עבודות סמינריוניות – מועדי הגשה והנחיות

עבודה סמינריונית ועבודת רפראט

בקורסי הפקולטה למדעי הרוח בקורסים המוגדרים כ"סמינרים", מטלת הסיום הינה עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

להלן הנחיות פקולטטיות הנוגעות להבחנה בין סוגי העבודות:

מכסת מילים:

עבודה סמינריונית: בין 7,000 ל- 10,000 מילה.

עבודות רפראט: בין 3,500 ל- 5,000 מילה.

אופי העבודות:

עבודות סמינריוניות הן בגדר פיתוח של נושא למחקר בהמשך לדו-שיח בין התלמידים למרצים בסמינר. הנושא הנבחר צריך לקבל את אישור המרצה. יש לסכם ככל האפשר את מתווה העבודה (ראשי פרקים, למשל) לפני כתיבת הטיוטה הראשונה ולקיים קשר עם המרצה בקורס באשר להתקדמות העבודה. עבודה סמינריונית היא בעלת משקל גבוה יותר בשקלול הכללי של הציון. עבודות רפראט משקפות בד"כ התמודדות עם נושא מתוחם ומשקלן בציון הסופי קטן יותר. במהלך הקורס ייקבעו לכלל התלמידים נושאים אפשריים לכתיבת העבודה.

עדכונים בשל מלחמת "חרבות ברזל"

תלמידים שסיימו את חובות למידת הקורסים ובשל מלחמת "חרבות ברזל" קיבלו ארכה להגשת החובה האחרונה לתואר, סמינר/ תזה/בחינת גמר/ עבודת הדוקטורט לשיפוט עד 31.1.2024, 
פטורים מתשלום גרירת לימודים.

קבוצה 1 - תלמידות ותלמידים ששירתו במילואים במשך לפחות 21 יום מאז ה-7 באוקטובר ומתוכם לפחות 7 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד וסיימו את חובות למידת הקורסים בשנה"ל תשפ"ג וקיבלו ארכה להגשת מועד הגשת החובה האחרונה לתואר: העבודה/ תזה/בחינת גמר/ דוקטורט לשיפוט עד 15.3.2024, יהיו פטורים מתשלום גרירת לימודים בשנה"ל תשפ"ד.

עדכון 7.2.24 לקבוצה 1 בלבד:

סטודנטים שסיימו את חובות למידת הקורסים בתשפ"ג ויקבלו ארכה להגשת עבודה/ פרויקט/ סמינר/ תזה אחרון לתואר עד 1.7.2024, יהיו פטורים מתשלום גרירת לימודים בשנה"ל תשפ"ד.

עדכון 16.6.24:

תלמידים שסיימו את חובות למידת הקורסים בשנה"ל תשפ"ד ובשל מלחמת "חרבות ברזל" קיבלו ארכה להגשת החובה האחרונה לתואר: עבודה/ תזה/בחינת גמר/ דוקטורט לשיפוט עד 24.11.24, פטורים מתשלום גרירת לימודים בשנה"ל תשפ"ה.

תלמידים המשויכים לקבוצה 1 במתווה האוניברסיטאי מלחמת "חרבות ברזל", שיסיימו את חובות למידת הקורסים בתשפ"ד ומקבלים ארכה להגשת עבודה/ סמינר אחרון לתואר עד 31.12.2024,
פטורים מתשלום גרירת לימודים בשנה"ל תשפ"ה.

 

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות בתשפ"ד:

סמסטר א' – יום א', ט"ו בתמוז תשפ"ד, 21 ביולי 2024

סמסטר ב' וקורסים שנתיים – יום א', כ"ג בחשוון תשפ"ה, 24 בנובמבר 2024

סמסטר קיץ – יום א', י"ד בכסלו תשפ"ה, 15 בדצמבר 2024

      

להלן הנחיות בנושא הגשת עבודות סמינר /רפרט:                                              

 • לא ניתן לחרוג ממועדים אלו.
 • במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה, רשאית הוועדה הפקולטית לאשר אורכה קצרה לתלמידים אשר יוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה.
  חשוב להבהיר כי דחיית מועד הגשת עבודות לשנה העוקבת עלולה להיות כרוכה בתשלום קנס גרירת לימודים. 
 • על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספ/ים.
 • התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג/moodle.
 • העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של חודשיים ממועד המסירה הרשמי.
 • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
 • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.
 • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  
 • תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.
 • חל איסור על תלמיד להגיש אותה עבודה, או חלקים ממנה, ביותר מקורס אחד באוניברסיטה.
 • קובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>