עוזרות/עוזרי הוראה ועמיתות/עמיתי הוראה

שםמיקוםטלפוןדוא"ל
ד"ר גלית אדם, חדר 410
03-6961588
03-6409685
איתמר ארב
ד"ר אירינה בוטוויניק, חדר 411
03-6405019
נועה ברנדל, חדר 404
הילה דוידוביץ
נעה הנדלסמן
הדס זיידנברג
מור חיים
הדס יברכיהו
נעה איילת יפה
דניאלה יריב
יובל זכריה כץ
טל נס
ורד צ'רקז
עמרי קיסרי, חדר 409
יחזקאל שבנוב
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive