פרסומי הסגל

ספרים:

 

ד"ר סמדר שיפמן

 

1. שיפמן, סמדר. טביעת אצבעו של המחבר: פוקנר, המינגווי, מאיר שלו (הקיבוץ המאוחד, 1999).

 

2. שיפמן, סמדר. דברים שרואים מכאן: מעבר למודרניזם? (כרמל, 2007).

 

3. שיפמן, סמדר. שפוטה ונשפטת: אימהות בסיפורת העברית בת זמננו (עומד לצאת לאור ב"מגדרים", 2016).

 

 

ד"ר שרון גבע

 

שרון גבע, אל האחות הלא ידועה: גיבורות השואה בחברה הישראלית, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2010.

 

ד"ר טל דקל:

 

1. Dekel, Tal, 2013. Gendered – Art and Feminist Theory, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing (205 pp.)  [also published in Hebrew: Tel Aviv: Kibbutz Hameuhad Press, 2011 (232 pp.)]

http://www.cambridgescholars.com/download/sample/58915

 

2. Dekel, Tal, 2016. Transnational Identities – Women, Art and Migration in Contemporary Israel, Detroit: Wayne State University Press (upcoming: November 2016 [also published in Hebrew: Tel Aviv: Resling Press, 2013 (266 pp.)].

http://www.wsupress.wayne.edu/books/detail/transnational-identities

 

ד"ר אדית זק:

2014   אהבת הסירנות: על יוצרות, יצרים ויצירה (עיון). הוצאת אשתר, תל אביב.

 

2011   מסעותי עם ורה (רומן). הוצאת מטר, תל אביב. 

 

פרק בספר:

2012 "Fanny Mendelssohn's cantata Hiob: a transpersonal commentary on divine darkness." In Music Semiotics: A Network of Significations - In Honor of Raymond Monelle. Esti Sheinberg (ed.). Farnham: Ashgate. 

 

ערך באנציקלופדיה:

2008 "Amy Beach: composer, pianist and activist for Women's professional advancement."  In The Encyclopedia of Women in American Politics. Lynn Ford (ed.) New York: Facts on File. 

 

ד"ר כנרת להד

 

1. "A Table for One: Re-Scheduling Singlehood and Time". To be published by Manchester University Press during 2017.

 

2. H. Herzog, K. Lahad (eds), Knowledge and Silence: On Mechanisms of Denial and Repression in Israeli Society,  2006. The Van Leer  Institute, Jerusalem and Hakkibutz Hameuchad Publishing House.

 

3. Y, Taylor and K, Lahad (University of Strathclyde) Feeling Academic in the Neoliberal University: Feminist Flights, Fights and Failures. To be published by Palgrave Macmillan.

 

מאמרים:

 

ד"ר סמדר שיפמן

 

1. שיפמן, סמדר. "מינה ודולי – רעיה ואם: משחק בסטראוטיפים נשיים אצל אורלי קסטל-בלום", בתוך התשמע קולי: ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית, עורכת: יעל עצמון (מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד, 2001, עמ' 225-239).

 

2. שיפמן, סמדר. "האם אני נמצאת: סיפור החניכה הנשי אצל צרויה שלו ויהודית קציר", מכאן, 2, (יולי 2001, עמ' 125-141).

 

3. S. Shiffman. "Motherhood under Zionism", Hebrew Studies, XLIV (2003, pp. 139-156).

 

4. S. Shiffman. "Women, Memory and Narrative: The Case of Toni Morrison's Beloved", in: Gender in Conflicts, U. Auga and Ch. Von Braun (eds.), (London,

    2006, pp. 101-109).

ד"ר שרון גבע

 

1. Sharon Geva, "'To collect the tears of the Jewish people': the story of Miriam Novitch", Holocaust Studies, 2015, 21 (1-2), 73-92.

 

2. Sharon Geva, "Wife, Lover, Woman: The Image of Hansi Brand in the Israeli Public Discourse", Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues, 2014, 27(1), 97-119.

 

3. "לעולם לא עוד: מרד גטו ורשה בשיח הציבורי הישראלי מהפרספקטיבה של המגדר", בשביל הזיכרון 14 (אפריל 2013) עמ' 25-18. 

 

4. "קול נערה בשואה: דימויה של אנה פראנק בשיח הציבורי הישראלי", ישראל 12 (2007), עמ' 105-81.

 

5. "(גם) ככה עושות היסטוריה: פרקטיקה פמיניסטית באקדמיה", גילוי דעת 4 (יולי 2013), עמ' 136-127.

 

ד"ר טל דקל:

 

1.Dekel, Tal, 2009. "Body, Gender and Trans-nationalism: Art and Cultural Criticism in Changing Europe", SEN – Studies in Ethnicity and Nationalism, 9(2): 175-197.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1754-9469.2009.01042.x/abstract

 

2. Dekel, Tal, 2012. "Feminist Art Hitting the Shores of Israel: Three Case Studies in Impossible Times", Frontiers - A Journal of Women Studies, 33(2): 111-128.

https://muse.jhu.edu/article/483543/summary

 

3. T. Dekel, 2014. "At (art)Work Value: Gendered Aspects of Income and Livelihood", Hagar – Studies in Culture, Polity and Identities, 11(2): 83-104.

https://www.questia.com/library/journal/1P3-3384664731/at-art-work-value-gendered-aspects-of-income-and

 

4. T. Dekel, 2015. "Subversive Uses of Perception: The Case of Palestinian Artist Anisa Ashkar", Signs – Journal of Women in Culture and Society, 40(2): 300-308.

http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/678231

 

5. T. Dekel, 2015. "Braking the Pattern and Creating New Paths – Feminist Mizrahi Women Artists in Israel", Revista de História da Arte, 12: 93-105.

https://issuu.com/ihafcshunl/docs/rha_12_integral

 

6. T. Dekel, 2016. "In Search of Transnational Jewish Art – Immigrant Women Artists from the Former Soviet Union in Contemporary Israel", Modern Jewish Studies Journal, 15(1): 109-130.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14725886.2015.1120432

 

7. T. Dekel, 2016. "Welcome Home? Israeli-Ethiopian Women Artists and Questions of Citizenship and Cultural Belonging", Third Text – Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture, 29(4-5): 310-325.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1080%2F09528822.2016.1170497&h=BAQGeb-Ab

 

ד"ר רוני הלפרן

1. הלפרן רוני, 2013, גוף בלא נחת: סיפורת הנשים הישראלית 1985-2005, סדרת "מגדרים", הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

2. הלפרן רוני (עורכת), 2013, היכן אני נמצאת: פרספקטיבות מגדריות על מרחב, הוצאת קרן פרידריך אברט ומכללת בית ברל. https://fes-org-il-pub.s3.amazonaws.com/Beit%20Berl/Where%20am%20I%20situated_hebr.pdf

ד"ר אדית זק

 

1. 2005 “Theorizing Music History: Intertextuality as a tool for reclaiming the past in Fanny Mendelssohn's cantata 'Lobgesang.'" In Women’s Writing. Mark Llewellyn & Ann Heilmann (Eds.) Cambridge: Triangle Journals, 12 / 1, 2005, 59-72.   
 

2. 2004 “On problems of communication and the process of maturation in Richard Strauss’s Salome”. In ICMS7 Proceedings. Richard Littlefield (ed.) Imatra: International Semiotics Institute and Indiana University Press.

 

3. 2003 "  Carmen; femme créatrice in Bizet’s opera”. In Musical Semiotics Revisited ed. Eero Tarasti. Imatra and Helsinki: International Semiotics Institute, and the University of Helsinki, 2003: 349-363.

 

4. "Women Composers in the Bible." In Proceedings of ‘La via Della Bellezza’, International Conference on Occasion of the ‘Celebrations on the VII Centenary from the Birth of St. Bridget of Sweden’, Rome: Donne in Musica & the Vatican.

 

5. 2001 "The Social Relevance of Puccini’s Turandot", in Signs, Music, Society: European Journal for Semiotic Studies. Jeff Bernard and Gloria Withalm (eds.) Wien, Budapest, Madrid, Perpigna, 2001: 203-223.

 

6. 1998 "Psychological Archetypes and Cultural Models: the femme fatale in opera", in La Semiotica: Interseccion entre la Naturaleza y la Cultura, ed. Adrian Gimate-Welsh Mexico: Universidad Autónoma Metropolitana. Musical II, 1998, Pdf; 8.

