אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפוןדוא"ל
ד"ר עודד זאב אבטפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
ד"ר שרון אביטלפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ענת אבירםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
פרופ' איתמר אבן-זהרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
פרופ' רחל אברמוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 477
036406994
03-6406994
ד"ר אחמד אגבאריהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
ד"ר דומניקו אגוסטיניפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 378
036406806
03-6406806
אביגיל אגור שטריתפקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 381
03-6409625
ד"ר אביעד אגםפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' יוסף[יוסקה] אגסיפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 363
09-9504072
4072 (פנימי)
ליה אגרנובפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר חן אדלסבורגפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 3
03-6409701
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 3
03-6409701
פרופ' קמילה אדנגפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
ד"ר מאיר[מאיר אדרעי] אדרעיפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 305
מרים אהרוניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ענת שושנה אהרןפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר שמחה אוזןפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
רות אוליןפקולטה למדעי הרוחהיחידה ללימודי שפות
ד"ר דנה אולמרטפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6404954
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורופקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
אמיר אונליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' עדי אופירפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
02-5635711
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
פרופ' מיכל אורון ברטובפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6406412
ד"ר סקוט אוריפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר מתן אוריןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהספריה מרכזית ע"ש סוראסקי, חדר 411
מתן אורןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 313
עמר אושיהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 361
הדר אזרדפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
שי אטרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ליטל אטרקציפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
גליה אידלשטייןפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(בנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 484
03-6406363
פרופ' בנימין[בן] איזקפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354
09-9550089
03-6409779
פרופ' עמי איילוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450
03-6406438
טלילה אילוןפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 101ד
03-6407805
כרמן אלברגפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
פרופ' גד יעקב[גדי אלגזי] אלגזיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
אלונה אלויירופקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 150
03-6409453
פרופ' אלעאי אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450
03-6409587
טל אלוןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 206
03-6409277
פרופ' יואב אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6409450
ד"ר משה אלחנתיפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מרים[מירי] אליאב פלדוןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 374
03-6409785
ד"ר נדיה אליספקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
עלמה אליעזפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
זהבה אליעזרפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
עומרי אלמלחפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר עידית אלפנדריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481
03-5242663
03-6408711
ד"ר דלית אלפרוביץפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
054-5542421
ענת אלקלעיפקולטה למדעי הרוחחוג למקרא
פקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
יובל אמירפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
ירדן אמירפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אביב אמיתפקולטה למדעי הרוחחוג לשפה וספרות צרפתיתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 304
03-6409786
נעמה אנגלפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ד"ר אהרון[ארי] אנגלברגפקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהחדר בתיאו
חן אנטלר פינקלשטייןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 318 א
שרון אס זיופקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
03-5230799
פרופ' דוד אסףפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
026732627
03-6406737
ד"ר אלה אסף שפיירפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' אדם אפטרמןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
שרה הדס אפלפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
אדם אפלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
צאלה אפרסוףפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 360A
03-6405046
ולנטינה אפשטייןפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה, חדר 427
2034 (פנימי)
איתמר[איתמר ארב] ארבפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
עדי דבורה ארבוסמןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
09-9540712
03-6409785
ד"ר קרן ארבלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
0462 (פנימי)
ד"ר אילנה ארבלפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבית משה שרת למדעי החינוך
035605727
ד"ר מיכל ארבל תורפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
פרופ' יורם ארדרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות
03-6409021
אברהם ארואטיפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
פרופ' יואב אריאלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 316
ד"ר ננה אריאלפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
1285 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
1285 (פנימי)
ד"ר חנן אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 114
03-6407596
פרופ' מירה אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 406
03-6405021
ד"ר נוגה אריאל גלורפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
3896 (פנימי)
פרופ' חגי ארליךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6425078
03-6407299
מיכל ארליךפקולטה למדעי הרוחהתכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער
050-2118535
03-6409995
גיא ארליךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
ד"ר אמיר אשורפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
08-8505361
0000 (פנימי)
ד"ר אהובה[אוביק] אשמןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
דני אשרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
פרופ' טובה באריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
ד"ר אלמוג בהרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' גדעון בוהקפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
ד"ר אירינה בוטוויניקפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 411
03-6405019
לירן בוכניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר איתן בולוקןפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ענבר בונדיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
מיכל בונדיפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 188
03-6406708
פקולטה למדעי הרוחמכון גרמניבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 188
03-6406708
פרופ' שלמה בונימוביץפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 206
03-6409590
פרופ' אסתר בורוכובסקיפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
פרופ' דרור בורשטייןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה, חדר 1
03-6020822
ד"ר עליזה יפה בזקפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6405936
ד"ר שלמית בזרנופקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 25
פרופ' גדעון ביגרבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץחוג לגיאוגרפיההחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם
03-6405220
פרופ' שלמה בידרמןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 310
054-4716338
03-6406338

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive