סמינר מחלקתי מזרח אסיה - Prof. Jonathan Silk

Editing without an Ur-text: Buddhist Sūtras, Rabbinic Text Criticism, and the Open Philology Digital Humanities Project

26 במרץ 2019, 12:00 - 14:00 
בניין גילמן, אולם 449 

​​​

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive