אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
אדם אבולעפיהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ד"ר עודד זאב אבטפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
אהרון אבידבפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ד"ר שרון אביטלפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר גלית ליזה אבימן אזולאיפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ענת אבירםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
03-6407367
ד"ר בשמת אבן זהרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבות
פרופ' איתמר אבן-זהרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
03-6407909
גיל אברבנאלפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבית המכונות- בנין מתח גבוה, חדר 007
אריאל אברהםפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 452
03-6409584
דני אברהםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
תומר דניאל אברהם אדליסטפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
פרופ' רחל אברמוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 457
03-5406997
03-6406997
ד"ר אחמד אגבאריהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאם
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר דומניקו אגוסטיניפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
אביעד אגםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
שי שמעון יהודה אגמוןפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(
פרופ' יוסף אגסיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 363
09-9504072
03-6409492
09-9504072
רוני אגסיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
חן אדלסבורגפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 3
03-6409701
פקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 3
03-6409701
ד"ר גלית אדםפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 410
03-6961588
03-6409685
03-6409457
פרופ' קמילה אדנגפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
ד"ר מאיר אדרעיפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
מרים אהרוניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר שמחה אוזןפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
רות אוליןפקולטה למדעי הרוחהיחידה ללימודי שפות
03-6319519
ד"ר דנה אולמרטפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורופקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
03-6409463
קלרה אונגרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיה
אמיר אונליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' עדי אופירפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
02-5635711
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
03-6406712
אהרון יהודה אורבךפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פרופ' מיכל אורוןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6406412
03-6413133
ד"ר סקוט אוריפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר מתן אוריאןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
שחר פרנצ'סקה אורלינסקיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר איתן אורקיביפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6409786
שירה אחישרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ליטל אטרקציפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
דנה איזנברגפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
טל איזנברג אבןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמים
03-6405921
מור איזנרפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
פרופ' בנימין איזקפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
09-9550089
03-6409779
09-9557122
פרופ' עמי איילוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
03-6415802
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
03-6415802
סיון איינהורןפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
03-6407234
טלילה אילוןפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 101ד
03-6407805
03-6407732
ד"ר עפרי אילניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ניר איציקפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
שקד אישךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
פקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
יובל איתןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אורי איתןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אשר אלבופקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
נגה אלבלךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 310
03-6405640
פרופ' גד יעקב אלגזיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
03-6406229
ד"ר חגית אלדמעפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבות
03-6409492
03-6407630
פרופ' אלעאי אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
03-6407630
טל אלוןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' יואב אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6409450
יוסף אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאם
קלרה אלון-סלעפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 150
צליל אלוניפקולטה למדעי הרוחחוג לגיאוגרפיה
09-8998538
1111 (פנימי)
09-8996356
ד"ר משה אלחנתיפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מרים אליאב פלדוןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 374
03-6409785
אלירון טל אלימלךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות
03-6405196
זהבה אליעזרפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
03-6415802
הדר אליקיםפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אוסנת אלכבירפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
עומרי אלמלחפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר עידית אלפנדריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
03-5242663
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
03-5242663
ד"ר דלית אלפרוביץפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
ענת אלקלעיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר אביב אמיתפקולטה למדעי הרוחחוג לשפה וספרות צרפתית
03-6409786
ד"ר אהרון אנגלברגפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
שרון אס זיופקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-5230799
עודד אסנרפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
פרופ' דוד אסףפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
02-6732627
03-6406737
פרופ' אדם אפטרמןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
הדר משה אפטרמןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
שרה הדס אפלפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 319
03-6409799
03-6407287
אדם אפלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
בר אפרתיפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
ולנטינה אפשטייןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
03-6407203
03-6409380
רקפת אקרמןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6408972
03-6409457
איתמר ארבפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
עדי דבורה ארבוסמןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
09-9540712
03-6409785
03-6406229
ד"ר קרן ארבלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אילנה ארבלפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(בית משה שרת למדעי החינוך
03-5605727
ד"ר מיכל ארבל תורפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
אלון ארדפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
פרופ' יורם ארדרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
03-6409021
אברהם ארואטיפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
פרופ' יואב אריאלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
03-6406797
03-6443112
פרופ' מירה אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 406
03-6405021
03-6405109
פרופ' חגי ארליךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6425078
03-6407299
גיא ארליךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
בילי לי ארןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive