עוזרות/עוזרי הוראה ועמיתות/עמיתי הוראה

שםמיקוםטלפוןדוא"ל
ד"ר גלית אדםביה"ס לשפות, חדר 410
054-7202344
03-6409685
איתמר[איתמר ארב] ארב
ד"ר אירינה בוטוויניקביה"ס לשפות, חדר 411
03-6405019
שחר ביבר
אלונה גולובצ'יק, חדר 409
מעיין ויסמן
הדס זיידנברג
דניאלה יריב
יובל זכריה כץ
קרלו יהודה שלום מלוניביה"ס לשפות
טל נס
אלון פישמןביה"ס לשפות, חדר 409
עמרי קיסריביה"ס לשפות, חדר 409
מנדי קרטנר
יחזקאל שבנובביה"ס לשפות
דורי פיליפ שהרבני
אביב שונפלדביה"ס לשפות, חדר 409
בצלאל דב שטראוס
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive