תנאי הקבלה

לפני הגשת מועמדות לביה"ס, יש  לעיין היטב בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר, ובמידע כללי לתלמידי מחקר כפי שהם מופיעים באתר האוניברסיטה.

פרטים לגבי המסלול לתואר ודרישות הלימודים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה במדור תלמידי מחקר

מהם תנאי הקבלה?

ממוצע ציונים בתואר שני – 85, עבודת תזה בציון 85.

תלמיד/ה המגיע מחוגים אחרים שאינם חוגי ביה"ס, תלמיד שסיים לימודי תואר שני ללא עבודת תזה, או תלמיד שביה"ס רואה לנכון שיש לגביו צורך בהשלמות, יכול להתקבל כמועמד לתלמיד מחקר ויהיה עליו לבצע השלמות לקראת הקבלה לתואר שלישי. ההשלמות תקבענה ע"י המנחה ותועברנה לאישור ביה"ס.

תלמיד/ה ללא עבודת תזה שהתקבל ללימודי השלמה מחויב בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה. על התלמיד להשיג בכל אחד מקורסי ההשלמה ובעבודה שוות ערך לתזה  ציון 85 לפחות.

כמו כן, תלמיד/ה חייב בפטור משפה זרה שניה ברמת מתקדמים (או השלמה של קורס מזורז).

 

חובות לימודים (בתוקף החל משנה"ל תשפ"ב, 2021-2022)

חובות השתתפות

תלמידי ותלמידות הדוקטורט של בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע מחויבים  בהשלמת לימודים בהיקף 14 ש״ס (שעות סמסטריאליות) על פי החלוקה הבאה:

א. קורסים סמינריונים (8 ש״ס)
השלמת קורסים סמינריונים מלימודי התואר השני הרלוונטיים לתחום המחקר בהיקף 8 ש"ס בתאום עם המנחה, בציון 85 ומעלה (בקורסים אלו ניתן להגיש עבודות רפראט). יש להשלים חובה זו עד שלוש שנים ממועד הקבלה לשלב א'.

ב. סדנת כתיבה אקדמית באנגלית (2 ש״ס)
השתתפות פעילה ב'סדנת כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי תואר שלישי במדעי הרוח'. הסדנה תינתן מדי שנה על ידי ביה"ס לשפות. יש להשלים חובה זו תוך שלוש שנים ממועד הקבלה לשלב א' (בסיום הסדנה יינתן אישור על השתתפות פעילה ללא ציון).
פטוּרים מהשתתפות בסדנה תלמידים עם ניסיון קודם מוכח בכתיבה אקדמית באנגלית (כמו פרסום מאמר או עבודת מחקר הכתובה באנגלית). ההחלטה על מתן פטור תהיה על פי המלצת מדריכת סדנת הכתיבה ובאישור המנחה.

ג. השתתפות בפעילויות פורום הדוקטורנטיות/ים במשך שנתיים (2 ש"ס בכל שנה, סה"כ 4 ש״ס)
מסגרת הפורום כוללת כמה סוגי פעילויות: אירועי מליאה (משותפים לכל תלמידי בית-  הספר), מפגשים להצגת עבודות (הצעות מחקר, פרקים בדוקטורט, מאמרים והרצאות בהכנה) ומפגשים להצגת פירות קריאה ומחקר שנעשו בקבוצות קריאה (ראו סעיף א׳ למטה).
פגישות הפורום   יתקיימו אחת לשבועיים למפגש של שעתיים. חובת נוכחות בפגישות המליאה ובפגישות עם קבוצות הקריאה והמחקר חלה על כלל הרשומים לפורום.

על כל תלמיד/ת דוקטורט להציג את עבודתו/ה המחקרית (הצעת מחקר או פרק מן הדוקטורט) לפחות פעם אחת בפורום המתאים במהלך שנות לימודיה/ו. (תלמידי בלשנות יכולים להציג במסגרת הקולוקוויום שמקיים החוג לבלשנות).

חובות אחרות

א. התלמידים ישתתפו בקבוצת קריאה אחת לפחות במהלך לימודיהם. קבוצות הקריאה הקיימות מופיעות במסמך משותף. ניתן להצטרף לקבוצה קיימת או להציע קבוצה חדשה. כל קבוצה תקדיש את מפגשיה לקריאה בטקסט ולעיסוק בשאלה מחקרית סביב הקריאה. השתתפות בקבוצת קריאה איננה חלק ממניין השעות לתואר.

ב. תלמיד שעבודת המחקר שלו מחייבת ידיעה של שפה זרה נוספת, יחויב (על פי שיקול הדעת של המנחה) להשלים קורס בשפה זרה שלישית ברמת פטור.

ג. זמן התקן להגשת הצעת מחקר הוא עד שנה ממועד הקבלה לשלב א' עם אפשרות הארכה לשנה נוספת. כל איחור בהגשת הצעת המחקר מעבר לפרק הזמן הזה מחייב אישור של הועדה היחידתית של ביה"ס. על התלמיד/ה להגיש בקשת ארכה מנומקת ומאושרת על ידי המנחה.  

ד. זמן התקן להשלמת לימודי דוקטורט הוא עד חמש שנים ממועד הקבלה לשלב א'. כל איחור בהגשת הדוקטורט מעבר לפרק הזמן המוגדר מחייב אישור של הועדה היחידתית של ביה"ס. על התלמיד/ה להגיש בקשת ארכה מנומקת ומאושרת על ידי המנחה.

ה. כל תלמיד/ה נדרש להגיש דו״חות התקדמות פעמיים בשנה במשך כל תקופת הלימודים עד להגשת העבודה לשיפוט.

 ו. בנוסף לחובות אלו, תלמידים שהוטלו עליהם לימודים השלמה נדרשים להשלימם בהתאם להנחיות המצוינות במכתב הקבלה.

כיצד נרשמים?

יש להגיש במזכירות ביה"ס או לשלוח במייל את המסמכים הבאים:

  • טופס רישום לתלמידי מחקר המצ"ב הכולל אישור בכתב של חבר סגל בכיר המסכים להנחות -  כדי להתקבל כמועמד לתלמיד מחקר . עליך  לאתר מנחה מתאים, בדרגת מרצה בכיר ומעלה,  ולקבל את הסכמתו/ה להנחיה. ניתן לפנות אל המנחים באופן ישיר באמצעות המייל. רשימת המנחים ותחומי המחקר מופיעים באתרי החוגים של ביה"ס. כדי לאתר מנחה רלוונטי תוכל/י להיעזר ברשימת המנחים ותחומי המחקר שלהם.
  • זכאות לתארים ורשומות לימודים של תואר ראשון ושני.
  • מועמד שסיים תואר באוניברסיטת ת"א אינו צריך להגיש רשומות לימודים.
  • קורות חיים.
  • תמונת פספורט.
  • יש למלא טופס מקוון בקישור הבא: טופס רישום לתואר שלישי.
  • בנוסף הינך מתבקש/ת להירשם דרך אתר הרישום של האוניברסיטה.

 

כל המסמכים הנ"ל יועברו לאישור וקבלה סופיים במדור תלמידי מחקר של אוניברסיטת תל אביב.

הרישום לתואר שלישי מתבצע במשך כל השנה ואינו כרוך בתשלום.

מידע אודות שכר לימוד ומלגות:

עיקרי תקנות שכר לימוד לתלמידי מחקר - תואר שלישי

בכל שאלה או בקשה בנושאי שכר לימוד ניתן לפנות למוקד האוניברסיטה ב​טלפון 03-6405550

לחילופין, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל בכתובת im@tau.ac.il

לבית הספר סל של מלגות- מלגות קיום למצטיינים בלבד ומלגות חד פעמיות לסיוע בהוצאות לנסיעות מחקר, כנסים, והוצאות מחקר מגוונות. רשאים/ות להגיש בקשות למלגות השונות רק תלמידים/ות פעילים/ות.

 

בהצלחה!

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>