יום העיון "אימהות בעולם"

בעקבות צאת ספרה של דנה אולמרט, כחומה עמודנה: אימהות ללוחמים בספרות העברית

03 בדצמבר 2019, 13:45 - 17:30 
בניין גילמן, חדר 496 
ללא תשלום
יום העיון "אימהות בעולם"

החוג לספרות שמח להזמין ליום העיון אימהות בעולם

בעקבות צאת ספרה של דנה אולמרט, כחומה עמודנה: אימהות ללוחמים בספרות העברית

[הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים בעריכת חנה נוה]

 

13:45: התכנסות

 

14:00 - דברי ברכה

עירן דורפמן, ראש החוג

גלילי שחר, ראש בית הספר למדעי התרבות

 

14:14 – 15:30 מושב ראשון

יו"ר – מיכל ארבל

חנה נוה, אוני' ת"א – הר הטועים מאת יהודית הנדל: האבל בחיי היום יום

חיים וייס, אוני' בן גוריון – 'בני, מה עשה לך אביך?': בין האם המקריבה לאם המגוננת בספרות חז"ל

מיכל בן-נפתלי, אונ' ת"א - אמנות הגוף הרדיקלית ב"דרך הרוח" לעמוס עוז

 

15:30 - 16:00 הפסקת קפה

 

16:00 - 17:30 מושב שני

יו"ר –מיכאל גלוזמן

איריס מילנר, אוני' ת"א – מסע התעוררות באשה בורחת מבשורה מאת דוד גרוסמן

אבנר הולצמן, אוני' ת"א – האימהות של תש"ח

הלל כהן, האוני' העברית –  כחומה עמודנה: קריאה לא ספרותית

 

דברי תגובה וסיכום: דנה אולמרט, אוני' ת"א

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive