ועדות

ועדת תלמידי מחקר

הגוף המרכזי בניהול מחקרי הדוקטורט בבית הספר. לעיון בנוהל עבודת הוועדה לחצו כאן.

 

חברי ועדת תלמידי המחקר היחידתית הם:

פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר); פרופ' חררדו לייבנר (החוג להיסטוריה כללית); פרופ' גדי אלגזי (החוג להיסטוריה כללית); פרופ' יואב אלון (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה); ד"ר אבנר וישניצר (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה); ד"ר אורי סלע (החוג ללימודי מזרח אסיה); פרופ' אסף גולדשמידט (החוג ללימודי מזרח אסיה).

מועדי הועדה בשנת תשע"ט:

מועד הישיבה מועד אחרון להעברת חומר
05/11/2019 24/10/2019
   

 

ועדת מלגות

הגוף הבודק פניות ובקשות להענקת מלגות קיום, ממיינן ומדרג אותן. הועדה מתכנסת בכל שנה בחודש מאי, כדי לקבוע את אופן חלוקתן של מלגות הקיום.

חברי ועדת המלגות הם:

פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר); פרופ' חררדו לייבנר (החוג להיסטוריה כללית); ד"ר שגיא שפר (החוג להיסטוריה כללית); ד"ר אורי סלע (החוג ללימודי מזרח אסיה); ד"ר אודי הלפרין (החוג ללימודי מזרח אסיה); פרופ' מאיר ליטבק (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה); ד"ר עמוס נדן (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה).

 

ועדת הוראה

 

חברי ועדת הוראה הם:

פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר); פרופ' חררדו לייבנר (החוג להיסטוריה כללית); ד"ר עודד רבינוביץ (החוג להיסטוריה כללית); גב' ירדנה ליבובסקי (החוג להיסטוריה כללית); ד"ר אורי סלע (החוג ללימודי מזרח אסיה); ד"ר רועי צהר (החוג ללימודי מזרח אסיה); גב' שירלי גלזר (החוג ללימודי מזרח אסיה); פרופ' מאיר ליטבק (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה); ד"ר אירית בק (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה); גב' ענת גרוספייס​ (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה).

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive