ועדות החוג

יו"ר ועדת הוראה חוגית – פרופ' אדם אפטרמן   afterman@post.tau.ac.il

פרופ' ישי רוזן-צבי חבר הוועדה ויועץ לתלמידי התואר השני  rosenzvi@post.tau.ac.il

פרופ' רון מרגולין חבר הוועדה ויועץ לתלמידי התואר הראשון rmargo@post.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive