מעבדות מחקר

בשנת הלימודים תש"פ יקיים ביה"ס להיסטוריה ארבע מעבדות מחקר:

פלאחים פלסטינים: תרבות חומרית והיסטוריה

המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

יחידי סגולה: הגדרה, הבניה והצגה פומבית

המעבדה לחוכמה שבדיעבד: היסטוריה קונבנציונלית וספקולטיבית של שינוי אקלים 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive