תלמידי דוקטורט

יוסי אדרי

josefede@mail.tau.ac.il

 

מג'יק טיים: גזע וכדורסל בעידן פוסט-זכויות האזרח בארצות הברית, והתעצבותו של הספורטאי השחור החדש

מנחה: פרופ' מיכאל זכים

רונית אור דומב

ronitor@post.tau.ac.il

 

מחנות המעצר לזרים באי מאן במלחמת העולם הראשונה ואחריתה

מנחה: פרופ' איריס רחמימוב

דויגו אטלס

duyaguatlas@post.tau.ac.il

 

המיעוט היהודי בתורכיה, בין תורכיה לישראל מ-1948 עד שנות ה-90: השפעתה של ישראל על הקהילה בגולה ועל בניית זהותה

מנחים: פרופ' איימי סינגרProf. Ayhan Aktar

עפר אידלס

oferidel@post.tau.ac.il

 

אתלטים וחלוצים: עלייתו של הספורט התחרותי וכשלון הרפורמה הגלובלית של הגוף הציוני בפלשתינה 1918-1939

מנחה: פרופ' מיכל שפיראפרופ' מוטי גולני

אלה איטקין

ellaitkin@mail.tau.ac.il

 

העיר הסובייטית בראי סוגיות הדיור בתקופת חרוטצ'וב, 1964-1953

מנחה: ד"ר ורה קפלן

אלה אילון

ellaayal@post.tau.ac.il

 

איזהו יתום? טיפול ביתומים כאבן-בוחן לשינויים בקהילה היהודית בפלשתינה-א"י ובמדינת ישראל, 1960-1920

מנחות: פרופ' איריס רחמימובפרופ' יעל דר

עמרי אילת

omrieilat1@post.tau.ac.il

 

עבודות ציבוריות ופעילות מומחים בסוריה בשלהי התקופה העוסמאנית

מנחה: פרופ' אהוד טולידאנו

שרון אליאסי

eliasi@mail.tau.ac.il

 

היבטים בחשיבה האסטרטגית האיראנית בראי כתבי העת הדפלומטיים באיראן בתקופת הנשיאים ח'אתמי ואחמדינג'אד, 2013-1997

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

עמרי אלמלח

omrielmaleh@mail.tau.ac.il

 

מארץ הארזים לנהר הפרנה: הזהות ההיברידית  של מהגרים לבנונים במשולש הגבולות של ארגנטינה, ברזיל ופרגוואי, 1950 – 2010

מנחים: פרופ' רענן רייןפרופ' אייל זיסר

עודד ארבל

odedarb1@post.tau.ac.il

 

ילדי העקרב המשמר הפרטוריאני בתקופת השושלת היוליו-קלאודית (27 לפנה"ס – 68 לספירה)

מנחה: פרופ' אבשלום לניאדו

מיכל ארליך

michale3@post.tau.ac.il

 

קהילות דבקות בגורואים בנות-זמננו: דת ורווחה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית-תרבותית של דלהי

מנחים: פרופ' אסף גולדשמידטד"ר אהוד הלפרין

אליה אתקין

eliaetki@post.tau.ac.il

 

שכונה, שכנים, שכנות - חיים עירוניים ביישוב היהודי בפלשתינה- א"י ובישראל בשנות המנדט וראשית המדינה

מנחות: פרופ' בילי מלמןפרופ' אורית רוזין

נגה בוטנסקי

Nogabutensky@mail.tau.ac.il

 

הקמת הסמינרים למורים בהתיישבות העובדת - מי אחראי לעיצובו של איש החינוך בתנועת העבודה?

מנחה: פרופ' אייל נווה

אלכסנדרה בוריקינה

burykina@mail.tau.ac.il

 

תיאטרון הנו בשיח על ההיווצרות והטרנספורמציה של הזהות הלאומית היפנית במאה העשרים

מנחה: פרופ' צבי סרפר

פבלו בורנשטיין

pablo@post.tau.ac.il

 

גילויה מחדש של אל-אנדלוס: המורשת המוסלמית ומקומה בדיון האינטלקטואלי על הזהות הלאומית הספרדית, 1859-1931

מנחה: פרופ' רענן ריין

מאיר בורשטין

meirburs@post.tau.ac.il

 

האידיאולוגיה של כיבוש העולם לפי אלכסנדר הגדול

מנחה: פרופ' בנימין איזק

זאק בטט

zachb@post.tau.ac.il

 

(The Missed Opportunity: The Rise and Fall of the Fuad Shihab Presidency (1958 – 1964

מנחה: פרופ' אייל זיסר

רפי בייחאנוב

beykhanov@post.tau.ac.il

 

אזרביג'אן הרוסית והמדינה העות'מאנית (1905-1920): קשרים פוליטיים, תרבותיים וצבאיים

מנחים: פרופ' מאיר ליטבקפרופ' אייל ג'ינאו

חנן בירנצוויג

hananb@post.tau.ac.il

 

מבנה המשפחה במצרים בתקופה ההלניסטית-רומית ע"פ הממצא הפפירולוגי

מנחים: פרופ' אורי יפתח, פרופ' סבינה הובנר

עדי בן אלי

adiben5@post.tau.ac.il

 

חדשנות פיראטית: על הקמת בתי המשפט לקניין רוחני בסין - בחינה מחדש של מדיניות הקניין הרוחני בסין בין השנים 1980-2017

מנחה: ד"ר אורי סלע

סרגיי ברונשטיין

sergeybr@post.tau.ac.il

 

השפעת ההיסטוריוגרפיה הסובייטית על ההיסטוריוגרפיה הסינית, 1966-1948 : היקף ההשפעה ומגבלותיה

מנחה: פרופ' מרק גמזה

יאיר ברק

yairbara@post.tau.ac.il

 

היסטוריה של מפנה במדיניות הכלכלית והחברתית בישראל (1977 – 2000)

מנחים: פרופ' משה צוקרמןפרופ' יצחק גרינברג

וג'די ג'בארין

wajdigabrin@mail.tau.ac.il

 

פאוזי אל-קאוקג'י: האיש ופועלו בשאלה הפלסטינית מ 1936 ועד לנכבה

מנחה: פרופ' אייל זיסר

יובל גבעון

yuvalgivon@mail.tau.ac.il

 

לתאר לסין את המערב, ולמערב את סין: הצגת האחר בכתיבת המיסיון הישועי לסין במאה השבע-עשרה

מנחים: פרופ' יוסי מאליד"ר אורי סלע

יוספה גולן

josephagolan@mail.tau.ac.il

 

תפיסות כלפי ענישה שלטונית בהיסטוריה התרבותית של סין העתיקה והקשר בינן לבין עמדות כלפי ענישה ושימוש בענישת ילד, במשפחה בת זמננו

מנחה: פרופ' גליה פת שמיר

גוסטבו גוזמן קסטרו

guzmancastro@mail.tau.ac.il

 

ממהגרים בלתי-רצויים לאנשי עסקים מכובדים: המשכיות ושינוי ביחסו של הימין הצ'יליאני ליהודים, 1932-1990

מנחה: פרופ' רענן ריין

יונתן גור-דיק

yona1@post.tau.ac.il

 

אופני הבניית הזיכרון הקולקטיבי במערכת החינוך הממלכתית בישראל: ארגוני המחתרת היהודיים בתקופת המנדט הבריטי כמקרה מבחן

מנחים: פרופ' אייל נווהפרופ' אבנר בן עמוס

דורית גנור

doritga2@mail.tau.ac.il

 

הפרק האחרון בחייה של האמאמות הזידית בתימן-האמאם אחמד 1962-1948

מנחה: פרופ' עוזי רבי

כפיר גרוס

kfirgross@mail.tau.ac.il

 

דת, חברה ומדינה בהגותו של מחמד אל ע'זאלי

מנחה: פרופ' אוריה שביט

אחמד דיאב

tiar@bezeqint.net

 

מתודה לבחינה סגנון חיים מרחבי- חברתי, חקר מקרה של הערבים בישראל

מנחה: פרופ' יצחק שנל

מירון דנן

denanm@post.tau.ac.il

 

קווים לדמותו של משוטט נואש במרחב העירוני: מאיר ליפשיץ, גיבור "סוף דבר" ליעקב שבתאי

מנחה: פרופ' יצחק שנל

אבראהים דראושה

ibrahemd@mail.tau.ac.il

 

הפזורה הפלסטינית בכוית – מהגרים ומחוללי שינוי

מנחה: פרופ' עוזי רבי

אסתר הדר

esterhadar@mail.tau.ac.il

 

משטרת המנדט הבריטי בארץ ישראל, 1948-1920

מנחה: פרופ' יואב אלון

ליעד הורוביץ

liadhorowitz@mail.tau.ac.il

 

השפעת הבודהיזם האזוטרי על התפתחות אסכולת הרייקי במאות ה-19 וה-20 ועל חשיבות טקסי חניכה בהעברת ושימור מסורות אזוטריות

מנחים: פרופ' מאיר שחרד"ר אירית אורבוך

ביאנקהמריה ואלורטיגארה

biancamaria@mail.tau.ac.il

 

לאומיות וזהות בלוב במאה עשרים

מנחה: פרופ' ברוס מדי-וויצמן

יהודית דה יונג

judithjo@post.tau.ac.il

 

זכרון המהפכה המצרית של 1952: נרטיבים משתנים, 1970-2010

מנחים: פרופ' מאיר ליטבקפרופ' ברוס מדי-וויצמן

ג'סי ויינברג

jessew1@mail.tau.ac.il

 

יחסי סוריה וארה"ב בשנים 1992-1977

מנחים: פרופ' אייל זיסרפרופ' עוזי רבי 

רועי ויינטרוב

royweintraub@mail.tau.ac.il

 

"בין היסטוריה להסתר-יה" אמונה, תכנים וערכים בהוראת ההיסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי

מנחה: פרופ' אייל נווה

עמנואל וקנין

emanuelv@post.tau.ac.il

 

ההתפשטות הסינית דרומה לאזור גואנג-נאן-ש"י, 1050-1279

מנחה: פרופ' אסף גולדשמידט

נמרוד זגגי

zagagini@post.tau.ac.il

 

עיר הנפט אבאדאן בין השנים 1908 – 1951: חברה, מדינה אימפריאליזם ונפט

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

עבד אלוהאב חבאיב

habaieba@post.tau.ac.il

 

קומיה (לאומיות), וטניה (פטריוטיזם) ואסלאם בין מחמד רשיד רצ"א ושכיב ארסלאן בשנים 1935-1895

מנחה: פרופ' אייל זיסר

נסרין חדאד חאג' יחיא

hajyahya@mail.tau.ac.il

 

השפעה של חסמים במרחב החברתי על חוסר מעש והבניית אוריינטציית העתיד של צעירים ערביים בגילאי 18-22 בתקופה בת זמננו

מנחים: פרופ' יצחק שנלד"ר נביל חטאב

האיסם חמדי חסניין 

haisam@mail.tau.ac.il

 

מעמדן של נשים בתנועה האסלאמית בישראל, 1980-2000

מנחה: פרופ' יואב אלון

עידית טולידאנו

idit85@post.tau.ac.il

 

ייצוגיה של היצירה החזותית האפריקאית במערב 1898-2014

מנחות: פרופ' גליה צברDr. Tania Tribe

סטיבן טרנר

steventerner@post.tau.ac.il

 

קבלת החלטות של ממשל קרטר לגבי איראן (1977-1981)

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

עידו יהלום

idoyahalom@mail.tau.ac.il

 

פילי מלחמה ולוחמת פילים בעת העתיקה באזור הים התיכון (מאות 4 – 2 לפנה"ס)

מנחה: פרופ' בנימין איזק

קרל יונקר

yonker@post.tau.ac.il

 

מאחורי דגלי הסופה האדומה: המפלגה הסורית החברתית-לאומית ומאבקה למען סוריה הגדולה, 1962-1932

מנחה: פרופ' אייל זיסר

סיון יעקב

sivanyaacov@mail.tau.ac.il

 

תפיסת הביטחון של איראן בראי מכוני מחקר איראניים

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

עודד כהן

odedcoh1@post.tau.ac.il

 

עמדות תושבי הכפרים הדרוזים בגולן ביחס למדינת ישראל בשנים 1982-1981

מנחה: פרופ' אייל זיסר

ישראל כנר

isrelkan@post.tau.ac.il

 

תרגול אומנויות הלחימה בקבוצות האם הנצחית בצפון סין, 1770-1840

מנחה: פרופ' אסף גולדשמידט

ג'מיל כתאנה

jameelk1@mail.tau.ac.il

 

הצופיות בראי השיח של האחים המוסלמים: 1970- 2010

מנחה: פרופ' אוריה שביט

גליה לביא

galiakal@tauex.tau.ac.il

 

מעורבות ממשלת סונג בקבורת פשוטי העם

מנחה: פרופ' אסף גולדשמידט

מורן לבנוני

levanoni@mail.tau.ac.il

 

בין דחייה לשיתוף-פעולה –השיעים והקמת לבנון המודרנית 1943 - 1918

מנחה: פרופ' אייל זיסר

אילת לוי

ayeletlevy1@mail.tau.ac.il

 

תרבות ופוליטיקה במרוקו העצמאית: פסטיבלי תרבות כשדה למאבק על הזהות הלאומית

מנחה: פרופ' ברוס מדי-וויצמן

משה לוי

moshelevi1@mail.tau.ac.il

 

משפחת אל-שווא עלייתה ושקיעתה של המשפחה 1918-1988

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

רן לוי

ranaaro@post.tau.ac.il

 

כוונה פלילית בפלשתינה-א״י המנדטורית: החוק הפלילי והקהילה הערבית המוסלמית, 1939-1920

מנחים: פרופ' ישראל גרשוניד"ר און ברק

יגאל ליברנט

igallive@post.tau.ac.il

 

ישעיהו ברלין כסוכנה של המסורת ההומניסטית והליברלית הרוסית על אדמת המערב

מנחה: פרופ' יוסי מאלי

דורון לימור

doronlim@post.tau.ac.il

 

החינוך לפטריוטיות בתוכנית "מסע ישראלי מבראשית" בשנים 2009-2014

מנחים: פרופ' יצחק שנלפרופ' אבנר בן-עמוס

עטרה כהן לינדר

ataralinder@mail.tau.ac.il

 

עלייתה ונפילתה של משפחת טלאס: סיפורה של אליטת הנכבדים הכפרית בעידן הבעת

מנחה: פרופ' אייל זיסר

רות לנדאו

ruthlandau@post.tau.ac.il

 

הכרעות גורליות: ההנהגות היהודיות בסלובקיה ובהונגריה בשנים 1939- 1944, קשרים הדדיים והשפעתם על גורל היהודים בקהילות אלה 

מנחה: פרופ' איריס רחמימוב

איתי מאירסון

itaymei1@post.tau.ac.il

 

אנו הליברליזם הקלאסי: אנרכו-קפיטליזם ואובייקטיביזם במאבק על מושג החירות

מנחה: פרופ' אייל נווה

אסף מונד

assafmon@post.tau.ac.il

 

השינויים במרחב האורבאני של לונדון במלחמת העולם הראשונה, 1918-1914

מנחה: פרופ' איריס רחמימוב

שרונה מזליאן לוי

mazalianlevi@post.tau.ac.il

 

אינדוקטרינציה בעיתונים לילדים ולנוער בעשור הראשון למהפכה האסלאמית ככלי לביסוס המשטר החדש באיראן

מנחים: פרופ' דוד ירושלמיפרופ' דויד מנשרי

מיכאל מילשטיין

milshtein2@mail.tau.ac.il

 

'עבר שהפך הווה' - התפתחותו של זכרון הנכבה מאז 1948 והשפעתו על צמיחת התנועה הלאומית הפלסטינית

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

שרה מנדל

sarahmandel@post.tau.ac.il

 

יהודים במשפט: שופטים, בתי משפט, והגדרת מעמדם המשפטי של היהודים בבריטניה במאה ה־18

מנחה: פרופ' דוד כץ

משה מנור

moshema1@post.tau.ac.il

 

מקומה של מטה-רטוריקה אוראלית ברטוריקה האתונאית במאות ה-5 וה-4 לפה"ס

מנחה: פרופ' ג'ונתן פרייס

חאלד מסרי

khaledmasri@mail.tau.ac.il

 

מה הייתה התפיסה של כמאל ג'נבלאט ביחס לעדתיות בלבנון בין השנים 1977-1958 ?  

מנחה: פרופ' אייל זיסר

רועי נחמיאס

roeenachmias@mail.tau.ac.il

 

המערב בהגותו של השייח' ראשד אלע'נושי

מנחה: פרופ' אוריה שביט

קונדוז ניאזובה

kunduzn@mail.tau.ac.il

 

אימפריה, לאומיות ומודרניות בקירגיזסטן הסובייטית: קשרים בין אינטלקטואלים יהודים קירגיזים והתהוותה של זהות תרבותית קירגיזית משנות השלושים ועד שנות השבעים של המאה העשרים

מנחים: ד"ר ורה קפלןProf. Ali F. Igmen

שרון נמרוד לרון

nimrodl@post.tau.ac.il

 

הנאורות הגרמנית ופשוטי העם

מנחה: פרופ' שולמית וולקוב

ענבר סטרול דעבול

inbarstr@mail.tau.ac.il

 

חיי היום-יום של נשות האליטה האיטלקיות במאות ה16-17

מנחה: פרופ' תמר הרציג

גלית סמואל

galitsam@post.tau.ac.il

 

השיח הבוטני והאקולוגי על צמחי בר עירוניים בצרפת: 1850 - 1960: מדע, תרבות, טבע ולאומיות

מנחים: פרופ' בילי מלמןד"ר עודד רבינוביץ'ד"ר סנאית גיסיס

רנא עואיסה

ranaawaisy@mail.tau.ac.il

 

"הסתננות" בישראל של שנות החמישים: שליטה, שרידה, וזיכרון

מנחים: פרופ' גדי אלגזיפרופ' ליאת קוזמא

עומר עינב

omereinav@mail.tau.ac.il

 

משני צדי המגרש: כדורגל ככלי לבחינת היחסים בין יהודים לערבים בארץ ישראל המנדטורית, 1947-1917 

מנחים: פרופ' אייל זיסרפרופ' מוטי גולני

תומר עמר

tomeramar@mail.tau.ac.il

 

הנרטיב ההיסטורי והמשפט הבין-לאומי ככלים שלובים בסכסוך הישראלי-פלסטיני

מנחים: פרופ' אייל זיסרד"ר דורין לוסטיג

גרשון פאי

gershonfai@mail.tau.ac.il

 

"המודל ההונגרי" בקולקטיביזציה בחקלאות ההונגרית. "תור הזהב" של המשקים הקולקטיביים ההונגריים בשנות ה- 70 וה- 80 של המאה ה- 20

מנחה: ד"ר רפי ואגו

הדס פישר

hadasfis@post.tau.ac.il

 

חיים בזירה האזרחית אימפריאלית - אזרחים יהודים ושלטון בריטי בפלשתינה-א"י במלחמת העולם השנייה, 1945-1939

מנחות: פרופ' בילי מלמןפרופ' דבי ברנשטיין

רונית פליסטרנט סחייק

ronitp1@post.tau.ac.il

 

בין אנטיוכה לאלכסנדריה: דימויים מיתיים על מטבעות ערים רומיות

מנחים: פרופ' בנימין איזקד"ר ריקי גרשט

שירה פנחס

shirapi1@post.tau.ac.il

 

הרגע של הנפט: טכנולוגיה ותנועה בפלסטין-א"י, 1949-1920

מנחים: פרופ' בילי מלמןד"ר און ברק

מאיה פנחסי

mayapi@post.tau.ac.il

 

שקיעת קואליציית הניו דיל, עליית השמרנות החדשה והקולנוע האמריקני בשנים 1968-1988

מנחה: פרופ' אייל נווה

מתי פרנקלזון

maty4f@gmail.com

 

תפיסת הזמן ברוסיה בתחילת המאה ה-20

מנחה: פרופ' יגאל חלפין

נעה קאופמן

noadelba@post.tau.ac.il

 

"אירלנד בלונדון": תרבות אירית במטרופולין 1914-1880

מנחים: פרופ' בילי מלמןד"ר גיא ביינר

ארנסט קוזין

ernestko@post.tau.ac.il

 

פרקטיקות דת ולחימה בצפון סין בתקופה הקיסרית המאוחרת: עדותו של כתב-יד שנתגלה לאחרונה

מנחה: פרופ' מאיר שחר

ג'ובאני מתיאו קאר

giovanniquer@tauex.tau.ac.il

 

הגורם היהודי בשיח האיסלאמי הרדיקלי בקרב הקהילות המוסלמיות בצרפת

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

עדי קראוט אדלר

adikraut@post.tau.ac.il

 

אנגולה מבעד לעדשה הסינית - מסגורה בעיתונות הסינית המקוונת בין השנים 2002-2015

מנחה: פרופ' גליה צבר

אדריאן קרופניק

krupnik@mail.tau.ac.il

 

בין שתי מולדות: ארגנטינים יהודים שהיגרו לישראל ושבו לארגנטינה

מנחה: פרופ' רענן ריין

עמוס קרן

amoskern@mail.tau.ac.il

 

תרבות האוכל בסין הקיסרית המאוחרת וביטוייה ביצירתו של יואן מיי, המשורר והסופר (1716- 1797)

מנחה: פרופ' מרק גמזה

בוריס קרפה

boriskar@post.tau.ac.il

 

אנגליה, רוסיה והתהוות מדיניות הצי הג'פרסוניאנית, 1812-1800

מנחים: פרופ' דוד כץד"ר ורה קפלן

חגאי רובינשטיין

hagair@mail.tau.ac.il

 

נכבה, נכסה ואינתיפאדה: פזורה, טרנס לאומיות ועיצובה של זהות צ'יליאנית פלסטינית, 2005-1948

מנחה: פרופ' רענן ריין

אורי רוזנברג

urirose2@mail.tau.ac.il

 

הגות תנועת ה"מילי גורוש" על ה"מערב" – מהקמתה ועד הורדתה מהשלטון (1970-1996)

מנחים: פרופ' אוריה שביטפרופ' עמיקם נחמני

יעלי רונן רסיוק

ronenrasiuk@mail.tau.ac.il

 

התמודדות עם מחלוקות בהוראת היסטוריה בישראל בדרך דיאלוגית

מנחה: פרופ' אייל נווה

רינת ריבק

ribakwagon@mail.tau.ac.il

 

ייצוגים אודיו ויזואלים של מרד גטו ורשה

מנחה: פרופ' אייל נווה

סמדר שאול

smadarshaul@tauex.tau.ac.il

 

סלפיזציה של הלוקלי, ולוקליזציה של הג'האדיה- האבולוציה של הטרור

מנחה: פרופ' עוזי רבי

דוד שטנר

schattner1@mail.tau.ac.il

 

תכנון והקמת "המוביל הארצי" מפעל המים המרכזי של מדינת ישראל

מנחה: פרופ' גדעון ביגר

ססיליה שינפרבר

cecilias@mail.tau.ac.il

 

התמודדות עם טראומה לאומית בכיתת הלימוד – הוראת נושא תקופת הדיקטטורה הצבאית בצ'ילה בדור הנוכחי מתום תקופת הדיקטטורה ועד ימינו 1990-2016

מנחים: פרופ' אייל נווהפרופ' חררדו לייבנר

מנחם שיף

menache8@post.tau.ac.il

 

שימור וארכיאולוגיה כפרקטיקות ניאו-ליברליות: התחדשות עירונית והבניית זהויות בתל אביב יפו ובירושלים

מנחה: פרופ' טובי פנסטר

אסף שילוח

assafshiloah@mail.tau.ac.il

 

הפוליטיקה של הסונים בעיראק- 2003 - 2014

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

תום שרון

tomsharon@mail.tau.ac.il

 

ניתוח השוואתי של הפולמוס בתקשורת הערבית על אל-קאעדה אחרי 11/9 ועל המדינה האסלאמית בעקבות הצהרת הח'ליפות (2016-2014)

מנחה: פרופ' מאיר ליטבק

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive