הרצאת אורח במסגרת הסמינר המחקרי של החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד : טקסט ופרשנות. מרצה אורח: פרופ' ש"י סקונדה

02 בינואר 2019, 14:15 
בניין רוזנברג חדר 206 
ללא תשלום
הרצאת אורח במסגרת הסמינר המחקרי של החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד : טקסט ופרשנות.  מרצה אורח: פרופ' ש"י סקונדה

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין בית־הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה  ע"ש חיים רוזנברג

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

שמחים להזמינכם להרצאת אורח במסגרת הסמינר המחקרי לשנת תשע"ט

         טקסט ופרשנות בהנחיית פרופ' ורד נעם         

          פרופ'  ש"י סקונדה 

Jacob Neusner Professor in the History and Theology of Judaism, Bard College, NY

ירצה על הנושא:

           "ים טקסטואלי: יצירת התלמוד הבבלי והמסורת הזורואסטרית

(dēn)                           כשני פרוייקטים מקבילים"

 

 

™ יום ד כ"ה בטבת תשע"ט, 2.1.2019, בין השעות 14:15–15:45 ˜ ™ בבניין רוזנברג, חדר 206 ˜

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive