התוכנית בתלמוד - תואר ראשון

 שימו לב: המידע המוצג באתר החוג נועד להדריך את תלמידי החוג ולהקל על ההתמצאות. הנוסח המחייב הוא זה המתפרסם בידיעון הפקולטה למדעי הרוח. לשאלות ובירורים – אנא פנו למזכירות החוג. 

 מסלולי הלימודים

החל משנת הלימודים תשע"ח אפשר ללמוד בחוג לפילסופיה יהודית ותלמוד במסלול דו-חוגי בלבד.

לפרטים המלאים נא ראו באתר המרשם  במידע למועמדים

מבנה תוכנית הלימודים לקראת תואר בוגר

משנת הלימודים תשע"ח תונהג בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד תוכנית הלימודים המפורטת להלן:

השינויים בתוכנית הלימודים ניתנים לשילוב במסגרת תוכניות הלימודים שהיו נהוגות בחוג בשנים קודמות,

ניתן להסתייע ביועץ החוג.

 התמחות בתלמוד  – מבנה תוכנית הלימודים למבקשים תואר בתלמוד (דו-חוגי) סה"כ 56 ש"ס

שנים  א ו- ב מבואות חובה:    

מבוא למחשבת חז"ל  א+ב

2+2 ש"ס

תרגיל נלווה למבוא למחשבת חז"ל

2  ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת'(

2+2  ש"ס

מבוא למקרא (שני החלקים) או מבוא מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב + מבוא לקבלה

2+2 ש"ס

סה"כ:

14 ש"ס

 

שיעורי חובה:

בית מדרש אינטגרטיבי

2 ש"ס

הדרכה ביבליוגרפית לארון הספרים היהודי

2 ש"ס

שתי מכינות בתלמוד

2+2 ש"ס

ארמית בבלית או גלילית

2+2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

2 ש"ס

סה"כ

 14 ש"ס

 

 

שיעורים בחירה בחוג סה"כ:

18-16 ש"ס

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

4-2 ש"ס

סמינריונים* (2X4 ש"ס)

8 ש"ס

 

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפרט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive