בנימין [בן] איזקהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
09-9550089
03-6409779
פרופ' עמי איילוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
חמוטל איינהורןהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
אילה אילתהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין ע"ש פרץ נפתלי - הפקולטה למדעי החברה, חדר 415
03-6409536
כרמן אלברגהפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
פרופ' גד יעקב [גדי] אלגזיהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
אלונה אלויירוהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 150
03-6409453
פרופ' אלעי אלוןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
טל אלוןהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 206
03-6409277
פרופ' יואב אלוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6407871
ד"ר משה אלחנתיהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
הפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר נדיה אליסהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
זהבה אליעזרהפקולטה למדעי הרוחמרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
עומרי אלמלחהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
אדם אלפיההפקולטה למדעי הרוחחוג למקרא
ד"ר עידית אלפנדריהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
ד"ר דלית אלפרוביץהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
054-5542421
ענת אלקלעיהפקולטה למדעי הרוחחוג למקרא
יובל אמירהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
ירדן אמירהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אביב אמיתהפקולטה למדעי הרוחשפה וספרות צרפתיתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 304
03-6409786
ד"ר אהרון [ארי] אנגלברגהפקולטה למדעי הרוחביה"ס לפילוסופיהחדר בתיאו
חן אנטלר פינקלשטייןהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
שרון אס זיוהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
03-5230799
פרופ' דוד אסףהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
026732627
03-6406737
ד"ר אלה אסף שפיירהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' אדם אפטרמןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 301א
054-4708008
2092 (פנימי)
שרה הדס אפלהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
אדם אפלהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
צאלה אפרסוףהפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 360A
052-8731832
03-6405046
עידו אפשטייןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
ולנטינה אפשטייןהפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
2034 (פנימי)
איתמר [איתמר ארב] ארבהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות
עדי דבורה ארבוסמןהפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
09-9540712
03-6409785
ד"ר קרן ארבלהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
0462 (פנימי)
ד"ר אילנה ארבלהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבית משה שרת למדעי החינוך
035605727
ד"ר מיכל ארבל תורהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6405240
פרופ' יורם ארדרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות
03-6409021
אברהם ארואטיהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
גיא ארזהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
פרופ' יואב אריאלהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 316
ד"ר ננה אריאלהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
1285 (פנימי)
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
1285 (פנימי)
הפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
1285 (פנימי)
ד"ר חנן אריאלהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 114
03-6407596
פרופ' מירה אריאלהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 406
03-6405021
ד"ר נוגה אריאל גלורהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
3896 (פנימי)
פרופ' חגי ארליךהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6425078
03-6407299
ד"ר אמיר אשורהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
08-8505361
0000 (פנימי)
איתי אשורהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
טופז יפה אשכנזיהפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
077-9331033
ד"ר אהובה [אוביק] אשמןהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
דני אשרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
ד"ר אורן יעקב באדרהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
עדי באער מדרנוהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 407
פרופ' טובה באריהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
ד"ר אלמוג בהרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' גדעון בוהקהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס לפילוסופיהביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס להסטוריה ע"ש צבי יעבץביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
ד"ר אירינה [אירנה] בוטוויניקהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 411
054-4645894
03-6405894
איתי בוטנויזרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>