 

7. 1997 "The Model of the femme fatale in Nineteenth-Century Culture, in Interdisciplinary   Studies in Musicology: Report from the third interdisciplinary conference, eds. Maciej Jablonski and Jan Steszewski. Poznan, 1997: 163-175.

 

8. 2004 "פורום משלה: על מוזיקה, מגדר ודבורים אחרות." ב-תו+ כתב עת למוזיקה, אמנות וחברה. עורכת: בת שבע שפירא. חיפה: הוצאת פרדס, כרך 3, אביב 2004.

 

9. 2001 "דברים שרואים מכאן לא רואים משם."  כרמן של ביזה מנקודת מבט מגדרית. ב-מגזין "אופרה", עורך: מיכאל איזנשטט. תל אביב: חוברת 39, חורף 2001.

 

ד"ר יעל משעלי:

1. Mishali, Yael. (2014). "Shifting Territories." Sinister Wisdom 94: A Multicultural

 

2. Lesbian Literary & Art Journal. (A Special Issue on Lesbians and Exile). Pp. 79-87.

 

3. Mishali, Yael. (2014). "Feminine Trouble: The Removal of Femininity from Feminist/Lesbian/Queer Aesthetics, Imagery, and Conceptualization." Women's Studies International Forum 44. Pp. 55-68.

 

4. משעלי, יעל. (2016) "את זה היא לא קיבלה מהצד שלנו: האם יש לסביות מזרחיות?", בתוך: אייל גרוס, עמליה זיו ורז יוסף (עורכים), אנתולוגיה קווירית ישראלית, הוצאת רסלינג, עמ' 563-589.

 

5. משעלי, יעל. (2013) "את בכלל לא נראית:  הרחקת הנשיות ממרחבים פמיניסטיים, לסביים וקוויריים", בתוך: רוני הלפרן, אורי ארבל גנץ ודניאלה שנקר שרק (עורכים),  היכן אני נמצאת: פרספקטיבות מגדריות על מרחב, הוצאת קרן אברט ובית ברל, עמ' 379-419.

 

6. משעלי, יעל. (2013) "על שפת הזעם: מות הכוונה ותחיית האותנטי", תיאוריה וביקורת 41, מכון ון-ליר, ירושלים, עמ' 289-298.

 

7. משעלי, יעל (2009). "עד החתונה זה יעבור: מזרחיות מפרספקטיבה לסבית", תיאוריה וביקורת 35, מכון ון-ליר, ירושלים, עמ' 255-263.

 

לינק למאמרים בתיאוריה וביקורת:

http://theory-and-criticism.vanleer.org.il/יעל+משעלי.aspx

 

ד"ר כנרת להד

 

1. K, Lahad, Waiting, Singlehood and the Sociology of Time, Sociological Forum, Vol. 27(1) 2012. (pp. 163-186).

 

2. K. Lahad, Am I asking too much? The Selective Single Woman as a New Social Problem.  Women’s Studies International Forum. Vol. 40. October-September  2013. (pp 23-32).

 

3. K, Lahad, The Single Women’s Choice as a Zero-Sum Game. Cultural Studies. Vol. 28 (2) 2014.  (pp. 240-266). 

 

4. K, Lahad, and H. Hazan,  The Terror of the Single Old Maid: On the Insolubility of a Cultural Category. Women's Studies International Forum vol.47 November-December  2014. (pp.127-136).

 

5. K. Lahad, and A. Shoshana, Singlehood in Treatment: Interrogating the Discursive Alliance between Post Feminism and Therapeutic Culture.  European Journal of Women's Studies vol.22,3. 2015. (pp 334-349).

 

6. K. Lahad,  “Stop Waiting!”: Hegemonic and Alternative Scripts of Single Women’s Subjectivity.  Time and Society, 2016.

 

7. K. Lahad and Hvidtfeldt Madsen. K: Questioning the Category of the ‘40+ Mother’ in Contemporary Danish Media” To be published in Nora

 

כל המאמרים שנמצאים באתר המרצה באקדמיה https://162.academia.edu/KinneretLahad

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>